အစ္ ကို က ေတာ့ သူ ့ရဲ ့။ စာ မ်က္ ႏွာ အ ရြက္ (၄၀) ပါ တဲ့ ။ အ သုံး ၿပဳ ထား ၿပီး သား ေလ့ က်င့္ ခဏ္း စာ အုပ္ ထဲ က စာ ရြက္ လြတ္ ေတြ ကို လိုက္ ရွာ ၿပီး ။ အ မွတ္ အ သား ေတြ လုပ္ ေန တာ ၿမင္ ေတာ့ ။ က် မ က အစ္ ကို ့ကို ဘာ လို ့အဲ ဒီ လို အ မွတ္ အ သား လုပ္ ေန ရ တာ လည္း လို ့မ ေန ႏိုင္ ဘဲ ေမး မိ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ အစ္ ကို က ကု လား မ ၿပီး ခင္ ဗ မာ မ ၿမင္ ေစ နဲ ့ဆို ၿပီး ။ ရြတ္ ေနာက္ ေနာက္ ေၿပာ လိုက္ ပါ တယ္ ။

အဲ ဒီ စာ ရြက္ လြတ္ ေတြ ကို ဆုတ္ ၿဖဲ လိုက္ ရင္ ရ ၿပီ ဘဲ မ ဟုတ္ လား လို ့က် မ က ေၿပာ ေတာ့ ။ မ သိ ရင္ အ သာ ေန ပါ ။ အစ္ ကို လုပ္ တာ ကို သာ ၾကည့္ ထား လို ့ေၿပာ ေတာ့ ။ က် မ လည္း ၿငိမ္ ၿငိမ္ ေလး နဲ ့သာ အစ္ ကို လုပ္ သ မွ် ကို ။ အစ အ ဆုံး ၾကည့္ ေန မိ ပါ တယ္ ။ အစ္ ကို က စာ ရြက္ လြတ္ ေတြ က်န္ ေန တဲ့ စာ အုပ္ ရဲ ့အ လယ္ ဗ ဟို က ေန (ခ်ဳပ္) စက္ နဲ ့ညွပ္ ထား တဲ့ က လစ္ ေတြ ကို ။ ခဲ တံ ခြ်န္ တဲ့ ဓါး ပါး ပါး ေလး နဲ ့ဟ ထုတ္ ၿပီး ။ စာ ရြက္ ေတြ ကို အ လိုက္ တ သင့္ ၿဖဳတ္ ေန တာ ေတြ ့ရ ပါ တယ္ ။
ၿပီး ေတာ့ မွ ၿဖဳတ္ ထား တဲ့ ။ အ စုံ လိုက္ ပါ လာ တဲ့ စာ ရြက္ ရဲ ့အ လယ္ စင္ တာ က ေန တိ တိ က် က် ။ ဓါး ပါး ေလး နဲ ့အ ရာ ေပး ၿပီး ၿဖတ္ ယူ လိုက္ ပါ တယ္ ။ ေသ ေသ သပ္ သပ္ လုပ္ တတ္ တဲ့ အစ္ ကို ပါ ဘဲ လို ့က် မ စိတ္ ထဲ မွတ္ ခ်က္ ခ် မိ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ အစ္ ကို က အဲ ဒီ လို မ လုပ္ ပဲ နဲ ့လြတ္ တဲ့ အ တိုင္း ဆြဲ ၿဖဳတ္ လိုက္ ရင္ ။ အ ခန္ ့ မ သင့္ ရင္ စာ ရြက္ က ညီ ညီ ညာ ညာ မ ၿဖစ္ ပဲ စာ ရြက္ အ သား ၿပဲ သြား ရင္ ။ စာ ရြက္ တ ရြက္ က အ လ ဟ ႆ ၿဖစ္ သြား ႏိုင္ တယ္ ။
မ ညီ မ ညာ နဲ ့ခ်ဳပ္ ထား ရင္ ၊ ၾကည့္ လို ့မ ေကာင္း တဲ့ အ ၿပင္ ၊ အ ကဲ့ ရဲ ့ခံ ရ ႏိုင္ တယ္ ။ အ ၾကမ္း သုံး စာ အုပ္ လို ပုံ စံ ေပါက္ ရင္ ေက်ာင္း မွာ သြား သုံး လို ့မ ရ ဘူး ။ အိမ္ မွာ ပဲ အ ၾကမ္း တြက္ ဘို ့ခ် သုံး တဲ့ စာ အုပ္ ပဲ လုပ္ လို ့ရ မွာ ။ အ ေဖ က အစ္ ကို ့ အ တြက္ ဗ လာ စာ အုပ္ တ အုပ္ ၀ယ္ ေပး ရ တာ ။ သက္ သာ သြား ႏိုင္ တယ္ ။ အစ္ ကို ၿပန္ ေပါင္း ခ်ဳပ္ ထား တဲ့ စာ အုပ္ ေတြ ကို ။ ဆ ရာ မ က အ ၾကမ္း စာ အုပ္ မွန္း ေတာင္ မ ထင္ မိ ဘူး ။ အ ၾကမ္း စာ အုပ္ မွန္း သိ သြား ရင္ ဆ ရာ မ က လက္ ခံ မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ။

ဒါ ဆို အစ္ ကို ဘီ ဒို စာ အုပ္ စင္ က ၊ စာ ရြက္ ေရ (၅၀၀) ပါ တဲ့ စာ အုပ္ က အစ္ ကို ကိုယ္ တိုင္ ခ်ဳပ္ ထား တဲ့ စာ အုပ္ ေပါ့ ။ ဟုတ္ လား ဟင္ လို ့ေမး လိုက္ မိ ပါ တယ္ ။ အစ္ ကို က က် မ မ်က္ ႏွာ ကို ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ ၾကည့္ ၿပီး ။ အ ေဖ ေပး တာ ပါ ေၿပာ ေတာ့ ။ က် မ က အင္း ထင္ ေတာ့ ထင္ သား ဘဲ ။ ခ်ဳပ္ ထား တာ မ ၿဖစ္ ႏိုင္ ဘူး ဆို ၿပီး ထင္ မိ သား ဘဲ ။ ခ်ဳပ္ ထား တဲ့ ေန ရာ လည္း အ စ န ေတာင္ ရွာ မ ေတြ ့ ဘူး ေၿပာ ေတာ့ ။ အစ္ ကို က ရယ္ က်ဲ က်ဲ လုပ္ ေန ပါ တယ္ ။
က် မ ေရွ ့ တင္ အစ္ ကို က ၊ စာ ရြက္ အ လြတ္ န ခမ္း သား ကို အပ္ ရာ အ ရင္ ေပး ၿပီး ၊ ပိုး ခ်ည္ အ က်စ္ နဲ ့ခ်ဳပ္ ပါ တယ္ ။ စ ကၠဴ ကပ္ တဲ့ ေကာ္ နဲ ့၊ န ခမ္း သား ေတြ ကို အ ေသ အ ခ်ာ ထပ္ သုတ္ ၿပီး မွ သာ မ်က္ ႏွာ ဖုံး အ ခြံ လြတ္ တ ခု ယူ ၿပီး ၿပန္ အုပ္ ပါ တယ္ ။ မ သိ ရင္ ေတာ့ တ ကယ့္ န ဂို မူ လ စာ အုပ္ လား လို ့အ မွတ္ မွား ယူ ေလာက္ ပါ တယ္ ။
ကဲ ကဲ…ဗ မာ ၿမင္ လို ့ရ ၿပီ ။ အ ၾကမ္း စာ အုပ္ နဲ ့တူ ေန ေသး လား ေမး ေတာ့ ။ မ တူ ဘူး လို ့ေၿဖ မိ ပါ တယ္ ။

ေအး အ ေစာ တုံး က ညီ မ ေလး ေၿပာ တဲ့ အ ရြက္ (၅၀၀) ပါ တဲ့ စာ အုပ္ က ၊ အစ္ ကို ကိုယ္ တိုင္ ခ်ဳပ္ ထား တဲ့ စာ အုပ္ ဘဲ လို ့ ေၿပာ ေတာ့ ။ က် မ လည္း အစ္ ကို ့ကို မ်က္ လုံး အ ၀ိုင္း သား နဲ ့ၾကည့္ ၿပီး ။ အံံ ၾသ မိ ခဲ့ ပါ တယ္ ။
ေၾသာ္…..ဟု သာ ဆို ႏိုင္ ၿပီး ။ ေစ့ စပ္ ေသ ခ်ာ တဲ့ ေသ သပ္ တဲ့ အစ္ ကို ့ ကို လက္ ဖ်ား ခါ ခ်င္ မိ ေလာက္ ေအာင္ စိတ္ က ခံ စား လိုက္ ရ ပါ တယ္ ။ ေနာက္ ရက္ ေတြ မွာ ေတာ့ အစ္ ကို က သူ ့ရဲ ့အ ခ်ိန္ ဇ ယား ကို အ ေဖ့ ကို ၿပ ေန တာ ၿမင္ ပါ တယ္ ။ မ နက္ စာ ဘ ရိတ္ ဖတ္ စား ၿပီး တဲ့ အ ခ်ိန္ ။ မ စား ခင္ အ ခ်ိန္ ။ ေန ့ ခင္း အ ခ်ိန္ ။ ည ေန ခင္း အ ခ်ိန္ ။ တစ္ ေန ့ တာ သူ ့ရဲ့ အ ခ်ိန္ ဇ ယား ကို အ ေဖ က ၾကည့္ ၿပီး ။ သ ေဘာ က် လက္ ခံ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ မ နက္ အိပ္ ရာ ထ မ်က္ ႏွာ သစ္ ၿပီး တာ နဲ ့။ နံ နက္ ( ၀၆း-၀၀ ) နာ ရီ က ေန ( ၀၇း၀၀ ) နာ ရီ အ ထိ ။ ေဘာ္ လီ ေဘာ ။ ၾကက္ ေတာင္ ရိုက္ ေလ့ ရွိ ပါ တယ္ ။

ၿပီး ရင္ ။ ေရ မိုး ခ်ိဳး ၿပီး ၊ ဘ ရိတ္ ဖတ္ စား ပါ တယ္ ။ (၀၈း၃၀) နာရီ က ေန (၀၉း၀၀) နာ ရီ မွာ ။ ၿမန္ မာ့ အ သံ က လႊင့္ တဲ့ အ ဂၤ လိပ္ ပိုင္း အ စီ စဥ္ နား ေထာင္ ပါ တယ္ ။ (၀၉း၃၀) နာရီ က ေန (၁၁း၀၀) နာ ရီ မွာ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ နဲ ့ေရ ကူး ထြက္ ၿပီး ။ (၁၂း၀၀) မ တိုင္ ခင္ ေန ့လည္ စာ ထ မင္း သုံး ေဆာင္ ပါ တယ္ ။ ေန ့ခင္း အ ဂၤ လိပ္ ပိုင္း အ စီ စဥ္ ေရ ဒီ ယို နား ေထာင္ တတ္ ၿပီး ။ ေရ ဒီ ယို နား မ ေထာင္ တဲ့ အ ခ်ိန္ ။ ေလ ေသ နတ္ ပစ္ တာ ။ ၿခံ ေနာက္ ေဖး မွာ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ ေခၚ ၿပီး က စား တာ မ်ိဳး ရွိ တတ္ ပါ တယ္ ။ ည ေန (၁၅း၃၀) နာ ရီ က ေန (၁၆း၃၀) နာ ရီ အ ခ်ိန္ ေဘာင္ ဆင္ ထိုး တာ ေလ့ က်င့္ ပါ တယ္ ။ ေဘာင္ ဆင္ ထိုး တာ ကို ေတာ့ ေန ့ စဥ္ ပုံ မွန္ ေလ့ က်င့္ ပါ တယ္ ။ ည ေန (၁၇း၀၀)နာ ရီ က ေန (၁၈း၀၀) နာ ရီ အ ထိ က ေရ မိုး ခ်ိဳး ၿပီး ။ ည ေန စာ ထ မင္း သုံး ေဆာင္ ပါ တယ္ ။

မ နက္ ခင္ း ပိုင္း (၀၉း၃၀) နာ ရီ က ေန (၁၁း၀၀)နာရီ ထိ က ေတာ့ ၊ ေရ ကူး ။ စစ္ တု ရင္ ။ ပန္း ခ်ီ ဆြဲ ။ ဂစ္ တာ တီး ။ က ရာ ေတး ။ က စား တာ ေတြ ကို ေတာ့ ။ ရက္ ေၿပာင္း ၿပီး လုပ္ သြား ပါ တယ္ ။ အစ္ ကို ရဲ ့ေန ့ စဥ္ ပုံ မွန္ ဆြဲ ထား တဲ့ ဇ ယား အ တိုင္း ေန ထိုင္ တာ ။ က် မ က အ လြတ္ ရ ေန ပါ တယ္ ။ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ က သူ ့ ကို အ လြန္ ေတာ္ လို ့ခ်စ္ စ ႏိုး ေခၚ ၾက တဲ့ နာ မည္ ေၿပာင္ တ လုံး ေပး ထား တာ ရွိ ပါ တယ္ ။ အား လုံး ထဲ မွာ အ ၿမဲ ဗိုလ္ စြဲ တဲ့ ေန ရာ မွာ ရွိ ေန တဲ့ အ ၿပင္ ။ ဘာ ဘဲ ၿပိဳင္ ၿပိဳင္ အ ၿမဲ တန္း အ ႏိုင္ ခ်ည္း ဘဲ ရ တာ မို ့။ ကို ဗိုလ္ ႏိုင္ ဆို ၿပီး ခ်စ္ စ ႏိုး ေခၚ ၾက ပါ တယ္ ။
တ ရက္ မွာ က် မ တို ့ေမာင္ ႏွ မ ေတြ က ။ ပန္း ခ်ီ ဆြဲ တာ ကို လက္ ေတြ ့ၿပ ခိုင္း မိ ပါ တယ္ ။ သူ ့ ပုံ ကို သူ နဲ ့တူ ေအာင္ ဆြဲ ၿပ ခိုင္း မိ ၾက ပါ တယ္ ။ မွန္ ေရွ ့ သူ ့ မ်က္ ႏွာ ၾကည့္ ၿပီး ခဲ နဲ ့ေကာက္ ေၾကာင္း ေဖာ္ ၿပီး ဆြဲ ၿပ တာ (၁၀) မိ နစ္ မ ၾကာ ပါ ဘူး ။ အ လြန္ ကို ထပ္ တူ က် ေအာင္ ဆြဲ ၿပ နိုင္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

ေက်ာင္း မွာ စစ္ တု ရင္ ၿပိဳင္ ပြဲေတြ ၿပဳ လုပ္ တဲ့ အ ခါ ၊ အစ္ ကို ၀င္ ၿပိဳင္ ပါ တယ္ ။ ၿပိဳင္ ပြဲ မွာ အ ႏိုင္ ရ ၿပီး ၊ အ ၿမဲ ဗိုလ္ ပဲ စြဲ ပါ တယ္ ။ က ရာ ေတး မွာ လည္း ခါး ပတ္ အ နက္ အ ဆင့္ ရ ရွိ ထား လို ့။ ဘက္ စုံ ထူး ခြ်န္ လို ့အ လြန္ ေတာ္ တဲ့ အစ္ ကို ပါ ဘဲ လို ့ေမာင္ ႏွ မ ေတြ က ခ်ီး မြမ္း ေထာ ပ နာ အ သိ မွတ္ ၿပဳ ခဲ့ ၾက ရ ပါ တယ္ ။
အစ္ ကို အ သက္ (၁၈) ႏွစ္ ၿပည့္ တုံး က ၊ ရန္ ကုန္ မွာ ကား ေမာင္း သင္ တန္း တက္ ခဲ့ တုံး က လည္း ။ အ သက္ အ ငယ္ ဆုံး ကား ေမာင္း ကြ်မ္း က်င္ သူ အ ၿဖစ္ ဆု ခ် ခံ ရ ဘူး ပါ တယ္ ။

အစ္ ကို ့အ ေၾကာင္း စာ ဖြဲ ့ရင္ မ ကုန္ ႏိုင္ ပါ ဘူး ။ က် မ ဘ ၀ အ တြက္ စံ န မူ နာ ေကာင္း ခဲ့ ေသာ က် မ ၏ အစ္ ကို လို ့သာ ဆို ခ်င္ မိ ပါ ေတာ့ တယ္ ။။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF