(ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ ရွင္ဉာဏ 27 – 9 – 1999 တြင္ ေဟာၾကားသည့္ ” တရားဂုဏ္ရည္ ၆-ပါး” တရားစာအုပ္ downloadမွ ေကာက္ႏႈက္ခ်က္
www.ariyathitsa.org)

အဲဒီတရားက သိပ္ေကာင္းတာပဲ မွန္တယ္လို႔္ ေျပာမွာပဲ။ ကဲ..ေကာင္းၿပီ မွန္တယ္လို႔ေျပာရင္ သိပ္ေကာင္းတယ္လို႔ေျပာရင္
ဘယ္ေပတံန႔ဲ တိုင္းၿပီးေတာ့ မွန္တယ္လုိ႔၊ ေကာင္းတယ္လို႔ေျပာတာတုန္းလို႔ ေမးၾကည့္ရင္ ကိုယ္နဂိုသိထားတဲ့ဟာေလးနဲ႔ ကိုက္လို႔မို႔လို႔ မွန္တယ္လို႔ေျပာတာ။
သဒၵါတို႔၊ ႐ုစိတို႔၊ အာကာရ ပရိဝိတကၠတို႔၊ ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၠႏိ ၱဆိုတဲ့ သဒၵါတို႔ ႐ုစိတို႔ဆိုတာ …။

သဒၵါဆိုတာ ယံုၾကည္တာ၊ ႐ုစိဆိုတာ ႏွစ္သက္တာ။ ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့ဟာနဲ႔ တူလို႔မို႔လို႔ ေကာင္းတယ္လို႔ေျပာတာ။
ကဲ ၾကည့္စမ္း..ဘာေပတံမွ မပါဘူး။ ကိုယ္ႀကိဳက္လို႔ ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာတာလုိ႔ ဒီလုိမ်ဳိးကေလး ဗမာလိုကေလး ေျပာၾကပါစို႔။
ကိုယ္ ႀကိဳက္တဲ့တရားဆိုရင္ ေကာင္းတဲ့တရားပဲ။ မွန္တဲ့တရားပဲလို႔ ဒီလို မ်ဳိးေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႀကိဳက္တာနဲ႔ မွန္တယ္ဆိုတာလည္း လုပ္ၾကရင္ ဘယ္ေတာ္မလဲ။
ကိုယ္ယံုၾကည္တာနဲ႔လည္း မွန္တယ္လို႔ ေျပာရင္လည္းပဲ ဘယ္ေကာင္းမလဲ။
အဲလိုမ်ဳိးလိုပဲ ကိုယ္တဆင့္ ၾကားရတာနဲ႔ပဲ၊ ၾကားဖူးတာနဲ႔ တူတာနဲ႔ပဲ မွန္တယ္လို႔ ေျပာတဲ့ဟာလည္း တကယ္မေကာင္းတဲ့ဟာပဲ။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါေတြက အင္မတန္က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့၊ အင္မတန္လည္းပဲ စည္းစနစ္ မရွိပဲနဲ႔ မွန္တယ္လို႔ေျပာတဲ့
ေျပာနည္းကားမ်ဳိးေတြလို႔ ေျပာၾကစို႔။

အမွန္တရားမွာ ေပတံရွိတယ္။ အမွန္တရားဆိုတာ ဘယ္လို ဟာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ဒါ..စံရွိတယ္။
တကယ္ ျမတ္စြာဘုရားကလည္းပဲ အဲဒီစံကို မေဟာခဲ့တာမဟုတ္ဘူး၊ အဲဒီေပတံကို မျပခဲ့တာမဟုတ္ဘူးလို႔ ဒီလိုေျပာၾကစို႔။
ဒီေတာ့ က်ဳပ္တို႔ဟာ ဘာ လုပ္ၾကမလဲဆိုရင္ တရားရွာမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ ဘာသာတရားက ကိုယ့္အတြက္ အလင္းေရာင္ကိုး။
အလင္းေရာင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုၿပီး သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ဒါျဖင့္ ဘာသာတရားကို ခ်ဥ္းကပ္မယ္။
ခ်ဥ္းကပ္တဲ့အခါမွာ တရားရွာမယ္။

တရားရွာတဲ့အခါမွာ ဘယ္ဟာကိုတရားထားမလဲ။

ကိုယ္ ၾကည္ညိဳေလးစားေနတဲ့ ဆရာသမားေတြက ေျပာျပတဲ့ဟာကုိ တရားထားမလား။

ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ ဟာနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တရားကို တရားလို႔ထားမလား။

ဒါမွမဟုတ္လို႔ရွိရင္ ကုိယ္ယံုၾကည္တဲ့ဟာကို တရားလို႔ထားမလား။

ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ ရတဲ့အရာကို တရားလို႔ ထားမလား..လို႔ ဒီလိုမ်ဳိးကေလးေတြ ေျပာရမယ္။

တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ႀကိဳက္တာကိုလည္းပဲ တရားၿပီလို႔ ဒီလုိမလုပ္လုိက္ပါနဲ႔။

ကိုယ္ၾကားဖူးတာနဲ႔ တူတာနဲ႔လည္းပဲ တရားလို႔ မလုပ္ပါနဲ႔လုိ႔ ဒီလိုေျပာရမယ္။

ကိုယ္ႀကံစည္လို႔ မိတဲ့ဟာကေလး ေလာက္နဲ႔လည္းပဲ တရားလို႔ မလုပ္လိုက္ပါနဲ႔လို႔ ေျပာရမယ္။

ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ေတြ႕တယ္၊ ျမင္တယ္ဆိုရင္ေတာင္မွလည္းပဲ တရားလို႔ မလုပ္လိုက္ပါနဲ႔လို႔ ေျပာရမယ္။

ဒါျဖင့္ ေကာင္းၿပီ.. တရားကို ဘာနဲ႔လုပ္မလဲ။  ဒါကေနာ္ …က်ဳပ္တို႔က ဘယ္ဟာက တရားျဖစ္တယ္၊ညာက တရားျဖစ္တယ္ ေျပာေသးတာမဟုတ္ဘူး။
ဆိုလိုတာကေတာ့ တရားနဲ႔ စပ္လာလို႔ရွိရင္ တရားရဲ႕အရည္အခ်င္းဆိုတာ သိရမယ္။ တကယ္ေတာ့ တရားကို ျပန္ၿပီးေတာ့ရွာတဲ့အခါမွာလည္းပဲ တရားရဲ႕အရည္အခ်င္းနဲ႔ပဲ ရွာရမွာပဲ။ တရားရဲ႕အရည္အခ်င္းဆိုတာ တရားက ထြက္လာတဲ့ပစၥည္း။ တရားကထြက္လာတဲ့ ပစၥည္းျဖစ္ေပမယ့္ တရားကိုယ္တုိင္ ေပ်ာက္ၿပီလို႔ဆိုလို႔ရွိရင္
တရားျပန္ရွာတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီတရားရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ပဲ ျပန္ရွာရမယ္။

 

ဥပမာေပါ့ဗ်ာ။ လူတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းရွိ တယ္။ သူ႔မွာ အရပ္ျမင့္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိရင္ရွိမယ္၊ အသားျဖဴတယ္ဆိုတဲ့ အရည္အခ်င္းရွိရင္ရွိမယ္၊ အသံေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ အရည္အခ်င္းရွိရင္ရွိမယ္၊ ဒါဟာ အဲဒီလူရဲ႕အရည္အခ်င္းပဲ။ ဒါေပ မယ့္ အဲ့ဒီလူတစ္ေယာက္ ေပ်ာက္သြားလို႔ရွာမယ္ဆိုရင္
ဟာ.. ကၽြန္ေတာ့္လူကို ေတြ႕လို႔ရွိရင္ အေၾကာင္းၾကားေပးၾကပါ။ သူ႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကေတာ့ အရပ္က ဘယ္လို ရွိပါတယ္၊
အသားက ဘယ္လိုရွိပါတယ္နဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြကိုပဲ က်ဳပ္တို႔က ေျပာၾကရမွာ။ အဲဒီအရည္အခ်င္းေတြကို ျပလိုက္လို႔ရွိရင္ ရွာတဲ့သူက
ဒီလို အရည္အခ်င္းေတြကို ၾကည့္ၿပီး သကာလရွာေတာ့မွာပဲ။ ရွာၿပီလို႔ ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီအရည္အခ်င္းရွင္ကို ေတြ႕မွာေပါ့လို႔ ဒီလုိမ်ဳိးေျပာခ်င္တယ္။

 

ဒီေတာ့ တရားရွာတဲ့အခါမွာ ခုနကေျပာသလိုပဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ယံုတာနဲ႔၊ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ၾကားဖူးတာနဲ႔၊ ကိုယ္ကိုယ္ တိုင္ႀကိဳက္တာနဲ႔
အစရွိသည္ျဖင့္ အဲဒီလိုမ်ဳိးကို အမွန္တရားလိုိ႔ မလုပ္ေပး ၾကပါနဲ႔လို႔။ တရားရွာဖို႔ရန္အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားကလည္း ေဟာခဲ့တဲ့၊ အဆင့္ဆင့္လည္းပဲ
ေဟာၾကားလာခဲ့တဲ့၊ ကိုယ့္မိဘ၊ ဆရာသမားကလည္း ေပးလာခဲ့တဲ့၊ တရားရဲ႕ အရည္အခ်င္းဆိုတာကို ခင္ဗ်ားတို႔ကေနၿပီးေတာ့ တိုင္းထြာၿပီးသကာလ
အဲဒီတရားရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ မွီတဲ့တရားဟာ တရား။ အဲဒီတရားရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ မမွီတဲ့တရားဆိုလို႔ရွိရင္ျဖင့္ တရားမဟုတ္ဘူးလုိ႔ အဲသလိုမ်ဳိးလို
ခင္ဗ်ားတို႔ကထားၾကပါလို႔ ဒီလို ေျပာခ်င္တယ္။

ဒီတရားရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို ခင္ဗ်ားတုိ႔ပါးစပ္ထဲကို ထည့္ ေပးလိုက္ၿပီးသားပါ။ ဒီတရားရဲ႕ အရည္အခ်င္းျပ စကားကေလးက ဘုရားရွိခိုးအျဖစ္နဲ႔
ဒီကေန႔ေတာ့ တြင္က်ယ္ေနပါတယ္။ အဲဒီဘုရား ရွိခိုးဟာ တကယ္ကေတာ့ တရားရဲ႕ အရည္အခ်င္းျပစကားကေလး ေတြပါ။   အဲဒါကဘာလဲဆိုရင္
သြကၡာေတာ ဘဂဝတာ ဓေမၼာ၊ သႏၵိ႒ိေကာ၊ အကာလိေကာ၊ ဧဟိပႆိေကာ၊ ၾသပါေနယ်ိေကာ၊ ပစၥတံ ေဝဒိတေဗၺာ၊ ဝိညဴဟိ“ဆိုၿပီးေတာ့၊ ဒါကေလးဟာ တရား ရဲ႕ဂုဏ္ေတာ္ဆိုၿပီးသကာလ ေယာက္်ားေရာ၊ မိန္းမေရာဆိုတာမ်ဳိး သိေနၾကတာပါပဲ၊ အားလံုးဆီမွာ ရၾကတာပါပဲ။

 

သြကၡာေတာ ဘဂဝတာ ဓေမၼာ… သႏၵိ႒ိေကာ… အကာလိေကာ… ဧဟိပႆိေကာ… ၾသပါေနယ်ိေကာ… ပစၥတံ ေဝဒိတေဗၺာ…. ဝိညဴဟိ ” ဆိုၿပီးေတာ့
ဒါေလးက အင္မတန္ပဲ တုိတိုက ေလးပါ။ အရည္အခ်င္းဘယ္ႏွစ္ခ်က္ရွိသလဲလို႔ ဒီဂါထာကေလးက ျပသလဲဆိုေတာ့ (၆) ခ်က္ျပတယ္။
သြကၡာေတာ ဘဂဝတာ ဓေမၼာ’ ဆိုၿပီး တစ္ခ်က္ျပတယ္။ ဘဂဝတာဓေမၼာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားတဲ့ တရားေတြဟာ “သြကၡာေတာ” …သြကၡာတ အရည္အခ်င္းနဲ႔လည္း ျပည့္စံုတယ္တဲ့..။

သႏၵိ႒ိေကာ” သႏၵိ႒ိက အရည္အခ်င္းနဲ႔လည္း ျပည့္စံုတယ္ေပါ့။ ဒါ ျမန္မာလို မျပန္ၾကေသးခင္.. ဒါ..အရည္အခ်င္း သ႐ုပ္ေလး ခြဲၾကည့္ရရင္ ေျခာက္ခုရွိတယ္။ သြကၡာတ၊ သႏၵိ႒ိ က အရည္အခ်င္းႏွစ္ခု။

ေနာက္တစ္ခါ “အကာလိေကာ“၊  အကာလိက အရည္အခ်င္းနဲ႔လည္း ျပည့္စံုတယ္။

ဧဟိပႆိေကာ” ဧဟိ ပႆိက အရည္အခ်င္းနဲ႔လည္း ျပည့္စံုတယ္။

‘ၾသပါေနယ်ိေကာ’ ၾသပါေနယ်ိက အရည္အခ်င္း နဲ႔လည္း ျပည့္စံုတယ္၊

“ပစၥတံ ေဝဒိ တေဗၺာ” ပစၥတံ ေဝဒိတဗၺ ’ အရည္အခ်င္းနဲ႔လည္း ျပည့္စံုတယ္။ ေဟာသလိုမ်ဳိးလို ဒါ..ေျပာရမယ္။

ဆုိုလိုတာကေတာ့ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားတဲ့ တရား ေတြမွာ အရည္အခ်င္း (၆)ခ်က္ရွိတယ္။ ဒီအရည္အခ်င္း (၆)ခ်က္ကို ဂါထာေလး သီကံုးထားတယ္။ အဲဒီဂါထာကေလး သီကံုးထားတာကို ဆရာသမားေတြကေနၿပီးေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္မွန္လို႔ရွိရင္ ဒါကေလးေတာ့ ပါးစပ္ထဲထည့္ေပးလိုက္တယ္။
ဒါကေလး ပါးစပ္ထဲ ထည့္ေပးလိုက္တယ္ဆိုေတာ့ ဒါကေလးကို ရၾကတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္တိုင္းလိုလိုရၾကတယ္။

(ဆက္လက္ ေကာက္ႏႈက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။)

About ariyathitsa

has written 12 post in this Website..

   Send article as PDF