ႏိုင္ငံေတာ္မွာ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလမွာ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္မႈ/ မျပည့္မႈ ေတြကို ေနာက္မွာ ထားၿပီး စစ္သားျဖစ္ေရး (သို႕) စစ္သားစုေဆာင္းမႈျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္ ေနာက္မွာေတာ့  အနာဂတ္ကေလးေတြရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးတဲ့အထိပါဘဲ။စစ္တပ္ထဲမွာ ပညာေရးေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ၿပီး တပ္မေတာ္သားေတြကို ပညာေရးေတြ ကို တိုးျမွင့္တာေတာ့ မွန္ပါတယ္၊ဒါေပမယ့္ပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာ တပ္တြင္းလုပ္အားေပး၊ တပ္ျပင္တပ္နယ္ လုပ္အားေပးေတြနဲ႕ဘဲ သင္တန္းအပတ္စဥ္ေတြ ကုန္ဆုံးခဲ့ရတယ္။ ဒါနဲ႕ ဘဲ သင္တန္းသားေတြ တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္ျပန္ဆင္းျပန္တက္နဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြ မတက္လာ ဘူး အေရအတြက္ေတြ သာ ေရာက္လာရတယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ တစ္ကယ္တမ္းဆိုတာႀကီးကို ေပ်ာက္ေနတယ္။ စစ္အေျခခံသင္တန္းမွာ လည္း ထို႕နည္းအတိုင္းဘဲ သင္တန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိုၾကည့္ရင္ တပ္သားသစ္တစ္ဦးဟာ ထြက္ေျပးမႈေတြ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ဒီစစ္သား တစ္ေယာက္ဟာ ေယာက်ာၤးတစ္ေယာက္ပါ။ တပ္မေတာ္ထဲကို ၀င္မယ္ဆိုရင္ စိတ္ဓာတ္ ျပတ္သားရမယ္။ တက္ၾကြရမယ္။ ရဲရင့္ရမယ္။ ဒါေတြရွိမွ ျဖစ္မွာပါ အဲဒါဆိုရင္ တပ္သားသစ္ ထြက္ေျပး(သို႕) ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ ဆိုတာႀ ကီးက ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ထြက္ေျပးလို႕ မိရင္ သင္တန္းသား ၂၅၀ ေယာက္ေရွ႕မွာ ေမွာက္ခိုင္း ၿပီးလွ်င္ တစ္ေယာက္လွ်င္ တစ္ခ်က္ႏႈန္းနဲ႕ ရိုက္ေတာ့ မေသရုံတစ္မယ္သာ ရွိေတာ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီနည္းဟာ လုံး၀ မွားယြင္းပါတယ္။ တပ္မေတာ္ အရာရွိဟာလည္း တပ္မေတာ္သားပါ။ ဒါ့အျပင္ အျခားအဆင့္ ဟာလည္း တပ္မေတာ္သားပါ။ အဲဒီေတာ့ အျခားအဆင့္ အႀကီးအကဲကို အရို္အေသ ေပးရမယ္။ မွန္ကန္တဲ့ အမိန္႕မွန္သမွ်ကို နာခံရမယ္။ ဒါဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ အမိန္႕ပါ။ အရာရွိက သူ႕အိမ္မွာ ရွိတဲ့ ေ၀ယ်ာ၀စၥ မွန္သမွ်ကို အျခားအဆင့္ ေခၚခိုင္းတာဟာ အခိုင္းအေစတစ္ေယာက္ကို ခိုင္းတယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္မႈပါဘဲ။ တိုင္းျပည္တာ၀န္ကို အတူတူ လက္တဲြၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တယ္လို႕ ယူဆလို႕ မရပါဘူး။ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးဟာ ႏိုင္ငံတာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ တပ္တြင္းသာယာလွပမႈ၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳး ထိခိုက္မည့္ ကိစၥမွန္သမွ်ကို ေရွ႕တန္းမွ ပါ၀င္မႈေတြသာလွ်င္ပါပါတယ္။

                    တပ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ကယ္တမ္း စည္းရုံးစုေဆာင္မႈမ်ိဳး မရွိဘဲ အထက္ကို တင္ရန္ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားကိုသာ တင္ပို႕ျခင္း၊ လစဥ္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ စာေရးသားေပးပို႕ျခင္းမ်ားသာရွိသည္။ တစ္ကယ္တမ္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ လုံး၀မရွိပါ။ ထို႕အတူ အထက္မွ ကာ၀န္ေရး အရာရွိ္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴး မ်ား လာေရာက္ စစ္ေဆးသည့္အခါမ်ားတြင္ ျပသမႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံမ်ား ထားရွိမႈ၊ စားရိိပ္သာတြင္ စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ စီမံမႈမ်ားသည္ တစ္ကယ္တမ္း လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားထက္ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေပမယ္။ အရွိကို အရွိအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္တာ၀န္၊ ကိုယ့္အႀကီးအကဲကို မွန္ကန္စြာ တင္ျပရမည့္တာ၀န္ အႀကီးအကဲမ်ား လာေရာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ အရွိကို အရွိအတိုင္း ျပသ အစစ္ေဆးခံရမည္ကို လဲြမွား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အရာရွိေကာင္း၏ တာ၀န္မဟုတ္သလို ကိုယ့္လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားေရွ႕တြင္ မိမိတပ္တြင္ လာေရာက္စစ္ေဆးသည့္ အႀကီးအကဲမ်ားကို ေျဗာင္လိမ္၍ ျပသျခင္းသည္ မိမိ္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ အရိုအေသပ်က္မႈမ်ား၊ အထင္ေသးမႈမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္ေရးဆိုင္ရာ ေလ်ာ့က်ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အျခားအဆင့္၏ စိတ္ထဲတြင္ မိမိတြင္ အရာရွိေကာင္း (သို႕) အႀကီးအကဲေကာင္း မရွိမႈကို သိရွိၿပီး မိမိ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပမႈမ်ားကို (လုံး၀) မရရွိဘဲ မျဖစ္သင့္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မသိဘဲ မျဖစ္သင့္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သြားၾကပါသည္။ ၄င္းတို႕၏ ေန႕စဥ္ျဖတ္သန္းမႈဘ၀သည္ လုပ္အားေပး၊ သင္တန္း နဲ႕သာ အခ်ိန္မ်ား ကုန္ဆုံးရၿပီး အနာဂတ္ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ေရနည္း ငါး ႏွင့္သာ အလားသ႑န္ တူေနပါသည္။

            ထို႕ေၾကာင့္ အရာရွိမ်ားသည္ မိမိ လက္ေအာက္ငယ္သား ၏ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ အနာဂတ္လမ္းစဥ္မ်ားကို စဥ္းစားေတြးေခၚ၍ အတူလက္တဲြကာ တိုင္းျပည္တာ၀န္မ်ားကို လက္တြဲႏိုင္ပါေစဟု ဆုေတာင္းလွ်က္—————

About winmyint oo

winmyint oo has written 1 post in this Website..