မြတ္(စ္)တို႔၏သခင္ မြတ္(စ္)ဂဇက္ဘုရင္ႀကီးဘုရား။အရွင္ဘုရား၏ ႏိုင္ငံအဝန္းတြင္ အရွင္ဘုရားအား ေစာ္ကားေမာ္ကား မဟုတ္တမ္းတရားမ်ားေျပာၿပီးသကာလ မြတ္(စ္)တို႔အား ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနပါတယ္ဘုရား။ဤအေရးသည္မေသးပါေသာေၾကာင့္ မြတ္(စ္)မ်ားမ်ိဳးတုန္းရပါေတာ့မယ္ဘုရား။မြတ္(စ္)တို႔ႏွင့္ အတူဝင္ OIC သူေတာ္စဥ္မ်ား အားလည္းလက္မခံပါတဲ့ဘုရား။ထို႔ျပင္တဝ ဤလူ႔ဘဝတြင္ လူအခ်င္းခ်င္းတူတူ သာတူညီမွ်ေတာင္းဆိုေနပါတယ္ဘုရား။သူတို႔ေတာင္းဆို မြတ္(စ္)ေဂဇက္ကို သာတူညီမွ်ဖတ္ခြင့္ရရန္လြန္အားသန္ဟု ဆိုပါတယ္ဘုရား။ထိုသို႔ ေစာ္ကားလူ႔ငႏြားမ်ားကို ရွီးယားဥပေဒ လြန္ေထြေထြျဖင့္ မွန္ကန္ေစေၾကာင္း ေတာရပ္ေမာင္းသင့္ပါတယ္ဘုရား။လက္က်ဴးရင္လက္၊ေျခက်ဴးရင္ေျခဆိုေသာဥပေဒႏွင့္အည္ီ ေမာင္မိုးတိမ္သည္ လက္ေရာက္က်ဴးလြန္ေစာ္ကားေနပါတယ္ဘုရား။ထို႔ေၾကာင့္လက္ကိုအရင္ျဖတ္၊ ျပီးမွ ဟာလာလုပ္ဆံုးမသင့္ေၾကာင္းပါဘုရား။ယခုေသာ္ အရွင္မင္းႀကီး၏ စိတ္ႏွလံုး ဘဝင္ခ်ံဳးေအာင္လုပ္ေနေသာ ေမာင္မိုးတိမ္ႏွင့္တကြ အေပါင္းအပါလူမိုက္ အားလံုးကို အရင္ဆံုမ်ိဳးတုန္းေအာင္ ကုန္းကုန္းလုပ္သင့္ပါတယ္ဘုရား။တိုင္းေနျပည္သူ မြတ္(စ္)ျပည္သူမ်ား ေထာင္လႊားတိုက္ခိုက္ ခပ္မိုက္မိုက္လုပ္ေနၾကပါတယ္ဘုရား။ဤသို႔တိုက္ခိုက္ ဒီငမိုက္ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး ပိုပိုမဆိုးရေအာင္ အဲဒီလူဆိုး ဒီ္ငမိုးကို လက္ကိုအရင္ျဖတ္ ကုန္းကုန္းလုပ္ၿပီးမွ ဟာလာနည္းအရ စီရင္သင့္ေၾကာင္းသံေတာ္ဦးတင္အပ္ပါသည္ မြတ္(စ္)တို႔၏သခင္ မြတ္(စ္)ေဂဇက္အရွင္ႀကီးခင္ဗ်ား။

About မိုးတိမ္

cloudy မိုးတိမ္ has written 10 post in this Website..

ေလႏွင္ရာကိုရြက္လႊင့္၊ေနခ်င္သလိုေန၊Everyday is the blessing လို႔ ဘဝကိုေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနသူကို မိုးတိမ္ဟုေခၚသည္။

   Send article as PDF