ေဒၚစုေရာက္ခဲ့တဲ့ အင္ဂလန္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ကိုဆက္လက္ျပီးေလ့လာၾကရေအာင္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ကို Westminster နန္းေတာ္ လို႕လဲေခၚတာပါ

ည႐ႉခင္းလဲ လွပ ခန္႕ညားတာပါ

Parliamentary estate – a set on Flickr

http://www.flickr.com/photos/uk_parliament/sets/72157615884831971/

 Thames ျမစ္ေပၚက  တံတားနဲ႕ကမ္ဘာေက်ာ္ Big Ben နာရီစင္ လဲ ပါဝင္တာ

Slideshow ဆလိုက္႐ိႈးၾကည့္ဘို႕ link လင့္ခ ကိုႏွိပ္ပါ

Parliamentary estate

http://www.flickr.com/photos/uk_parliament/sets/72157615884831971/show/

OFFICIAL GUIDE  

 ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္က တရားဝင္လမ္းညႊန္စာအုပ္

ILLUSTRATION OF WESTMINSTER PALACE

Westminster နန္းေတာ္ကို ပံုပန္းခ်ီေတြ နဲ႕အေသးစိတ္ရွင္းျပထားတာ

ROYAL GALLERY

ေတာ္ဝင္ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ၾကီးေတြနဲ႕သီးျခားအခန္း

THE CLOCK TOWER

Big Ben နာရီေမွ်ာ္စင္ၾကီး

COMMONS CHAMBER

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ စည္းေဝးရာသီးသန္႕ပါလီမန္ ခန္းမၾကီး

The official guide to the Palace of Westminster – a set on Flickr

http://www.flickr.com/photos/uk_parliament/sets/72157630278812200/


Slideshow ဆလိုက္႐ိႈးၾကည့္ဘို႕ link လင့္ခ ကိုႏွိပ္ပါ

The official guide to the Palace of Westminster

http://www.flickr.com/photos/uk_parliament/sets/72157630278812200/show/

  

Parliament of England – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_England


အင္ဂလန္ (ျပည္မ) ပါလီမန္ ကိုဝီးကီး စြယ္စံုက်မ္းကရွင္းျပတာ၊


စေကာ့တလန္ျပည္နယ္ နဲ႕အိုင္ယာလန္ျပည္နယ္တို႕ရဲ့ပါလီမန္ေတြနဲ႕ေပါင္းမိတဲ့ေနာက္

ယူေကပါလီမန္ျဖစ္လာတာ(အင္ဂလန္ နဲ႕ယူေကမတူၾကပါ)


၁၀၆၆ တုန္းက William of Normandy  ဘုရင္က ပေဒသရစ္စံနစ္ကိုစတင္တည္ေထာင္ကာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရာမွာ

ပေဒသရစ္ ျမိဳ႕စားေတြ နဲ႕ဘုန္းၾကီးအၾကီးပိုင္းေတြရဲ့အၾကံဉာဏ္ကိုယူျပီးမွဥပေဒထုတ္ျပန္တာ၊


 


၁၂၁၅ က်ေတာ့ ဒီျမိဳ႕စားပေဒသရစ္ေတြက John  ဘုရင္ကိုအၾကပ္ကိုင္ကာ 

Magna Carta သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုအတင္းလက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းျပီး ဘုရင္ထံမွ ပဋိညာဥ္ဂတိကိုအရယူႏိုင္ခဲ့တာ၊

ဘုရင္ရဲ့အၾကံေပးေကာင္းစီကသေဘာတူျပီးမွသာလွ်င္ ဘုရင္က အခြန္သစ္ ေတြကိုေကာက္ႏိုင္ပါ့မယ္ဆိုတဲ့ဂတိပါ၊

(လက္လြတ္စပယ္အခြန္ေကာက္ခဲ့လို႕)(ရာတန္ငါးဆယ္တန္ ၄၅က်ပ္တန္ ၉၀ တန္ေငြစက္ကူဖ်က္သိမ္းသလို ခပ္ဆင္ဆင္ပါ)


ဒီလိုနဲ႕ဒီေကာင္စီ (Royal Council) တို႕ကေနာင္ပါလီမန္ျဖစ္လာတာ

The Parliament of England was the legislature of the Kingdom of England. In 1066, William of Normandy introduced a feudal system, by which he sought the advice of a council of tenants-in-chief and ecclesiastics before making laws. In 1215, the tenants-in-chief secured Magna Carta from King John, which established that the king may not levy or collect any taxes (except the feudal taxes to which they were hitherto accustomed), save with the consent of his royal council, which gradually developed into a parliament.

ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီအတြင္းမွာ ဘုရင္ရဲ့အာဏာကိုပိုပိုျပီးကန္႕သတ္ လာတာေနာက္ဆုံးမွာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး Charles I ဘုရင္ကို ၁၆၄၉ တြင္ ခံုရုံးတင္ကာ ကြပ္ျမက္ လိုက္သည္အထိျဖစ္ခဲ့တာ၊

ဘုရင္ကို (႐ုပ္ျပအာဏာမရွိတဲ့)အၾကီးအကဲအျဖစ္သာထားလာေတာ့တာ၊

Over the centuries, the English Parliament progressively limited the power of the English monarchy which arguably culminated in the English Civil War and the trial and execution of Charles I in 1649. After the restoration of the monarchy under Charles II, the supremacy of parliament was a settled principle and all future English and later British sovereigns were restricted to the role of constitutional monarchs with limited executive authority. The Act of Union 1707 merged the English Parliament with the Parliament of Scotland to form the Parliament of Great Britain. When the Parliament of Ireland was abolished in 1801, its former members were merged into what was now called the Parliament of the United Kingdom…..

 

 Henry II ဘုရင္နဲ႕ Canterbury ဘုန္းၾကီးဂိုင္းခ်ဳပ္ Beckett တို႕က စကားမ်ားၾကတာ

 ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ခဲ့ျပီး ၁၁၇၀ မွာ ဘုန္းၾကီးကိုလုပ္ၾကံခဲ့တာ၊

John ဘုရင္ကျမိဳ႕စားေတြကိုရန္ျပဳလို႕ ၁၂၁၅  ခုႏွစ္တြင္ ျမိဳ႕စားေတြက John ဘုရင္အား Magna Carta  စာခ်ဳပ္ကို  

အတင္းလက္မွတ္ထိုးခိုင္းခဲ့ရတာ၊

John ဘုရင္က ဂတိမတည္ စာခ်ဳပ္မလိုက္နာလို႕ First Barons’ War ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့တာ

 (အာဏာလု၊ လူသတ္၊ ျပည္တြင္းစစ္ေတြျဖစ္ခဲ့လို႕ အင္ဂလန္လဲ ရာဇဝင္ခရီးၾကမ္းကို  နင္းလာခဲ့တာ)

Becket, who was Archbishop of Canterbury between 1162 and 1170, was murdered following a long running dispute with Henry II over the jurisdiction of the Church. John, who was king from 1199 to 1216, aroused such hostility from many leading nobles that they forced him to agree to Magna Carta in 1215. John’s refusal to adhere to this charter led to civil war (see First Barons’ War).

 ပါလီမန္ဆိုတာျပင္သစ္စကားမွဆင္းသက္လာျပီး ေဆြးေႏြးျခင္း နဲ႕ စကားေျပာျခင္း ကိုဆိုလိုတာ

The Great Council evolved into the Parliament of England. The term itself came into use during the early 13th century, deriving from the Latin and French words for discussion and speaking. The word first appears in official documents in the 1230s. …. 

Parliament of the United Kingdom – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_United_Kingdom

British Parliament at twilight | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/vladimirzakharov/6887809123/in/photostream/

British Parliament at night III | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/14164718@N03/3681734267/

 


၁၈၃၄ တုန္းက ပါလီမန္အေဆာက္အဦးဟာ အၾကီးအက်ယ္ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့တာ

The Great Fire of 1834 – a set on Flickr

http://www.flickr.com/photos/uk_parliament/sets/72157622458668045/

The Great Fire of 1834

Slideshow ဆလိုက္႐ိႈးၾကည့္ဘို႕ link လင့္ခ ကိုႏွိပ္ပါ

http://www.flickr.com/photos/uk_parliament/sets/72157622458668045/show/ဘုရင္မ ကလာျပီး မိန္႕ခြန္းမေပးမီ ပါလီမန္အေစာင့္တပ္တို႕က လိုက္လံစစ္ေဆးျခင္းကို

 ေရွးထုံးစဥ္လာအတိုင္း မီးအိမ္ေတြကိုယ္စီကိုင္ျပီး စီတန္းကာ

 ေလးေလးနက္နက္စစ္ေဆးေနသေယာင္ “ဟန္ေရးျပ” ေနတာ

 

Flickr: Search The British Monarchy’s photostream

http://www.flickr.com/search/?ss=2&w=48877431%40N05&q=yeomen&m=text

Search results for yeomen

http://www.flickr.com/search/show/?q=yeomen&w=48877431%40N05&ss=2
ေကာင္းကင္သို႕ေမွ်ာ္ၾကည့္ျပီး  ႐ိုက္တာ၊ 

ကိုယ္တိုင္ေရာက္လို႕ ေအာက္ကေနအထက္သို႕ မိမိ ကိုယ္တိုင္ကေမာ့ ၾကည့္လိုက္သလိုဘဲ၊

ခပ္ျမင့္ျမင့္လို႕ဘဲတအံ့တဩ ခံစားရတာ

 

Flickr: Search GunGeekATX’s photostream

http://www.flickr.com/search/?q=british+parliament&w=23776389%40N02&ss=2

Search results for british parliament

http://www.flickr.com/search/show/?q=british+parliament&w=23776389%40N02&ss=2

 

 

 

Richard the Lion Heart  ဆိုတဲ့ဘုရင္ ရဲ့ပံု

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF