သစ္ထူးလြင္ဆုိက္မွာ ဒီေန႕ဘာဖတ္ရလဲဆုိေတာ့ ပုသိမ္မွာ တုိင္းအစုိးရ ရံပုံေငြအတြက္ဆုိျပီး ယာဥ္ထိန္းရဲေတြ အားၾကိဳးမာန္တက္ ပုိက္ပုိက္ရွာေနၾကတဲ႕ သတင္းပါ။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ဒီေနရာကေန ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ ျမဴနီစပယ္လုိ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဘတ္ဂ်က္မရွိဘူးဆုိရင္ အလြယ္ထြက္ေပါက္ရွာ နည္းက ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကုိ ေငြဒဏ္တပ္၊ အခ်ဳိ႕ေသာ လုိင္စင္ေၾကးမ်ားတုိးျမွင့္၊ အစုိးရပုိင္ ေရႊ႕ေျပာင္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ႕ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ေရာင္းခ်၊ ငွားရမ္း စသျဖင့္ ညွစ္လုိ႕ရတဲ႕ ေနရာေပါင္းစုံ ရွာၾကံရပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႕ ဘ႑ာေရးေဈးကြက္ ဖြံ႕ျဖဳိးျပီးႏုိင္ငံမ်ားမွာေတာ့ ျမဴနီစပယ္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းျပီး ေငြရွာတယ္။ လုံးဝ ပိုက္ဆံျပတ္သြားလုိ႕ ျပဳိလဲရင္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ ဝင္ကယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါမ်ဳိး မရွိမဟုတ္ သုိ႕ေပမဲ႕ ျဖစ္ခဲတယ္။

ဆက္ႏြယ္လုိ႕ စကားလုံးၾကီးသြားေပမဲ႕ ေရးခ်င္တာ ေန႕စဥ္ဓူဝ ၾကဳံေနတဲ႕ ယဥ္စည္းကမ္း ေငြဒဏ္ ျပသနာပါ။ လုိကယ္အစုိးရ ဒီလုိေငြရွာတာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အတြင္းျဖစ္လုိ႕ မတရားဘူးဆုိရန္ ခက္ပါတယ္။ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ျမဳိ႕ဂ်ီးျပဂ်ီးေတြမွာလည္း အလားတူပဲ လုပ္ၾကတာပဲ။ စည္းကမ္းေဖာက္တဲ႕ ေမာ္ေတာ္ယဥ္၊ ျမဴနီစပါယ္ဥပေဒ (ဥပမာ – စည္းကမ္းတက် အမႈိက္မစြန္႕ပစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႕ က်န္းမာေရး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား မလုိက္နာ) မလိုက္နာသူမ်ားကုိ ပုိမုိအားစုိက္ရွာျပီး တရားရုံးတင္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ေစတာပါ။ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ ၾကပ္မတ္ျပီးသားျဖစ္၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလည္း မခ်ဳိးေဖာက္ရ၊ ဆုိင္ရာေကာင္စီ အစုိးရမ်ားလည္း ဝင္ေငြတုိးလို႕ (အဖမ္းခံရသူကေတာ့ အီတာေပါ့ေလ) လုပ္ေကာင္းတယ္လုိ႕ ယူဆႏုိင္တယ္။

အေရးၾကီးတာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရုံးတင္ ေငြဒဏ္တပ္ယုံံနဲ႕ မလုံေလာက္တာ ရဲဂ်ီးမ်ား သတိျပဳပါ။ ဥပေဒဆုိတာ တာဝန္ရွိသူကုိ လုပ္ပုိင္ယူခြင့္ ေပးသလုိ အေရးယူခံရသူအတြက္ အယူခံပုိင္ခြင့္လည္း ျပဌာန္းထားတယ္။ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး ႏုိင္ငံေတြမွာ ဒဏ္ေငြအတပ္ခံရသူက မေက်နပ္ရင္ အင္တာနက္ကေန အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ တလအတြင္း ေလ်ာက္လဲပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ အယူခံ တရားသူဂ်ီးကေန တင္ျပလာတဲ႕ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈျပီး ခ်မွတ္ေငြဒဏ္ကုိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ပယ္ဖ်က္ လုပ္ေပးရတယ္။ အထက္မွာ ဆုိခဲ႕သလုိ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရမ်ား ဘုိင္ျပတ္တဲ႕အခါ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတဲ႕ ေအာက္ေျခအဖြဲ႕မ်ားကုိ နင္းကန္ဖိအားေပးတတ္တာမုိ႕ အလြန္အကၽြံ မျဖစ္ေအာင္ အတားအဆီး လုပ္ေပးထားတာ။ သူ႕အလုိလုိေတာ႕ ျဖစ္လာတယ္ မထင္ဘူး၊ (ျဖစ္ခဲ႕လည္း သိပ္အေလးေပး ခဲ႕မည္မထင္) ျပည္သူလူထု ဝုိင္းဆဲမွ အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးထိန္းညွိမႈစနစ္ အားေကာင္းလာတာ။

ေဟ့…ရပ္ေလကြာ

လုိကယ္အစုိးရေတြက ရဲေတြကုိ စြတ္ပုိက္ဆံရွာခုိင္း၊ တဦးကုိ အမႈဘယ္ႏွစ္ခု တင္ေပးရမယ္၊ စခန္းတခုကုိ ဘယ္ႏွစ္သိန္း ရွာေပးပါ စသျဖင့္ ဖိခုိင္းတဲ႕အခါ အရမ္းကာေရာ ျဖစ္တတ္တယ္။ ျမန္မာျပည္လုိမ်ဳိးမွာေတာ့ ရဲေတြကို ကုိယ့္အတြက္ ဂြင္ရွာဖုိ႕ လမ္းထြင္ေပးလုိက္သလုိ ပုိဆုိးသြားေစတယ္။ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏုိင္ငံေတြမွာလည္း ရဲေတြဒီလုိပဲ က်ဥ္းထဲၾကပ္ထဲၾကဳံတယ္။ ကားနဲ႕ဘာနဲ႕ ဟန္ပန္တက် ပတၱေရာင္လွည့္ရဲေတြ သိပ္အခက္အခဲ မၾကဳံရေပမဲ႕ ယဥ္စည္းကမ္းအတြက္ ေျခလ်င္ပတၱေရာင္လွည့္ ဒဏ္ေငြခ်လံျဖတ္တဲ႕ ရဲမ်ားဆုိ လူပုံအလယ္ ပက္ပက္စက္စက္ အဆဲခံရ အေလွာင္ခံရတယ္။ ဒီမွာလည္း ဒီလုိပဲ ယဥ္ထိန္းရဲဆုိ အေကာင္းျမင္သူနည္းတယ္။ သိသေလာက္ အဲလုိရဲမ်ဳိးဆုိ ဘယ္သူမွ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ အထက္ ဖိအားေပး ပုိက္ဆံရွာခ်ိန္မ်ဳိးဆုိ သာဆုိးတယ္။ သူတုိ႕မွာလည္း ကုိတာ ကုိယ္စီနဲ႕၊ အမႈျပည့္ေအာင္ ရွာရတာပဲ။ ႏုိ႕မုိ႕ရင္ ျပဳတ္မွာကုိး ဒါမွမဟုတ္လဲ ႏွစ္ကုန္လုိ႕ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္းမွာ မွင္နီအတား ခံရမွာေပါ့။ ဒီေတာ့ နည္းနည္းေလး မျငိနဲ႕ လာထားပဲ။ လူမႈေရးငဲ႕ညွာမႈ လုိတုိးပုိေလ်ာ့ မသက္ညွာႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ ကမာၻမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္း ဆုိတဲ႕စကား ရွိသားပဲ။

ခ်လံအျဖတ္ခံရရင္ ရဲကုိဝေအာင္ဆဲ (ဆဲတတ္ဖုိ႕ေတာ့ လုိတာေပါ့ေနာ္)၊ ျပီးေတာ့ အေထာက္အထား ဓာတ္ပုံ၊ လူသက္ေသ ရွာျပီး အင္တာနက္ကေန သနားေအာင္ အယူခံဝင္ေပါ့။ အျပစ္ကေတာ့ ရွာရင္ လူတုိင္းဘယ္လြတ္ မလဲဗ်ာ၊ ရွာရင္ သမဒဂ်ီးလည္း မိမွာပဲ၊ ရဲဂ်ဳပ္က်ီးလည္း ေဖာက္တာပဲ၊ ဖမ္းသူကိုယ္တုိင္ေရာ ကင္းႏုိင္ပါ့မလား။ ဥပေဒကုိ ၾကပ္မတ္ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႕ ရႈေဒါင့္တခုထဲက တရားေသ ဆုပ္ကုိင္မထားရဘူး၊ လႈပ္သာလူးသာ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ ျဖစ္ေစတဲ႕ ကိရိယာတခုအျဖစ္ ျမင္ေပးသင့္တယ္။ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နဲ႕ပဲ ၾကည့္လုိက္ဗ်ာ၊ ဥပမာ – ကိုယ့္ သားသမီး ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္လုိ႕ လူေသသြားရင္ စိတ္လိုက္မာန္ပါနဲ႕ ေထာင္တန္းခ်ပစ္မွာလား၊ ခေလးပဲ မသိလုိ႕ ပထမဦးဆုံး ျဖစ္တာ ဘာညာနဲ႕ တတ္ႏုိင္သမွ် ေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္ၾကမွာေပါ့။ အယူခံရုံးေဒၚ ေရာက္လာတဲ႕အခါ မိမိကိုယ္တုိင္ ဆုိရင္ေရာဆုိတဲ႕ အသိေလးနဲ႕ ျပန္ထိန္းေပးရတယ္။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ မေက်မနပ္ ျဖစ္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစတယ္။ ရဲမ်ားအေနနဲ႕လည္း သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မွီ၊ ေဒသအစုိးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႕လည္း ထုိက္သင့္တဲ႕ ဝင္ေငြရ၊ တရားဥပေဒပုိင္းမွာလည္း တုိးတက္မႈ ျဖစ္လာမယ္။

အယူခံစနစ္ အေရးၾကီးတယ္။ ထားတယ္ဆုိလုိ႕ ေတာ္အိေလ်ာ္အိ လူၾကားေကာင္းယုံ မရဘူး၊ ေစတနာပါပါနဲ႕ အဆင္ေျပ အပန္းမၾကီးေအာင္ လုပ္ေပမထားလုိ႕ကေတာ့ ေနာက္ထပ္ ဂြင္တဂြင္ ဖန္တီးေပးတာနဲ႕ အတူတူပဲ။ နည္းပညာပိုင္းအရ၊ ဝန္ထမ္းအင္အား၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိသလား၊ မရွိရင္ အျခားဘယ္နည္းလမ္း သုံးေငြရွာမလဲ။ ဖမ္းဗ်ာ ဒဏ္ေငြသိပ္မမ်ားနဲ႕၊ ဖမ္းဗ်ာ ရလာတဲ႕ေငြ အေလအလြင့္ ယုိေပါက္မရွိေစနဲ႕၊ ဘယ္လုိရ ဘယ္ေလာက္ရဆုိတာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အျပည့္အဝရွိ၊ မဖမ္းခင္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ အသိပညာေပးမႈလုပ္၊ ရွာေဖြၾကံဆ နည္းလမ္း ရပါတယ္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 646 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး