ရခိုင္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားကုိ လက္ႏွက္မ်ားႏွင္ ့အတူဖမ္းဆီးမိျခင္း
၁၂ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၂

ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ ့တြင္လွဳပ္ရွားေနေသာ ရခိုင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား(ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ ့ဝင္) ၁၇ဦးကို လက္ႏွက္မ်ိဳးစံု ၁၈လက္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မြတ္စလင္ရြာ (၅)ရြာ၊ အိမ္ေျခ (၆၀၀)ကို ရခိုင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မီး႐ိႈ႕ခဲ့ရာ လူဦးေရ (၅၀၀၀)ေက်ာ္အိုးမဲ ့အိမ္မဲ ့ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မြတ္စလင္(၂၀)ဦး အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၄င္းအနက္၂ဦးမွာ အရွင္လတ္လတ္ မီး႐ိႈ႕ခံခဲ့ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအခင္းတြင္ ရမလ(ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး) အဖြဲ ့ဝင္မ်ားက လံုထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ဝတ္စံု ဝတ္ဆင္ၿပီး မြတ္စလင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ ့သည္။ လံုထိန္းတပ္ဖြဲ ့ႏွင္ ့ရမလ တို ့ နားလည္မွဳ ယူျပီး ပူးေပါင္းလုပ္ႀကံျခင္းျဖစ္သည္။ RNDP ပါတီက ရခိုင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို သူတို ့ေရးဆြဲထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာအတိုင္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမွဳေပးခဲ့သည္။

မြတ္စလင္မ်ားက မိမိအိမ္ကို မိမိ မီး႐ိႈ႕ခဲ ့သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဆန္စက္ကို မီး႐ိႈ႕ခဲ့သည္ဟုလည္းေကာင္း မမွန္သတင္းမ်ားကို စစ္ေတြၿမိဳ ့တြင္ RNDP ျပည္နယ္အဖြဲ ့ဝင္ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ မွထုတ္ျပန္ခဲ ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ မြတ္စလင္ေက်းရြာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ၿပီးလူမ်ားကို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ အျဖစ္ ေရာက္ေအာင္ စီမံေနၾကသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ မြတ္စလင္မ်ားကို အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ၿပီး ဗလီမ်ားႏွင့္ အိုးအိမ္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့စဥ္္က ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးကာလူရွင္ႏွင္ ့ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္တို႕ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားမွဳ ေပးခဲ့သည္ ့ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ားရွိသည္။ ယခုရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးအခင္းကာလတြင္ မြတ္စလင္အိမ္မ်ား၊ ဗလီမ်ားကို ဖ်က္ဆီး ေျမလွန္ျပစ္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လွေမာင္တင္ ကိုယ္တိုင္ ေျမတူးစက္မ်ား၊ မီးသတ္ကားမ်ားကို စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။
မေန႕က စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္၁၄၄ အခ်ိန္ကိုေလွ်ာေပးခဲ့ရာေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္အားမီးရွိရန္
လုပ္ၾကံသတင္းမ်ားကိုထုတ္လြင့္လွ်က္ရွိျပီးလုစု႕ခဲ့ပါသည္။လူနည္းစုျဖစ္ေနေသာေအာင္
မဂၤလာရပ္ကြက္ရွိအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားမွ အျပင္မထြက္ရဲေေအာင္ၾကာက္ေနၾကရ၊အထိတ္
တလန္းက်ီးလန္႕စာစားေနၾကရေသာ္လည္း မြတ္ဆလင္တို႔ကလူစုေနသည္ဆိုကာမဟုတ္
မမွန္သတင္းမ်ားကို BBC ႏွင့္ RFA တို႕မွရခိုင္အစြန္းေရာက္RNDP တို႕ကိုေမးျပီး
စဥ္းစားဥာဏ္မရွိဘဲေရးသားထုတ္လြင့္ခဲ့သည္ကိုေတြရသည္မွာရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ားသည္
အဆိုပါBBC ႏွင့္RFA ႏွင့္အျ့ခားသတင္းဌာနမ်ားတြင္ေနရာယူျပီး လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး
မုန္တီးမွဳမ်ားျဖစ္ေစရန္ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကိုေတြရွိရပါသည္.
မေနကျဖစ္ပြါးေသာအေျခအေနမွာ ရခိုင္အစြန္းေရာက္အ၀ကၽြန္သားမ်ားမွဆႏၵျပျပီးလက္က်န္
ျမိဳ႕ထဲရွိ အစၥလာမ္မ်ားကိုေမာင္းထုတ္ျပီး အပိုင္စီးရန္ႀကံမွဳ့ျဖစ္ပါသည္။စစ္တပ္မွမ်က္ရည္ယို
ဗံုးအသံုးျပဳခဲ့ရသည္အထိ ရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ားကိုျဖိဳခြင္းခဲ့ရပါသည္.
ဦးလွေမာင္တင္မွာ သူေတာ္ေကာင္း အေယာင္ေဆာင္ေနသည္ကိုေတြ႔ ရသည္။ အမွန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအခင္း၏ အဓိကမဟာဗ်ဴဟာကို RNDP ပါတီႏွင္ ့ရခိုင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္မ်ားကို လူမ်ိဳးတုန္း (genocide) သုတ္သင္ သတ္ျဖတ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္သူ ့သမၼတနိဳင္ငံကို ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန ့တြင္ ေၾကျငာရန္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ကိုေရးဆြဲထားျပီး ျဖစ္သည္။ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း လ်ာထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ နိုင္ငံနယ္နိမိတ္မွာ ငသိုင္းေခ်ာင္းမွ စစ္တေကာင္းအထိ ျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴး(ၿငိမ္း) သမၼတ(အစြန္းေရာက္စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းသား)
ဦးေအးေမာင္လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(အစြန္းေရာက္၊စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းသား)
ဦးေအးသာေအာင္ ရခိုင္ NLD နိဳင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး(စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းသား)
ဦးလွေမာင္တင္ ရခိုင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး(စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္း)
ဦးထြန္းေရႊခိုင္ ေမာ္ကြန္းထိန္း(ျငိမ္း) ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး
ဦးဘေရႊ ပညာေရး ( ဒုဝန္ႀကီး) ပညာေရးဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာေက်ာ္သိန္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး( စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းသား)
ဦးလွျမင္ ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ eleven journal က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး
( စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းသား)
ဦးဦးလွေစာ အတြင္းေရမွဴး (RNDP) လွ်ပ္စစ္ႏွင္ ့စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး
( စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းသား)
ေဒၚေစာခင္တင္ ့ ရခိုင္သဟာရ အသင္း လူမွဳေရးႏွင္ ့ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ႀကီး
( စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းသား)
ဦးျမေအာင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လူဝန္မွဳႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီး
( စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းသား)
ဦးမင္းၾကည္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး(ျငိမ္း) ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး
( စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းသား)
ဦးေက်ာ္ဇံလွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး(ျငိမ္း) စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး
( စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းသား)
ဦးကာလူေရွ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး
( စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းသား)
ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ ရန္ကုန္တိုင္း ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စု ဝန္ႀကီး အားကစားႏွင္ ့ကာယပညာ
ဦးစံေရႊေမာင္ ျပည္နယ္ဥပေဒ အရာရွိ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္
ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီး
( စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းသား)
ဦးေစာလြင္ အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီး

ရခိုင္စစ္စစ္တေယာက္မွမပါဘဲဘဂၤလာေဒ့ခ်္မွခိုး၀င္လာေသာ၊အစြန္းေရာက္စစ္တေကာင္း
အ၀ကၽြန္းမွဘဂၤါလီလူမ်ိဳး၊ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကျပီးရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လက္ရွိေနထိုင္ေသာ ရခိုင္၊ဗမာ၊ႏွင့္အျခားလူမ်ိဳးမ်ားကိုခြဲျခားဖိႏွိပ္အပိုင္စီးရန္ႀကံစည္မွဳျ့ဖစ္ပါသည္.ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိအျခားျမိဳနယ္မ်ားတြင္ဆူပူေသာင္းက်န္းခဲ့သူမ်ားမွာရခိုင္အမည္ခံဘဂၤလားေဒ့ခ်္မွခိုး၀င္လာ
ေသာအစြန္းေရာက္စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းမွဘဂၤါလီလူမ်ိဳး၊ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား
သာျဖစ္ပါသည္။ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတို႕တြင္ ဆူပူေစရန္ဆႏၵျပရန္လံွဳေဆာ္ေေနေသာဘုန္း
ႀကီးအေယာင္ေဆာင္မ်ားမွာရခုိင္လူမ်ိဳးအစစ္မ်ားမဟုတ္ၾကပါ။အထက္ပါခိုး၀င္လာေသာ အစြန္းေရာက္စစ္တေကာင္းအ၀ကၽြန္းမွဘဂၤါလီလူမ်ိဳး၊ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား
မွႀကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းအျဖစ္မွန္ကိုသိရွိေစရန္စစ္ေတြျမို႕တြင္ေနထိုင္ေသာ
ရခိုင္သားစစ္စစ္တစ္ဦးမွေျပာၾကားေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

About thein sein

thein sein has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF