လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို အသေရ ပ်က္မွာ သိရဲ့ နစ္နာေစမယ္လို႔ ယံုႀကည္ၿပီး ၿပဳမူ ေၿပာဆို ေရးသား ထြင္းထူ ေၿပာဆိုေနတာဟာ အသေရ ဖ်က္ရာေရာက္တယ္။ တေလာက နယ္ၿမိဳ႔ေလး တစ္ၿမိဳ႔မွာ အသေရကို ထိခိုက္ေစတဲ႔ တိုင္ႀကား တင္ၿပ စာေတြ ၿဖန္႔ေ၀တယ္ ဆိုၿပီး တရားရံုးကို ဦးတိုက္ေလွ်ာက္တဲ႔ အမႈတစ္ခု ႀကားသိရတယ္။
အမ်ိဳးသားေရး ဘာသာေရး လူမူေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ အသင္း အဖြဲ႔ (၃)ခုကို တစ္ဆင္႔ၿမင္႔ တဲ႔ အဆိုပါ အသင္းအဖြဲ႔ နဲ႔ ႒ာနခ်ဳပ္ ဗဟိုကို တင္ၿပ တိုင္တန္း စာေတြ ၿဇန္႔ေ၀လို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး ၿဖန္႔သူ (၃)ဦးကို နစ္နာသူေတြက တိုင္တန္းတာၿဖစ္တယ္။လတ္တေလာမွာ တရားရံုးမွာ စစ္ေဆးေနဆဲ လို႔ သိရပါတယ္။
အသေရကို ဖ်က္တယ္ ဆိုတာ အသေရ ဖ်က္မႈ ေၿမွာက္မွၿဖစ္တယ္။အသေရ ဖ်က္မႈ ေၿမွာက္ရန္ အဂၤါ ရပ္ေတြက
(၁) တရားခံသည္ စြပ္စြဲခ်က္တခုခုကိုၿပဳ ၿခင္း သို႔မဟုတ္ေႀကၿငာၿခင္း
(၂)ထိုစြပ္စြဲခ်က္သည္ လူတစ္ေယာက္ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းၿခင္း
(၃)ယင္း စြပ္စြဲခ်က္ကို နုတ္ၿဖင္႔ ၿဖစ္ေစ ၊စာၿဖင္႔ၿဖစ္ေစ ၊အမွတ္အသားနွင္႔ ၿဖစ္ေစ ၊ ထင္းရွားေသာပံျသ႑န္ၿဖင္႔ ၿဖစ္ေစ ၿပဳ ၿခင္း
(၄) တရားခံသည္ ထိုသူ၏အသေရကို နစ္နာေစရန္ အႀကံၿဖင္႔ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊နစ္နာေစမည္ဟု သိလွ်က္ႏွင္႔ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ယံုႀကည္ရန္ အေႀကာင္းရွိလွ်က္ႏွင္႔ေသာ္ လည္းေကာင္း ၿပဳ လုပ္သည္ ၿဖစ္ၿခင္း ၿဖစ္တယ္။
တေလာက စကား၀ိုင္း တခုမွာဂ်ာနယ္မွာပါတဲ႔ သတင္း တစ္ပုဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသေရ ဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲ မယ္ဆိုၿပီး ေၿပာေနသံႀကားရတယ္။တစ္ခ်ိဳ႔က မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင္႔ ဆိုၿပီး ေရး ခ်င္ရာေရး ဖို႔ တိုက္တြန္းေနတာလည္း ႀကားရတယ္ ။ နယ္သတင္းေထက္ေလးေတြက လည္း သတင္း ၿဖစ္ရင္ ၿပီးေရာ ဆိုၿပီး ေရွ႔ေလာက္တင္ကြက္ ႀကည္႔ၿပီး ေရးခ်င္ႀကတယ္။ ဒီလို ေခာတ္သစ္ႀကီး ထဲမွာ အေတြး အေခၚအားနည္းသူေတြ ၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ ဆိုသူ တစ္ခ်ိဳ႔က မိမိၿဖစ္တည္ေနတဲ႔ အမႈ
အခင္းမွာ ခုတံုး လုပ္ခ်င္ႀကတယ္။မီဒီယာ ကို တလြဲ အားကိုးခ်င္ႀကတယ္။တကယ္တန္း မီဒီယာေနာက္မွာ ဥပေဒက ရွိေနပါတယ္။ဒီေနရာမွာ မီဒီယာသမားက ဥပေဒနဲ႔ အညီေရး၇ဲ ေၿပာရဲ ရမွာၿဖစ္တယ္။ ဥပေဒနဲ႔ မညီတာကိုေတာ႔ သတိထားေရွာင္ရွားရလိမ္႔မယ္။ အသေရ ဖ်က္မႈ အေႀကာင္း ဆက္ပါအံုးမယ္။
အသေရ ဖ်က္တယ္ ဆိုေသာ္လည္း ကင္းလြတ္ခြင္႔ (၁၀) ခ်က္၇ွိပါတယ္။အႀကမ္းဖ်င္း အေနနဲ႔ ကင္းလြတ္ခြင္႔ (၁၀)ခ်က္ကို ေၿပာရရင္
ပထမကင္းလြတ္ခြင္႔
(အမ်ားၿပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ၿပဳလုပ္ရန္ သို႔တည္း မဟုတ္ ေႀကၿငာရန္ လိုအပ္ သည္႔မွန္ကန္ေသာ အရာကို စြပ္စြဲၿခင္း

