ႏို၀င္ဘာလမွစတင္ကာ ADSL အင္တာနက္လိုင္း ကနဦးတပ္ဆင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားကို

ေငြက်ပ္ေျခာက္သိန္းမွ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္။

WEDNESDAY, 17 OCTOBER 2012 11:41

ႏို၀င္ဘာလမွစတင္ကာ ADSL အင္တာနက္လိုင္း ကနဦးတပ္ဆင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားကို

ေငြက်ပ္ေျခာက္သိန္းမွ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန အိုင္တီအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ADSL အင္တာနက္လိုင္း ကနဦးတပ္ဆင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားကို

ေငြက်ပ္ေျခာက္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သုံးစြဲသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္

ယခုကဲ့သို႔ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္းႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

ႏိုင္၀င္ဘာလမွ စတင္ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန အိုင္တီအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္းက

” ADSL အင္တာနက္လိုင္းက သုံးစြဲသူမ်ားဆုံး အင္တာနက္လိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူသုံးစြဲႏိုင္ေအာင္ ေစ်းေလွ်ာ့ေပးဖို႔စီစဥ္ခဲ့တာပါ။

ေရွ႕လ (ႏို၀င္ဘာလ)အတြင္း တပ္ဆင္ခက်ပ္ ငါးသိန္းကေန က်ပ္ငါးေသာင္းကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ကနဦးတပ္ဆင္ခအျပင္ လစဥ္ေကာက္ခံေၾကးမ်ားျဖစ္သည့္ အင္တာနက Bandwidth ပမာဏ 2.5Mbps အတြက္

လစဥ္ေၾကး က်ပ္ႏွစ္သိန္းကို က်ပ္ရွစ္ေသာင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္ Bandwidth ပမာဏ 256Kbps အတြက္

လစဥ္ေၾကး သံုးေသာင္းကို တစ္ေသာင္းခုနစ္ေထာင္သို႔ လည္းေကာင္း အသီးသီးေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌  အီးေမးလ္သုံးစြဲမႈကို စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆုံး အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ BaganCybertech ေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္တာနက္ကို အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး BaganCybertech ႏွင့္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔က IP Star,Broadband ႏွင့္ ADSL အင္တာနက္လိုင္းမ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူေပါင္း ႏွစ္သန္းခန္႔ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ADSL လိုင္းျဖင့္

အင္တာနက္အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိုင္တီပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

http://news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16039:-adsl——&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

 

အထက္ပါသတင္းကို တိုက္ရိုက္ကူးတင္ေပးပါသည္။ စာလံုးေပါင္း ႏွင့္ အျခားအမွားမ်ားလည္း မျပင္ပါ။

ထိုသတင္းဖတ္ရသျဖင့္ မနက္ဖန္သြားဝယ္ရန္ သူငယ္ခ်င္းအားအေဖၚညိွရာ သတင္းမမွန္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

 

CALL CENTER ကို စံုစမ္းၾကည့္ၿပီးရာ  eleven မွာပါတာလည္းသိပါတယ္။

သို ့ေသာ္ ထိုသတင္းမမွန္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

 

သိခ်င္သူမ်ား CALL CENTER    ၁၈၇၆ သို ့ေမးႏိုင္ပါတယ္။

24 HOURS SERVICES ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ဒီလိုသတင္းျဖစ္ရပါသလဲ။ ဘယ္သူ ့အမွားလဲ။

 

About the best

the best has written 40 post in this Website..