ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ကတည္းက အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ မြတ္စလင္မ်ား၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္ အိႏၵိယ လူမ်ိဳးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ အေနာက္တုိင္းသားမ်ား ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။  မိမိတုိ႔ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာကို တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတုိင္း ကိုးကြယ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို ပဥၥမသံဂါယနာ တင္ကာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့သည္။ မင္းမႈထမ္း၊ သံု႔ပန္း၊ ကုန္သည္ စသည့္ ဘာသာကြဲ၊ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားကိုလာည္း ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား ဝတ္ျပဳဆုေတာင္း (ဟတ္ဂ်္) လုပ္သည့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံ မကၠာ (အစၥလာမ္ဘာသာ၊ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ ေမြးဖြားရာ) တြင္ ဝတ္ျပဳသြားေသာ မြတ္စလင္မ်ား တည္းခိုရန္ ေဒါင္းစုရပ္ အမည္ျဖင့္ ဇရပ္ (တည္းခိုေဆာင္) လုပ္ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ ဗလီေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ ခရစ္ယာန္ဝတ္ျပဳေက်ာင္း Church ၄၀၀၀ ေက်ာ္၊ ဟိႏၵူဘုရားေက်ာင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမေရွ႕ယာဘက္တြင္ မြတ္ဆလင္ဗလီႏွင့္ ဆူးေလးဘုရား၊ ဝဲဘက္တြင္ ဘုရားေက်ာင္း ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း ဘာသာႀကီးေလးခု၏ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုေလးခု ယွဥ္တြဲ တည္ရွိေနသည္။ ဤသည္မွာ ကမာၻတြင္ ျမင္ရခဲေသာ ျမင္ကြင္း (ဝါ) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ သေကၤတ ျဖစ္သည္။ ရံဖန္ရံခါ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ၊ လူမ်ိဳးေရးအရ ေသြးထုိးေပးမႈ၊ ေသြးခြဲရန္ တုိက္ေပးမႈမ်ား ရွိသျဖင့္သာ မလုိလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ိဳး ျဖစ္ရတတ္သည္။ ျမန္မာလူဦးေရ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေစတီပုထုိး၊ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား လက္ညိႇဳးထိုးမလဲြ ရွိေနျခင္းကိုလည္း အျခားဘာသာဝင္မ်ားက မုဒိတာ ပြားႏုိင္ၾကေပသည္။ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ျပည္ပ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေသြးထုိးေပးလွ်င္ မလုိလားအပ္သည္မ်ား ျဖစ္တတ္သျဖင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနအပ္ေပသည္။

ပထမအစိုးရ၏ လက္ထက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေထာက္ခံသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ကန္႔ကြက္သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုကမူ သာသနာေတာ္ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ရာ ေရာက္၍ ေက်နပ္ ေထာက္ခံၾကသည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကို ခြဲျခားထားလုိသူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ ျပဳလုပ္လုိက္လွ်င္ မိမိတုိ႔ အျခား ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရေလမလားဟု စုိးရိမ္သည့္ ဘာသာေရး မတူကြဲျပားသူမ်ား ကမူ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ပါၿပီ၊ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ဘာသာျပ႒ာန္းရန္မလုိဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ ဖဆပလ၊ ပထစအစုိးရ အဆက္ဆက္ကို အတုိက္အခံလုပ္လာခဲ့သည့္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ဆုိရွယ္နီ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား ပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပမညတသဘာပတိ အဖြဲ႔ဝင္လည္းျဖစ္ေသာ ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ေခၚ သာယာဝတီသခင္ခ်စ္ေမာင္က ဤသုိ႔ ေဝဖန္ခဲ့သည္။

“ဦးႏုသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွစ၍ တစ္စတစ္စ ျမင့္၍ျမင့္၍ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပြဲႀကီးကို ဘာသာေရး တုိက္ပြဲႀကီးအျဖစ္သုိ႔ လမ္းေျပာင္းပစ္လုိက္ေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သယ္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲႀကီးသည္ ခါးျပတ္ထြက္သြားကာ တစ္ျပည္ေထာင္လံုးတြင္ ‘ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာဟူ၍ ျပ႒ာန္းသင့္သေလာ’ ဟူေသာ ဝါဒျငင္းခံုမႈမ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ား၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ား စသည္ျဖင့္ ဆူညံထြက္လာခဲ့ေလသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္သူ ဦးေရသံုးသန္းေက်ာ္အတြင္းတြင္ မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ ဂယက္႐ုိက္သြားေပသည္။ စစ္တပ္မ်ား အတြင္းတြင္လည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား ဂယက္႐ုိက္ျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုး ကတ္ဘိနက္ (အစုိးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕) အတြင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အမတ္မ်ားအတြင္းတြင္ပင္ ကန္႔ကြက္မႈ၊ ကြဲအက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ အစုိးရအဖြဲ႕၏ စုေပါင္းတာဝန္ခံယူမႈမွာ ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစ ဦးႏု၏ (ပထစ) အစုိးရသစ္သည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စံု က်င္းပ၍ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ကာ ဗုဒၶဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ မူရင္း၏ ‘ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး စည္းျခားထားမႈ ပုဒ္မ ၁၃၊ ၂၀၊ ၂၁(၃)’ တို႔၏ အႏွစ္သာရကို လက္ေတြ႕တြင္ ဖ်က္သိမ္းရာ ေရာက္၍ ႏုိင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီ အစဥ္အလာႀကီးကို ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ခဲ့ေပသည္။”

