ငါ ဘယ္သူလဲ စကားထာ

…………………………………………….

ငါဟာ မင္းရဲ႕  ဆုိးတူေကာင္းဖက္
မင္းဘ၀ခရီးအတြက္ အကူအညီေကာင္း
ဒါမွမဟုတ္ မင္းထမ္းသြားေကာင္းသြားရမယ့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး
မင္းကုိ မုိးေပၚ ျမွင့္တင္ေပးမယ့္သူဟာ ငါ
ဒါမွမဟုတ္ မင္းကုိ ေအာက္ဆုံးထိ ဆြဲခ်မယ့္သူလည္း ငါ
ငါဆုိတာ မင္းရဲ႕အမိန္႔ေပးမႈေအာက္မွာ
မင္းတစ္၀က္လုပ္ျပီးတဲ့အခါ က်န္တာအားလုံး ငါ့တာ၀န္။

မင္းကသာ ငါ့ကုိ ကပ္ထား
ငါဆုိတာကုိ အလြယ္တကူ စီမံသြားလုိ႔ ရရဲ႕
မင္း ဘာျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိတာ နမူနာ တင္ျပ
ငါ့က အလုိလုိ ဆက္လုပ္သြားရမယ့္သူ
ငါဟာ ေအာင္ျမင္သူအားလုံးရဲ႕ အလုပ္အေကြၽး
ျပီး က်ရႈံးသူေတြရဲ႕ ေက်းကြၽန္လည္း ျဖစ္တယ္
ေအာင္ျမင္မႈေတြအတြက္ ငါဟာ ေသာ့ခ်က္
က်ရႈံးသူေတြအတြက္ေတာ့ ငါက လက္သည္။

ငါဟာ စက္ယႏၱယားေတာ့မဟုတ္
ဒါေပမယ့္ စက္ရုပ္လုိတိက်ျပီး လူလုိ အသိဥာဏ္ရွိတဲ့သူ
ငါ့ကုိ  မင္း တုိးတက္မႈအတြက္ ခုိင္းေစလုိ႔ရသလုိ
မင္းက ပ်က္ဆီးခ်င္သပဆုိလည္း
ငါက တာ၀န္ယူ လုပ္သြားေပးမယ့္သူ
ငါ့အတြက္ေတာ့ အားလုံးအတူတူ။

ငါ့ကုိ ေခၚပါ
ငါ့ကုိ ေလ့က်င့္ပါ
ငါ့ကုိ ကပ္ထားပါ
ဒီကမၻာႀကီးအား မင္းေျခဖ်ားေရွ႕
ငါကုိယ္တုိင္ အေရာက္ေရႊ႕ေပးလုိက္လိမ့္
ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ
ငါ့ကုိ ေလွ်ာ့ရဲရဲ ထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့
မင္းကုိ ငါ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္မေပါ့။

ငါဆုိတာ ဘယ္သူလဲ
ငါဆုိတာ
မင္းလုပ္ေနတဲ့ အက်င့္ေတြပဲ။ ။

(The Riddle: Who am I By Sean Covey)

About ေက်ာ္ဘသစ္

Kyaw Ba Thit has written 19 post in this Website..

ဂေတ ဂေတ ပရဂေတ ပရသံဂေတ ေဗာဓိ ဆြာဟ. . .!