လူတို႔ကမၻာ လူျဖစ္လာ ခ်မ္းသာလိုၾကသည္…
ခ်မ္းသာလိုျငား ေျပးကာလႊား တရားရွာၾကသည္…
တရားတရား မကဲြျပား လဲြမွားၾကေလသည္…
မတရားကိုပင္ တရားထင္ အျမင္မွားၾကသည္…

ကုသိုလ္ကာမ ျပဳလိုၾက စိတ္က ထက္ေအာက္ရည္…
ရူပကုသလံ ျဖစ္ပ်က္ဟန္ ရုပ္နာမ္ရႈ႔ၾကည့္သည္…
အရူပမွာ ျဖစ္ပ်က္ခြာ ၿငိမ္းရာရွာၾကသည္…

ရုပါရုပ ျပဳကာမ သံုး၀၀ဋ္လည္မည္…
ကိေလသ၀ဋ္ ကမၼ၀ဋ္ မခၽြတ္၀ိပါက္လည္…
တခု-တခု အေၾကာင္းျပဳ ေပါင္းစုလည္းအားညီ…
တဆယ့္ႏွစ္တန္ လည္အားျမန္ သ႑ာန္ေပၚလိမ့္မည္…
သံုးဆယ့္တစ္ဘံု ပံုရိပ္စံု လြမ္းၿခံဳလူေပၚတည္…
ျဗဟၼာ လူ နတ္ အပါယ္ဇာတ္ မျပတ္လည္ေတာ့သည္…

၀ဋ္လည္မစဲ လြန္ဆင္းရဲ ႏွစ္မဲြခံရမည္…
ခ်မ္းသာလိုလွ ရွာကာမွ ဒုကၡရၾကသည္…
တရားရွာမွ မတရားရ မ်ားလွလူေတြဆီ…

ပစၥဳပႏၷ ကံ၀ါဒ ညႊန္ျပ၀ိဟာရီ…
ခ်မ္းသာလိုလွ်င္ ဒုကၡျမင္ အစဥ္သိရမည္…
ဒုကၡသိရန္ ကံျဖစ္ဟန္ အမွန္ရႈ႔ၾကည့္သည္…
ကံစက္သံသရာ လူကိုယ္မွာ လည္တာျမင္ရမည္…

ဒြါရသံုးပါး ကံသံုးပါး သံုးပါး၀ဋ္လည္မည္…
ကံျဖစ္ရာမွာ ကိေလသာ သူဟာအေၾကာင္းမည္…
ကိေလသာစက္ လည္ဖို႔တြက္ ၀ိပါက္ အေၾကာင္းမီွ…
၀္ပါက္မွာလည္း ကံေၾကာင့္ဘဲ မလဲြလည္ရမည္…

ကံသရာ ျမင္ေသာအခါ မိစာၦကင္းေတာ့သည္…
သံသရာ ဒုကၡ လူ႕ျပင္ပ မုခ်မရိွၿပီ…
ကံေၾကာင့္ျဖစ္ရ ၀ဋ္ဒုကၡ လြတ္မွေအးၾကမည္…

ကြင္းကြက္ျပတ္သား ဒုကၡမ်ား ထင္ရွားျမင္ရၿပီ…
ဒုကၡျမင္လွ်င္ သမုဒယစင္ လူတြင္ခ်မ္းသာမည္…
လူခ်မ္းသာဖို႔ ကံျပင္စို႔ မခိ်ဳ႔ယံုယံုၾကည္…

ပစၥဳပႏၷ ကံျမင္ၾက ဓမၼ၀ိဟာရီ…
ေမတၱာေရွ႔ထား ကရုဏာထား ေဟာႀကားမိန္႔မွာသည္…
တစ္ခုတည္သာ ျမတ္သာသနာ ရွည္ၾကာတည္ရမည္…
သာသနာအလင္း ကမၻာခ်ည္း မယြင္းခ်မ္းသာမည္…
အရိယာလမ္း ကမၻာလြမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းၾကေစမည္…

ေရးစပ္သူ…ပစၥဳပန္ ကမၼ၀ါဒဆရာဦးညႊန္႕ေ၀…

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..

   Send article as PDF