ငပလီကမ္းေၿခ သည္ ၿမန္မာ ၿပည္ ရွိ တစ္ခု ထဲ ေသာ ထူးၿခား ထင္ရွားၿပီး သာယာလွပ ေသာ အပန္းေၿဖ ကမ္းေၿခတစ္ခုၿဖစ္သည္. ၿပင္ ကမၻာ ေပၚ တြင္ ထင္ ရွားလွ ပါသည္။ ယၡဳ အခါ ဟိုတယ္ မ်ားစြာ ဖြင္.လွစ္ လုပ္ ကိုင္ လ်က္ရွိ ၿပီး ႏွစ္စဥ္ နိုင္ငံၿခားသား ခရီး မ်ားစြာ လာေရာက္လည္ပါတ္ေနၿပီး နိုင္ငံ ေတာ္ အတြက္္လည္း ၀င္ေငြရ၊ ေဒသခံ မ်ားအတြက္ လည္း အလုပ္ အကုိင္ အခြင္. အလမ္း မ်ား ရ ရွိ ေန ေသာ အဓိက ကမ္းေၿခေဒသ ၾကီး တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။

ထူးၿခားသည္ဟု ဆိုရၿခင္းမွာ

၁။ ငပလီကမ္းေၿခ သဲ ပြင္.မ်ား သည္ အ ၿခားအနီးအနားရွိ ကမ္းေၿခ မ်ား ( ကမ္းသာသာ၊ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ ) တို.ထက္ ၿဖဴေဖြးၿပီး၊ သဲအရြယ္အစားမွာ လည္း မၾကီးလြန္းမေသးလြန္း အေနေတာ္အရြယ္ ၿဖစ္ ေန ပါသည္။ ကမၻာ ေပၚတြင္ ကမ္းေၿခမ်ားစြာ ရွိသည္ အနက္ အနည္းငယ္မ်ွသာ ထိုသို. ၿဖဴေဖြးေသာ သဲေသာင္ ရွိပါသည္။ သဲၿဖဴလ်ွင္ လည္း သဲ အရြယ္ အေနေတာ္ၿဖစ္ရန္ မလြယ္ ကူပါ။ သဲ မွဳန္ လြန္း လွ်င္ ေၿမေစး ဆန္ ၿပီး ေၿခေထာက္မ်ားတြင္ ကပ္ေလ ရွိ ေသာ ေၾကာင္. ကမ္းေၿခနွစ္သက္ သူမ်ား မၾကိဳက္ ၾကပါ။ အကယ္ေရြ. သဲလုံး ၾကီး ပါ က ေၿခေထာက္မ်ား နစ္၀င္ေလ.ရွိၿပိီး လမ္းေလ်ာက္သြားရသည္မွာ အစဥ္မေၿပပါ။ အေနေတာ္ သဲပြင္. ၿဖစ္ ပါက ကမ္းေၿခနွစ္သက္ သူမ်ား အလြန္ၾကိဳက္ ၾကပါသည္။

၂။ဂ်ိေတၱာ အနီး ပုလဲကြ်န္း နားမွ စ ေရြ. သဘာ၀အေလ်ာက္ ၿဖစ္တည္ ေန ေသာ သႏၱာ ေက်ာက္တန္း သည္ ဆင္ေခါင္း တ၀ိုက္ ထိ ငပလီ ကမ္းေၿခကို ရံတားလ်က္ ရွိသည္။ ထို.ေၾကာင္. ငပလီကမ္းေၿခ တေလ်ာက္ ပင္လယ္ေရသည္ ေဖါက္ထြင္းၿမင္ နိုင္ ေအာင္ ၾကည္လင္ၿခင္း၊ မိုးေကာင္းကင္ ကဲ.သို. ၿပာလဲ.ေနေသာ အေရာင္ ရိွၿခင္း၊ အၿခားကမ္းေၿခမ်ားကဲ.သို. ငလိပ္ေက်ာက္၊ ေရခူ၊ ဂ်ပ္ေၿမြ။ ငမန္း စသည္. အႏၱရာယ္ ရွိသည္. သတၱ၀ါမ်ား မ၀င္ေရာက္နိဳင္ၿခင္း၊ အႏၱရာယ္ မ်ား မရိွၿခင္း တို. သည္ လြန္စြာ ထူးၿခား လွပါသည္။

၃။ကမ္းေၿခတစ္ေလ်ာက္တြင္ အုန္းပင္မ်ား စီတန္း ေပါက္ေရာက္ေန ၿပီး ကမ္းေၿခ ပ်က္စီးမွဳ ကို တားဆီးထားၿခင္းသည္ လည္း ထူၿခားခ်က္တစ္ရပ္ၿဖစ္ေနပါသည္။

ၸၸထိုကဲ. သို.ထူးၿခားလွေသာ ငပလီေငြေသာင္ယံသဲ မွုန္မ်ားမွာ အကန္.အသတ္ရွိေသာ သဘာ၀ အရင္းအၿမစ္မ်ား ၿဖစ္ၾကပါသည္။ သဘာ၀အေလ်ာက္ ရံတားထား ေသာ သႏၱာ ေက်ာက္တန္း ေၾကာင္. သာ လွွ်င္ၿမန္စြာ ေပ်ာက္ကြယ္ မသြား ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ သို.ေသာ္ အကယ္ေရြ.သဲၿဖဴ  ၅ တန္ ရွိသည္ ဆိုပါက မိုးတြင္း ကာလ ပင္လယ္ မွ ၎သဲ ၅တန္ကို ဆြဲခ်သြား ၿပီး ပြင္.လင္း ရာသီဧည္. သည္ ရာ တြင္ပင္လယ္မွ ၎သဲ ၅တန္ကိုပင္ၿပန္လည္ပို.ခ်ေလ.ရွိသည္။ လည္ပါတ္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ အကယ္ ၍ သဲၿဖဴ  ၅ တန္ မွ လူက သဲၿဖဴ ၁ တန္ကို ထုတ္ ယူပါက ပင္လယ္မွ ၄ တန္ကို သာ ၿပန္လည္ပို.ခ်နိုင္ ေတာ.သည္၊ အသစ္တိုက္စားလာ ေသာ သဲမ်ား မွာ သဲၿဖဴ မ်ား မဟုတ္ ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ငပလီအနီးေတာင္မ်ားမွအေပၚယံေက်ာက္မာမ်ားကို တိုက္စားၿပီး ေနာက္ ယၡဳ အခါသဲေက်ာက္မ်ားသာ တိုက္စားရန္က်န္ရစ္ေတာ.သည္။ထုိ.ေၾကာင္. သာ ငပလီ၏ သဲမွလြဲ၍ အၿခားအနီးပါးကပ္လ်က္မွ ကမ္းေၿခသဲမ်ားမဲေနရၿခင္းၿဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ရံတားထား ေသာ သႏၱာ ေက်ာက္တန္း မရွိခဲ.ပါက ယၡဳအခါ ငပလီ၏ သဲမွာ လည္းမဲေနမည္သာတည္း။

သို.ၿဖစ္ပါေရြ. တန္ဘိုးၾကီးမား လွေသာ သဘာ၀လက္ေဆာင္မြန္ ငပလီ ေငြေသာင္ယံ မွ သဲၿဖဴမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ထုတ္ယူသံုးစြဲ ေနၿခင္း ကို အလ်င္အၿမန္ ဥပေဒ ၿဖင္.ရပ္တန္.သင္.ေၾကာင္း၊ ငပလီ သံတြဲသားမ်ား မွ ကာကြယ္နိဳင္ ၾကပါရန္ တင္ၿပလိုက္ရပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

About Kaung Say Chin

Kaung Say Chin has written 3 post in this Website..