ယေန႔ကမၻာတြင္ ကြန္ျပဴတာသည္ လူသံုးမ်ားေသာ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာသကဲ့သို႔ ကြန္ျပူတာေၾကာင့္ မ်က္စိထိခိုက္မႈ မ်ားကိုလည္း သံုးစဲြသူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ကြန္ျပဴတာအသံုးမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုး ၆ နာရီနွင့္အထက္ ကြန္ျပဴတာသံုးစဲြေသာသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ –

၁။ မ်က္စိေအာင့္ျခင္း
၂။ ကြန္ျပဴတာဖန္သားျပင္ကို အာရံုစိုက္ရန္ ခက္ခဲျခင္း
၃။ မ်က္စိ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း
၄။ ေခါင္းကိုက္ျခင္း
၅။ ကြန္ျပဴတာ ဖန္သားျပင္မွ အနီးအနားရွိ အျခားေနရာမ်ားသို႔ အျမင္ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ အခက္အခဲရွိျခင္း
၆။ အျမင္အာရံု ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း
ရ။ အလင္းေရာင္ကို အထိမခံနိုင္ျခင္း
တို႔ျဖစ္သည္။

၄င္းေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ကြန္ျပူတာဖန္သားျပင္ကို ၾကည့္ရာ၌ မ်က္စိအား အနားမေပးပဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ၾကည့္ရႈျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ မ်က္စိသည္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁၅ ႀကိမ္မွ အႀကိမ္ ၂၀ အထိ မ်က္ေတာင္ခတ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ကြန္ျပဴတာသံုးစဲြေနစဥ္တြင္ ၆ ႀကိမ္မွ ၈ ႀကိမ္အထိသာ မ်က္ေတာင္ခတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္စိေအာင့္ျခင္းနွင့္တကြ အထက္ပါေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ျပဴတာသံုးစဲြေနစဥ္တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ျပုလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။

၁။ မၾကာခဏ မ်က္ေတာင္ခတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။
၂။ ကြန္ျပူတာ အသံုးျပဳ၍ ၁၀ မိနစ္ၾကာတိုင္း မိမိနွင့္ ၁၀ မီတာအကြာအေဝးမွ      အရာဝတၳဳမ်ားကို ၁၀ စကၠန္႔ခန့္ စိုက္ၾကည့္ေပးပါ။
၃။ အခန္းတြင္း၌ သင့္ေတာ္ေသာ အလင္းေရာင္ကို ထားရွိပါ။
၄။ အလင္းျပန္နႈန္း ျမင့္မားေသာ CRT ေမာ္နီတာမ်ားအစား LCD ေမာ္နီတာမ်ားကို သံုးစဲြပါ။
၅။ ကြန္ျပဴတာသံုး မ်က္မွန္ကို သံုးစဲြပါ။ မ်က္လံုးအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ၾကြက္သားမ်ားအား ပံုမွန္      ႏွိပ္နယ္ျခင္းျပဳလုပ္ပါ။
၆။ ကြန္ျပူတာသံုးရာတြင္ စံနစ္တက်ထိုင္၍ သံုးပါ။ လိုအပ္ပါက ေမာ္နီတာနွင့္ ကီးဘုတ္တို႔ကို      သံုးစဲြရာ၌ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစရန္ ေနရာေရႊ႕၍ ခ်ိန္ညိွပါ။
၇။ မ်က္စိကိုအားေကာင္းေစေသာ ဗီတာမင္ ေအ၊ စီ၊ အီး နွင့္ ဇင့္ တို႔ပါဝင္ေသာ      အားေဆးမ်ားကို သံုးစဲြပါ။
အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ကြန္ျပဴတာသံုးစဲြမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Ezine (Computer Vision Syndrome – 7 Tips to Avoid Computer Vision Syndrome ) ကိုျပန္ဆိုသည္။

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။