အ ေသာ က ေက်ာက္ စာ ေတာ္ စာ အုပ္ ပါ ။ မွတ္ သား လိုက္ နာ သင့္ အပ္ လွ ေသာ အ ခ်က္ အ လက္ အ ခ်ိဳ ့အား ။ မ ဖတ္ မိ ရ ေသး သူ တို ့အ တြက္ ၊ ၿပန္ လည္ ကူး ယူ ေဖာ္ ၿပ အပ္ ပါ သည္ ။

ေကာင္း က်ိဳး ရ ေၾကာင္း အ ဂၤါ – (၅) ပါး။ (အ ေသာ က ေက်ာက္ စာ – p .101)

၁ ။ အ က်ိဳး ကို နား လည္ ႏိုင္ ေလာက္ ေသာ တ ရား ၾသ ၀ါ ဒ ။

၂ ။ အ က်ိဳး ကို သိ ၿမင္ ေအာင္ ဆင္ ၿခင္ တတ္ ေသာ ဥာဏ္ ။

၃။ အ က်ိဳး ကို ထင္ ၿမင္ ေအာင္ ဆုံး မ ေသာ ဆ ရာ ၏ ၾသ ၀ါ ဒ ကို လိုက္ နာ ၿခင္း ။

၄ ။ သံ သ ရာ ေဘး ၊ မင္း စိုး ေဘး တို ့မွ ေၾကာက္ ရြံ ့တတ္ ေသာ သံ ေ၀ ဂ ဥာဏ္ ။

၅ ။ အ က်ိဳး ရ ေရာက္ ခြင့္ လုံ ေလာက္ ေအာင္ စိုက္ ထုတ္ ေသာ လုံ ့လ ၀ီ ရိ ယ ။

ဒ ယာ ၊ ဒါ န ၊ သ စၥ ၊ ေသာ ေစ ယ် – (၄) မ်ိဳး။ (အ ေသာ က ေက်ာက္ စာ – P.103)

၁ ။ သ တၱ ၀ါ တို ့အား သ နား ၾကင္ နာ ကိုယ္ ခ်င္း စာ ၿခင္း ။ (သ နား ၿခင္း)

၂ ။ စြန္ ့ၾကဲ ေပး ကမ္း လွဴ ဒါန္း ၿခင္း ။ (လွဴ ဒါန္း ၿခင္း)

၃ ။ ကိုယ္ ၊ ႏႈတ္ ၊ စိတ္ သုံး ပါး ကို တ ရား အ တိုင္း ေၿဖင့္ မတ္ တည့္ မွန္ ၿခင္း ။ (ေၿဖာင့္ မွန္ ၿခင္း)

၄ ။ ဤ သို ့ေသာ ေကာင္း မႈ မ်ား ကို အ သစ္ အ သစ္ ၿဖစ္ ပြါး ေစ ၿခင္း ၿဖစ္ ၏ ။ (စင္ ၾကယ္ ၿခင္း)

ပ စၥ ကၡ တ မ လြန္ ဘ ၀ ဆုံး တိုင္ ေကာင္း မြန္ ေသာ မ ဂၤ လာ ၾကီး – (၈) ပါး။ (အ ေသာ က ေက်ာက္ စာ ေတာ္ စာ အုပ္ ပါ -p.64)

၁ ။ သ တၱ ၀ါ အား လုံး ကို ေမ တၱာ ထား ၿခင္း ။

၂ ။ လူ သား အား လုံး အား သည္း ညည္း ခံ ၿခင္း ။

၃။ သူ ငယ္ ခ်င္း တို ့အား မ ေထ မဲ့ ၿမင္ မ ၿပဳ ၿခင္း ။

၄ ။ မိတ္ ေဆြ တို ့အား မ ၿပစ္ မွား ၿခင္း ။

၅ ။ အ ရြယ္ တူ မ ယား ေကာင္း ကို ရ ၿခင္း ။

၆ ။ မင္း ခ စား တို ့အ ရည္ အ ခ်င္း ကို သိ ၿမင္ ၿပီး ခ်ီး ေၿမွာက္ တတ္ ေသာ မင္း ကို ရ ရွိ မွီ ၀ဲ ၿခင္း ။

၇ ။ နတ္ ရြာ လား ေၾကာင္း ဒါ န ၿပဳ လုပ္ ရ ၿခင္း ။

၈ ။ ေနာက္ ဆုံး ၌ အ က်င့္ စင္ ၾကယ္ ေသာ ရ ဟ နၱာ တို ့ရ အပ္ ေသာ အ ရိ ယ သ စၥာ ကို ရ ေရာက္ ၿခင္း ။

(ဒ သ နိ ပါတ္ မ ဟာ မ ဂၤ လ ဇတ္ – အ ေသာ က ေက်ာက္ စါ ေတာ္ စါ အုပ္ မွ ၊ ဗ ဟု သု တ အ ၿဖစ္ သိ ရွိ မွတ္ သား ႏိုင္ ပါ ရန္ ။ ၿပန္ လည္ ကူး ယူ မွ် ေ၀ ၿခင္း သာ ၿဖစ္ ပါ သည္ )

aye.kk

About aye.kk

has written 246 post in this Website..