From: Anatta Anormar

ကြ်န္ေတာ္နဲ ့ ကုိေဇယ်နဲ ့အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကတာေတြကို ပုိမိုျပည့္စုံေအာင္ ျဖည့္ဆြက္ ဓမၼဒါနျပဳလုိက္ပါတယ္။
ကူညီေဆြးေႏြးခဲတဲ ့ ကုိေဇယ်ကုိ အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္….

အနတၱ

အနတၱဆုိတာ…

-အစိုးမရျခင္းသေဘာ၊
-သူငါ ေယာကၤ်ား၊မိန္းမရယ္လို ့အေကာင္အထည္ျပစရာ အတၱ မရိွျခင္းသေဘာ
-ငါပိုင္ ငါဆိုင္ ငါ့အလို ငါ့အၾကိဳက္လိုက္တာ ဘာတစ္ခုမွ်မရိွျခင္း
-သူသေဘာသူေဆာင္ေနျခင္း

လူတစ္ေယာက္ ရဲ ့ခႏၶာ ငါးပါးမွာ ရိွတဲ့၊ရုပ္ စိတ္ ေစတသိတ္ေတြ ရဲ ့ ျဖစ္ပ်က္ေနမူကုိ…
အခုရပ္၊ အခုျဖစ္၊ အခုပ်က္ ရယ္လုိ ့ ဘုရားရွင္ေတာ္ အပါအ၀္င္ ဘယ္သူက အစိုးရျပီး၊
တားဆီးလုိ ့မရ တဲ့ ေလာကသဘာ၀ ရဲ ့အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္ ျဖစ္ေပၚမူ သေဘာပါ။
အဲဒီ အစုိးမရတဲ့ ရုပ္ စိတ္ ေစတသိတ္ေတြကုိ ေမာဟ ဖုံးျပီး သူငါ ေယာကၤ်ားမိန္းမ ရယ္လုိ့
မရိွတဲ့ အတၱ ကုိ ကုိင္ဆဲြထားၾကလုိ့ သံသရာ ရထားဟာ အဆုံးမဲ့ ရွည္လ်ားေနရျခင္းပါ။

————————————————————————————————————————————————–

သစၥာ

ပရမတၱ တရား ေလးပါးရွိသည္ဟုၾကားဖူးပါသည္။
၄င္းတို.မွာ ၁။စိတ္
၂။ေစတသိတၱ
၃။ရုပ္
၄။နိဗၺာန္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
၄င္းတရားေလးပါးမွလြဲ၍ က်န္ေသာ အမည္နာမဟူသေရြ. ပညတ္ ဟုသိထားပါသည္။ပညတ္ေတာ္ေတာ္မ်ား
မ်ားကို သေဘာေပါက္သလိုရွိေသာ္လည္း
ပရမတ္ တရား ေလးပါးကိုမူ ဘ၀င္က်ေအာင္မသိပါ။ ဥပမာ စိတ္ ေစတသိတ္ ရုပ္ ႏွင္. နိဗၺာန္ ကို ပရမတ္ဟူသည္.ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌တစ္တန္းတည္းထားသည္ကို ပိုျပီးမရွင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳျပီး ျပန္ၾကားေပးၾကပါခင္ဗ်ား။အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္းအလိုအရ ပရမတၱတရားမ်ားတြင္ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ရုပ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ဟု တရားအစုေလးခု ပါရွိသည္။

ယင္းေလးမ်ိဳးအနက္ ပထမ သုံးမ်ိဳးမွာ သခၤါတ(ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ)တရားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ နိဗၺာန္မွာအသခၤတ(ျဖစ္ပ်က္မဲ့)တရား ျဖစ္သည္။
သခၤတ ႏွင္.အသခၤတ ကို ပရမတၱတရား ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ရွိေနျခင္းကို ဘ၀င္မက်ျဖစ္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
ဗုဒၶ တရားေတာ္ကို သံသယရွိျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

ကုိေဖယ်

သစၥာ(၃)မ်ဳိး-

-သမုတိသစၥာ
-ပရမတၳသစၥာ
-အရိယာသစၥာ

ပရမတၱသစၥာ – အမွန္တကယ္ရွိေသာ တရားမ်ား၊(သုိ့) အမွန္တကယ္ရွိေသာ အရာမ်ား

သမုတိသစၥာ – က်ား/မ၊ ပုဂၢဳိလ္၊ သတၱ၀ါ၊ ေက်ာင္း၊ အိမ္၊ လမ္း၊ ေန၊ လ၊ စသည့္ သမုတ္ထားေသာ အမည္နာမ ပညတ္မ်ား

သမုတိသစၥာဆုိတာ ေခၚဆုိျခင္းအားျဖင္ မွန္ကန္မူ ျဖစ္ပါတယ္။
လူကုိ ေတြ ့လုိ ့ “ေရွ့မွာ လူတစ္ေယာက္”လို ့ေျပာရင္…သမုတိသစၥာျဖစ္ပါတယ္။
လူကိုေတြ ့ေပမယ့္ “ေရွ့မွာ ႏြားတစ္ေကာင္”လုိ ့ေျပာရင္…သမုတိသစၥာ မျဖစ္ပါဘူး။ မုသာ၀ါဒျဖစ္ပါတယ္။
ဗုဒၶဟာ ပညတ္မ်ားကုိလည္း ပယ္ေတာ္မမူပါဘူး။ ပညတ္မရိွရင္ ဘုရားေတာင္ တရားေဟာလုိ ့မရလုိ ့ပါ။

တကယ္ရိွျခင္းမရိွျခင္းကုိ ပရမတၱသစၥာနဲ ့ သမုတိသစၥာ(၂)မ်ိဳးနဲ့ၾကည့္ပါတယ္။

ပရမတၱသစၥာ(၄)ခုမွာ… ရုပ္ကုိစၾကည့္ရေအာင္….
ရုပ္ဆုိတာ..ပထ၀ီ၊ေတေဇာ၊၀ါေယာ၊အာေပါ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးအစုအေ၀း။
ရုပ္ကုိ ၂၈ မ်ိဳးအက်ယ္အားျဖင့္ ဗုဒၶေဟာ္ျပေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ရုပ္ကုိ တကယ္ရိွလားေမးေတာ့ တကယ္ရွိတယ္။ အရာ၀တၳဳေတြ မွာ ရုပ္တကယ္ရိွသလုိ၊ လူကုိယ္ခႏၶာမွာလည္း ရုပ္တကယ္ရွိတယ္။
လူဆုိတာ သမုတိသစၥာ အားျဖင့္ မွန္ကန္စြာ ေခၚဆုိမူ ပညတ္အားျဖင့္ ရိွေနရတယ္။ ပရမတၱသစၥာ အားျဖင့္မရိွဘူး။

လူဆုိတာ ေခါင္းေတြ၊ ေျခေတြ၊ လက္ေတြ စတဲ့ ရုပ္တရား နဲ ့စိတ္၊ေစတသိတ္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းသာျဖစ္တယ္။
ေခါင္းဟာ လူမဟုတ္ဘူး၊ ေလာဘစိတ္ဟာလည္း လူမဟုတ္ဘူး၊ ေမာဟ ေစတသိတ္ဟာလည္း လူမဟုတ္ဘူး။
တစ္ခုစီ အေသးစိတ္ အရိွကို အရိွတိုင္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ ပရမတၱ အားျဖင့္ လူဆုိတာ မရွိေတာ့ဘူး။
တကယ္ရိွတာ…ရုပ္၂၈ပါး၊ စိတ္ ၁ပါး၊ ေစတသိတ္ ၈၉ပါးဆုိတဲ့ အရိွသခၤါရတရားမ်ားသာ က်န္ရိွေတာ့တယ္။
သခၤါရတရားမ်ားလုိ ့ဘာလုိ ့ေခၚလဲဆုိေတာ့ အဲဒီတရားေတြဟာ တကယ္ရွိေပမယ့္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ မျမဲတဲ ့တရားေတြ ျဖစ္လုိ့ပါ။

ေနာက္ထပ္ အရိွတရားတရားတပါးကေတာ့ နိဗၺာန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသခၤါရတရားလုိ ့ေခၚဆုိရတာေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ မျမဲျခင္းမ်ားမရွိျခင္း အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

ပရမတၱသစၥာ ဆုိတဲ့ အတုိင္း တကယ့္ အရိွတရားေတြခ်ည္းကုိ ေျပာတဲ့ အတြက္ သခၤါရတရား ၃ပါး၊ အသခၤါရ ၁ပါး တကယ့္အရိွတရား(၄)ပါး၊ ပရမတၱသစၥာ (၄)ပါးရယ္လုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

အရိယာသစၥာ
ဒုကၡသစၥာ -ရုပ္နာမ္ခႏၶာအေပါင္းတုိ ့သည္ ဆင္းရဲျခင္းအမွန္
သမုဒယသစၥာ -ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းကား ရုပ္နာမ္ခႏၶာ အေပါင္းအား ႏွစ္သက္သာယာေတာင့္တစဲြလန္းေသာ တဏွာျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္
နိေရာဓသစၥာ -မတည္ျမဲျငိမ္းေအးမူကင္းေသာရုပ္နာမ္တုိ႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္း ကင္းျငိမ္းရာ အမွန္ နိဗၺာန္
မဂၢသစၥာ -နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္အမွန္

မဂၢင္(၈)ပါး
သမၼာဒိ႒ိ- မွန္စြာ ျမင္ျခင္း။
သမၼာသကၤပၸ-မွန္စြာၾကံျခင္း။
သမၼာ၀ါစာ- မွန္စြာေျပာျခင္း။
သမၼာကမၼႏၲ-မွန္စြာျပဳျခင္း
သမၼာအာဇီ၀-မွန္စြာ အသက္ေမြးျခင္း။
သမၼာ၀ါယာမ- မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း။
သမၼာသတိ- မွန္စြာ အမွတ္ရျခင္း။
သမၼာသမာဓိ- မွန္စြာ စူးစုိက္တည္ၾကည္ျခင္း။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!