ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လမ္း/တံတားမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ စံခ်ိန္မီေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးပံုႏွင့္ စံခ်ိန္မီေအာင္ မေဆာင္ရြက္သည့္ ဝန္ထမ္းကို မည္သုိ႔အေရးယူပံုကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္၌ အမတ္တဦး က ေမးျမန္းရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားေသာ္လည္း စံခ်ိန္မီ/မမီ စစ္ေဆးပံုကိုသာ ေျဖၾကားၿပီး အေရးယူပံု ကိုမူ ေျဖၾကားမသြားခဲ့ေပ။

ထုိေမးခြန္း ထုတ္သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ လမ္း/တံတား မ်ားသည္ “ခဏခဏပ်က္၊ ခဏခဏ
ျပင္ေနရတဲ့အတြက္ မလိုအပ္ဘဲ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားဟာ အလဟႆျဖဳန္းတီးရာေရာက္ေနပါတယ္” ဟု စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္
ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဦးေနမ်ိဳးေအာင္၏ ေမးခြန္းကို ဦးလွျမင့္က လမ္းခင္းရန္ ကတၱရာ၊ ကြန္ကရိတို႔ ဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္မွ စ၍ လမ္းခင္း သည္အထိ စံခ်ိန္မီေအာင္ စစ္ေဆးပံု အဆင့္ဆင့္ကိုသာ ရွင္းျပခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ အေရးယူပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားသြားသည္ကို မေတြ႔ရေပ။

ထုိ႔ျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆက္လက္ေမးျမန္းထားသည့္ ထိုကိစၥေၾကာင့္ အေရးယူခံထားရသည့္ ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ကိုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျဖၾကားမသြားေပ။

ေစတနာပါေသာ လုပ္မွားကိုင္မွားမ်ားကို တာ၀န္ယူကူညီတည့္မတ္သြားမည္ဟု ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ ၀န္ႀကီးမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ယူမႈပိုင္းတြင္ အားနည္းေနဆဲပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းသံုးသပ္သူမ်ားကဆိုၾကသည္။ ။

Ref;မဇၥ်ိမ

About ကို သာ

ကို သာ has written 41 post in this Website..