သတၱေလာကၾကီးထဲမွာေနၾကတဲ့သူမွန္သ၍အခ်စ္အေၾကာင္း ေျပာၾကမယ္ဆိုလွ်င္  ျမန္မာလူမ်ိဳး အမ်ားစုက “၁၅၀၀ အခ်စ္” နဲ႔ “၅၂၈ေမတၱာ” ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲေျပာေလ႔ ရွိၾကပါတယ္။သမီးရည္းစား အခ်စ္ကို “၁၅၀၀ အခ်စ္” ၊ ပူေလာင္ ျပင္းျပတဲ႔ အခ်စ္လုိ႕ ေျပာၿပီး . . . မိဘေတြရဲ႕ သားသမီးအေပၚခ်စ္တဲ႔ အခ်စ္ကိုေတာ႔ “၅၂၈ ေမတၱာ” ၊ ေအးျမခ်မ္းေျမ႕တဲ႔ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ဆိုၿပီး

ေျပာဆိုေလ႔ ရွိပါတယ္။
၁၅၀၀ ဆိုတာဘယ္လိုေပၚလာတာလဲ?
၅၂၈ ဆိုတာဘယ္လိုေပၚလာတာလဲ?
မထင္မွတ္ဘဲ ၁၅၀၀/၅၂၈ ဆိုတဲ႔ ဂဏန္းေတြ ဘာလို႔ အဲလို ျဖစ္ေနရတာလဲ ဆိုတာကုိ ဆရာမ “ဂ်ဴး” ေရးတဲ႔”ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႏွင့္ အျခား မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါးမ်ား” စာအုပ္ေလး ဖတ္လိုက္ရတယ္။ အဲဒီ ၁၅၀၀ နဲ႔ ၅၂၈ ဂဏန္းေတြ ဘယ္လို ရလာသလဲ ဆိုရင္ေတာ႔……
၁။ ၁၅၀၀ အခ်စ္ (ပူေလာင္ေသာ အခ်စ္)
ကိေလသာဆယ္ပါးကုိ အေျခခံတယ္။ အဲဒီ ကိေလသာစိတ္ (၁၀) ပါးကေတာ႔ ဒီအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္ –
(၁)ေလာဘ ( တပ္မက္ျခင္း)
(၂)ေဒါသ (ၾကမ္းတမ္းျခင္း)
(၃)ေမာဟ (ေတြေဝျခင္း)
(၄)မာန (ေထာင္လႊားျခင္း)
(၅)ဒိ႒ိ ( မွားေသာ ႏွလံုးသြင္းျခင္း၊ အယူရွိျခင္း)
(၆)ဝိစိကိစာၦ (အာရံုကုိ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း)
(၇)ထိန (စိတ္၏ မခန္႔ျခင္း)
(၈)ဥဒစၥ (စိတ္၏ မၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ပ်႕ံလြင့္ျခင္း)
(၉)အဟီရိက (ကာယဒုစရိုက္ ျပဳရျခင္း၌ မရွက္ျခင္း)
(၁၀)အေနာတၱပၸ (ကာယဒုစရိုက္ ျပဳရျခင္း၌ မလန္႔ျခင္း)
အဲဒီ ကိေလသာ(၁၀)ပါးကုိ ရုပ္ စုစုေပါင္းနဲ႔ ေျမွာက္ရပါတယ္။ ရုပ္စုစုေပါင္းဆိုတာက….
– လကၡဏာရုပ္ (၄) ရွိတယ္
– နိပၹႏၷရုပ္ (၁၈) ရွိတယ္
– နာမ္ (၅၃) ရွိတယ္
ေပါင္းလိုက္ရင္ (၇၅) ရပါတယ္။ အဲဒီ ရုပ္စုစုေပါင္း (၇၅)ကုိ ကိေလသာ(၁၀)ပါး နဲ႔ ေျမွာက္ေတာ႔ ၇၅၀။ အဲဒီမွာမွ အဇၩတၱ သ႑ာန္၊ ဗဟိဒၶ သ႑ာန္ ရယ္လို႔ ႏွစ္ပါးရွိတဲ႔ အတြက္ (၂)နဲ႔ ထပ္ေျမွာက္ေတာ႔ ၁၅၀၀ ရတာပါပဲ။ အတိုေကာက္ကေတာ႔ ဒီလိုေလးပါ…
( ကိေလသာ (၁၀) ပါး x ရုပ္စုစုေပါင္း (၇၅) ) x ၂ = ၁၅၀၀ အခ်စ္ရတာေပါ့..
ဒါကေတာ့ပူေလာင္တဲ့ကီေလသာအခ်စ္ေပါ့..။
၂။ ၅၂၈ ေမတၱာ (မိဘတို႕၏ အခ်စ္)
ေမတၱာဆိုတဲ႔အတိုင္း ေမတၱာပို႕ရာမွာ ရွိသင့္ရွိအပ္တဲ႔ စိတ္သဘာဝ တစ္ခုပါပဲ။ ေမတၱာပို႕ရာမွာ ပုဂိၢဳလ္ (၁၂) ေယာက္ကုိ ပို႔ပါတယ္။
အဲဒါေတြကေတာ႔ဒါလည္းပဲဗုဒၶဘာသာမွာပဲရွိတာပါ တျခားဘာသာေတြမွာဒီလုိမရွိဘူး ေမတၱာထားတာေလာက္ကေလးပဲရွိပါတယ္ ဂဂနနထုတ္ၿပစရာသူတုိ့မွာမရွိဘူး။ဗုဒၶဘာသာမွာက..
 (၁) သေဗၺသတၱာ၊
 (၂) သေဗၺပါဏာ၊
 (၃) သေဗၺဘူတာ၊
 (၄) သေဗၺပုဂၢလာ၊
 (၅) သေဗၺအတၱဘာဝ ပရိယပၸႏၷ၊
 (၆) သေဗၺကိၠထိေယာ၊
 (၇) သေဗၺပုရိသာ၊
 (၈) သေဗၺအရိယာ၊
 (၉) သေဗၺအနရိယာ၊
 (၁၀) သေဗၺေဒဝါ၊
 (၁၁) သေဗၺမႏုႆာ၊
 (၁၂) သေဗၺဝိနိပါနိကာ ဆုိတာတို႔ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီ ပုဂိၢဳလ္ (၁၂)ပါးကို ေမတၱာ(၄)ပါး ပို႔ပါတယ္၊
 “အေဝရာေဟာႏဳၱ၊
 အဗ်ာဘစာၦေဟာႏဳၱ၊
  အနီဃာ ေဟာႏဳၱ၊
သုခိအတၱာနံ ပရိဟရႏဳၱ၊” တဲ႔ . . .
၊ ဒီေတာ႔ ( ၁၂ x ၄ = ၄၈ ရပါတယ္)။ ဒါက အရပ္မ်က္ႏွာ အမည္မတပ္ဘဲ (မရည္မွန္းဘဲ) ပုိ႔တဲ႔ “အေနာဒိတၱာ” ေမတၱာအပါး လို႔ ဆိုပါေတာ႔ ။ အဲဒါကိုမွ ထပ္ၿပီး အရပ္မ်က္ႏွာေတြနဲ႔ အမည္တပ္ၿပီး ထပ္ပုိ႔ပါတယ္၊ အရပ္ (၁၀)မ်က္ႏွာ ရွိပါတယ္ –
= အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ဆိုတဲ႔ အရပ္ (၄) မ်က္ႏွာ။
=အေရွ႕ေတာင္၊ အေနာက္ေျမာက္ ဆို႕တဲ႔ ေထာင့္ (၄) မ်က္ႏွာ။
=အထက္နဲ႔ ေအာက္ (၂) မ်က္ႏွာ ။
အဲဒီ အရပ္မ်က္ႏွာတပ္ ရည္မွန္းမႈ႕(၁၀)ခု နဲ႔ ေစာေစာက (၄၈) ကို ေျမာက္လိုက္ေတာ႔ (၄၈၀) ရပါတယ္၊ အဲဒီ ရလာတဲ႕ (၄၈၀)ကိုမွ ပထမဆံုး မရည္မွန္းဘဲ ပို႔ထားတဲ႔ ေမတၱာအပါး (၄၈)ပါးကုိ ထပ္ေပါင္းၾကည့္ လိုက္ေတာ႔ (၅၂၈) ရယ္လို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။
        အတိုေကာက္ ကေတာ႔ ဒီလိုေလးၿဖစ္ပါတယ္…
ပုဂိၢဳလ္ (၁၂) ေယာက္ x ေမတၱာ(၄)ပါး = ၄၈ (မရည္မွန္းဘဲ ပို႔ေသာ ေမတၱာအပါး)
(၄၈ x အရပ္ (၁၀) မ်က္ႏွာ ) + ၄၈ (မရည္မွန္းဘဲ ပို႔ေသာ ေမတၱာအပါး)= ၅၂၈ ေမတၱာ
၁၅၀၀ဆုိတဲ့ပူေလာင္တဲ့ကိေလသာ အခ်စ္နဲ႔ ၅၂၈ ဆုိတဲ့ေအးၿမတဲ့ေမတၱာကိုေတာ႔ သိပါၿပီ၊ ဒါေပမယ္႔ ဘယ္သူေတြမွာမ်ား (၅၂၈)ဆုိတဲ့ေမတၱာကုိ ထားႏိုင္မလဲ မသိ ေတာ႔ပါ။ မိဘေတြအေနနဲ႔ သားသမီးေတြကို ခ်စ္တဲ႕အခ်စ္ဟာ (၅၂၈) လို႔ မေသခ်ာပါဘူး (မဟုတ္ဖို႔ မ်ားပါ တယ္)။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ
ဆိုေတာ႔ (၅၂၈) ဟာ အရမ္း ျမင့္ျမတ္လြန္း ေနလို႕ပါ၊။
ဆရာမ “ဂ်ဴး” ကေတာ႔ (၅၂၈) ေမတၱာရဲ႕ သဘာဝကုိ ျမတ္စြာဘုရားက တပည့္သာဝက ရဟန္းေတြ အေပၚထားတဲ႔ ေမတၱာမွာပဲ ေတြ႕ရတယ္လို႔ ေရးထားပါတယ္။
Shar Thet Man

About Shar Thet Man

Shar Thet Man has written 234 post in this Website..