ဘုရားေစတီ၊ အေဆာက္အဦးၾကီးမ်ား  တည္ေဆာက္ျပီးလွ်င္  ပထမဆံုးအဖ်က္ခံရသည္မွာ  “   ျငမ္း  ” ျဖစ္သည္။

အေဆာက္အဦး ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည့္အရာမွာလည္း  “  ျငမ္း  ” ပင္ျဖစ္သည္။ ဦးတင္၀င္းအား

“  ျငမ္း  ” ျဖင္ ့ခိုင္းႏႈိင္းခ်င္ပါသည္ ။  ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး တစ္ဦးကို “  ျငမ္း  ” ႏွင္ ့ခိုင္းႏိႈင္းမိျခင္းမွာ ရိုင္းမည္ျဖစ္ေသာ္

လည္း အေၾကာင္းအက်ဳိးတိုင္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ။

 

ကၽြန္ေတာ္တို ့ မိုင္းယု  ( ၁၀၅  ) မိုင္ေက်းရြာသို ့ အလယ္တန္္းေက်ာင္းအုပ္တာ၀န္ျဖင့္ ဆရာၾကီး ဦးတင္၀င္း ေရာက္ရွိ

လာသည္မွာ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္က ျဖစ္သည္ ။ အလြန္ေ၀းလံေသာ ခ်င္းေတာင္တန္းတြင္  ( ၄ ) ႏွစ္တာ

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီးမွ ကၽြန္ေတာ္တို ့ရြာေက်ာင္းသို ့ ေျပာင္းေရႊ  ့လာသည္ဟု သိရပါသည္ ။ ဆရာၾကီး၏  ထူးျခား

ခ်က္မွာ မိမိတာ၀န္က်ရာေဒသကို ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေစလိုေသာ ေစတနာထက္သန္ျခင္းပင္ျဖစ္၏ ။ ဤေနရာတြင္

ဆရာၾကီးေရာက္လာျပီးမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္ ။

 

ကၽြန္ေတာ္တို ့ေက်င္းတြင္ ဆရာၾကီးမေရာက္လာမီက E ပံုသဏၭာန္ နံရံကပ္စာသင္ေဆာင္ေဟာင္းၾကီး တစ္ခုႏွင့္

စာသင္ခန္း ( ၄ ) ခန္းပါ ထရံေဆာင္ေဟာင္းၾကီး တခုသာရွိပါသည္ ။ ဆရာၾကီးေရာက္ရွိျပီး မၾကာမွပင္

ေပ  ( ၁၂၀ x ၃၀ ) စာသင္တိုက္ေဆာင္ၾကီး ႏွစ္ေဆာင္ စတင္ေဆာက္ခုပ္သည္ကို ေတြ ့ရပါသည္ ။

 

အျခားေဆာင္ရြက္မႈတခုမွာလည္း အလြန္မြန္ျမက္လွပါသည္ ။ ၂၀၁၁- ၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အျခားျမိဳ ့မ်ားသို ့

သြားကာ ပညာသင္ယူႏုိင္စြမ္းမရွိသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ား မိမိရြာေက်ာင္း၌ပင္

အထက္တန္းပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ပန္ဆိုင္း-ၾကဴကုတ္အေျခခံ

ပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၏ န၀မတန္းႏွင့္ ဒသမတန္း အတန္းခြဲအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္မႈေၾကာင့္

ဆင္းရဲသားမိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အလြန္၀မ္းသာၾကည္ႏူးၾကရပါသည္ ။ ဒသမတန္းေက်ာင္းသား

( ၁၃ ) ေယာက္ေျဖဆိုရာ ( ၄ ) ေယာက္ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ေအာင္ခ်က္ကို ( ၃၀. ၇  )ရာခိုင္ႏူန္း ရွိပါသည္ ။

၂၀၁၂-၁၃ ယခုစာသင္ႏွစ္တြင္မူ န၀မတန္း ( ၄၅ ) ေယာက္ႏွင့္ ဒသမတန္း ( ၃၁ ) ေယာက္အထိေက်ာင္းသား

ဦးေရတက္လာပါသည္ ။ သို ့ေသာ္လည္း အတန္းခြဲအျဖစ္ မည္သည့္ အ- ထ- က ေက်ာင္းကမွ် လက္မခံျဖစ္

ေနသည္ဟု ၾကားသိရသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တကြ ေက်ာင္းသားမိဘအားလံုး ပူပန္ေသာကေရာက္ၾကရပါသည္ ။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆရာၾကီး၏ အသနားခံတင္ျပမူ ၊ စြမ္းစြမ္းတမံၾကိဳးစားမူတို ့ေၾကာင့္ မူဆယ္ျမိဳ ့ ၊ အမွတ္ ( ၂ )

အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၏ အတန္းခြဲအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏုိင္ခဲ့ပါသည္ ။ မၾကာမီတြင္လည္း

အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲျဖစ္မည္ဟု ၾကားသိရျပန္ပါသည္ ။ယခုဆိုလွ်င္ စာသင္ေဆာင္အသစ္ၾကီး ( ၂ )ေဆာင္

ျပီးစီးျပီျဖစ္၍ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ပညာသင္ယူေနၾကပါျပီ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့

မိုင္းယု ( ၁၀၅ )မိုင္ တစ္ရြာလံုးကလည္း ဆရာၾကီး ဦးတင္၀င္းအေပၚ ေက်းဇူးတင္၍ မကုန္ႏိုင္ ၊

ေလးစားၾကည္ညိဳ၍ မ၀ႏုိင္ ျဖစ္ၾကရပါသည္ ။

 

ဤသို ့တရြာလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ပီတိျဖစ္ေနၾကစဥ္မွာပင္ မထင္မွတ္သည့္ သတင္းတစ္ခုကို မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ၾကားလိုက္

ရပါသည္ ။ “ ဆ၇ာၾကီး ဦးတင္၀င္းအား အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္မွ အထက္တန္းျပဆရာအျဖစ္ ရာထူးေလ်ာခ်ကာ

ဟိုပန္ျမိဳ ့နယ္ ၊ ပန္လံု အ – ထ – က သို ့ ေျပာင္းေရႊ ့ရမည္ ” တဲ့ ။ ၾကားရေသာ္လည္း မယံုႏိုင္ပါ ။ သို ့ေသာ္

သတင္းကား အမွန္ပင္ျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ကၽႊန္ေတာ္တို ့မိုင္းယု ( ၁၀၅ )မိုင္ ရြာသူရြာသားမ်ား ေၾကကြဲ

၀မ္းနည္း ၾကရပါသည္ ။

 

ရပ္ရြာဖြံ ့ျဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဆရာၾကီး ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအာလံုးအေပၚ ေမတၱာျဖင့္

သြန္သင္၍ ထူးခၽြန္ေစလိုေသာ ဆရာၾကီး ၊ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးအေပၚ သနားဂရုဏာစိတ္ျဖင့္

ေႏြးေထြးစြာလက္တြဲေသာ ဆရာၾကီး—-အားမည္သည့္အတြက္ ရာထူးေလ်ာခ်ရပါသနည္း ။ လံုး၀ နားမလည္ႏိုင္ပါ ။

 

ေျပာစရာတစ္ခုေတာ့ရွိသည္ ။ ဒုတိယေက်ာင္းေဆာင္သစ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္အျပီးတြင္ ေၾကြးတင္ေနသည့္

ကိစၥျဖစ္၏ ။ ဤေၾကြးျမီအတြက္ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ေက်ာင္းဖြင့္စတြင္ ေက်ာင္းသား

မိဘမ်ားထံမွ အလွဴေငြေကာက္ခံရန္  ညိွႏႈိုင္းဆံုးျဖတ္သည္ကို ဆရာၾကီးမွ ခြင့္ျပဳမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ဤကိစၥ၏

အေျခအျမစ္အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းမျပဳဘဲ တစ္စံုတစ္ဦးက Internet သို ့ သတင္းအျဖစ္

တင္လိုက္သည့္အတြက္ ဆရာၾကီးအား စစ္ေဆးျခင္း ခံရေလေတာ့သည္ ။ ျပည္နယ္စစ္ေဆးေရးမ်ား လာေရာက္

စစ္ေဆးစဥ္ကလည္း ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္က မိမိတို ့လုပ္ရက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံၾကျပီး

ျဖစ္ပါသည္ ။ ၎အလွဴခံရရွိေငြကိုလည္း မိဘမ်ားထံသို ့ ျပန္လည္ေပးအပ္ျပီး ျဖစ္ပါသည္ ။

 

ဤသို ့ဆိုလွ်င္ ဆရာၾကီး ဦးတင္၀င္း ရာထူးေလ်ာခ်ခံရျဖင္း၏ အျပစ္ကား အဘယ္နည္း ။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား

ပညာေရးဌာနတြင္ က်ရာေနရာ၌ တာ၀န္ေက်ျပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ၊အလြန္ေ၀းလံသီေခါင္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္

တြင္ပင္ အပင္ပန္းခံ၍ ( ၄ )ႏွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ ့သူ ၊ ေရာက္ရာေဒသတိုင္း၏ ပညာေရးဖြံ ့ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား

ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ၊ ယခု ရာထူးေလ်ာခ်ျခင္း အမိန္ ့စာမေရာက္မီအထိ မည္သည့္ျပစ္ခ်က္မွ မရွိခဲ ့ဘူးသူ ——-

ဆရာၾကီး ဦးတင္၀င္းခမ်ာ မည္သို ့ခံစားရရွာမည္နည္း ။ အမွန္တရားလုပ္ပါလ်က္ စြဲခ်က္တင္ အျပစ္ေပးလွ်င္လည္

း  “ အျပစ္ ” ကိုေဖာ္ျပသင့္ပါသည္ ။ ဘာမွ်မသိရဘဲ ရာထူးေလ်ာအမိန္ ့စာ ေရာက္လာျခင္းကား တရားနည္းလမ္း

က်သည္ဟုမထင္ပါ ။

 

အမွန္တရားျဖင့္ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္သူ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားအတြက္ ရရွိေသာ ဆုလာဘ္ကား

သိကၡာက် ၊ ဘ၀နာ ရသည္ဆိုပ္လွ်င္ ေနာက္ေနာင္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ပါဦးမည္ေလာ ။

 

သို ့ပါ၍ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး အျပစ္ ရွိ / မရွိ ကို အခ်ိန္ယူ၍ တိက်မွန္ကန္စြာ ေလ့လာသံုးသပ္ျပီးမွ မွ်တသည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေစလိုေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။

 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၊ ဟိုပန္ျမိဳ ့နယ္ ၊ ပန္လံူ  အ – ထ – က သို ့ ေျပာင္းေရႊ ့သြားရရွာေသာ ဆရာၾကီး

ဦးတင္၀င္းအားလည္း အလြန္ပင္ တမ္းတသတိရေနမိပါေတာ့သည္ ။

 

 

 

ရြာသားတစ္ဦး

မိုင္းယု ( ၁၀၅)မိုင္ေက်းရြာမူဆယ္ျမိဳ ့နယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ထံမွ   ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္

About that naing oo

that naing oo that naing oo has written 9 post in this Website..

   Send article as PDF