ဒုတိယကင္းလြတ္ခြင္႔
(ၿပည္သူ႔၀န္ထမ္း၏ တာ၀န္၀တၱရား ဆိုင္ရာ အၿပဳအမူ)
ၿပည္သူ၀န္ထမ္း၏ အၿပဳ အမူ စာရိတၱ နွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာရိုး ၿဖင္႔ ထင္ၿမင္ခ်က္ကို ေဖၚၿပ ၿခင္း

တတိယကင္းလြတ္ခြင္႔
(အမ်ားၿပည္႔သူ ၿပႆနာ ဆိုင္ရာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ေသာသူ၏ အၿပဳ အမူ)

စတုတၳကင္းလြတ္ခြင္႔
(တရား၇ံုး၏ မႈခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုေႀကၿငာၿခင္း )

ပဥၥမကင္းလြတ္ခြင္႔
(တရား၇ံုးတြင္ စီရင္ဆံုးၿဖတ္သည္႔ အမႈ၏ အရည္ အသြား သို႔တည္း မဟုတ္ သက္ေသမ်ားနွင္႔ အၿခား သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အၿပဳ အမူ)

ဆ႒မ ကင္းလြတ္ခြင္႔
(အထင္အရွားေဆာင္ရြက္မူ၏ အရည္ အသြား)
လူအမ်ားေ၀ဖန္နိုင္ရန္ အထင္းအရွားေဆာင္ရြက္မူ တစ္ခုကို အတည္႔ တလင္း ေဖၚၿပ ၿခင္း ၊

ဥပမာ။ ။စာအုပ္ကိုေ၀ဖန္ၿခင္း၊မိန္ခြန္းကိုေ၀ဖန္ၿခင္း၊ ကၿပ ေဖ်ာ္ေၿပမႈကို ေ၀ဖန္ၿခင္း
သတၱမ ကင္းလြတ္ၿခင္း
( တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ေသာသူအပၚ ၌ ဥပေဒ ႏွင္႔ အညီ အခြင္႔ အာဏာရွိသူက သေဘာရိုး ၿဖင္႔ အၿပစ္ဆိုၿခင္း )

အ႒မ ကင္းလြတ္ခြင္႔
(လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အေႀကာင္းကို အခြင္႔အာဏာရရွိသူအား သေဘာရိုးၿဖင္႔ေၿပာဆို စြပ္စြဲၿခင္း

န၀မကင္းလြတ္ခြင္႔
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေသာသူက မိမိ၏အက်ိဳးကို သို႔တည္း မဟုတ္ အၿခားသူ၏ အက်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ရန္ သေဘာရိုးၿဖင္႔ စြပ္စြဲၿခင္း

ဒသမ ကင္းလြတ္ခြင္႔
သတိေပးခံရသူ အက်ိဳး အတြက္ ၿဖစ္ေစ ၊ အမ်ား ၿပည္သူ၏ အက်ိဳး အတြက္ ၿဖစ္ေစ ရည္ရြယ္၍ သတိေပးၿခင္း

အထက္ပါ အခ်က္ေတြက အတိုခ်ဳပ္ တင္ၿပ လိုက္တဲ႔ ကင္းလြတ္ခြင္႔ေတြ ၿဖစ္တယ္။
အေႀကာင္း အရာ တစ္ခုကို စြပ္စြဲလိုက္မယ္ တကယ္ တမ္း မွန္ကန္မႈမရွိရင္ ၊ ကင္းလြတ္ခြင္႔ နဲ႔ မသက္ဆိုင္ရင္ အသေရ ဖ်က္မူၿဖစ္တယ္။ စြပ္စြဲခ်က္က ဘယ္လို ေစတနာနဲ႔
ၿဖစ္ၿဖစ္ အသေရကို ထိခိုက္နစ္နာေန ရင္ အသေရ ဖ်က္မႈ ၿဖစ္တယ္။ သေဘာရိုးၿဖင္႔ သတိေပးခ်က္ဆိုရာမွာ မိမိအက်ိဳး အတြက္ ၿဖစ္ေစ ၊ တရားခံက အက်ိဳးလိုလားတဲ႔ သူရဲ႔ အက်ိဳးၿဖစ္ေစ၊အမ်ားၿပည္သူရဲ႔ အက်ိဳး
ၿဖစ္ရမည္႔ အၿပင္ သေဘာရိုးနဲ႔ ၿပဳေႀကာင္း ထင္ရွားရန္လို အပ္တယ္။
အရင္ေခာတ္က တရားရံုးေတြမွာ အသေရ ဖ်က္တယ္ ဆိုတဲ႔ ပုဒ္မ ၅၀၀ အမႈေတြ မႀကာခဏ စီရင္တာ ႀကားရတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း ၿဖစ္ရပ္မွန္ေတြ ၿဖစ္တယ္ ။ တစ္ခ်ိုဳ႔ ကိစၥေတြမွာ လီဆယ္ တာေတြ ရွိတယ္။
ေမာင္ၿဖဴက ေမာင္မဲကို လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္မွာ စာရိတၱနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေၿပာတယ္ ဘယ္သူေတြ ႀကားတယ္ ဆိုၿပီး ကိုယ္႔ တပည္႔ေတြ ကိုယ္႔ အမ်ိဳးေတြကို သက္ေသ လုပ္ၿပီး တရားရံုးကို တိုင္ေလွ်ာက္တာလည္း၇ွိတယ္။
တကယ္တန္း ေမာင္မဲက ေမာင္ၿဖဴကို အမႈ ဆင္လိုက္တာပဲ ၿဖစ္တယ္ ဆင္စရာမရွိေတာ႔ ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ ညွိေအာင္ လုပ္လိုက္တာ ၿဖစ္တယ္။ အခုေခာတ္မွာေတာ႔ ဒီလို မ်ိဳး အသေရ ပ်က္ပါတယ္ ဆိုၿပီး လီဆယ္တာေတြ ရွိတယ္ မေအာင္ၿမင္ဘူး။ တရားရံုးက အမွန္ အတိုင္း စီရင္ တာေတြ မ်ားလာၿပီ ၿဖစ္တယ္။
တေလာက မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္က မႏၱေလး အလင္းမွာပါတဲ႔ ေရွ႔ေနေတြ မေကာင္းေႀကာင္းေဆာင္းပါး ေရးတာ အသေရ ဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲမွာ မေႀကာက္ဖူးလားလို႔ ေမးတာခံရတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြက တရားစြဲလို႔ မရဘူး လူအားလံုးကို ဆိုလို ၿခင္း ၿဖစ္တယ္ လို႔ ေၿဖလိုက္ရပါေသးတယ္။ဘယ္ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသူေတြ
ဆိုၿပီး အက်င္႔ပ်က္ေနပါတယ္ေရးရင္ေတာ႔ တရားစြဲလို႔ ရနိုင္တယ္။ေနရာေဒသ အမည္ကို ထည္႔သြင္းေရးလို႔ ၿဖစ္တယ္။
သတင္း တစ္ပုဒ္ကို မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ ဂ်ာနယ္မွာေရးခိုင္းပါတယ္ ။ သတင္းေရးတာ မႈခင္း တစ္ခုကို ေႀကာ္ၿငာ လို႔ ကင္းလြတ္ခြင္႔ရွိတယ္ ၊ေရးလို႔ ရတယ္ သို႔ေသာ္
ပထမ သတင္းေပးတိုင္တန္း ခ်က္(FIR)ကို ေက်ာ္လြန္ေရးလို႔ မရ ၊ သူၿဖစ္ခ်င္တာ ေရးေပးလို႔ မရ ၊ ကိုယ္႔ သေဘာ ကိုယ္ေဆာင္ေရး ၿပီး ၿဖစ္ရပ္မွန္ နဲ႔ လြဲေခ်ာ္လို႔ မရပါ။
ဘယ္လူႀကီးကို ဂ်ာနယ္က ေဆာ္လိုက္ ၊ ဘယ္ေကာင္႔ကို ခ်လိုက္ဆိုၿပီးး မီဒီယာ သမားကို ေၿမွာက္ထိုး ပင္႔ေကာ္ လုပ္ ေပးတာ နာ္ၿမိဳ႔ ေတြမွာရွိတယ္။မီဒီယာ က်င္႔၀တ္အရ
ဘက္လိုက္လို႔ မရ ၊ ဥပေဒမဲ႔ ေရးလို႔ မရ လို႔ သိထားတယ္။ လူႀကီး မေကာင္းရင္ ၿပည္သူ႔အက်ိဳး အတြက္ မေကာင္း ဘူးေရးရမွာ ၿဖစ္တယ္ ။ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာ ကို ေရးေပးရမွာၿဖစ္တယ္။ေ၀ဖန္ခ်က္ တစ္ခုကိုေရးရင္ ၿပည္႔သူ႔၀န္ထမ္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွန္ကန္ေသာ အေႀကာင္း အခ်င္း အရာ ေပၚ မူတည္ၿပီး ေ၀ဖန္ေရးသားရမွာ ၿဖစ္တယ္။အထက္မွာ ဆိုၿပီး သည္႔ အတိုင္း ကင္းလြတ္ခြင္႔ (၁၀) ခ်က္ အေပၚ လိုက္နာေရးသား ရမယ္။
တရားရံုး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို လည္း စီရင္ဆံုးၿဖတ္ၿပီး လွ်င္ ေရးသားနိုင္တယ္။ ဘယ္လိုမွားယြင္းတယ္၊ဥပေဒ ခ်ို႔ယြင္း ခ်က္ေႀကာင္႔ ဘယ္လို မွားရတယ္ စသၿဖင္႔ ေ၀ဖန္ေရးသားနိုင္တယ္။တရားသူႀကီး လာဘ္စား ပါတယ္လို႔ေတာ႔ စြပ္စြဲလို႔ မရနိုင္ဘူး ၊ ဒါက သေဘာရိုးနဲ႔ ေ၀ဖန္တယ္လို႔ ဆိုလို႔ မရေတာ႔ ဘူး။ ခိုင္မာတဲ႔ အေႀကာင္း ၿပခ်က္ ေတာ႔ ရွိရလိမ္႔မယ္။
ဆိုခဲ႔ၿပီးသည္႔ အတိုင္း အသေရ ဖ်က္ေသာ အမႈမ်ား ကို ယခု ကာလတြင္ စာေပသမားမ်ား ၊ သတင္း သမားမ်ားကို တရားစြဲသည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ားႀကားရ သိရ ဖတ္ရတယ္။ ေနာက္ တရား၇ံုးေတြမွာ အသေရ ဖ်က္မႈဆိုၿပီး စြဲတာေတြ ေတြ႔ရတယ္။အသေရ ဖ်က္မႈဆိုတာ က်ယ္ၿပန္႔ပါတယ္။ မိမိေရးေသာ စာ၊ ၿပဳမူမႈေတြ ဟာ ကင္းလြတ္ခြင္႔နဲ႔ ညီေနရင္ ၿပစ္မဴ မေၿမာက္နိုင္ပါဘူး။ တဖက္သတ္စြပ္စြဲခ်က္ေတြမွာ ေတာ႔ သေဘာရိုး မဟုတ္ဘူး ကင္းလြတ္ခြင္႔နဲ႔ လည္း မညီညြတ္ရင္ အသေရ ဖ်က္မႈ ေၿမွာက္နိုင္ပါတယ္လို႔ အသေရ ဖ်က္မႈ အေႀကာင္း တစ္ေစ႔ တစ္ေစာင္း တင္ၿပ လိုက္ရပါတယ္။
( ကိုးကားခ်က္။ ။ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ၊စာနယ္ဇင္းမႈခင္းမ်ားနွင္႔ စာေပေရးသားၿဖန္႔ခ်ီၿခင္း အသေရ ဖ်က္ၿခင္းမ်ား)

About htet way

has written 133 post in this Website..