ေဒၚစုေရာက္ခဲ့တဲ့လန္ဒန္ကို ဒို႕လဲစိတ္ကူးဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ ‘ေရာက္ ‘ ခဲ့ ျပီး
ယူေကပါလီမန္ ကို ‘ေလ့လာ’ ခဲ့တာစုံသေလာက္ပါ၊

ခုလဲကမ္ဘာ့အေမြအနစ္ျဖစ္တဲ့လန္ဒန္နားက KewGardens ‘ၾကဴး’ ပန္းျခံကိုဝင္ၾကည့္ရေအာင္၊

ဝင္ေၾကး က အင္ဂလိပ္ေငြ ေပါင္စတာလင္ ၁၄.၅၀  (၁၉၇၂၆ က်ပ္)  ( $၂၃.၁၆) လို႕ဆိုေပမဲ့ ေငြမကုန္ရဘဲနဲ႕အခမဲ့ ဝင္ၾကည့္ရေအာင္၊

 

Stretch Horizon ဆိုတဲ့ ပန္းဥယ်ာဥ္ အေဆာက္အဦ, Kews Garden

Stretch Horizon, Kews Garden | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/69937248@N00/6573936257/

 တြဲေလာင္းက် အပင္ ႐ိုင္း တမ်ိဳး

Wild Falling Plant in Kews Garden

Wild Falling Plant in Kews Garden | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/69937248@N00/6573946163/

Slideshow  ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Search results for kews gardens

http://www.flickr.com/search/show/?q=kews+gardens&w=69937248%40N00&ss=2

 

 (အပူပိုင္းေဒသအပင္ေတြရွိရာ)Palm House ‘ထန္းပင္အိမ္’ဆိုတဲ့ ပန္းဥယ်ာဥ္ အေဆာက္အဦ


ေရွ႕မွာကတ႐ုပ္ျခင္ေသ့ေက်ာက္႐ုပ္ၾကီးနဲ႕အလွဆင္ထားတာ

Palm House | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/23967095@N00/5734992706/in/set-72157626625892649/

 

Kew Museum  ပန္းပင္အပင္မ်ား ျပတိုက္ (၁)

 

Kew Museum 1 | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/23967095@N00/5734462543/in/set-72157626625892649/

Kew Pagoda ဘံုအဆင့္ဆင့္ျမင့္ထြန္းသားနားတဲ့တ႐ုပ္လိုဘုရားေစတီ

Kew Pagoda | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/23967095@N00/5746332249/in/set-72157626625892649/

 ေဒါင္းအလွ

Kews Peacock | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/23967095@N00/5747023808/in/set-72157626625892649/

Kew Gardens – a set on Flickr

http://www.flickr.com/photos/23967095@N00/sets/72157626625892649/

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Kew Gardens

http://www.flickr.com/photos/23967095@N00/sets/72157626625892649/show/

Link လင့္ခ ကိုႏွိပ္ျပီးပံုေတြကိုၾကည့္ႏိုင္တာပါ၊

Kew Gardens – a set on Flickr

http://www.flickr.com/photos/23967095@N00/sets/72157626625892649/with/5746463417/

 

“Kew ၾကဴးဥယ်ာဥ္မွာ ျဖဴနီဝါျပာ ေရာင္စုံ ေဝျဖာ ေနပါတယ္”

Kew’s dripping with colour display’s – a set on Flickr

http://www.flickr.com/photos/8225010@N03/sets/72157623363716965/

Slideshow  ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Kew’s dripping with colour display’s

http://www.flickr.com/photos/8225010@N03/sets/72157623363716965/show/

Link လင့္ခ ကိုႏွိပ္ျပီးပံုေတြကိုၾကည့္ႏိုင္တာပါ၊

  

IMG_1706 | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/8225010@N03/3288855212/in/set-72157614057616206

Orchids ပန္းမ်ားအလွ

 

Slideshow  ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Orchid’s @ Kew gardens

 

http://www.flickr.com/photos/8225010@N03/sets/72157614057616206/show/

====================

တေန႕တပုံ ႐ိုက္ျပီးစုေဆာင္းရင္း ရာသီစုံက ႐ိုက္ခ်က္ေတြဟာ ေထာင္ေက်ာ္လာတာ၊

Link လင့္ခ ကိုႏွိပ္ျပီးပံုေတြကိုၾကည့္ႏိုင္တာပါ၊

ၾကာပန္းအၾကီး

 ၇၁၀ ရက္က႐ိုက္ခ်က္

————

 ကမ္ဘာမွာပန္းအၾကီးဆုံး

 ၆၅၁ ရက္က႐ိုက္ခ်က္

—————-

သဲကန္တာရ အပူပိုင္ က Cactus   ရွားေစာင္း အဆူးပင္

 ၂၉ ရက္က႐ိုက္ခ်က္

Cactus   ရွားေစာင္း အဆူးပင္

 ၅၂၈ ရက္က႐ိုက္ခ်က္

Link လင့္ခ ကိုႏွိပ္ျပီးပံုေတြကိုၾကည့္ႏိုင္တာပါ၊

Kew Gardens Daily Photo

http://www.kewgardensdailyphoto.com/

What’s On At Kew Gardens – David Nash At Kew, A Natural Gallery

http://www.kew.org/visit-kew-gardens/whats-on/david-nash/index.htm

===================

 ကမ္ဘာမွာပန္းအၾကီးဆုံး 


အင္ဒိုနီးရွား က ျဖစ္ျပီး၊ျမင္းေသေကာင္ ပုတ္သိုးတဲ့အနံ႕ထြက္တာ ကယင္ေကာင္ေတြကို’ဆြယ္’တာ၊

ပန္းပြင့္ ‘ခဲ’ လို႕ ပြင့္တဲ့အခါ မွာ ပုတ္သိုးႏွံ႕ကို မၾကိဳက္ေပမဲ့ လူေတြကအုံးအုံးၾကက္ၾကက္ တန္းစီလို႕သြားၾကည့္ၾကတာ၊

—-


လူေတြက အျမင့္ကေနၾကည့္ႏိုင္ေအာင္

သစ္ပင္ေပၚကစင္းၾကန္လမ္းလိုလုပ္ေပးထားတာ၊

——–

————

  တ႐ုပ္ဂိတ္ပုံစံကဆင္းသက္ လာတာလို႕ဆိုတဲ့ ဂ်ပန္ျမိဳ႕တျမိဳ႕က ျမိဳ႕ဝင္ဂိတ္ၾကီး

——-


၁၇၆၂ က တ႐ုပ္ေစတီပုံတူေဆာက္လုပ္တာ၊

ဘုံ တဆင့္ တဆင့္ မွာ အနား ရွစ္ ခုစီ ရွိၾကျပီး

ဘုံအထပ္ေတြက ဆယ္ ထပ္ ရွိတာ၊

ေအာက္ဆုံးထပ္ ရဲ့စက္ဝိုင္းအခ်င္းက ၄၉ ေပရွိျပီး

အေဆာက္အဦက ၁၆၃ ေပ (၁၅ ထပ္ ေလာက္) ရွိတာ၊

In the South East corner of Kew Gardens stands the Great Pagoda (by Sir William Chambers), erected in 1762, from a design in imitation of the Chinese Ta. The lowest of the ten octagonal storeys is 49 feet (15 m) in diameter. From the base to the highest point is 163 feet (50 m).

Each storey finishes with a projecting roof, after the Chinese manner, originally covered with ceramic tiles and adorned with large dragons;

Royal Botanic Gardens, Kew – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Botanic_Gardens,_Kew

Kew ၾကဴး ပန္းျခံ က ဧက ၃၀၀ က်ယ္ျပီး၊ လန္ဒန္ရဲ့အေနာက္ေတာင္ Kew ၾကဴးနဲ႕Richmond  ရပ္မ်ားအၾကားမွာရွိတာ၊


ၾကဴး ပန္းျခံ မွာ အလုပ္သမား ၇၀၀ ရွိျပီး 

မတ္လ ၃၁ ရက္ ၂၀၀၈ ကုန္ဆုံးတဲ့ဘဏ္ဋာေရး ႏွစ္မွာဆိုရင္ 

အင္ဂလိပ္ေငြေပါင္စလင္ ၅၆ သန္း ဝင္ေငြရခဲ့တာ၊

အဲဒီႏွစ္မွာလဲ ဧည့္သယ္ပရိသတ္ေပါင္း ၂သန္း ခန္႕လာၾကည့္ၾကတာ၊

၁၇၅၉ က ဒီပန္းျခံကိုစတင္တည္ေထာင္ျပီး ၂၀၀၉ မွာဆိုရင္ ၂၅၀ ေျမာက္ႏွစ္ျဖစ္လို႕

တခမ္းတနားလုပ္ျပီးၾကိဳဆိုၾကတာ၊

The Royal Botanic Gardens, Kew, usually referred to as Kew Gardens, comprises 121 hectares[1] of gardens and botanical glasshouses between Richmond and Kew in southwest London, England. “The Royal Botanic Gardens, Kew” and the brand name “Kew” are also used as umbrella terms for the institution that runs both the gardens at Kew and Wakehurst Place gardens in Sussex. The Royal Botanic Gardens, Kew, a non-departmental public body sponsored by the Department for Environment, Food and Rural Affairs, is an internationally important botanical research and education institution with 700 staff and an income of £56 million for the year ended 31 March 2008, as well as a visitor attraction receiving almost two million visits in that year.[2] Created in 1759,[3] the gardens celebrated their 250th anniversary in 2009.

————————————
 ဗဟုသုတ ရဘို႕ဗီဒီယိုေတြပါ
အပင္ေတြရဲ့ေလာက – မိတ္ဆက္
———————————–

David Attenborough’s Kingdom of Plants – Introduction – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=ofxCVJvHqj0&feature=relmfu

အပင္ေတြရဲ့ေလာက

David Attenborough’s Kingdom of Plants – Now available on iPad – YouTube

 Fungi မိႈေတြအေၾကာင္း  အပင္နဲ႕မိႈအျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳ

Beyond the Gardens – The Fungarium at Kew Gardens – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=g9HitGBVlIY&feature=relmfu

Uploaded on Feb 2, 2012

The largest organism in the world is a mushroom that is over 1,000 years old, covering hundreds of acres in a forest in Oregon USA. All plants on Earth relay on fungi to live, and fungi out number plants six to one. Kew has the largest collection of dried fungi in the world, around 1.25 million specimens.

Find out more about Kew’s amazing scientific work and collections – http://www.kew.org/science-conservation/index.htm

 

‘ၾကဴး’ ပန္းျခံက လက္ေရြးစင္ေတြ

The best of London’s Kew Gardens – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=nV0D00Xu9xk

Uploaded on Jul 28, 2009

The Royal Botanic Gardens, Kew, usually referred to simply as Kew Gardens, are extensive gardens and botanical glasshouses between Richmond and Kew in southwest London, England. Created in 1759, the gardens celebrated their 250th anniversary in 2009.

 ၾကာပန္းၾကာပင္အတြက္သီးသန္႕အေဆာက္အဦ

Waterlily House (Pls Watch in Full HD 720 or 1080 ) – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=t6Gk0L5LExg&feature=related

 ၾကာပန္းေပၚကေလးတင္ႏိုင္တာ၊ ၂၀၀ ေပါင္ ထိ တင္ႏိုင္တာဆိုဘဲ

Baby Allison on the Victoria – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=0D8-nH02TVg&feature=fvwrel

 ပန္းျခံအတြက္လမ္းညႊန္

Days Out Guide – Royal Botanic Gardens, Kew tickets 2for1 offers

http://www.daysoutguide.co.uk/royal-botanic-gardens-kew

2FOR1 Royal Botanic Gardens Kew

This offer expires on 30 April 2013

Show your National Rail train tickets when arriving at the attraction.

About Kyaemon

Kyae Mon has written 710 post in this Website..

Likes to post news and educational items.