ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသို႕သံတြဲျမိဳ႕မွအေရးေပၚအသနားခံစာ
သို႕
သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား

ရိုေသစြာျဖင့္သံတြဲျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားမွအသနားခံတင္ျပအပ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕/က်မတို႕သံတြဲျမိဳ႕ေလးသည္ေအးခ်မ္းေသာျမိဳ႕ကေလးတစ္ျမို႕ျဖစ္ပါသည္။
သံတြဲျမိဳ႕သည္မည္သည္လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရးပဋိပမ်ားျဖစ္ပြါးခဲ့ျခင္းလံုး၀မရွိေသာေအးခ်မ္း
ေသာေဒသကေလးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။သံတြဲျမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ၾကေသာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား မွာလည္း အျခားရခိုင္ျပည္နယ္ျမိဳ႕နယ္မ်ားရွိအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကဲ့သို႕မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားကမန္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ေျပာဆိုေသာဘာသာစကားမွာ လည္းဗမာစကားကိုသာေျပာဆိုၾကျပီးပညာတတ္၊၀န္ထမ္းမ်ားအျငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။သံတြဲျမိဳ႕တြင္တစ္ဘာသာႏွင့္တစ္ဘာသာေအးခ်မ္းစြာရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည့္စြာေနထိုင္ၾက
ေသာျမိဳ႕ကေလးျဖစ္ပါသည္။ေျပာဆိုေသာစကားမွာလည္းက်န္ေသာရခိုင္ေဒသမ်ားႏွင့္မတူဘဲယာဥ္ေက်းသိမ္ေမြလွပါသည္။ယခုအခါ အဆိုပါေအးခ်မ္းေနေသာျမို႕ကေလးကို က်န္ေသာရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႕ ျပႆနာျဖစ္ပြါးပ်က္စီးေစရန္ RNDP မွ လူမ်ားေရာက္ရွိ
လာကာ ဆႏၷျပရန္လံွဳ႕ေဆာ္ေသြးထိုးလွ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ RNDP မွလူမ်ားသည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားမဟုတ္ဘဲအ၀ကၽြန္းမွေျပးလာေသာ ရခိုင္အ၀က်ြန္းသားမ်ားျဖစ္ၾကပါ သည္။ အဆိုပါလူမ်ားသည္အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓါတ္၇ွိသူမ်ားျဖစ္ပါသည္
။အဆိုပါလူမ်ားေသြးထိုးမွဳျဖင့္ယခုအခါသံတြဲျမိုႈတြင္ဆႏၷျပဆူပူရန္ခြင့္ေတာင္းထားသည္ဟုၾကားသိရပါသည္။ ခြင့္ေတာင္းေသာကိစၥမွာလည္းသမၼတႀကီး ယုတ္သိမ္းျပီးကိစၥျဖစ္သည္။
OIC ရံုးဖြင့္ခြင့္ေပးရန္မေပးရန္မွာအစိုးရ
ကိစၥျဖစ္သည္။ ဆႏၷျပလွ်င္ အစိုးရကို ကန္႕ကြက္ရမည္ ။ယခုမွဳ အစၥလာမ္ဘာသာကိုေစာ္
ကားဆႏၷျပေန ျခင္းသာျဖစ္ရာ မည္သို႕မွမဆိုင္ေသာကိစၥကို ဆႏၷျပခြင့္ရသည္ႏွင့္လံွဳေဆာ္
ဆႏၷျပေနျခင္းသာျဖစ္သည္။
ရခိုင္အေရးအခင္းတြင္ ပ်က္စီၤးသြားေသာအိုးအိမ္မ်ားကိုျပန္လည္ထူေထာင္
ရန္OIC မွေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီကာလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေငြမ်ားကို ရခိုင္၀န္ႀကီးအဖြဲ႕
မွ တိုက္ရိုက္ေပးလွဴခြင့္မေပးဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႕သာလွဳခိုင္းပါသည္ ။ ထို႕ေနာက္ဒုကၡ
သည္စခန္းမ်ားသို႕ ေပးလွဴရာတြင္ မျဖစ္စေလာက္ေငြေၾကးကိုသာေပးလွဳခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါအဖြဲ႕မွ ရ့ုံုးဖြင့္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ပိုမို႕ လူဒါန္းႏိုင္ရန္ရံုးဖြင့္ခြင့္ေတာင္း
ျခင္းကို ဖြင့္ခြင့္မေပးရန္ ကန္ကြက္ဆႏၷျပျခင္းဟုေခါင္းစဥ္တပ္ပါသည္။ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံမ်ား
အားမႀကိဳက္လၽွင္ေငြလက္မခံရန္သာရွိ္ပါသည္။အလွဳရွင္ေငြကိုေတာ့ယူသည္စားသည္၊အလွဳရွင္
လာေရာက္ၾကည့္ရွဳသည္ကိုလက္မခံဆိုသည္မွာ အစြန္းေရာက္စိတ္ဓါတ္၊ေက်းဇူးရွင္ ကိုျပန္
ကိုက္ေသာစိတ္ဓါတ္ျဖစ္ရာ လြန္စြာဆိုးရြားလွေပသည္ ။ႏိုင္ငံတကာဒုကၡသည္မ်ားကိုလွဴဒါန္း
ေနေသာ UN ,UNHCR, UNICIEF စေသာအဖြဲ႕မ်ားအားလည္း လက္မခံ၊ရန္လုပ္ေနရာ
ႏိုင္ငံတကာတြင္ သမၼတႀကီး မ်က္ႏွာပ်က္စရာျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
အဆိုပါRNDP ႏွင့္အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းသူလူမ်ား သည္အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ား၊
ဘုန္ႀကီးမ်ားအားစည္းရံွဳးဆႏၷျပရန္ ၂၁-၁၀-၂၀၁၂ ေန႕တြင္ ဆႏၷျပရန္စီစဥ္ေနပါသည္။
ေအာင္ေျမသာစည္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္လုစု႕မည္ဟုသိရွိရပါသည္။အဆိုပါ RNDP မွလူမ်ား
ေၾကာင့္ဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ပင္သာသနာအလုပ္မလုပ္ဘဲ ေလာကီအလုပ္၀င္ရွုပ္ၾကမည္ျဖစ္ သည္။ တႏိုင္ငံလံုးဘဲဆႏၷျပရန္ သမၼတမွအမိန္႕ေပးသလို႕ လိမ္လည္ေျပာၾကားကာစည္းရံဳး
ေနပါသည္ ။ညေနပိုင္း(၁)နာရီမွ(၃)နာရီအထိဆႏၷျပမည္ဟုဆိုပါသည္။ရခိုင္လူအမ်ားစုမွာ
တစ္ဦးခ်င္းသတိၱမရွိဘဲ လူစု႕လွ်င္ျဖစ္ခ်င္တိုင္းရမ္းကားေသာ အမ်ိဳးျဖစ္ရာ အဆိုပါ ဆႏၷျပရာမွ မလိုလား အပ္ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္႔ပြါးလာႏိုင္ျပီးျပႆနာသည္ႀကီးထြားလာကာ
။ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားအလည္တြင္မ်က္ႏွာပ်က္စရာျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေျပ
ျပစ္ေနေသာဆက္ဆံေရးဆိုးရြားသြားေစႏိုင္ပါသည္။ အနာဂတ္ ႏို္င္ငံေတာ္သို႕လာေရာက္
ရင္းႏွီးမည့္သူမ်ားလက္တြန္႕သြားေစႏိုင္ပါသည္။ သမိုင္းစဥ္ဆက္ေဖ်ာက္မရေသာအမဲစက္
ႀကီးတင္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထင္ရွားေသာငပလီဟိုတယ္ဇံုတည္ရွိရာေဒသျဖစ္သျခင့္ေအး
ခ်မ္းမွုမ်ား မရွိသျဖင့္ ခရီးသြားႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား မလာေရာက္ဘဲႏိုင္ငံေတာ္စီးပြါးေရး
ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္ ။ေရတိုကိုမၾကည့္ဘဲေရရွည္ကိုၾကည္ပါရန္တိုက္တြန္းပါသည္။
လူမ်ားလွ်င္ထိမ္းမရဘဲ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ျဖင့္မလုိ႕လားအပ္ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြါး
လားႏိုင္ပါသည္။ က်န္ေသာရခိုင္ျပည္နယ္မ်ား တြင္လည္းဆႏၷျပရာမွထိမ္းမရဘဲ အၾကမ္း
ဖက္မွဳျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ လက္ေတြ႕မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ျပႆနာျဖစ္ပြါးလွ်င္မည္သူမွအက်ိဳးမရွိ
ႏွစ္ဖက္စလံုးစီးပြါးေရးလူမွဳေရးပညာေရးမ်ားနစ္နာလွသည္ကို ပညာရွိသူမ်ားသတိမွဳမိေစရန္
လည္းတိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေက်းဇူးကန္းေသာဆႏၷျပပြဲတြင္လာသူမ်ားသည္
ျမိဳ႔ေပၚမွ ပညာတတ္မ်ားပါ၀င္မည္မဟုတ္ဘဲအျခားပင္လယ္နားေက်းရြာမ်ားမွအရက္တိုက္ျပီး
ေခၚလာခဲ့သူမ်ား။ျမို႕သို႕အလည္ကားစီရရင္ျပီးေရာ ဆိုသူမ်ားမွျဖစ္ရာကားျဖင့္လာျပီးျပန္လွ်င္
ပင္ျမို႕ထဲလံုျခံဳေရးစိတ္ခ်ရျခင္းမရွိ္ႏိုင္ပါ၊နဂိုကေဘာ္လံုးပြဲျပီးျပန္ရာတြင္ပင္ဆဲဆိုျပီးျပန္သျဖင့္ျပႆနာျဖစ္ပြါးလာႏိုင္ပါသည္။ သို႕ပါ၍သမၼတႀကီးမွအလွ်င္အျမန္တားဆီးေပးပါရန္ ေလးစား
စြာျဖင့္အားကိုးတႀကီး တင္ျပအကူအညီေတာင္းခံအပ္ပါသည္။
ကူညီႏိုင္သူမ်ားသက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႕လည္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္မတၱာရပ္ခံပါသည္။
သံတြဲျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ား

About saline tinmg

saline tinmg has written 11 post in this Website..

   Send article as PDF