ကၽြန္ေတာ္သည္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ပါသည္။ ယခင္က အင္းစိန္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္မဟာရန္ကုန္၏ အစြန္က်ေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ လႈိင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ စေသာၿမိဳ႕သစ္မ်ား၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာမႈ လႈိင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ေရႊလင္ပန္း၊ သာဓုကန္စက္မႈဇုန္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ရန္ကုန္သို႔၀င္ေပါက္ႀကီးအျဖစ္ ၀င္ထြက္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ အင္းစိန္ကိုျဖတ္၍ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔သြားေသာ အဓိကလမ္းမႀကီး
(၄)ခုရွိပါသည္။ ျပည္လမ္း၊ အင္းစိန္လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ဗဟိုလမ္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးမွာ အသြားအလာအမ်ားဆံုးဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
အမွန္တစ္ကယ္မွာ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမသည္ မ်ားစြာမရွည္လ်ားပါ။ ကမာရြတ္ဆင္မလိုက္လမ္းဆံုမွ အင္းစိန္ရြာမ ျပည္ေတာ္သာအထိသာ ရွည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ပစၥည္း အပိုမ်ဳိးစံု စံုလင္လွေသာ ဘုရင့္ေနာင္ေစ်း၊ ျပည္မာျပည္အႏွံ႕ ကုန္စည္ျဖန္႔ေ၀ ၀င္ထြက္ရာ ဘုရင့္ေနာင္ ပြဲရံုတန္းမ်ား၊ ကုန္စိမ္းသီးႏွံျဖန္႔ေ၀ရာ သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္ႀကီးတို႔ တည္ရွိေနသျဖင့္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ားေရာ ကားလတ္ကားငယ္မ်ားပါ မျပတ္သြားလာေနပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ စက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား တိုးတက္လာေသာ ကာလတြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္မ်ားသယ္ေဆာင္ေသာ ကြန္တိတ္နာယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္းတို႔ၾကား၌ အဓိကဆက္သြယ္ရာလမ္းမႀကီး ျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးသည္ သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္မွသည္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းႏွင့္ ေအာက္မဂ္လာဒံုလမ္းဆံုရာဆီအထိ ယာဥ္ေၾကာပိ္တ္ဆို႔မႈ မ်ားလာပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ကြန္တိန္နာယာဥ္ႀကီးမ်ား တန္းစီၿပီးထြက္လာေလ့ရွိသျဖင့္ ပိုမိုပိတ္ဆို႔တတ္သည္။ တနလၤာေန႔ ညေန၊ ေသာၾကာေန႔ညေန၊ စေနေန႔ညေနမ်ားဆိုလွ်င္ ကားတန္းပိတ္ဆို႔မႈက ၾကပ္ေတာက္ေန တတ္သည္။ ထိုပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေအာင္ေဇယ်ႀကိဳးတံတားမွသည္ အင္းစိန္လမ္းသစ္ အလယ္ေလာက္ထိလည္း ပိတ္ဆို႔သြားတတ္သည္။ အင္းစိန္မီးရထားခံုးေက်ာ္တံတား တစ္စင္းကိုျဖတ္သန္းခ်ိန္မွာ မိနစ္သံုးဆယ္၀န္းက်င္ၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။ ဆက္စပ္ေနေသာ မင္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ဗဟိုလမ္းမွာလည္း ျပည့္က်ပ္သြားပါသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းႏွင့္ ဗဟိုလမ္းကို ဆက္စပ္ထားေသာ ေဆး၀ါးစက္ရံုလမ္းလည္း ျပည့္က်ပ္သြားပါသည္။
ထိုျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ပါက ဗဟိုလမ္းမႏွင့္ လႈိင္ျမစ္တို႔ၾကားရွိ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၏ အစိတ္အပိုင္းသည္ ညေနတိုင္းယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ျပည့္ေနေသာ ကားတံတိုင္းႀကီးႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ကာရံထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေစ်းကုန္းရပ္ကြက္၊ ပိႏၷဲကုန္းရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕သစ္(က+ခ)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕သစ္(ဂ)ရပ္ကြက္၊ ေပါက္ေတာရပ္ကြက္၊ ကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားရပ္ကြက္၊ ႀကိဳ႕ကုန္းအေနာက္ရပ္ကြက္ တို႔သည္ ရပ္တန္႔သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ ကားတန္းမ်ားၾကားတြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ အထကေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း၊ အလကေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း၊ အမကေက်ာင္း(၄)ေက်ာင္းခန္႔ရွိေနၿပီး မီးရထားစက္ေခါင္းစက္ရံုႏွင့္ ျမန္မာေဆး၀ါးစက္ရံု၊ မီးရထားေဆးရံုတို႔လည္း ထိုဧရိယာထဲတြင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အင္းစိန္မီးသတ္စခန္းတို႔လည္းပါ၀င္ပါသည္။
ထိုရပ္ကြက္ဧရိယာမ်ားထဲသို႔ အငွားယာဥ္ေခၚပါက အေၾကာင္းသိျဖစ္ေနသျဖင့္ အျငင္းခံရတတ္ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါဆိုိူသလို လိုင္းကားမ်ားေပၚမွဆင္းကာ ႏြမ္းလ်စြာ လမ္းေလွ်ာက္ျပန္လာသူမ်ားက ကားႏွင့္လာသည္ထက္ ပိုျမန္တတ္ပါသည္။ ထိုရပ္ကြက္မ်ားမွ အေရးေပၚလူနာမ်ားရွိပါက မည္သို႔မည္ပံုထြက္ၿပီး ေဆးရံုေဆးခန္းျပရမည္ကို မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ေနတတ္ပါသည္။
“ဘုရင့္ေနာင္လမ္းအေျခအေနဆိုးလြန္းပါတယ္ကြာ၊ လမ္းတစ္ဖက္ကို ကူးဖိို႔ေတာင္မွ လႈပ္တုတ္လႈပ္တုတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ကားေတြၾကားမွာ မသြားႏိုင္လို႔ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ ၾကာတတ္တယ္၊ တို႔ရပ္ကြက္ကလူနာေတြ အသည္းအသန္ျဖစ္ခဲ့ယင္ ဒီအတိုင္း အေသခံရမယ့္ကိန္းပဲ”
“ေတာ္ပါေသးတယ္ကြာ၊ ေႏြေပါက္လာလို႔ ဒီရပ္ကြက္မွာ မီးလန္႔ယင္ ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ၊ မီးသတ္ကားက ဘယ္လိုလာမွာလဲ”
ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံျဖစ္ပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ထိုရပ္ကြက္မ်ားထဲတြင္ မီးေဘးမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါက လမ္းပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ႀကံဳေနလွ်င္ မည္သို႔မည္ပံုေျပာင္းၾကမည္နည္း။ အနည္းကပ္ဆံုးအားထားရမည့္ အင္းစိန္မီးသတ္စခန္းသည္ပင္ လႈိင္ျမစ္လမ္း၏ ၾကပ္ညပ္ေနေသာ ကားပင္လယ္ၾကားသို႔ မည္ပံုထိုးထြက္လာႏိုင္မည္နည္း။ အျခားမီးသတ္စခန္းမ်ားမွ ယာဥ္မ်ားလည္း လာစရာလမ္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ေနသျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါသည္။
ထိုျပည္သူမ်ားထဲမွ က

About ကို သာ

ကို သာ has written 41 post in this Website..

   Send article as PDF