မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ
ေခါင္းစဥ္အတုိင္းပါပဲ
ခ်န္ပီယံလိဂ္ အုပ္စုပြဲစဥ္(၃) ပြဲစဥ္မ်ား ကို 23.10.2012 အဂၤ ါည (သို ့မဟုတ္) ဗုဒၶဟူးနံနက္ ၊ 24.10.2012 ဗုဒၶဟူးည (သို ့မဟုတ္) ၾကာသပေတးနံနက္ မွာ ကန္ၾကပါမယ္
ပြဲစဥ္မ်ားနဲ ့အခ်ိန္မ်ားကေတာ့
*** 23.10.2012 ***
10.30 စပါးတပ္ေမာ္စကို – ဘင္ဖီကာ
1.15 ဘာစီလိုနာ – ဆဲတစ္
1.15 ဂါလာတာစေရး – ကလု
1.15 မန္ယူ – ဘရာဂါ
1.15 ေနာ့ေဂ်းလန္း – ဂ်ဴဗင္တပ္
1.15 ရွက္တာဒိုးနက္ – ခ်ဲဆီး
1.15 ဘိုရီေဆာ့ – ဗလင္စီယာ
1.15 လိုင္လီ – ဘိုင္ယန္ၿမဴးနစ္
*** 24.10.2012 ***
10.30 ဇင္းနစ္ – အန္းဒါးလက္
1.15 မာလာဂါ – ေအစီမီလန္
1.15 ေအဂ်က္ – မန္စီးတီး
1.15 ေဒါ့မန္ – ရီးရဲမက္ဒရစ္
1.15 ေပၚတို – ဒိုင္နမိုကိဗ္
1.15 ဒိုင္နမိုဇာဂရက္ – ပီအက္စ္ဂ်ီ
1.15 အာဆင္နယ္ – ေရွာ္ေကး
1.15 ေမာင့္ပယ္လီယာ – အိုလံပီယာေကာ့
…….
လက္ရွိ အုပ္စုပြဲစဥ္၂အၿပီး အသင္းမ်ားရဲ ့ရပ္တည္မွဳမ်ားကေတာ့
* အုပ္စု ေအ *
၁။ ေပၚတို ၂ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၃ ေပးဂိုး၀ ၊ ၆ မွတ္
၂။ ပီအက္စ္ဂ်ီ ၁ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၁ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၄ ေပးဂိုး၂ ၊ ၃ မွတ္
၃။ ဒိုင္နမိုကိဗ္ ၁ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၁ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၃ ေပးဂိုး၄ ၊ ၃ မွတ္
၄။ ဒိုင္နမိုဇာဂရက္ ၀ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၂ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၀ ေပးဂိုး၄ ၊ ၀ မွတ္
* အုပ္စု ဘီ *
၁။ အာဆင္နယ္ ၂ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၅ ေပးဂိုး၂ ၊ ၆ မွတ္
၂။ ေရွာ္ေကး ၁ ႏုိင္ ၊ ၁ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၄ ေပးဂိုး၃ ၊ ၄ မွတ္
၃။ ေမာင့္ပယ္လီယာ ၀ ႏုိင္ ၊ ၁ သေရ ၊ ၁ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၃ ေပးဂိုး၄ ၊ ၁ မွတ္
၄။ အိုလံပီယာေကာ့ ၀ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၂ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၂ ေပးဂိုး၅ ၊ ၀ မွတ္
* အုပ္စု စီ *
၁။ မာလာဂါ ၂ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၆ ေပးဂိုး၀ ၊ ၆ မွတ္
၂။ ေအစီမီလန္ ၁ ႏုိင္ ၊ ၁ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၃ ေပးဂိုး၂ ၊ ၄ မွတ္
၃။ အန္းဒါးလက္ ၀ ႏုိင္ ၊ ၁ သေရ ၊ ၁ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၀ ေပးဂိုး၃ ၊ ၁ မွတ္
၄။ ဇင္းနစ္ ၀ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၂ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၂ ေပးဂိုး၆ ၊ ၀ မွတ္
* အုပ္စု ဒီ *
