စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းသုိေလွာင္  သယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား

ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က စက္တင္ဘာလ  ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ပုဂၢလိကစက္သုံးဆီ

အေရာင္းဆုိင္ ၂၃ ဆုိင္ကုိ ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ  အေရာင္းဆုိင္ ၂၃ ဆုိင္အနက္

စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္ ၂၁ ဆုိင္ရွိ ပန္႔မ်ားသည္ သတ္မွတ္အျခင္အတြယ္ ျပည့္မီျခင္းမရွိဘဲ

ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း  စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္း ၊

ပုဂၢလိကစက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္ ၂၁ ခုမွာ ရတနာ၊  ရာဇာမင္းကုမၸဏီ၊ နီလာ႐ုိးမကုမၸဏီ၊

ထူးထေရးဒင္းကုမၸဏီ၊ Petro Star (ပုိင္ျပည့္စုံကုမၸဏီ)၊Green Luck ကုမၸဏီ၊ သူရိယစြမ္းအင္၊

Denko ကုမၸဏီ၊ Silver Wave ကုမၸဏီ၊ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီ၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္း ၂၀၀၀ ကုမၸဏီ၊

ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ၊ Petro K၊ ျမတ္ေမတၱာမြန္ကုမၸဏီ၊ New Day Energy ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏုိင္ဂ႐ု(ပ္) ကုမၸဏီ၊

ပက္ထ႐ုိေအအမ္ပီ၊ ေကာင္းေဇာ္ဟိန္းကုမၸဏီ၊ ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီ၊  Petro Green (ယုဇနကုမၸဏီ)၊

လင္းလက္ေအာင္(ျမ၀တီထေရးဒင္း) အစရွိသည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ ကုမၸဏီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက

ပုိင္ဆိုင္သည့္  စက္သုံးဆီဆုိင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းဖတ္လိုက္ရပါတယ္။

 

ဒီလိုသတင္းမ်ိဳးကို ေဖၚျပေပးတဲ့ eleven ကို ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။

 

ဒီလိုခိုးစားလို ့ခ်မ္းသာေနၾကတဲ့ သူေတြ က ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ  ့အစည္းေတြမွာ

လူႀကီးေတြဝင္လုပ္ေနၾကတဲ့ေၾကာင္သူေတာ္ေတြပါလားလို ့သိလိုက္ရေတာ့

အဖဲြ ့အစည္းမွာလည္း ဘယ္ေလာက္ခိုးထားသလဲလို ့ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။

 

ဆိုင္နာမည္တည္ေနရာ အေသးစိတ္ကို

http://news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15876:2012-10-05-15-52-47&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

မွာဖတ္လို ့ပါတယ္။

 

 

 

 

 

About the best

the best has written 40 post in this Website..

   Send article as PDF