ယူေကရဲ့ေရကာတာနဲ႕ဆည္မ်ား ကိုေလ့လာရေအာင္

 

 

ၾကားျဖတ္ျပီးေျပာလိုတာက အရင္က တင္ခဲ့တဲ့

ယူအက္စ္ ေရကာတာ အေၾကာင္းကိုသတိရၾကမွာပါ၊

ပရိသတ္ အသစ္ေတြ အတြက္လြယ္ကူေအာင္ ေအာက္ပါ link လင့္ခ ကိုေဖာ္ထားတာပါ၊

ယူအက္စ္ေအ က ေရကာတာ ဆည္ေတြ – USA DAMS AND RESERVOIRS | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network

http://myanmargazette.net/125891/education

 “…. ေအာက္ပါလင့္ခ ကိုႏွိပ္ပါ၊

ယူအက္စ္ေအ က ေရကာတာ ဆည္ေတြစာရင္းကိုၾကည့္နိင္၊

ျပည္နယ္တိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိၾကျပီး 

ဘတ္လို႕မဆုံးႏိုင္ေလာက္ေအာင္မ်ားတာ၊

ဒါေတာင္ Partial စာရင္းအခ်ိဳ႕အဝက္ျဖစ္တာ

List of dams and reservoirs in the United States – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dams_and_reservoirs_in_the_United_States

The following is a partial list of dams and reservoirs in the United States. There are an estimated 75,000 dams in the United States, impounding 600,000 mi (970,000 km) of river or about 17% of rivers in the nation.[1]

…”

ခုလဲ ယူေက က ေရကာတာ လုံးေရ ဘယ္ေလာက္ ရွိႏိုင္မလဲ?

သို႕ေလာ သို႕ေလာ ပါ၊

——————

အရင္က တင္ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယ ေရကာတာ အေၾကာင္းကိုလဲ သတိရၾကမွာပါ၊

ပရိသတ္ အသစ္ေတြ အတြက္လြယ္ကူေအာင္လဲ ေအာက္ပါ link လင့္ခ ကို ထပ္ ေလာင္းေဖာ္ထားတာပါ၊

အိန္ဒိယ ေရကာတာ ဆည္မ်ား – INDIAN DAMS AND RESERVOIRS | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network

http://myanmargazette.net/125486/education

“…အိန္ဒိယ ေရကာတာ ဆည္မ်ား အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း ေလ့လာရေအာင္၊

လြတ္လပ္ေရး ရစဥ္ခါက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မွာ ေရကာတာ အရြယ္ၾကီး လုံးေရ က ၃၀၀ သာရွိျပီး၊

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ၾကေတာ့ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ လာတာ၊ ထက္ဝက္ ေက်ာ္ က ၁၉၇၁ နဲ႕ ၁၉၈၉ အၾကား ကေဆာက္တည္တာ၊

(တနည္းဆိုေသာ္၊  ႏွစ္ ၂၀၀ ေလာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့  နယ္ခ်ဲ႕အင္ဂလိပ္ က သိပ္လုပ္မေပး ပါ၊ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတာ၊)…”

အိန္ဒိယ က ယူေက ထက္ သံုးျပန္ေလာက္ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းရွိတာကို

၄င္းက လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါမွာ ေရကာတာ လုံးေရ ၃၀၀ သာရွိလို႕ညီးတြားတာ၊

ယူေကက်ေတာ့ယူေကမွာေရကာတာ

ဘယ္ႏွစ္လုံးရွိလို႕လဲ?ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ?

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ယူေက အက်ယ္အဝန္း ဆင္တူေလာက္ရွိတာ၊

လြတ္လပ္ေရးရစဥ္ကေရကာတာအလုံးၾကီးေကာ

ဘယ္ႏွစ္လုံးရခဲ့လို႕လဲ?

စိတ္ဝင္စားစရာပါ၊

—————

ေအာက္ပါ High Beam Business နဲ႕ Wikipedia စြယ္ဆုံက်မ္း က Link လင့္ခ ေတြ ကိုႏွိပ္ရင္ အေျဖေပၚလာမွာပါ၊

Dams & hydro plants. (United Kingdom-US).(Directory)(Statistical Data Included)(Illustration) | HighBeam Business: Arrive Prepared

http://business.highbeam.com/542/article-1G1-89514502/dams-hydro-plants

 

                 Start  Year 
                 of    comp- 
                 const-  leted/ 
Name               ruction due 

United Kingdom 

 Abberton            n/s   1938 
 Abbeystead           n/s   1881 
 Afton              n/s   1935 

 Agden              n/s   1869 
 Aigas              n/s   1962 
 Airy Holm            n/s   1982 
 Aled Isaf            n/s   1939 
 Allt-na-Lairige         n/s   1956 
 Altmore             n/s   1962 
 Altnaheglish          n/s   1934 
 Altnahinch           n/s   1965 
 Alton Water           n/s   1976 
 Alwen              n/s   1916 
 Angram             n/s   1912 
 Ardingly            n/s   1977 
 Ardleigh            n/s   1969 
 Ardsley             n/s   1888 
 Argal              n/s   1961 
 Arlington            n/s   1970 
 Arnefield            n/s   1852 
 Arnot              n/s   1901 
 Ashworth Moor          n/s   1908 
 Auchengaich           n/s   1945 

 Avon              n/s   1957 
 Awe Bridge           n/s   1962 
 Backwater            n/s   1969 
 Baddinsgill           n/s   1930 
 Baitings            n/s   1958 
 Bakethin            n/s   1979 
 Balderhead           n/s   1964 
 Baldwin West          n/s   1905 
 Balgray No 4          n/s   1852 

 Ballure             n/s   1885 
 Barcaldine           n/s   1980 
 Barcraigs            n/s   1916

……..

(အခ်ိဳ႕အဝက္သာ)

List of dams and reservoirs in the United Kingdom – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_reservoirs_and_dams_in_the_United_Kingdom

 

ေရကာတာ အလုံးၾကီး ေတြရဲ့ စာရင္းဇယား က မေရမတြက္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားတာပါ၊

ဇြဲရွိရွိနဲ႕ေရၾကည့္ပါ၊အလုံးၾကီး ၄၅၉ လုံးရွိတာ၊

—————-

ေရကာတာ ဓာတ္ပံု အခ်ိဳ႕နဲ႕ဆလိုဒ္႐ိႈး အခ်ိဳ႕ကိုတင္လိုက္တာ၊

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈး

baitings tag

http://www.flickr.com/photos/portlandbill/tags/baitings/show/

Baitings Reservoir dam wall | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/adamkr/4259759234/

Baitings Dam | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/ulleskelf/420438260/in/photostream/

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈး

2008.06 My Baitings Dam charity abseil and zip-slide

http://www.flickr.com/photos/ulleskelf/sets/72157605738240549/show/

Caban Coch dam | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/ptinico/1256755914/

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈး

Search results for caban coch dam

http://www.flickr.com/search/show/?q=caban+coch+dam&w=28652523%40N05&ss=2

Craig Goch Dam (Explore #1) | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/martinturner/6679872489/

The dam at Craig Goch, the highest upstream of the series of dams in the Elan Valley, Wales. When we arrived, the conditions were pretty awful, it was incredibly cold and windy, even my weighted down tripod was wobbling all over the place. I then managed to shut my finger tip in the tripod, boy, did that hurt! Its still rather numb today! We then tried shooting from the middle of the bridge, but the upspray instantly covered the lens and filter. I pretty much resigned to getting a photo here. Then out of nowhere the sun came out in the opposing valley and this lovely warm light was cast over the dam. It did not stick around for long, and whilst not as spectacular as I had hoped, it was good enough to get a photo.

Avon Dam | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/pikehead/3126961844/

Stithians | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/31508410@N08/3273895909/

Stithians Dam | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/thehidaway/2463083145/


  တိုးတက္ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ေရကာတာ ေတြ “မိႈလိုေပါက္”လို႕ဘဲ၊

————————–

  လွ်ပ္စစ္မရွိရင္ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနတာ၊

ADB Highlights Burma’s Dire Energy System

အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ က ျမန္မာ့ဓာတ္အားစြမ္းအင္စံနစ္ဟာ “ေသလုနီး” လြန္စြာမွဆိုးဝါးတဲ့အေျခမွာရွိေၾကာင္းကိုမီးေမာင္းထိုးျပျပီ

ADB Highlights Burma’s Dire Energy System | The Irrawaddy Magazine

A gloomy picture of Burma’s electricity system—a key element of the country’s desired development—has been painted by the Asian Development Bank (ADB).

The energy grid is inadequate and failing due to a multitude of problems including poor maintenance, ill-trained staff, an absence of planning and crippling bureaucracy in which eight different government ministries are involved in making decisions…..

အာရွဘဏ္မွ ၁၉၈၈ က အေႂကြးေတြ $ ၅၀၀ သန္း လဲရင္နင့္ေအာင္ျဖစ္ေနတာ၊


“The ADB is working with the [Burmese] authorities and other creditors on the arrears clearance as part of an international multi-party effort to assist [Burma] to regain access to international financial resources”—basically in order to benefit from all ADB programs, ranging from public and private sector financing and planning to environmentally sustainable rural development and tackling HIV/AIDS.

Burma owes the ADB $500 million dating back to 1988 when the military regime stopped debt repayments.

About Kyaemon

Kyae Mon has written 709 post in this Website..

Likes to post news and educational items.