၁။ ရီးရဲမက္ဒရစ္ ၂ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၇ ေပးဂိုး၃ ၊ ၆ မွတ္
၂။ ေဒါ့မန္ ၁ ႏုိင္ ၊ ၁ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၂ ေပးဂိုး၁ ၊ ၄ မွတ္
၃။ မန္စီးတီး ၀ ႏုိင္ ၊ ၁ သေရ ၊ ၁ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၃ ေပးဂိုး၄ ၊ ၁ မွတ္
၄။ ေအဂ်က္ ၀ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၂ ရွံဳး ၊ ရဂုိး၁ ေပးဂိုး၅ ၊ ၀ မွတ္
* အုပ္စု အီး *
၁။ ခ်ဲဆီး ၁ ႏုိင္ ၊ ၁ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၆ ေပးဂိုး၂ ၊ ၄ မွတ္
၂။ ရွက္တာဒိုးနက္ ၁ ႏုိင္ ၊ ၁ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၃ ေပးဂိုး၁ ၊ ၄ မွတ္
၃။ ဂ်ဴဗင္တပ္ ၀ ႏိုင္ ၊ ၂ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၃ ေပးဂိုး၃ ၊ ၂ မွတ္
၄။ ေနာ့ေဂ်းလန္း ၀ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၂ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၀ ေပးဂိုး၆ ၊ ၀ မွတ္
* အုပ္စု အက္ဖ္ *
၁။ ဘိတ္ဘိုရီေဆာ့ ၂ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၆ ေပးဂိုး၂ ၊ ၆ မွတ္
၂။ ဗလင္စီယာ ၁ ႏိုင္ ၊ ၁ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၃ ေပးဂိုး၂ ၊ ၄ မွတ္
၃။ ဘိုင္ယန္ၿမဴးနစ္ ၁ ႏုိင္ ၊ ၁ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၃ ေပးဂိုး၄ ၊ ၄ မွတ္
၄။ လိုင္လီ ၀ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၂ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၁ ေပးဂိုး၅ ၊ ၀ မွတ္
* အုပ္စု ဂ်ီ *
၁။ ဘာစီလိုနာ ၂ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၅ ေပးဂိုး၂ ၊ ၆ မွတ္
၂။ ဆဲတစ္ ၁ ႏုိင္ ၊ ၁ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၃ ေပးဂိုး၂ ၊ ၄ မွတ္
၃။ ဘင္ဖီကာ ၀ ႏုိင္ ၊ ၁ သေရ ၊ ၁ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၀ ေပးဂိုး၂ ၊ ၁ မွတ္
၄။ စပါးတပ္ ၀ ႏိုင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၂ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၄ ေပးဂိုး၆ ၊ ၀ မွတ္
* အုပ္စု အိတ္ခ်္ *
၁။ မန္ယူ ၂ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၀ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၃ ေပးဂိုး၁ ၊ ၆ မွတ္
၂။ ကလု ၁ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၁ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၃ ေပးဂိုး၂ ၊ ၃ မွတ္
၃။ ဘရာဂါ ၁ ႏိုင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၁ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၂ ေပးဂိုး၂ ၊ ၃ မွတ္
၄။ ဂါလာတာစေရး ၀ ႏုိင္ ၊ ၀ သေရ ၊ ၂ ရွံဳး ၊ ရဂိုး၀ ေပးဂိုး၃ ၊ ၀ မွတ္

