တစ္ေန႕သ၌ သူႀကီးဦးခုိင္မွ ၎၏ ရြာသူရြာသားမ်ားအား “ည မထြက္ရ” အမိန္႕ကို ထုတ္ျပန္ေလရာ အခ်ိန္မေတာ္ သန္းေခါင္ေက်ာ္ ရြာအတြင္း ေအာ္ဟစ္ ေသာင္းက်န္းေလ့ရွိသူ ဘီအီးသမား စိန္ဗိုက္ဗိုက္မွာ လြန္စြာ စိတ္ဆုိးသြားရကား သူႀကီးဦးခိုင္၏ အမိန္႕ကို အျပင္းအထန္ ကန္႕ကြက္ေသာ္ျငားလည္း ရြာလယ္ပုိင္းမွ ထိပ္ေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္လူႀကီး ျဖစ္သူ ေမာင္ေပ ဆိုသူမွ အဆိုပါ အမိန္႕ကို လႊတ္၍ ေထာက္ခံေနျပန္သျဖင့္ သူႀကီးျဖစ္သူမွာ မည္သုိ႕မည္ပံု ျပဳလုပ္ရမည္ကို ရြာ၏ မ်က္ႏွာဖံုး လူႀကီးသူမမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ဘဘပါေလရာ၊ ဘုိးဘုိးေၾကာင္ႀကီး၊ ဦးဦးထူးဆန္း၊ ကိုကိုပုပု၊ ေမာင္ေမာင္စံလွ၊ ဘဘိုးႀကီးမိုက္ စသူတို႕အျပင္ ရြာ၏ မယ္မယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အရီးလတ္၊ ေဒၚေဒၚပဒုမၼာ၊ ႀကီးႀကီးမမ၊ ဘြားဘြားဆူး စသူတို႕ႏွင့္ တုိင္ပင္ေလရာ ထိုသူတို႕၏ အႀကံေပးခ်က္အတုိင္း မဲစနစ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္ အလို႕ငွာ သူႀကီးျဖစ္သူမွ ၎၏ ရြာသူရြာသားမ်ားအား လာေရာက္ မဲေပးၾကရန္ ရြာအတြင္း လွည့္လည္၍ ေၾကညာေမာင္းခတ္ေစရန္ အာပလာ ေမာင္အံစာ ဆိုသူအား လႊတ္လိုက္ေသာ္ျငားလည္း မဲေပးၾကရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေပၚမလာသျဖင့္ ထုိအေၾကာင္းအား လြန္စြာ နားထုိင္းေသာ ဘဲဥ ဆိုသူထံတြင္ စံုစမ္းေလရာ ဘဲဥ မွ သူႀကီးဦးခုိင္၏ အေမးကို မည္သုိ႕ ၾကးသြားသည္မသိ၊ “သူႀကီးသမီး ရၿပီကြ၊ ရၿပီကြေဟ့၊ ရၿပီကြ” ဟူ၍ ထေအာ္ၿပီးေနာက္ သူႀကီးဦးခုိင္အား ဝမ္းသာအားရ အတင္းဖက္လိုက္သည္တြင္ သူႀကီးျဖစ္သူမွာ ဘဲဥ၏လက္မွ လြတ္ေအာင္ မနည္းရုန္းထြက္၍ ေျပးခဲ့ရေလရာ ၎၏ အိမ္ေဂဟာ အေရာက္တြင္ လွ်ာအေတာင့္လိုက္ ထြက္ေနသျဖင့္ အိမ္ေရွ႕ ကြပ္ပစ္ေပၚတြင္ အသင့္ ေတြ႕လိုက္ရသည့္ ပုလင္းအား ဘာမသိ၊ ညာမသိ ေမာ့လိုက္သည့္ အခိုက္ ဘီအီးသမား စိန္ဗိုက္မွာ လြန္စြာ လ်င္ျမန္လွေသာ အရွိန္ျဖင့္ သူႀကီးထံသုိ႕ ေျပးလာၿပီး သူႀကီး၏ လက္အတြင္းမွ ပုလင္းအား အတင္းလုယူလိုက္ကာ အလ်င္စလို ပုလင္းအား လႈပ္ခတ္ၾကည့္လိုက္ရာတြင္ ပုလင္းအတြင္းမွ မည္သည့္ အသံမွ် မၾကားရသျဖင့္ ထပ္မံ၍ ပုလင္းအား ေဇာက္ထုိး ေမွာက္ၾကည့္လိုက္ေသာ္ျငားလည္း ပုလင္းအတြင္းမွ ဘာမွ် က်ဆင္းလာျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရသည္တြင္ လြန္စြာ စိတ္ဆုိးသြားရကား သူႀကီးဦးခိုင္အား မ်က္ေထာင့္နီႀကီးမ်ားျဖင့္ ၾကည့္လိုက္ၿပီးေနာက္ “ခညားဂ်ီးက ည မထြက္ရ အမိန္႕ဆိုဒါဂ်ီးကိုလည္း ဘာမဆုိင္ ညာမဆိုင္ အာဏာပါဝါ ျပခ်င္လို႕ ထုတ္လိုက္ခ်င္ေသး၊ အခုလည္း က်ဳပ္ အေၾကြးနဲ႕ ဝယ္ခဲ့ရတဲ့ ဘီအီးပုလင္း ကိုလည္း အကုန္ေမာ့ပစ္လိုက္ေသး” ဟူ၍ ေျပာေျပာဆိုဆို သူႀကီး၏ ေက်ာျပင္အား “ေျဖာင္း” ခနဲ ရုိက္ခ်လိုက္ေလရာ ဘီအီးအရွိန္ တက္လာေနသည့္ သူႀကီးျဖစ္သူမွာ စိန္ဗိုက္ အား မိုက္ၾကည့္ျဖင့္ တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ၿပီးေနာက္ “မင္းလားကြ၊ ငါ့ေက်ာကို ရိုက္တာ” ဟူ၍ ေလးေလးပင္ပင္ အရက္သမားသံျဖင့္ ေျပာလိုက္ၿပီး အိမ္ေပၚထပ္သို႕ တက္ေရာက္သြားရာ ခဏအၾကာတြင္မူ ၎၏ လက္ဆြဲေတာ္ ႏွစ္လံုးျပဴးႀကီးကို ကိုင္လ်က္ ယိုင္တုိင္တုိင္ ေျခလွမ္းျဖင့္ အိမ္ေပၚထပ္ဆီမွ ျပန္ဆင္းလာသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရေလရာ ဘီအီးသမား စိန္ဗိုက္မွာ ဖေနာင့္တင္ပါး တစ္သားတည္းက်ေအာင္ ေျပးသည္တြင္ ဘီအီးမူးေနေသာ ဦးခုိင္မွ အၿမီွးသာ ခပ္ေရးေရး ျမင္ရေတာ့သည့္ စိန္ဗိုက္ရွိရာသို႕ မွန္းဆ၍ “ဒိုင္း” ခနဲ ႏွစ္လံုးျပဴးျဖင့္ ပစ္ေလရကား အဆိုပါ ေသနတ္သံေၾကာင့္ ရြာအတြင္း အုန္းအုန္းကၽြတ္ကၽြတ္ ျဖစ္သြားၿပီး အေၾကာင္းသိေစရန္ သူႀကီးအိမ္သုိ႕ လာေရာက္ စံုစမ္းၾကေလရာ သူႀကီးဦးခိုင္မွ ဘာမေျပာ ညာမေျပာ သူ႕ႏွစ္လံုးျပဴးႀကီးႏွင့္ခ်ည္း လိမ့္ခြေဆာ္ေနသျဖင့္ တစ္ရြာလံုး သူႀကီးရန္မွ လြတ္ေစရန္ ေဘးကင္းရာသို႕ ေရွာင္ရွားပုန္းေအာင္ေနရသည့္ အခိုက္ တစ္ဖက္ရြာဆီသုိ႕ အလည္သြားရာမွ ျပန္လာေသာ သူႀကီးကေတာ္မွ သူႀကီးျဖစ္သူ၏ ဇက္ပိုးအား အေနာက္မွေန၍ အတင္းလႊဲကာ ေျဖာင္းကနဲ ရိုက္ခ်လိုက္ေတာ့မွပင္ သူႀကီးျဖစ္သူလည္း အမူးေျပသြားၿပီးေနာက္ ျဖစ္စဥ္ အလံုးစံုအား သိလိုက္ရေသာ အခါတြင္ကား “ည မထြက္ရ” ဟူေသာ အမိန္႕အစား “မည္သူမွ် ဘီအီး မေသာက္ရ” ဟူေသာ အမိန္႕ကို ေျပာင္းလဲ ထုတ္ျပန္လိုက္ေလရာ ဘီအီးသမား စိန္ဗိုက္မွာ လြန္စြာ ညစ္သြားရကား ၎၏ အနီးတြင္ ရွိေနေသာ နဖူးေျပာင္ေျပာင္ႀကီးအား ၎၏ လက္အတြင္း ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ဘီအီးပုလင္း အလြတ္ႀကီးျဖင့္ “ေဒါင္” ကနဲ ရိုက္ထည့္လိုက္ေလရာ နဖူးေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္ ေမာင္ေပဆိုသူ လူႀကီးမွာလည္း လြန္စြာ တင္းသြားေလရကား ဘီအီးသမား စိန္ဗိုက္ကို အတင္းဖက္၍ နပန္းခ်လိုက္ေလေတာ့သတည္း ………….။

ဤတြင္ ၿပီး၏ ………….။

About မဟာရာဇာ အံစာတံုး

has written 306 post in this Website..

အခ်ိဳ႕ေသာ အရာေတြဟာ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ျပန္ေကာင္းဖို႕ မလြယ္ဘူး။ အခ်ိဳ႕အရာေတြ က်ေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ပိုပို ေကာင္းလာတတ္တဲ့ အမ်ိဳး။ ႏႈတ္ခမ္းေမြး ေျပာင္ေအာင္လို႕ ရိတ္တယ္။ ရိတ္ေလ .. သန္ေလပဲ။ ထိပ္ေျပာင္လို႕ ဆံပင္ သန္ေအာင္ လုပ္တယ္။ မလြယ္ျပန္ဘူး။ ဒီသေဘာ .. ဒီသေဘာ။