ပထစ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ သန္႔ရွင္း ဖဆပလ ဘဝက တည္ျမဲဖဆပလကို အႏုိင္ရၿပီး ဖဆပလ အစုိးရ အာဏာကုိ သန္႔ရွင္း ဖဆပလက ဆက္လက္ရရွိႏုိင္ရန္ အတုိက္အခံ (ပမညတ) လက္ဝဲဝါဒီအမတ္ ၄၄ ေယာက္၏ ေထာက္ခံမႈကို ယူခဲ့ရသည္။ ထုိစဥ္က သန္႔ရွင္းဖဆပလေတြ ကြန္ျမဴနစ္ ျဖစ္သြားၿပီးဟုပင္ စြပ္စြဲခဲ့ရသည္။ ပမညတကလည္း လက္ယာအယူဝါဒ ျပင္းထန္ေသာ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း၊ ဦးဗေဆြ တို႔၏ ေဆြျငိမ္း (တည္ျမဲဖဆပလ) ႏွင့္ စာလွ်င္ ဦးႏု-သခင္တင္တုိ႔၏ ႏုတင္ (သန္႔ရွင္း ဖဆပလ) ကမွ ေတာ္ဦးမည္။ သန္႔ွရွင္းဖဆပလ အာဏာရလွ်င္ မိမိတုိ႔ ခ်ယ္လွယ္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ကာ ေထာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးႏုက ပမညတေခၚ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစံု (၁၇ အုပ္စု စုေပါင္းဖြဲ႕ထားသည္) ထဲမွ တရားမွ်တ ပါတီဥကၠ႒ ဝတ္လံုေတာ္ရ၊ ဥပေဒပညာရွင္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကုိ သန္႔ရွင္း ဖဆပလအစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ဝန္ႀကီးေနရာေပးခဲ့သည္။ ဤသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပမညတက မိမိတုိ႔ အမတ္ ၄၄ ေယာက္ (၄၄ မဲ)ကို ဝန္ႀကီးရာထူး တစ္ေနရာႏွင့္ အလဲအလွယ္ (အေရာင္းအဝယ္) လုပ္သည္ဟု ေဝဖန္စြပ္စြဲသံမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။

ပမညတမွ ဆုိရွယ္နီတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မွာ ပညာတတ္ႀကီး ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ဝန္ႀကီးေနရာေပးေဝဖို႔ မဟုတ္၊ မိမိတို႔ ဆုိရွယ္နီ ေခါင္းေဆာင္ထဲမွ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုသာ ဝန္ႀကီးျဖစ္ေစခ်င္ေပသည္။ သုိ႔မွသာ ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပရိယာယ္မ်ားျဖင့္ သန္႔ရွင္းဖဆပလအစုိးရကို မိမိတုိ႔ လုိသလုိ သံုးႏုိင္မည္ဟု ရႈျမင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ဦးႏုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းအား ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အာဏာလႊဲအပ္ကာ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ ဖြဲ႔ေစသည့္ အခါတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ဆန္းစတြင္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အိမ္ေစာင့္အစုိးရကို ေနာက္ထပ္ေျခာက္လ သက္တမ္းတုိးေပးရန္ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၁၄ ကို ျပင္ဆင္ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း ပမညတက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

သို႔ျဖင့္ သန္႔ရွင္း ဖဆပလႏွင့္  ပမညတတို႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္း ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဦးႏုက ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ က်င္းပၿပီး သန္႔ရွင္းဖဆပလက အမတ္ေနရာ အမ်ားစုရရွိကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအား ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမည္ဟူေသာ ကတိျဖင့္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးႏုသည္ အင္အားေကာင္းေနေသာ တည္ျမဲဖဆပလကိုလည္းေကာင္း၊ အင္အားမေသးလွေသာ ပမညတကိုလည္းေကာင္း၊ အႏုိင္ရရာရေၾကာင္း (၁) ဘာသာေရးခုတံုး လုပ္မဲဆြယ္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘာသာျပ႒ာန္းေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ (၂) ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္မ်ား ေပးမည္ ဟူေသာ ကတိကိုေပးကာ တိုင္းရင္းသားမဲမ်ား သဲ့ယူခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာ ျပ႒ာန္းေရးမဲဆြယ္ကာ ကတိကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ၿပီး အေကာင့္အထည္ ေဖာ္ေပးခဲ့၏။ ဆက္၍ ျပည္နယ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးေရး ကတိကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရေပးဦးမည္။

တကၠသိုလ္ျမတ္သူ
နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔က ျမန္မာႏို္င္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ရန္စ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္စဥ္က အေလာင္းမင္းတရားႀကီး စုစည္းခဲ့သည့္ တတိယ ျမန္မာ ႏုိ္င္ငံေတာ္ ပိုင္နက္ နယ္ေျမ အားလံုးႏွင့္  ျမန္မာ့နန္းစဥ္ ရတနာမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဘိလပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကား ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ေတာင္တန္းေဒသ (ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း)တို႔ကို လြတ္လပ္ေရး မေပးေသး၊ ႁခြင္းခ်န္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ ေျမျပန္႔ေဒသ (စစ္ကိုင္းတိုင္း ေအာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ၊ ရန္ကုန္ တနသၤာရီတိုင္း) ကိုသာ လြတ္လပ္ေရး ေပးမည္ဟု မူးတင္းပဲတင္း လုပ္လာသည္။ ျမန္မာတို႔က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကို ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ ေတာ္လွန္ ေမာင္းထုတ္ၿပီးခ်ိန္ ဒုတိယ ကမ႓ာစစ္ပြဲ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အိႏၵိယတြင္ ခို္လႈံ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္-စစ္ေျပးအစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ဝင္လာသည္။ ျမန္မာႏိ္ုင္ငံဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္သည္ စကၠဴျဖဴ စာတန္းေခၚ စစ္ၿပီးကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စီရင္ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ပံုစံကို ေရးဆြဲလာသည္။ ယင္းစာတန္းကို ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းစာတန္းအရ ျမန္မာတို႔ကို မလႊဲမေရွာင္သာ လြတ္လပ္ေရး ေပးရလွ်င္ပင္ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ တစ္သီးတစ္ျခားစီ ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့မည္ဟူေသာ အဂၤလိပ္တို႔၏ မူဝါဒ ေပၚလြင္ေနေပသည္။ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္တို႔ ပထမအႀကိမ္ က်ဴးေက်ာ္ေသာ စစ္ပြဲ၊ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်ဴးေက်ာ္ေသာစစ္၊ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ တတိယ က်ဴးေက်ာ္စစ္တို႔တြင္ ေခတ္မီ လက္နက္ အသစ္မ်ား သံုးႏုိင္သည့္ အဂၤလိပ္တို႔ကို ျမန္မာဘုရင္၏ တပ္မေတာ္သာမက တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးခ်စ္မ်ားက ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ၊ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသ၊ ကယား ေတာင္တန္းေဒသ၊ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ေဒသ၊ ရခိုင္ေဒသ၊ မြန္ေဒသ၊ ကရင္ေဒသတို႔တြင္ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ၊ ေျပာင္ေျပာင္ေျမာက္ေျမာက္ ခုခံ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ ဇာတိမာန္ႏွင့္ သတၱိဗ်တၱိတို႔ကို နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္တို႔ စိုးထိတ္ရြံ႕ေၾကာက္ခဲ့ရသည္။ တုိင္းရင္းသားစံုး မ်ိဳးခ်စ္မ်ား၏ စည္းလံုး ညီၫႊတ္မႈတို႔အေပၚ စိုးရိမ္စိတ္ ဝင္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚေဒသႏွင့္ ေျမျပန္႔ေဒသတို႔ မဆက္သြယ္မိေအာင္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မစုစည္းႏို္င္ေအာင္ ေဒသတစ္ခု၊ တိုင္းရင္းသား တစ္မ်ိဳးလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံတစ္မ်ိဳး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္စီ ခြဲျခားကန္႔သတ္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္တို႔က ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုမူ ‘ေတာင္ေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပညာမတတ္၊ ဗဟုသုတမရွိ၊ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ မအုပ္ခ်ဳပ္တတ္ေသး၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔က ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္၊ ေျမျပန္႔ေဒသမွ ဗမာမ်ားသာ လြတ္လပ္ေရးယူၾကပါဟု ေသြးခြဲျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚေဒသႏွင့္ ေျမျပန္႔ေဒသတို႔ မဆက္သြယ္မိေအာင္၊ တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးမ်ား မစုစည္းႏုိ္င္ေအာင္ ေဒသတစ္ခု၊ တိုင္းရင္သား တစ္မ်ိဳးလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံတစ္မ်ိဳး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္စီ ခြဲျခား ကန္႔သတ္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔က ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုမူ ‘ေတာင္ေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပညာမတတ္၊ ဗဟုသုတမရွိ၊ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔က အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္၊ ေျမျပန္႔ေဒသမွ ဗမာမ်ားသာ လြတ္လပ္ေရ းယူၾကပါဟု ေသြးခြဲျပန္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ အဂၤလန္သို႔ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္ သြားၾကစဥ္ကလည္း အဂၤလိပ္တို႔၏ ျမန္မာေတာင္တန္း ေဒသဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး စတီဗင္ဆင္က ေစာ္ဘြားမ်ားကို ဖိတ္ပါဟု အဂၤလန္သို႔ ေၾကးနန္းျပန္႐ုိက္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပင္လံုညီလာခံ၌ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုႀကီးက ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ခုလံုး၏ လြတ္လပ္ေရး လိုလားေၾကာင္း ျပသၾကသည္။ အဂၤလိပ္ ေတာင္တန္း ေဒသမင္းႀကီး စတီဗင္ဆင္၊ လန္ဒန္မွ အထူး ေစလႊတ္လိုက္ေသာ ကိုလိုနီဆိုင္ရာ အတြင္းဝန္ ေဘာ့တြမ္ေလတို႔က ေစာ္ဘြားအခ်ိဳ႕ကို ေနွာက္ျပန္သည္။

ဗမာနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး အတူယူလွ်င္ ထိုင္ငတ္ေနလိမ့္မည္။ မိမိတို႔ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီေအာက္တြင္ ဒိုမီနီယံ(ဖားတစ္ပိုင္း ငါးတစ္ပိုင္း၊ ကၽြန္တစ္ဝက္-လြတ္လပ္ေရးတစ္ဝက္) အဆင့္ျဖင့္ ေနရစ္ပါ၊ ေငြဘယ္ႏွကုေဋပံုေပးမည္ဟု စည္း႐ုံးသည္။ ေစာ္ဘြားအခ်ိဳ႕က ေတြေဝေနခဲ့ၾကေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၂-၂-၄၇ ရက္ေန႔တြင္မူ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ လက္မွတ္ေရးထုိးလ်က္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး၊ ေျမျပန္႔လြတ္လပ္ေရးသာမက ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ခုလံုး၏ လြတ္လပ္ေရးကို သႏၵိ႒ာန္ခ် ရယူႏိုိင္ခဲ့ေပသည္။ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းသူတို႔ကမူ ေတာင္ေပၚ တုိ္င္းရင္းသား အားလံုး၏ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေသာ လြတ္လပ္ေရးကိုသာ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္ေနခဲ့ၾကေပသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေရႊတိဂံုေစတီ အလယ္ပစၥယံ၌ က်င္းပေသာ ဖဆပလ (ဖဆပလ မတုိင္မီက ဖြဲ႕ခဲ့သည့္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည့္သူ႔ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕)၏ ပထမအႀကိမ္ ႏို္င္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးတြင္ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ႏွင့္အတူ ၁၉-၇-၄၇ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ႀကံခံရသည့္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္) တင္သြင္းသည့္ ‘တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအေရး’ အဆိုတြင္-

“လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာျပည္သစ္ကို တည္ေထာင္ရာမွာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု၊ လူမ်ားစုအာလံုး သေဘာတူတဲ့ နည္းနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ တည္ေထာင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သေဘာတူေၾကာင္း ကတိေပးပါသည္” ဟူ၍ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား (တိုင္းရင္းသား) အားလံုးႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ ဖြဲ႕စည္းလိုေၾကာင္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လန္ဒန္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ (ဝန္ႀကီး)အဖြဲ႕တြင္ ေတာင္တန္း ေဒသမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခြင့္ေပးရန္ အေရးဆိုခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အေရးဆိုခဲ့သျဖင့္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္အခါ ၿဗိတိသွ် (အဂၤလိပ္)အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ နယ္ျခား ေဒသမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ေဆာလ်င္စြာ ေပါင္းစည္းေရးကို လိုလားသည္ဟူေသာ အခ်က္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပင္လံုညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာျပည္မႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးကိစၥ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားကို ရယူခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္(၁၉၄၇ ခုႏွစ္) ပင္လံုညီလာခံ၌ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏို္င္ငံအျဖစ္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္တို႔က ျပည္နယ္ အလိုရွိေၾကာင္း အတိအလင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတို႔ကသာ အထူးခ႐ိုင္၊ သို႔မဟုတ္ အထူးတိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပၾကသည္။ ပင္လံု ညီလာခံ က်င္းပၿပီးသည့္ေနာက္ အဂၤလိပ္အစိုးရက ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ေတာင္တန္းတိုင္းရင္းသား ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ေတာင္တန္းေဒသ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးဆႏၵ၊ ဗမာႏွင့္ေပါင္းလို မေပါင္းလို ဆႏၵသေဘာထား စံုစမ္းရန္ ရီးစ္ဝီလ်ံ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေတာင္တန္းေဒသ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းကာ အစီအရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံကို ျပန္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိ္င္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ရန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသတို႔သည္ ဤျပည္ေထာင္စုအတြင္း ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ပါဝင္ရန္၊ ခ်င္းေတာင္တန္းႏွင့္ သံလြင္ခ႐ုိင္တို႔လည္း ျမန္မာျပည္မႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက ပူးေပါင္းရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဖဆပလ အမတ္မ်ားက အမတ္ေနရာ ၂၅၅ ေယာက္တြင္ ၂၄၈ ေယာက္ အေရြးခံခဲ့ရကာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏို္င္ငံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲၾကသည္။ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပဳစုသည့္ အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံဟု ေခၚတြင္မည့္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမၼတႏိုင္ငံ” တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလည္း “လူမ်ိဳးႀကီးတစ္မ်ိဳးထဲဆိုတဲ့ ႏုိ္င္ငံမ်ိဳးေတာ့ တည္ေထာင္လို႔မျဖစ္ဘူး၊ ျပည္ေထာင္စု သေဘာမ်ိဳးပဲျဖစ္ရမွာပဲ”ဟု မိ္န္႔ၾကားခဲ့သည္။ ဖဆပလ ကျပဳစုသည့္ အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ျပည္နယ္အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္၊ ကို္ယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုျပည္နယ္ ဟူ၍  ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုဝင္ ျပည္နယ္ျဖစ္ထုိ္က္သည့္ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ၎အဂၤါရပ္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ၎အဂၤါရပ္မ်ားမွာ-

၁။ ပထဝီ အေနအထားအရ နယ္နိမိတ္မ်ား အထင္အရွားရွိျခင္း၊
၂။ ဗမာစကားႏွင့္မတူေသာ ဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးတည္း ရွိျခင္း၊
၃။ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္မ်ိဳးတည္းရွိျခင္း၊
၄။ ရာဇဝင္ (သမိုင္း) အစဥ္အလာ တစ္မ်ိဳးတည္းရွိေသာ လူစုရွိျခင္း၊
၅။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ စီးပြားေရး လံုေလာက္မႈရွိေသာ လူစုရွိျခင္း၊
၆။ လူဦးေရ အေတာ္အတန္ရွိျခင္း၊
၇။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ သီျခားေဒသတစ္ခု အျဖစ္ျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ ထင္ရွားခ်က္အတိုင္း ေနလိုေသာ ဆႏၵရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ျမတ္သူ
၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပါလီမန္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ တည္ျမဲ ဖဆပလ၊ ပမညတတုိ႔အေပၚ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိေသာ သန္႔ရွင္း ဖဆပလတစ္ျဖစ္လဲ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပထစ)သည္ အစုိးရဖြဲ႕ၿပီးစ ၅-၄-၆၀ ရက္ေန႔မွာပင္ လႊတ္ေတာ္၌ ပထစ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ရခုိင္လူထုမွ ဆႏၵရွိလွ်င္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပးမည္ဟု  ေၾကညာသည္။ အတိုက္အခံ (တည္ျမဲ) ေခါင္းေဆာင္ သခင္သာခင္က ကန္႔ကြက္သည္။ ဝန္ႀကီး ဦးဘေစာကလည္း ကန္႔ကြက္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ အဖြဲ႕အား အႀကံေပးရန္ ေဒါက္တာ ဘဦး (ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတေဟာင္းႏွင့္ ဝတ္လံုေတာ္ရ ဥပေဒ ပညာရွင္) ေခါင္းေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အတိုင္ပင္ခံ အႀကံေပး အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးသည္။ ယင္းအတုိင္ပင္ခံ အႀကံေပး အဖြဲ႕တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ ဦးသိမ္းေမာင္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးတင္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးအုန္းေဖႏွင့္ ဝန္ႀကီးေဟာင္း (အိမ္ေစာင့္ အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ဓာတုေဗဒ ဝန္ႀကီးေဟာင္း) ဦးခ်စ္ေသာင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ယင္းအႀကံေပး အဖြဲ႕ကုိ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္၍ တာဝန္ လႊဲအပ္သည္။ အႀကံေပး အဖြဲ႕သည္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေနထုိင္ၾကေသာ ရခုိင္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ မက်န္ ဖိတ္ၾကား၍ တုိင္ပင္ ႏွီးေႏွာသည္။ သေဘာထားမ်ား ရယူသည္။ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒က ရခုိင္ အမ်ဳိးသားမ်ားအား ရခုိင္ျပည္နယ္ ရထုိက္၊ မရထုိက္ ျပႆနာ မေပၚေၾကာင္း၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား (အမ်ားစုႀကီး)တုိ႔က ျပည္နယ္ လုိလားေၾကာင္း ဆႏၵရွိလွ်င္  ျပည္နယ္ေပးရန္ အစုိးရက ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း၊ ယခု မိမိတုိ႔ ေလ့လာေနသည္မွာ ရခုိင္လူထု အမ်ားစု၏ ဆႏၵမွန္ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းျဖင့္ စံုစမ္းေမးျမန္း ရယူရမည္ ဟူေသာ နည္းလမ္းျဖစ္၍ အႀကံေပးၾကေစလုိေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

တရားဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးသာေက်ာ္ႏွင့္ အၿငိမ္းစား အုိင္စီအက္စ္ (အိႏၵိယ ပဋိညာဥ္ခံ ဝန္ထမ္း) ဦးညိဳထြန္းတုိ႔က ရခုိင္ျပည္နယ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ လူထုဆႏၵ ခံယူသင့္သည္ဟု တင္ျပသည္။ ရတည အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အမတ္ ဦးလွထြန္းျဖဴကမူ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ ရခုိင္လူထုက အမွန္တကယ္ အလုိ ရွိမရွိဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ မဲဆႏၵယူရန္ မလုိပါ။ ၿပီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပံု အေျခအေန (ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရရွိေရး ေႂကြးေၾကာ္ အေရြးခံရသည့္ ရတည အမတ္ႀကီး ၆ ဦးကုိ ရည္ၫႊန္း ေျပာၾကားသည္)ကုိ ၾကည့္လွ်င္ သိသာ ထင္ရွားေနပါၿပီဟု တင္ျပသည္။ ရာထူးဝန္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ဇံေဝက ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲဆႏၵ ယူရမည္ဆုိလွ်င္ တရားမွ်တ၍ လြတ္လပ္ေသာ မဲဆႏၵ ေပးႏုိင္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္မည္ထင္ေၾကာင္း တင္ျပ အႀကံျပဳသည္။ ဦးဘစိန္ (အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းဌာန အတြင္းဝန္)ကမူ ရခုိင္ျပည္နယ္ေပးပါက သံတြဲခ႐ုိင္၊ စစ္ေတြ စသည္ျဖင့္ မခြဲဘဲ အားလံုးကုိ ေပးေစလပါသည္၊ လူထုဆႏၵ ခံယူပါက အဓိက ႐ုဏ္းျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိပါသည္ဟု တင္ျပသည္။

ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ ရခုိင္လူငယ္အဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ကုိေမာင္ဦးေက်ာ္ႏွင့္ ကုိရဲေအာင္တုိ႔ကလည္း လူထုဆႏၵ မယူဘဲ ျပည္နယ္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရယူႏုိင္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ား ျပည့္စံုေနေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ေပးရာတြင္ ဆႏၵယူဖူးသည့္ အစဥ္အလာ မရွိခဲ့ပါဟု တင္ျပၾကသည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အသင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ ကုိဘထြန္းႏွင့္ ရွာအလာမ္တုိ႔ကုိ အႀကံေပးအဖြဲ႕က ေမးျမန္းရာ ၎တုိ႔က ရခုိင္လူမ်ဳိးႏွင့္ ဗမာလူမ်ဳိးတို႔မွာ ဘာသာစာေပ၊ ဝတ္ပံုစားပံု ယဥ္ေက်းမႈ အစစ အရာရာတြင္ တူညီေနသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္တုိင္း ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး စသည္တို႔မွာ အထူးပင္ ေနာက္က်လွသည္က တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္ေပးလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား အမ်ဳိးသားတုိ႔ မသင့္မတင့္ျဖစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္ပါေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ျမန္မာစာ ကထိက ဦးေက်ာ္ရင္ (ေနာင္မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး)ကမူ မဲဆႏၵ ေကာက္ယူ၍ ျပည္နယ္ ေပးသင့္ပါသည္ဟု အႀကံျပဳသည္။

ဝန္ႀကီး ဦးဘေစာက ျပည္နယ္ေပးေရး လူထုဆႏၵ ေကာက္ယူသင့္ပါသည္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရရွိေရး ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ရတည အမတ္မ်ား အႏုိင္ရခ့ဲသည္ ဆုိျခင္းမွာ မမွန္ပါဟု တင္ျပသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေပးေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အႀကံေပး အဖြဲ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသေဘာထား၊ အႀကံဉာဏ္ ရယူေနဆဲ (၃၁-၅-၆၀)ရက္ေန႔မွာပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၏ သေဘာထား တင္ျပလုိက္ေၾကာင္း ၁-၆-၆၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ေခတ္သစၥာ သတင္းစာ (ရတည ဦးလွထြန္းျဖဴက လူထုဦးခ်ဳိ၊ ဦးပြင့္ေကာင္းတို႔ လက္မွ ယင္းေခတ္သစၥာကုိ ဝယ္ယူၿပီး ေနာင္အမ်ဳိးသား ေန႔စဥ္သတင္းစာဟု နာမည္ေျပာင္းသည္)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဦးႏုက ရခုိင္ျပည္နယ္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ လုိလားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕စိတ္ထဲတြင္ အစုိးရ အေနႏွင့္ ေပးထားေသာ ကတိတည္ပါ့မလားဟု သံသယ ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ဦးႏုက-

(၁) ျပည္နယ္ လုိခ်င္တယ္လုိ႔ သူတို႔ဆုိင္ရာ ေဒသေတြက ဆႏၵ ျပေပးပါမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တဲ့ ကတိဟာ တည္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ ဖ်က္လုိ႔ မရဘူးဆုိတာ တိတိလင္းလင္း ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။
(၂) အဲဒီလူထုဆႏၵ ဘယ္လုိျပရင္ ေကာင္းမယ္ဆုိတာကုိ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲ (လူထုဆႏၵ ခံယူပဲြ) လုပ္ေပးမယ္လုိ႔ တိတိလင္းလင္း ေၾကညာပါတယ္။
(၃) ဆႏၵျပပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ဆႏၵျပပြဲ ျဖစ္ရပါေစ့မယ္လုိ႔ ေၾကညာပါတယ္ ဟူ၍ ကတိျပဳ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အႀကံေပး အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေက်ာက္ျဖဴ ဇာတိသားမ်ားကုိ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခ့ဲရာ ဗုိလ္ဘတင္က လူထုဆႏၵ ေကာက္ယူမည္ဆုိလွ်င္ (သာမန္ လူမ်ားစု) ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက ျပည္နယ္ လိုခ်င္သည္ ဆုိ႐ံုႏွင့္ ျပည္နယ္မေပးဘဲ (အမ်ားစုဆႏၵ) ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ဆႏၵျပဳမွ ျပည္နယ္ေပးေရး စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း တင္ျပသည္။ ေဒါက္တာ ထြန္းလွေအာင္က ျပည္နယ္ေပးမည္ ဆုိသည့္ အစုိးရက ေပးသည့္တိုင္ ယူသည့္ဘက္က မယူသင့္ပါ။ ထုိသုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ယူလုိက္လွ်င္ ပင္လံုညီလာခံ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ပ်က္ျပား ေစႏုိင္သည္ဟု တင္ျပ အႀကံျပဳသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အႀကံေပး အဖြဲ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သံတြဲခ႐ုိင္ အသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ခင္အား ေမးျမန္းရာ ဦးေက်ာ္ခင္က ရခုိင္ျပည္နယ္ေပးက စုိးရိမ္ဖြယ္ရွိၿပီး ရခုိင္လူထု နစ္နာဖြယ္ရာမ်ားကုိ အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ မေပးသင့္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ ေျပာဆုိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားစြာက ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အႀကံေပးအဖြဲ႕သုိ႔ ၎တို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား လာေရာက္ တင္ျပၾကရာတြင္ အယူအဆ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲလြဲေထြျပားခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ေပးေရး အတြက္ လူထုဆႏၵ ခံယူသင့္သည္ဆုိသူ၊ လူထုဆႏၵ ခံယူမႈ မျပဳလုပ္သင့္ဟု ဆုိသူ စသည္ျဖင့္ ကြဲလြဲ တင္ျပၾကသည္။ ရခုိင္တုိင္းတြင္ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သံတြဲခ႐ုိင္ ဟူ၍ ခ႐ိုင္သံုးခု ရွိသည့္အနက္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ သံတြဲခ႐ုိင္မွ ပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕က ျပည္နယ္ မယူလုိသည့္ သေဘာထားမ်ား ရွိေနခဲ့ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ သေဘာထား အမ်ဳိးမ်ဳိး တင္ျပေနၾကစဥ္မွာပင္ စစ္ေတြခ႐ုိင္ ဖဆပလ အဖြဲ႕က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ ေဝဖန္လာသည္။ စစ္ေတြခ႐ုိင္ ဖဆပလ အဖြဲ႕က လူထုဆႏၵ ခံယူၿပီးမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပးမည္ဆုိျခင္းကုိ လံုးဝ လက္မခံ၊ ပထစ အစိုးရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပးလုိေသာ ေစတနာ ဆႏၵ အမွန္တကယ္ ရွိသည္ဆုိလွ်င္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပည္နယ္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္း တုိက္႐ုိက္ တင္သြင္းေပးႏုိင္ပါလ်က္ နည္းပရိယာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရခုိင္ အခ်င္းခ်င္း မသင့္မတင့္ ျဖစ္လာေစရန္ ဖန္တီးေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကုိ သံသယ ျဖစ္မိသည္ဟု ေဝဖန္လာၾကသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရတည အဖြဲ႕ (ရခိုင္တုိင္းရင္းသား ညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕)က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ကာ ပထစ ဥကၠ႒ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကုိယ္တုိင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပးမည္ဟူေသာ မူကုိ လက္ခံၿပီး ျဖစ္သည္၊ အႀကံေပး အဖြဲ႕က လူထုဆႏၵ မည္သို႔ ခံယူမည္ စသည့္ နည္းလမ္း အႀကံေပး႐ံုသာ ျဖစ္ပါလ်က္ ယခု ျပည္နယ္ လုိခ်င္သူ၊ မလုိခ်င္သူ ခြဲျခား ေဖာ္ထုတ္ေနျခင္းသည္ ရခုိင္အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲေစသည္ဟု ေဝဖန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တကၠသုိလ္ျမတ္သူ
၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိေသာ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္သည့္ သန္႔ရွင္း ဖဆပလသည္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပထစ) ဟု  အမည္ေျပာင္းကာ အစုိးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသည္။  ဦးႏုပင္ ပထစအစုိးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေစာင့္ အစုိးရက ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ ပထစ အစုိးရလက္သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ ျပန္လည္လႊဲအပ္သည္။ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ တတိယ ပါလီမန္ဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမညီလာခံတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ ျပည္နယ္ ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပထစ)အစုိးရ သေဘာထားကုိ ဤသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ “…သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား ေတြရဲ႕စိတ္မွာ ျပည္နယ္လုိခ်င္တဲ့ ဆႏၵ တကယ္ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ရွိၾကတယ္ဆုိရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ကုိ စီမံေပးပါ့မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကတိေပးဖူးပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အညီလည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္း ေနထုိင္ၾကတဲ့ ျပည္သူ လူထုအတြက္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း၊ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အက်ဳိးရွိရွိ ျဖစ္ေစမယ့္ နည္းႏွင့္အညီလည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုရဲ႕ တကယ့္ဆႏၵကုိ သိရေအာင္ ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္ သိရတဲ့အခ်က္ကုိ မူတည္ၿပီး ကတိအတိုင္း အေစာဆံုး စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးပါ့မယ္။ သက္ဆုိင္ရာ လူထုရဲ႕ဆႏၵကုိ သိရေအာင္ ျပဳရမယ့္ကိစၥမွာ ျပဳပံုျပဳနည္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သက္ဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ တုိင္ပင္ပါ့မယ္” ယင္းမိန္႔ခြန္းျဖင့္ ပထစအစုိးရသစ္က ျပည္နယ္ေပးရန္ ဆႏၵသေဘာထား ရွိေၾကာင္း ျပသလုိက္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္က ေပးခဲ့ေသာ မဲဆြယ္ကတိကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစပ်ဳိးလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ပထမစအစုိးရ အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ေပးေရးတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု ဆႏၵကုိ သိရွိေအာင္ လုပ္မည္။ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵကုိ ခံယူၿပီး အမ်ားစုက ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ဟူေသာ သေဘာျဖစ္သည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မည္သုိ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ (ေဆြၿငိမ္းအုပ္စုေခၚ၊ တည္ၿမဲအုပ္စု ဖဆပလေခါင္းေဆာင္) သခင္သာခင္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ ျပည္နယ္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ မိန္႔ခြန္းကုိ ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။ သခင္သာခင္က ျပည္နယ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတုိ႔ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(တည္ၿမဲ-ေဆြၿငိမ္းအုပ္စု)၏ သေဘာထားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ပုိမုိ ခုိင္မာလာမည္ဆုိလွ်င္ အားရေက်နပ္စရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါက ျပည္နယ္ေပးလုိက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးၿပီး သီးျခားစိတ္၊ ခြဲထြက္လုိသည့္ ဆႏၵမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာမည္ဆုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ပ်က္စီးဖုိ႔ ဖန္တီးသည္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ သခင္သာခင္က ၎၏ ေဝဖန္တင္ျပမႈကို ဆက္လက္ေျပာၾကားရာ၌ မိမိတုိ႔ ျဖစ္ေစလုိသည့္မူမွာ ျပည္နယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးကုိ အေထာက္အပံ့ျပဳရမည္၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမ်ဳိးစု အသီးသီး၏ အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္မည္ဟု မိမိတုိ႔ယူဆေၾကာင္း၊ ယခုေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ မိမိတို႔အားကုိ မိမိတုိ႔ ပုိမိုျဖည့္တင္းႏုိင္ရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းၿပီး ျပည္နယ္က ျပည္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနရသည့္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာက မိမိတုိ႔အားကုိ ႀကီးပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံက ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ သကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔အင္အားကုိ မိမိတုိ႔ ခြဲစိတ္ေနၾကမည္ ဆုိပါက အခ်ိန္အခါ အေျခအေနႏွင့္ မဆီေလ်ာ္ဟု မိမိတုိ႔ ယူဆပါေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ျပည္နယ္ေပးေရး ျပႆနာကုိ မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ဖဆပလ၏ သေဘာထားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပသည္ “မြန္အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားမ်ားဟာ စင္စစ္ျမန္မာ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာခ်င္း၊ လူမ်ဳိးခ်င္း ေရာေထြး ယွက္တင္ေနတဲ့ ေသြးတူသားတူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာေတြကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၿပီး လူမ်ဳိးစုအေလ်ာက္ တုိးတက္မႈ အခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့ မြန္ေရးရာ ေကာင္စီတုိ႔၊ ရခုိင္ေရးရာ ေကာင္စီတုိ႔ ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းျဖင့္ သည္ျပႆနာဟာ ေျပလည္သြားႏုိင္စရာ ရွိပါတယ္။ ေရွ႕အခါကဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအေနနဲ႔လည္း ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြ ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုလုိ မေက်နပ္မႈေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျပည္နယ္ကိစၥေတြကုိ ေပၚေပါက္ခဲ့ ရတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယခုအခါမွာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အေနနဲ႔လည္း လူမ်ဳိးစုေတြ အေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ ဝါဒလမ္းစဥ္ေတြကုိ ျပဳျပင္သြားမယ္၊ လူမ်ဳိးစု အသီးသီးကလည္း ျပည္ေထာင္စု အစုိးရနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကမယ္ဆုိရင္ ျပည္နယ္ျပႆနာဟာ အလုိလုိ ေအးခ်မ္းသြားလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” လြတ္လပ္ေရး ျပန္လည္ရရွိသည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေလာက၌ အကြဲအၿပဲမ်ား အလွ်ဳိအလွ်ဳိ ေပၚလာခဲ့သည္။

လက္ဝဲ – လက္ယာကြဲ၊ လက္ဝဲခ်င္းကြဲ၊ လက္ယာခ်င္းကြဲၾကသည္။ အုပ္စု၊ အင္အားစု၊ ဂုိဏ္းဂဏ၊ ပါတီအသီးသီးကလည္း ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆ ဝါဒအစြဲ ကုိယ္စီႏွင့္ ျဖစ္လာသည္။ မိမိတုိ႔ပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္း အာဏာရမွ ျဖစ္မည္ဟူေသာ ႏုိင္ငံေရးအတၱ လြန္ၾကသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္ၾက၊ အစုိးရကုိ ပုန္ကန္ၾက လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဖဆပလက လြတ္လပ္ေရး ရသည္ႏွင့္ အာဏာရခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳ ကာလတြင္ ဖဆပလသည္ စုစည္းခုိင္မာသည္။ ညီၫြတ္သည္။ ဖဆပလက အင္ႏွင့္အားႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ အစုိးရကုိ အတုိက္အခံ ျပဳခဲ့သည္။ လြတ္လပ္သည္ႏွင့္ ဖဆပလသည္ အာဏာရပါတီ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာသည္။ ဖဆပလက အတုိက္အခံ လုပ္ရမည့္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ အစုိးရလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရွိေတာ့ေပ။ ဖဆပလကုိ အတုိက္အခံ ျပဳမည့္သူဆုိ၍ ေတာခုိသြားေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသာ ရွိသည္။ ေျမေပၚ အတိုက္အခံဟူ၍ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ဖဆပလ ေက်ာ႐ုိးမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေနေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ပါတီမွ မာ့က္စ္ဝါဒ (ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ) ယံုၾကည္ေသာ ဆုိရွယ္နီမ်ား ခြဲထြက္လာၿပီးေနာက္ ဖဆပလ အစုိးရကုိ အတိုက္အခံ ျပဳလာသည္။ အာဏာရ ဖဆပလကလည္း အတုိက္အခံမ်ား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဝင္မလာႏုိင္ေအာင္ နည္းစံုသံုး၍ ဟန္႔တားသည္။

လုိအပ္လွ်င္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်သည္။ သတ္ျဖတ္သည္။ ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးအတြင္း ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ခန္႔မွစၿပီး အက္ေၾကာင္း ေပၚခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏုတင္ (သန္႔ရွင္းဖဆပလ)၊ ေဆြၿငိမ္း (တည္ၿမဲဖဆပလ) ဟု ကဲြထြက္သြားသည္။ အတိုက္အခံ ဆုိရွယ္နီတုိ႔ကလည္း ပါတီ၊ ပုဂၢိဳလ္ ၁၇ ခုျဖင့္ ပမညတေခၚ လက္ဝဲတပ္ေပါင္းစု(ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု) တည္ေထာင္အားျဖည့္ခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပမညတ အတုိက္အခံ အမတ္ ၄၈ ေယာက္အထိ ရွိလာခဲ့သည္။ တည္ၿမဲ-သန္႔ရွင္း ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္း အာဏာလုရန္ ပါလီမန္၌ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္က အားၿပိဳင္ၾကရာ၌ ဦးႏု၏ သန္႔ရွင္းဖဆပလတြင္ အမတ္ ၈၀ ေက်ာ္၊ ဦးဗေဆြ၏ တည္ၿမဲ ဖဆပလတြင္ အမတ္ ၁၂၀ ခန္႔၊ ပမညတတြင္ ၄၄ ေယာက္ ရွိေနခဲ့သည္။ ပမညတ ၄၄ မဲက ေထာက္ခံ၍ သန္႔ရွင္း အာဏာရခဲ့သည္။ သံုးလႏွင့္ ၁၇ ရက္အၾကာ၌ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ တက္လာရသည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ က်င္းပေပးသည့္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးႏု၏ သန္႔ရွင္းဖဆပလက အမတ္ေနရာ ၁၆၀ ခန္႔ အေရြးခံရၿပီး တည္ၿမဲ ဖဆပလက ၄၀ ေက်ာ္႐ံုသာ အေရြးခံရေတာ့ကာ ပမညတက အမတ္တစ္ေနရာမွ အေရြးမခံရေပ။ သန္႔ရွင္းက အာဏာရ၊ တည္ျမဲက အတုိက္အခံ ျဖစ္သြားသည္။ ပမညတတုိ႔၏အသံ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆိတ္သုဥ္းသြားသည္။

သန္႔ရွင္းဖဆပလက ပထစဟု အမည္ေျပာင္းကာ ဖဆပလနာမည္ မခံေတာ့သျဖင့္ တည္ၿမဲက ဖဆပလ အမည္ကုိ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ခံယူခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ပထစအာဏာရ အစိုးရကုိ အတိုက္အခံ ဖဆပလ (ေဆြၿငိမ္း) က ကန္႔ကြက္ေဝဖန္ ျပစ္တင္ျခင္းမ်ား လုပ္လာသည္။ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္  သခင္သာခင္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ ခုစာကေလးေၾကာ္၊ ခုဆီထမင္း လုပ္ကာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည့္ ျပည္နယ္ေပးေရး သေဘာထား မတည္ၿငိမ္ပံုကုိလည္း ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္၌ ေထာက္ျပ သြားသည္။ သခင္သာခင္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ကုိယ္တုိင္က ျပည္နယ္ေပးေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎လံုးဝ ယံုၾကည္မႈ မရွိေၾကာင္းကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခုိင္ အမတ္မင္းမ်ားကုိ ျပန္ၾကားရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ မြန္ေရးရာ ညီလာခံ၌ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ လည္းေကာင္း အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ေပးေရး ကိစၥတြင္ တိုင္းသိျပည္သိ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းပယ္ၿပီးကာမွ ယခု ၎ကုိယ္တုိင္ မယံုၾကည္သည့္ ကိစၥကုိ ျပန္ေဖာ္ျခင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ကတိလြန္ခဲ့မိသျဖင့္ မိမိသိကၡာ ထိန္းသည့္အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ကိစၥကုိ ေရွ႕တန္းတင္ျခင္း ျဖစ္မည္လားဟု သံသယ ျဖစ္မိေၾကာင္း တင္ျပသည္။
ဝန္ႀကီး ဦးဘေစာကလည္း လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ၎၏သေဘာထားကုိ တင္ျပရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေပးေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုဆႏၵ ခံယူသင့္ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရယူေပးမည္ဟု မဲမေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရရွိေရး ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ရတည အမတ္မ်ား အႏုိင္ရရွိသည္ ဆုိျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပသည္။

တကၠသုိလ္ျမတ္သူ
Northern Star Journal ပါေဆာင္းပါးမ်ားစုစည္းခ်က္။

About ေအာင္ လ

ေအာင္ လ has written 6 post in this Website..