…………………
မေန ့ညက က်ဳပ္ ေရြးၿခယ္ခဲ့သမွ် အားလံုးလြဲခဲ့ပါတယ္
ဒီကေန ့ညမွာ ၿပန္ဆယ္ယူရေတာ့မယ္ဆုိေတာ့..
မႏိုင္ရင္ အေၿခအေနလံုးဝမေကာင္းေတာ့တဲ့ မန္စီးတီး ကို အားေပးရင္ အေကာင္းဆံုးပါ
*******
ဒီႏွစ္ေတာ့ အုပ္စုအဆင့္က မန္စီးတီးတက္ဖို ့ရာႏွဳန္းမ်ားပါတယ္
ေအဂ်က္ – မန္စီးတီး

ေအဂ်က္ အခုပြဲမကန္ခင္ ကစားခဲ့တဲ့ သံုးပြဲမွာ
သေရ ၊ သေရ ၊ ရွံဳး
အယ္မီလို ၃-၃ ေအဂ်က္
ေအဂ်က္ ၁-၁ အုထရက္
ေအဂ်က္ ၁-၄ ရီးရဲ
မန္စီးတီး အခုပြဲမကန္ခင္ ကစားခဲ့တဲ့ သံုးပြဲမွာ
ႏုိင္ ၊ ႏိုင္ ၊ သေရ
ဝက္ဘရြန္း ၁-၂ မန္စီးတီး
မန္စီးတီး ၃-၀ ဆန္းဒါးလန္း
မန္စီးတီး ၁-၁ ေဒါ့မန္
ေအဂ်က္ ရဲ ့ၿဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ကစားသမားမ်ားမွာ
ဂိုး Vermeer
ေနာက္ Van Rhijn, Alderweireld, Moisander, Blind
လယ္ Poulsen, Eriksen
လယ္ Sana, De Jong, Boerrigter
ေရွ ့ Babel
မန္စီးတီး ရဲ ့ၿဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ကစားသမားမ်ားမွာ
ဂိုး Hart
ေနာက္ Richards, Kompany, Lescott, Clichy
လယ္ Milner, Yaya Toure, Barry, Nasri
ေရွ ့ Dzeko, Aguero
ေအဂ်က္ အသင္းရဲ ့အိမ္ကြင္းမွာ အဂၤလန္ ကလပ္ေတြ ကို ေနာက္ဆံုး ႏုိင္ခဲ့ဖူးတာ ၁၉၈၀ က ၿဖစ္ၿပီး ၊ ေနာ္တင္ဟမ္ေဖာရက္စ္ အသင္းကို ႏုိင္ခဲ့တာပါ
မန္စီးတီး အသင္းကေတာ့ အုပ္စုအဆင့္ကေန ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ အခုပြဲနဲ ့က်န္တဲ့ ႏွစ္ပြဲမွာ အမွတ္လံုးဝ ဆံုးရွံဳးခံလို ့မရေတာ့ပါဘူး
ေစ်းအေနအထားအရ မန္စီးတီး သေရ အရွံဳးကို မန္စီးတီး တစ္ဂိုး ၈၀ အႏုိင္ပဲေပးလာပါတယ္
“““ မန္စီးတီး ””” အနဲဆံုး တစ္ဂိုး အသာနဲ ့ အႏုိင္ယူသြားပါမယ္
…………………

ဘိတ္ဘိုရီေဆာ့ – ဗလင္စီယာ
ဘိတ္ ကစားခဲ့တဲ့ ေရွ ့၂ ပြဲမွာ
2.10.2012 ဘိတ္ ၃-၁ ဘိုင္ယန္ၿမဴးနစ္
19.9.2012 လိုင္လီ ၁-၃ ဘိတ္
ဗလင္စီယာ ကစားခဲ့တဲ့ ေရွ ့၂ ပြဲမွာ
20.10.2012 ဗလင္စီယာ ၃-၂ ဘီဘာအို
7.10.2012 လီဗန္ေတး ၁-၀ ဗလင္စီယာ
ဘိတ္ ရဲ ့ၿဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ကစားသမားမ်ားမွာ
ဂိုး Gorbunov
ေနာက္ Polyakov, Filipenko, Simic, Bordachev
လယ္ Olekhnovich, Likhtarov, Volodkov
လယ္ Pavlov, Hleb
ေရွ ့ Rodionov
ဗလင္စီယာ ရဲ ့ၿဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ကစားသမားမ်ားမွာ
ဂိုး Guaita
ေနာက္ Barragan, Rami, Ruiz, Cissokho
လယ္ Gago, T Costa
လယ္ Feghouli, Jonas, Guardado
ေရွ ့ Soldado
ဘီလာရု ကလပ္ ဘိတ္ဘိုရီေဆာ့ ရဲ ့သည္ႏွစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္အုပ္စုပြဲစဥ္ေတြမွာ ကစားခဲ့တဲ့ ေၿခစြမ္းကေတာ့ တစ္ကယ္ကုိ မထင္မွတ္စရာေတြပါပဲ ။ အိမ္ကြင္းမွာ ဘိုင္ယန္ၿမဴးနစ္ လို အသင္းၾကီးကို ၃-၁ နဲ ့ဖုတ္တယ္ ။ လိုင္လီ အိမ္ကြင္းမွာ ၃-၁ နဲ ့ဖုတ္တယ္
ဗလင္စီယာ အသင္းရဲ ့သမုိင္းမွာ ဘီလာရု ကလပ္ေတြ နဲ ့ေတြ ့ဆံုခဲ့ဖူးၿခင္း မရွိပါ
ေစ်းအေနအထားအရ ဗလင္စီယာ သေရဆိုရင္ ၅၀ အရွံဳးကို ၇၀ အရွံဳး ဖြင့္လာပါတယ္
ေစ်းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို စဥ္းစားစရာပါပဲ ။ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ေၿခစြမ္းအရမ္းေကာင္းေနတဲ့ ဘိတ္ လို အသင္းမ်ိဳးရဲ ့အိမ္ကြင္းမွာ ကစားရမွာကို ဗလင္စီယာကေန အထက္ေစ်းဖြင့္လာတယ္ဆုိေတာ့..
တစ္ကယ္လို ့၊ ညပိုင္းမွာပါ သည္ေစ်းအတုိင္းမေၿပာင္းခဲ့ရင္
“““ ဗလင္စီယာ ””” ကို ပဲ ယံုၾကည္ရပါမယ္
…………………
အုပ္စုအဆင့္က တက္ဖို ့၊ အႏိုင္ကန္ေတာ့မယ့္ ဂ်ဴဗင္တပ္
ေနာ့ေဂ်းလန္း – ဂ်ဴဗင္တပ္

အိုေပမယ့္ ပ်ိဳေနတဲ့ ပီယာလို

အိုေပမယ့္ ပ်ိဳေနတဲ့ ပီယာလို


ေနာ့ေဂ်းလန္း ရဲ ့ၿဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ကစားသမားမ်ားမွာ
ဂိုး Hansen
ေနာက္ Parkhurst, Okore, Runje, Mtiliga
လယ္ Stokholm, Adu
လယ္ Lorentzen, Christensen, John
ေရွ ့ Nordstrand
ဂ်ဴဗင္တပ္ ရဲ ့ၿဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ကစားသမားမ်ားမွာ
ဂိုး Buffon
ေနာက္ Barzagli, Bonucci, Chiellini
လယ္ Pirlo
လယ္ Isla, Marchisio, Vidal, De Ceglie
ေရွ ့ Giovinco, Vucinic
အုပ္စုအီးမွာ ဘဲဥ မကြဲေသးတဲ့ ေနာ့ေဂ်းလန္း နဲ ့အဆင့္၃ ေနရာက ဂ်ဴဗင္တပ္ တို ့ရဲ ့ေတြ ့ဆံုမွဳကေတာ့ သိပ္အမ်ားၾကီး စဥ္းစားစရာ မလုိပါဘူး
ေစ်းအေနအထားအရ ဂ်ဴဗင္တပ္ တစ္ဂိုးသြင္းရင္ အၿပည့္ရွံဳးကို ဂ်ဴဗင္တပ္ ၂ဂိုးသြင္းမွ ၉၀ အႏိုင္ ပဲ ေပးလာပါတယ္
“““ ဂ်ဴဗင္တပ္ ””” နဲ ့အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ပါ ။
…………………
……. အားလံုး ေအာင္ၿမင္ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ …….

About ေမာင္ ေပ

ေမာင္ ေပ has written 396 post in this Website..