အသြင္ရယ္သူေျပာင္း ညိဳ႔ေတာ႔မယ္႔သူ႔မာန္

     ဟန္ျပင္ကာရယ္ ဖန္ဆင္းျပီးမွ

     ေျပးေတာ႔မယ္႔သူ႔အၾကံ မွန္းဆရမမွန္…………

     တြဲလဲရယ္ခိုမလို႔နဲ႔ ငိုေတာ႔မယ္႔သူ႔အဆင္

     သူ႔အသြင္ တစ္မူထူးရယ္နဲ႔

     ဘယ္သူရွင္ျပိဳင္ ႏိုင္မယ္မထင္ပ

     အဆင္ကမွန္းဆလို႔မရ……….

     ဖန္ဆင္းရွင္ တုပလို႔မႏုိင္

     ရွင္ႏိုင္သူရွားေလာက္တယ္

     လြမ္းလို႔မွမ၀ႏိုင္…………..

                                             ပိေတာက္မိုး

ကာရံ

About ကာရံ

ကာ ရံ has written 191 post in this Website..