ယူေကရဲ့ေရကာတာနဲ႕ဆည္မ်ား – UK Dams and Reservoirs အဆက္

 

 

ေရကာတာေတြနဲ႕ အတူ အျခားေတာ အေနအထား ႐ႈခင္းေတြကိုပါလိုက္ၾကည့္ရေအာင္ 

 

==============

 

 

Grimwith ေရကာတာ က ၁၈၆၄ ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕ ၁၄၈ ႏွစ္ၾကာပါျပီ

Slide show ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ 

Search results for GRIMWITH RESERVOIR

http://www.flickr.com/search/show/?q=GRIMWITH+RESERVOIR&w=86881049%40N00&ss=2

============

 Vyrnwy ေရကာတာ က ၁၈၉၂ ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕ ၁၂၀ ႏွစ္ၾကာပါျပီ

Lake Vyrnwy Dam | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/dennischnapp/3881309556/

Lake Vyrnwy Dam

 ဒီေရကာတာကို ေက်ာက္တုံးၾကီး နဲ႕ေဆာက္တာဟာ ကမ္ဘာမွာ ပ႒မ ဦးဆုံးလို႕ဆိုဘဲ

The first stone-built dam in the world, according to Wikipedia:

Slide show ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ 

Search results for vyrnwy dam

http://www.flickr.com/search/show/?q=vyrnwy+dam&w=42141528%40N00&ss=2

Lake Vyrnwy | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/stephendharper/7746505012/

Lake Vyrnwy | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/stephendharper/7746429618/

Flickr: Search Stephen D Harper’s photostream

http://www.flickr.com/search/?q=lake+vyrnwy+dam&w=81278131%40N00&ss=2

Slide show ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ 

Search results for lake vyrnwy dam

http://www.flickr.com/search/show/?q=lake+vyrnwy+dam&w=81278131%40N00&ss=2

=========

Abbeystead ေရကာတာဆည္ က ၁၈၈၁ ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕ ၁၃၁ ႏွစ္ၾကာပါျပီ

Crest of the spillway, Abbeystead Reservoir, Over Wyresdale, Forest of Bowland, Lancashire, UK | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/ministry/3940119133/in/set-72157622669996717/

Crest of the spillway, Abbeystead Reservoir, Over Wyresdale, Forest of Bowland, Lancashire, UK

 ဟုတ္ကဲ့၊ ေရထဲဆင္းျပီး ခဲရာခဲဆစ္ ႐ိုက္ရတာပါ

Yes, taken from in the water

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Abbeystead Reservoir

http://www.flickr.com/photos/ministry/sets/72157622669996717/show/

==========

 

Craig Coch  ေရကာတာ က ၁၉၀၄ ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕ ၁၀၈ ႏွစ္ၾကာပါျပီ 

 

Craig Goch dam, Elan Valley, Powys, Wales. | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/boo66/7548859670/

Craig Goch dam, Elan Valley, Powys, Wales. | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/boo66/7548859392/

==========

Victorian Dam | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/danbachmann/4870572593/

ဝီတိုရီရာ ဘုရင္မ လက္ထက္ က ေဆာက္လုပ္တာျဖစ္လို႕ ႏွစ္ေပါင္းရာ ေက်ာ္ေနပါျပီ

Victorian Dam

We hired a car, found a B&B and set off for 3 nights away in Wales with little other planning. We didn’t realise the main attraction of the area were old dams. It did make a unique day touring around them.

“The dams and reservoirs of the Elan Estate are situated within an area of outstanding scenic beauty. They provide a lasting amenity in their own right for visitors to enjoy.

The protection of the water catchment to prevent pollution of the reservoirs has safeguarded the habitats of numerous species of flora and fauna.

However, it should be remembered that the dams were built to provide for a very basic need….water for the people of Birmingham.”
(from the Elan Valley web site www.elanvalley.org.uk/dams-reservoirs/)

Since 1997, the dams also generate electricity (about 4.2 megawatts).

 

Victorian Dam | Flickr – Photo Sharing!

Victorian Dam

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF