အြန္လိုင္မွေရဒီယိုထုတ္လႊင့္လိုသူ ေဘာ္ေဘာ္မ်ားအတြက္
************************************

မိမိကိုယ္ပိုင္အင္တာနက္ေရဒီယိုအစီစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင့္လိုသူမ်ားအတြက္SAM BROADCASTER ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို တင္ၿပေပးပါမည္။

အဆင့္(၁) SAM BROADCASTER ကိ

ုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ။http://sam-broadcaster.en.softonic.com/
(registeration key ပါ၀င္ပါသည္)

အဆင့္(၂) ေအာက္ပါလင့္တြင္ register လုပ္ေပးပါ။

အဆင့္(၃) ၿပီးလွ်င္၄င္းအေကာင့္ထဲရွိ STREAM SETTING ထဲမွ- Server IP- Server Port- Stream Password တို႔ကိုမွတ္ထားပါ။

အဆင့္(၄) ေဒါင္းလုပ္ထားေသာ SAM BROADCASTER ကို RUN ပါ။ပံုတြင္ၿပထားသည့္အတိုင္း- DESKTOP B ထဲမွ ADD NEW ENCODER ကိုသြားပါ။- MP3 PRO plugin ကိုေရြးပါ။(OK)- CONVERTER TAB ထဲမွ QUALITY ႏွင့္ FORMAT တို႔ကိုစိတ္ၾကိဳက္ေရြးပါ။(OK)- SERVER DETALS TAB ထဲတြင္ အဆင့္(၃)မွ သံုးခုကိုကြပ္လပ္ၿဖည့္ေပးပါ။(OK)

အဆင့္(၅) ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနၿဖင့္ SAM BROADCASTER >>> DESKTOP A ထဲတြင္မိမိႏွစ္သက္ရာသီခ်င္းမ်ား၊အစီစဥ္မ်ားကို စိတ္တိုင္းက်စီမံ၍ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ပါၿပီ။

အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ……..

Photo: အြန္လိုင္မွေရဒီယိုထုတ္လႊင့္လိုသူ ေဘာ္ေဘာ္မ်ားအတြက္
************************************

မိမိကိုယ္ပိုင္အင္တာနက္ေရဒီယိုအစီစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင့္လိုသူမ်ားအတြက္SAM BROADCASTER ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို တင္ၿပေပးပါမည္။

အဆင့္(၁) SAM BROADCASTER ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ။http://sam-broadcaster.en.softonic.com/
(registeration key ပါ၀င္ပါသည္)

အဆင့္(၂) ေအာက္ပါလင့္တြင္ register လုပ္ေပးပါ။

အဆင့္(၃) ၿပီးလွ်င္၄င္းအေကာင့္ထဲရွိ STREAM SETTING ထဲမွ- Server IP- Server Port- Stream Password တို႔ကိုမွတ္ထားပါ။

အဆင့္(၄) ေဒါင္းလုပ္ထားေသာ SAM BROADCASTER ကို RUN ပါ။ပံုတြင္ၿပထားသည့္အတိုင္း- DESKTOP B ထဲမွ ADD NEW ENCODER ကိုသြားပါ။- MP3 PRO plugin ကိုေရြးပါ။(OK)- CONVERTER TAB ထဲမွ QUALITY ႏွင့္ FORMAT တို႔ကိုစိတ္ၾကိဳက္ေရြးပါ။(OK)- SERVER DETALS TAB ထဲတြင္ အဆင့္(၃)မွ သံုးခုကိုကြပ္လပ္ၿဖည့္ေပးပါ။(OK)

အဆင့္(၅) ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနၿဖင့္ SAM BROADCASTER >>> DESKTOP A ထဲတြင္မိမိႏွစ္သက္ရာသီခ်င္းမ်ား၊အစီစဥ္မ်ားကို စိတ္တိုင္းက်စီမံ၍ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ပါၿပီ။

အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ........
ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာhttps://www.facebook.com/pages/%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%B4%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC/103677483111876

About ေရႊအိမ္စည္

shweaeim si has written 115 post in this Website..