ယူေကရဲ့ေရကာတာနဲ႕ဆည္မ်ား – UK Dams and Reservoirs အဆက္

ေရကာတာနဲ႕အျခား႐ႈခင္းေတြကိုလိုက္ၾကည့္ရေအာင္ 

 

 

(ေဒၚစုကေတာင္ ေရာက္ျဖစ္မယ္လို႕မထင္ရပါ ):kwi:smilies

===========

 

 

Derwent  ေရကာတာ က ၁၉၁၆ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕ ၉၆ ႏွစ္ၾကာပါျပီ

 

Derwent Dam | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/steve-b/3839781890/

The Derwent Dam in the Upper Derwent Valley was completed in 1916 and is one of three dams in the valley. The reservoirs were established by the Derwent Valley Water Board to supply water to Derby, Leicester, Nottingham and Sheffield,

 

Arkwright’s Mill, Cromford, Derbyshire | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/martin97uk/2722412487/

Arkwright’s Mill, Cromford, Derbyshire

စက္မႈလက္မႈေတာ္လွန္ေရး စတင္ေျပာင္းလဲထြန္းကားတဲ့ေနရာမ်ားအနက္ ဒီကလဲ တေနရာပါဝင္တာ၊

One of the places where the industrial revolution started.

 ကမ္ဘာ့အေမြအနစ္ သမိုင္းဝင္ေနရာလို႕အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့Derwent ေတာင္ၾကားရပ္ရဲ့တစိတ္တေဒသ

Part of the Derwent Valley World Heritage Site.

 

Derwent Dam, Derbyshire | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/martin97uk/4476736233/

View from Friar’s Crag, Derwent Water, Keswick, Cumbria | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/martin97uk/3924317874/

Slide Show ဆလိုက္႐ိႈးပါ

 

Search results for derwent

http://www.flickr.com/search/show/?q=derwent&w=95101667%40N00&ss=2

 

Autumn | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/daveslinn/5274082114/in/set-72157625505161087


တံတား ေပၚကေန ေရပိုက္လမ္းေၾကာင္းလိုေရသြယ္ေျမာင္းလုပ္ျပီး ေရတင္ပို႕တာ

ေဆာင္းရာသီဝင္ခါစ ႐ႈခင္းအလွ

Aquaduct | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/daveslinn/5273485361/in/set-72157625505161087/

 

========

========

 

Slaithwaite ေရကာတာ ဆည္က ၁၇၉၇ ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕  “အံ့မခန္း”    ၂၁၅    ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ၊

Slaithwaite Reservoir

http://www.colouredimages.com/slaithwaite-reservoir#photo

၊ ေျမာင္းေရတံခါးကြပ္ကဲၾကီးၾကပ္ေရးမႉးရဲ့ေနအိမ္

The Lock Keepers Cottage

http://www.colouredimages.com/the-lock-keepers-cottage

ေဆာင္းရာသီတြင္းက ဆိတ္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ေန႕တေန႕ကေတြ႕ရတဲ့

ခရီးသယ္ ဧည့္သယ္ၾကိဳျပန္ၾကားေရးစခန္း

Standedge Visitor Centre

http://www.colouredimages.com/the-lock-keepers-cottage

 

Slaithwaite – a set on Flickr

http://www.flickr.com/photos/atoach/sets/72157628238830149/with/3276571463/

 

Panoramio – Photo of Slaithwaite Reservoir

Photo of Slaithwaite, the Reservoir, Hill Top c1955 – Francis Frith

Slide Show ဆလိုက္႐ိႈးပါ

 

 

 

 

 

Slaithwaite ျမိဳ႕ကေလး နဲ႕ဝန္းက်င္ က ေတာရြာ႐ႈခင္းအလွေတြကို အ “ဝ” ၾကည့္ရမွာ၊ 

 

 ေရေျမာင္းကိုမွီးျပီး လယ္ထြက္ပစ္စည္းၾကိတ္တဲ့စက္႐ံုေတြကအလုပ္ျဖစ္တာ၊
လူေတြကေသာက္သုံးေရလဲရၾကတာ၊

 

 

Slaithwaite

http://www.flickr.com/photos/atoach/sets/72157628238830149/show/

 


ဆည္ေျမာင္းေတြကျမိဳ႕ထဲကိုေရတင္ပို႕တာ၊ ဆည္ေျမာင္းထဲကေရဖြင့္ပိတ္တံခါးေတြလဲေတြ႕ရတာ၊

Lock | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/atoach/3231588001/in/set-72157628238830149/

 

ဆန္စက္ေတြလိုဘဲ “ဂ်ံု” စက္ရုံေတြ

Mills at Slaithwaite | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/atoach/3231584613/in/set-72157628238830149/

Flickr: Search rs1979’s photostream

http://www.flickr.com/search/?w=20747318@N08&q=slaithwaite%20reservoir#page=2

 

Slide Show ဆလိုက္႐ိႈးပါ


Search results for slaithwaite reservoir

 http://www.flickr.com/search/show/?q=slaithwaite+reservoir&w=20747318%40N08&ss=2

============

Loster ေရကာတာ ဆည္  က ၁၉၂၀ ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕ ၉၂  ႏွစ္ၾကာပါျပီ

Losterdale Intake, Sykes, Trough of Bowland, Forest of Bowland, Lancashire, UK | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/ministry/6129414677/

This intake, together with those on Langden and Hareden Brooks further down the Trough of Bowland, was built in the 1920s by Preston Corporation Waterworks (later Preston and District Water Board, which was absorbed into North West Water, now United Utilities).

Water is abstracted from Losterdale Brook here (I don’t know the quantities or proportions of flow), ultimately to supply the city of Preston. Combined abstractions from the Trough’s three intakes are carried by aqueducts (pipes!) to the Alston Reservoirs near Longridge.

The surrounding trees are Crag Wood.

Slide Show ဆလိုက္႐ိႈးပါ


Search results for losterdale intake, Sykes

http://www.flickr.com/search/show/?q=losterdale+intake%2C+Sykes&w=80832649%40N00&ss=2

==========

  

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF