အေလာင္းမင္းတရား၏ ရာဇသံေရႊေပ

ရာဇသံစာ၏ရက္စြဲ

အေရွ႕ေတာင္အာရွျပကၡဒိန္ (SEAC) အရ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အေနာက္တိုင္းျပကၡဒိန္ ကဲြျပားမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ေသာ ကြန္ျပဴတာပ႐ုိဂရမ္ကို သံုးၾကည့္ေသာ္ ထုိေန႔ရက္စြဲသည္ ၁၇၅၆ ခု၊ေမလ ၇ရက္ေန႔ျဖစ္၏။ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ထားေသာ ဖို႔ဒ္စိန္႔ေဂ်ာ့၏  ‘စာခြၽန္လႊာဆက္သြယ္မႈမ်ား’ စာအုပ္ကိုသာရည္ညႊန္းမည္ဆိုလွ်င္ စိတ္ဝင္စားစရာ ကြာဟခ်က္ကိုေတြ႕ရမည္။ ထုိအဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ထဲတြင္ ”၁၇၅၆ ခု၊ဧျပီလ ရက္စြဲတပ္ထားေသာ ျမန္မာဘုရင္မွ ေပးပို႔ေသာစာ” ဟုပါရွိသည္။

အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္ မူသစ္ႏွင့္မူေဟာင္း ႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ခဲ့ႏုိင္သည္။ မူသစ္အရ ျမန္မာရက္စြဲသည္ ေမလ ၇ရက္ျဖစ္ျပီး မူေဟာင္းအရ ဧျပီလ ၂၆ရက္ျဖစ္သည္။ ထုိရက္စြဲကြာဟခ်က္အေပၚ ေနာက္ထပ္လက္ေတြ႕က်ေသာ ရွင္းျပခ်က္မွာ မဒရတ္စ္စာေရးသည္ ရက္စြဲ အေျပာင္းအလဲကို အေပၚယံေၾကာသံုးစြဲ၍လည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကဆုန္လသည္ ဧျပီလလယ္တြင္ စတင္ေသာေၾကာင့္ စာေရးသည္ ကဆုန္လကို ဧျပီလဟု ႐ုိး႐ုိးကေလးညႇိယူလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့လႊတ္႐ံုးႏွင့္ ေတာ္ဝင္စာတစ္ေစာင္ထုတ္လုပ္ျခင္း
ရာဇသံေရႊေပကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရွင္ဘုရင့္လႊတ္႐ံုးမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အဆင့္ျဖင့္ လႊတ္႐ံုးသည္ ပညာတတ္စြယ္စံုေတာ္သူမ်ားကို လိုအပ္သည္။ ထုိသူမ်ားသည္ ႐ံုးသံုးဘာသာ စကားျဖစ္ေသာ ထီးသံုးနန္းသံုး အေခၚအေဝၚမ်ားတင္မက ႐ႈပ္ေထြးလွေသာေရးထံုးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေနသည္။ ရာဇသံေရႊေပကို ေရးသားသီကံုးသူဟုေဖာ္ျပျပီးခဲ့ေသာ၊ ရွင္ဘုရင္၏အတၴဳပၸတၱိကို ေရးသားသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ေသာ လက္ဝဲေနာ္ရထာ(ဦးႏွဲ)သည္ ထုိသို႔ေသာ ပါရမီရွင္စာဆိုေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ရာဇသံေရႊေပ၊ ျဒပ္ထည္ေဖာ္ျပခ်က္
ေရႊ၏သန္႔စင္မႈသည္ ၉၅.၂၅% မွ ၉၈.၆၉% အထိရွိေၾကာင္း ေရာင္စဥ္စိတ္ျဖာမႈမွ သက္ေသခံထားသည္။ ေရႊျပား၏ရင္းဖ်ား ႏွစ္ဖက္စြန္းတြင္ ပတၱျမားဆယ့္ႏွစ္လံုးစီ စီထားကာ ဟသၤာ႐ုပ္တံဆိပ္ေတာ္ ပါရွိသည္။ ၾကက္ဥပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ဆင္ဆင္တူေသာ ဝန္းဝန္းဝိုင္းဝုိင္းပတၱျမား ႏွစ္ဆယ့္ေလးလံုးသည္ ျမန္မာ့ပတၱျမား စစ္စစ္ျဖစ္ျပီး မိုးကုတ္ပတၱျမားတြင္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည္။ ထုိပတၱျမားမ်ားကို ေရႊသားစစ္စစ္ ၆x၆ မီလီမီတာရွိေသာ ဆ႒ဂံအကြက္မ်ားထဲတြင္ ခုိင္ခိုင္ခံ့ခံ့ထည့္ထားသည္။ ပတၱျမားမ်ားကို ေသြးမထားဘဲ မူလပံုစံအတုိင္းထည့္ထားရာ ထုိပတၱျမားႏွစ္ဆယ့္ေလးလံုး၏ အသြင္သ႑ာန္တူညီမႈကို ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အံ့ၾသခဲ့ရသည္။ လက္ရွိအေနအထားအတိုင္း ေရႊေပ၏အတိုင္းအထြာမ်ားမွာ ၅၄.၇x၈.၅ စင္တီမီတာျဖစ္သည္။ ပတၱျမားမ်ား အပါအဝင္ ေရႊေပ၏အေလးခ်ိန္အမွန္မွာ ၁ဝဝ ဂရမ္ျဖစ္၏။ ျမန္မာေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ေရႊအခ်ိန္ငါးက်ပ္သားရွိသည္။

ျမန္မာမွတ္တမ္းမ်ားအရ ေရႊေပကို ဆလင္ဒါပံု ဆင္စြယ္ၾကဳတ္ထဲ မသြတ္ခင္ စကၠဴနီျဖင့္ပတ္သည္။ ဆင္စြယ္သည္ အာရွဆင္စြယ္ျဖစ္သည္။ ဆင္စြယ္ၾကဳတ္ကို ‘ေရႊေရာင္ပိတ္သားအိတ္’ ျဖစ္ေသာ ေရႊဖ်င္အိတ္ သြတ္သည္။ ထုိေရႊဖ်င္အိတ္ကို ေရႊေရးၾကဳတ္သြတ္သည္။ ေရႊေရးၾကဳတ္ ကိုေဖာ္ျပထားပံုမွာ အနီေရာင္သစ္ေစးျဖင့္ အေရာင္တင္ထားကာ ေရႊေရာင္ဒီဇုိင္းမ်ားပါသည့္ သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာဘူး ဟူ၏။ ထုိေရႊေရးၾကဳတ္ကို တံဆိပ္ေတာ္မွတ္ထားျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စကၠဴတစ္ရြက္ တြဲထား၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ‘ဂံုဇရပ္အိတ္နီ’ ဟုေခၚေသာ ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းရွိပံုရသည့္ အနီေရာင္အိတ္တြင္းထည့္သည္။

သို႔ေသာ္ ရာဇသံစာႏွင့္ ဆင္စြယ္ၾကဳတ္တို႔သာ ေရာက္လာခဲ့ျပီး ယခုအခါ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ Lower Saxony, ဟန္ႏုိဗာျမိဳ႕ရွိ   Gottfried Wilhelm Leibniz  အထိမ္းအမွတ္စာၾကည့္တုိက္ထဲ ထိန္းသိမ္းထား၏။

ဟန္ႏုိဗာျမိဳ႕ျပတုိက္ထဲမွ ရာဇသံေရႊေပ

ရာဇသံေရႊေပသည္ ဟန္ႏိုဗာျမိဳ႕မွျပတုိက္ထဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝေက်ာ္ၾကာေအာင္ အထီးက်န္တည္ရွိေနခဲ့သည္။ အေလာင္းမင္းတရား၏စာမ်ားကုိ ေရးသားျပီးစီး၍ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ စာမ်ားကို ေဂ်ာ့ပီးေဂါ့သည္ သူ၏ ၁၇၅၇ ခု၊ဇူလုိင္ ၃ဝရက္စာႏွင့္ တစ္ပါတည္းပို႔ေပးလုိက္သည္။ မဒရတ္စ္မွ လန္ဒန္အသြား     Walpole သေဘၤာႏွင့္ျဖစ္၏။ စာႏွစ္ေစာင္စလံုးကို ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္ ၁၇၅၈ ခု၊မတ္လ ၃ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိတစ္ေန႔တည္းမွာပင္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕၏ဥကၠဌ ဂြၽန္ေပနီသည္ ထုိရာဇသံစာေရႊေပကို စိန္႔ဂ်ိမ္းစ္ နန္းေတာ္တြင္ ကိုယ္တိုင္တင္ျပရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ပထမ အတြင္းဝန္မင္း ဝီလ်ံပစ္ႏွင့္ေတြ႕ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။ ထုိ႔ေနာက္  Hampton Court  မွ ေရာဘတ္ဝုဒ္။

ဂြၽန္ေပနီသည္ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးကို မေတြ႕ခဲ့ရဘဲ ရာဇသံစာကိုထားခဲ့ႏုိင္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဂြၽန္ေပနီ သည္ ရာဇသံစာ၏ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ မြန္-ျမန္မာစစ္ပြဲ၊ ကုမၸဏီ၏ၾကားေနဝါဒ၊ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းအေျခ စိုက္မႈႏွင့္ အေလာင္းမင္းတရား၏ ေပးသနားမႈျဖစ္ေသာ ‘သူ၏ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းမွ က်န္းမာေရးပိုေကာင္းေသာအရပ္ (ပုသိမ္)’ တြင္ေနထိုင္ခြင့္ စသည္တို႔ကို ဝုဒ္ထံ စာတစ္ေစာင္ေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထုိစာအတြက္ ဝုဒ္သည္ စာ တစ္ေစာင္ျပန္ၾကားခဲ့ရာ ကုမၸဏီေမာ္ကြန္းတုိက္တြင္ ထုိျပန္စာမိတၱဴမရွိ။

ရာဇသံေရႊေပကို လွပစြာေရးသားသီကံုးထားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မူႏွင့္ ေပနီ၊ ဝုဒ္တို႔၏စာမ်ားျဖင့္တြဲလ်က္ တစ္ဆင့္ေပးပို႔လုိက္သည္။ ရာဇသံစာ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မူကို မိတၱဴကူးယူထားခဲ့သည္။ စိန္႔ဂ်ိမ္းစ္နန္းေတာ္ တြင္ အတြင္းဝန္မင္းဝီလ်ံပစ္က ေဂ်ာ့ဘုရင္-၂ထံ ထိုရာဇသံစာဆက္သေသာအခါ ဘာဆက္ျဖစ္သနည္း မသိရ။ ပစ္သည္ မည္သည္ကိုအာ႐ံုစိုက္ခဲ့သနည္း။ ေဂ်ာ့ဘုရင္-၂ သည္ ထုိစာအေပၚ အေမးအျမန္းရွိခဲ့သေလာ။

ထိုရာဇသံစာကို ေဂ်ာ့ဘုရင္-၂ စိတ္ဝင္စားမႈတစ္မ်ိဳး ရွိခဲ့မည္မွာရွင္းလင္းပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သာ ဟန္ႏိုဗာမွ သူ၏စာၾကည့္တုိက္ဆီ စာကိုခ်က္ခ်င္းပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာင္သံုးပတ္အၾကာ (၁၇၅၈ ခု၊မတ္လ ၂၈ရက္)တြင္ စာကို မွတ္ခ်က္ေရးသြင္းခဲ့သည္။ ရာဇသံစာကို ႐ႈပ္ေထြးလွစြာ မွတ္ခ်က္သြင္းခဲ့ပံုမွာ
”ကိုရိုမန္ဒယ္ကမ္းေျခမွ အုပ္ခ်ဳပ္ခံမဟုတ္ေသာ အိႏၵိယဘုရင္တစ္ပါး (မာဂီ သို႔မဟုတ္ ဂီဘရီ ဘာသာေရးျဖစ္ေသာ ဘာမွ်မစားဘဲ အသက္ရွင္ေနထုိင္သူ၊ မီးကိုကိုးကြယ္သူ)”

ဝုဒ္ထံေပးပို႔ေသာ ေပနီ၏စာထဲတြင္ ရွင္ဘုရင္ထံမွျပန္စာ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္းကို ေပနီ အဆုိမျပဳခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ျငား အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီဒါ႐ုိက္တာမ်ားသည္ ျပန္စာတစ္ေစာင္မေရးသားမီ အဂၤလိပ္ဘုရင္ထံမွျပန္စာကို အလ်င္ေစာင့္ၾကမည္ဟု ေတြးခဲ့ၾကသည္။ ေဂ်ာ့ဘုရင္-၂ထံမွ အေၾကာင္းျပန္စာ မလာေသာအခါ အေလာင္းမင္းတရား စာအတြက္ အေရွ႕အိႏၵိယထံမွ တရားဝင္ျပန္စာဆိုသည္မွာလည္း ရွိမလာေတာ့ေခ်။

နိဂံုးစကား
အေလာင္းမင္းတရားသည္ တိုက္ေရးခုိက္ေရးတြင္သာ ဘုန္းေတာက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏွလံုးရည္ျပည့္ဝသေလာက္  ေခတ္အခါထက္ေရွ႔ပိုေျပးေသာ အျမင့္မားဆံုးသံတမန္ေရးရာကို နားလည္ခဲ့သည့္ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ယခုမွ မ်က္ျမင္ထင္ရွားေပၚထြက္လာေသာ ရာဇသံေရႊေပက အတိအက်သက္ေသထူႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

 

About ၀င့္ျပံဳးျမင့္

wintpyone myint has written 59 post in this Website..

IN LOVE I TRUST.