“အျမဲမရွိဆုိတာမွားတယ္လုိ႔ သက္ေသျပေနတဲ႔ေနရာေလး”

 

 

အျမဲရွိေနတဲ႔အမူိက္ပုံ

က်ေနာ္တုိ႔ အျမဲၾကားေနရတဲ႔စကားကေတာ႔ အနိစၥအျမဲမရွိပါတဲ႔။

ဒါေပမယ္႔ ဒီေနရာေလးကေတာ႔ ေခတ္ေတြဘယ္လုိေျပာင္းေျပာငး္ အုပ္ခ်ဳပ္သူဘယ္လုိေျပာင္းေျပာငး္

မေျပာငး္မလဲ ရွိေနတာေလးပါ။

တက္သိမး္အငး္ (ကန္ေတာ္ၾကီး)အေရွ႔ဘက္ျခမ္း တုိက္ခန္း ေတြရဲ႕အေနာက္ဘက္ကလမ္းကေလးပါ။

တုိက္ခန္းေနတဲ႔အခန္းသုံးဆယ္က ေနတဲ႔လူေတြေန႔စဥ္သုံးတဲ႔အမူိက္ေတြကို ပစ္ရတဲ႔ေနရာေလးပါ။.

ဒီအမူိက္ပစ္တဲ႔ေနရာေလးကို အစက သံစည္ပုိငး္လာခ်ထားေပးပါတယ္။

ဒါေပမယ္အမူိက္က မ်ား အမူိက္သိမ္းကားကမလာဆုိေတာ႔ အဲဒီသံစည္ပုိငး္ေလးလဲ

သံေခ်းတက္ေပါက္ျပဲသြားေတာ႔ ျပန္လာသိမး္သြားပါတယ္။

ေနာက္ေတာ႔ ၀ါးနဲ႔ယက္ထားတဲ႔ အမူိက္ျခငး္အၾကီးၾကီးလာခ်ေပးျပန္ပါတယ္။

အဲဒါကလဲ အမူိက္မွန္မွန္လာမသိမ္းေတာ႔ ၀န္နဲ႔အားနဲ႔မမွ်ဆုိတာလုိ ေဆြးျပီးပ်က္သြားျပန္ေ၇ာ။

အခုေတာ႔ ဘာမွလာမထားေတာ႔ တုိက္ခန္းေနတဲ႔လူေတြကလဲ ေျမၾကီးေပၚဘဲအမူိက္သြန္ရေတာ႔တာေပါ႔။

ဒီအမူိက္ပုံေလးကို မနက္အာရုံတက္က စလုိ႔ မုိးခ်ဳပ္တဲ႔အထိ အမူိက္ေကာက္တဲ႔လူေတြက လာလာဖြပါတယ္။

အဲေတာ႔ နဂုိရ္က မွ အထိန္းအကြပ္မဲ႔ေနတဲ႔အမူိက္ေတြက လမး္ေပၚမွာ ျမင္မေကာငး္ေအာင္ျပန္႔က်ဲေနပါတယ္။