က်ဳပ္ကို ဘာ point မွေပးစရာမလိိုသလို ဘာေကာ္မန္႔မွမဖ်က္ပါနဲ႔။က်ဳပ္ကလဲရွင္းခ်င္လို႔ပါ။

brain strong ေပါ့ဗ်ာ။က်ဳပ္ကကူးခ်ထားတာဗ်။http://www.islamvirus.blogspot.com

သြားဖတ္ၾကပါဆိုရင္ဘယ္ေကာင္မွွ မဖတ္လို႔သိရေအာင္ အလြယ္တစ္ခုခ်င္းစီ စတင္ၿပီခင္ည။

 

The Last Stronghold of Buddhism

ဗုဒၶဘာသာရဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ႏိုင္ငံေတြကို မြတ္ဆလင္ေတြ လက္မွ အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ေပးၾကပါ။

ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ အိႏၵိယမွာ ေနလို လ လို ထြန္းကားခဲ့ တဲ့ ဗုဒၶသာသနာ လည္း ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရျပီးျပီ

ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး အျဖစ္ တည္တံ့ခဲ့တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားလည္း အစၥလာမ္ဇာတ္ သြင္းခံခဲ့ရျပီး မူလ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူဦးေရ ၀.၈% ( ၁%ေတာင္ မရွိေတာ့ ) တဲ့ အထိ အဗ်င္းခံထားခဲ့ရျပီးျပီ

မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္ ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ စတဲ့ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးေတြလည္း စုတ္ျပတ္သတ္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရျပီး အစၥလာမ္ဇာတ္ သြင္းခံခဲ့ရျပီးျပီ။

အင္ဒိုနီးရွား ၊ မေလးရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ စတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ နိုင္ငံ ေတြ က ရဟန္းသံဃာေတြကို လည္ လွီး ေခါင္းျဖတ္သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္း ျပီး အစၥလာမ္ နိုင္ငံ အျဖစ္ သို ့သြတ္သြင္းလာခဲ့ေသာ မြတ္ဆလင္အစၥလမ္မစ္ေတြဟာ

အခုဆိုရင္ အင္ဒိုနီးရွား ၊ မေလးရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ စတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ နိုင္ငံ ေတြ ကို တစ္နိုင္ငံျပီး တစ္နိုင္ငံ ေခ်မႈန္းျပီး ……

ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ႏိုင္ငံေတြကို ေခ်မႈန္းသိမ္းပိုက္ အစၥလာမ္ဇာတ္သြင္းျပီး ဗုဒၶဘာသာ၊ ဗုဒၶသာသနာကို က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္ေအာင္ အျပီးတိုင္ ေခ်မႈန္းဖို႔ တာဆူေနၾကပါျပီ။

ဗုဒၶဘာသာ ရဲ့ ေနာက္ဆံုးခံတပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အခ်က္အခ်ာေနရာေတြ အားလံုးမွာ လည္း ဗလီေတြ ၂၇၀၀ ေက်ာ္ေဆာက္ျပီးျပီ၊

ရခိုင္ေသြးခ်င္းေတြကို လည္း သတ္ျဖတ္ျပီး အစၥလာမ္ဇာတ္ သြင္းဖို႔လုပ္ေနျပီ။

ဘူသီးေတာင္ ေမာင္ေတာ မူဆလင္ ၉၆%၊ ျမန္မာ ၄% ကုန္သေလာက္ ျဖစ္သြားျပီ
မူဆလင္ ၉၆ေယာက္၊ ျမန္မာ ၄ေယာက္

ဗုဒၶဘာသာ ရဲ့ ေနာက္ဆံုးခံတပ္ ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရဲ့ အခ်က္အခ်ာေနရာေတြ အားလံုးမွာ လည္း ဗလီေတြ ၃၄၉၄ ( ၃၅၀၀ နီးပါး) ေဆာက္ျပီးသြားျပီ။
http://en.wikipedia.org/wiki/Mosques_in_Thailand

ထိုင္းေတာင္ပိုင္းလည္း ပါသြားျပီ။ ဗလီေတြ ျပြတ္ခဲျပီး မူဆလင္ နယ္ေျမျဖစ္သြားျပီ။

ဗုဒၶဘာသာ ရဲ့ ေနာက္ဆံုးခံတပ္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရဲ့ အခ်က္အခ်ာေနရာေတြ အားလံုးမွာ လည္း ဗလီေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ေဆာက္ျပီးသြားျပီ။
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Sri_Lanka

( ႏိုင္ငံေသးေသးေလးနဲ႔ ဗလီ အေရအတြက္ က ေၾကာက္စရာ ၊

တစ္ခု ခ်င္းဆို မသိသာေပမယ့္

အားလံုးေသာ အခ်က္အလက္ေတြ ကို စုစည္း ဆက္စပ္မိတဲ့ အခါမွာေတာ့
မူဆလင္ေတြ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုတာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို ေပၚလာေတာ့တာ ပါပဲ။ )

သီရိလကၤာ မွ လည္း မူဆလင္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား ( ၁၀% ) ျဖစ္လာေနျပီ။
သီရိလကၤာ ၁၀ေယာက္မွာ မူဆလင္ ၁ ေယာက္ ႏႈန္းျဖစ္ေနျပီ

ဗုဒၶဘာသာရဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ႏိုင္ငံေတြကို တစ္လက္မ မွ အထိမခံပါနဲ႔ေတာ့။

ဒီခံတပ္ေတြ ဟာ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ေတြပါပဲ၊

ဒီခံတပ္ေတြ က်ဆံုးသြားရင္ ဘာမွ မက်န္ေတာ့ပါဘူး။

ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ စတဲ့ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ႏိုင္ငံေတြ ကို မြတ္ဆလင္ေတြ လက္မွ အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ေပးၾကပါ။

ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ ႏိုင္ငံေတြ ကို သာ အစၥလာမ္ နိုင္ ငံ ျဖစ္သြားေအာင္လုပ္နိုင္ရင္

ဤ ကမာၻ ေျမေပၚမွာ ဗုဒၶဘာသာ ဟာ အျပီးတိုင္ေအာင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြား ျပီ လို ့ ဆိုနိုင္ ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ နိုင္ငံ ေတြ ကို သာ အစၥလာမ္ နိုင္ ငံ ျဖစ္သြားေအာင္ မြတ္ဆလင္ေတြ လုပ္နိုင္ခဲ့ရင္ ဤ ကမာၻ ေျမေပၚမွာ ဗုဒၶဘာသာ ဟာ အျပီးတိုင္ေအာင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြား ျပီ လို ့ ဆိုနိုင္ ပါတယ္။

ထပ္ေျပာမယ္

မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ နိုင္ငံ ေတြ ကို သာ
အစၥလာမ္ နိုင္ ငံ ျဖစ္ ေအာင္လုပ္ နိုင္ ရင္ ၊

မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဗုဒၶသာသနာ ကို ကမာၻ ေျမေပၚမွာ အျပီး တိုင္ ဖ်က္ဆီးနိုင္ခဲ့ျပီလို ့ဆို နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွား ၊ မေလးရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ စတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ နိုင္ငံ ေတြ က ရဟန္းသံဃာေတြကို လည္ လွီး ေခါင္းျဖတ္သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္း ျပီး အစၥလာမ္ နိုင္ငံ အျဖစ္ သို ့သြတ္သြင္းလာခဲ့ေသာ မြတ္ဆလင္အစၥလမ္မစ္ေတြဟာ

အခုဆိုရင္ အင္ဒိုနီးရွား ၊ မေလးရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ စတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ နိုင္ငံ ေတြ ကို တစ္နိုင္ငံျပီး တစ္နိုင္ငံ ေခ်မႈန္းျပီး ……

ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ႏိုင္ငံေတြကို ေခ်မႈန္းသိမ္းပိုက္ အစၥလာမ္ဇာတ္သြင္းျပီး ဗုဒၶဘာသာ၊ ဗုဒၶသာသနာကို က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္ေအာင္ အျပီးတိုင္ ေခ်မႈန္းဖို႔ မြတ္ဆလင္အစၥလမ္မစ္ေတြ တာဆူေနၾကပါျပီ။

မြတ္ဆလင္ေတြ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ ေခ်မႈန္းခဲ့လို ့တစ္နိုင္ငံျပီးတစ္နိုင္ငံကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့တဲ့

ဗုဒၶသာသနာရဲ ့ ေနာက္ဆံုးေသာခံတပ္ ေတြ ကို အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ေပးၾကပါ

က်ေနာ္တို႔ဟာ မိမိကုိယ္ကို ခုခံကာကြယ္တဲ့ တရားေသာစစ္ကို ဆင္ႏႊဲေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ဤကမာၻကို ေစာင့္ေရွာက္လ်ွက္ရွိေသာ ေလာကပါလတရား ၊ ဓမၼတရား ၊ ျဗဟၼာဏတရား ၊ သမၼာတရား တို ့အားျဖင့္ ——– Racially Offensive words : Deleted by Admin ———–  မည္ ။

 

 

About မိုးတိမ္

cloudy မိုးတိမ္ has written 10 post in this Website..

ေလႏွင္ရာကိုရြက္လႊင့္၊ေနခ်င္သလိုေန၊Everyday is the blessing လို႔ ဘဝကိုေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနသူကို မိုးတိမ္ဟုေခၚသည္။

   Send article as PDF