ေနၿပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၁၁
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၇) နာရီ၊ (၂၆)မိနစ္၊ (၂၀)စကၠန္႔အခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးေျမငလ်င္စခန္းမွ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၅၅ မုိင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္း (ေရႊဘိုၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ (၁၅)မိုင္ခန္႔အကြာ)ကို ဗဟုိျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ်္)တာစေကး (၅.၈)အဆင့္ရွိ ေနာက္ဆက္တဲြ အင္အားအသင့္အတင့္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ရွားသြားေၾကာင္း မိုုးဇလက သတင္းထုုတ္ျပန္ခဲ့။

ယေန႕ နံနက္က လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ငလ်င္နွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ရရိွေသာ သတင္းမ်ား အရ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ မင္းကြန္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး အနည္းငယ္ ေနရာေရႊ႕ၿခင္း၊ ဝန္ထမ္း အိမ္ရာ(၆) ခန္းတဲြ (၂) ထပ္မွ အခန္း(၃) ခန္း၏ အေပၚထပ္ နံရံၿပိဳက်ၿပီး အေပၚထပ္ ၾကမ္းခင္း ကံြ်က်ၿခင္းတို႔ ၿဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ေရႊဘိုၿမဳိ႕တြင္ ခ်မ္းသာႀကီး ေစတီေတာ္၏ စိန္ဖူးေတာ္ ေၿမခခဲ့ၿပီး ၾကာေမာက္ၾကာလန္ ေအာက္မွ အဂၤေတအခ်ဳိ႕ ၿပိဳက်ပ်က္စီးၿခင္း၊ မင္းသမီး ေရႊေက်ာင္းဘုရားနွင့္ နန္းဦးေက်ာင္း အတြင္းရိွ ေစတီမ်ား၏ စိန္ဖူးေတာ္မ်ား ေၿမခၿခင္း၊ အတြင္းမိတၴီလာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနွင့္ အေရွ႕ေလာကမာရဇိန္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တို႔၏ မုဒ္ဦးမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးၿခင္း၊ ေရႊဂူႀကီးဘုရား၏ ၾကာေမာက္ၾကာလန္မ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးၿခင္း၊ ေရႊဘံုသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အတြင္းေရွးေဟာင္း ေစတီေတာ္(၁)ဆူ ၿပိဳက်ၿခင္းနွင့္ စိန္ဖူးေတာ္(၁) ခုေၿမခၿခင္း၊ ေဇာတိက ရာမ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ အုတ္တံတိုင္း (၅)ခန္း၊ ေရႊဘံုရတနာ မဂၤလာ နန္းေတာ္ေက်ာင္းမွ အုတ္တံတိုင္း (၈)ခန္းနွင့္ ေအာင္ခ်မ္းသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ အုတ္တံတိုင္း (၄)ခန္းတို႕ ၿပိဳက်ၿခင္း၊ ဆင္အင္းေက်းရြာ ကုန္းသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အတြင္း ၿပသာဒ္ေဟာင္း အေပၚပိုင္း (၄)ေပခန္႕ၿပိဳက်ၿခင္းတို႕ၿဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ကဘြက္ေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ (၂)ထပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္း ၿပိဳက်ခဲ့ရာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး (ဘြဲ႕၊ သက္ေတာ္၊ ၀ါေတာ္၊)စိစစ္ဆဲမွာ ဦးေခါင္းေပါက္ၿပဲ ဒဏ္ရာ (မစိုးရိမ္ရ) ရရွိခဲ့။

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကုက္တတ္အုပ္စု ရံုးပင္ေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္းနွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၿပဳိက်ၿခင္း နွင့္ အညာသီဟေတာ ဘုရားထီးေတာ္ယိုင္၍ အာရံုခံသစ္သားတန္ေဆာင္းတို႔ ၿပိဳက်ၿခင္းတို႔ ၿဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္တြင္ မလယ္ေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအဝင္ အုတ္တံတိုင္း(၁၂) ခန္း ၿပဳိက်ၿခင္း၊ ဓမၼာရံု(၂) ခု၏ အုတ္နံရံ ၿပိဳက်ၿခင္း၊ အိမ္ေၿခ အလံုး(၂ဝ)ၿပိဳက်ၿခင္း၊ ေရရွင္ေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မွ ေစတီ (၂)ဆူ ထီးေတာ္ အဆင့္ထိ ၿပိဳက်ၿခင္း၊ ဇီးကုန္းေဘာင္ ေက်းရြာမွ ၿမန္မာညြန္႕ဆန္စက္ေခါင္းတိုင္ ၿပိဳက်ၿခင္း၊ သေၿပသာေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၿပိဳက်ၿခင္း၊ ထန္းတပင္ေက်းရြာ ရြာလယ္ေစတီ ထီးေတာ္ေၿမခၿခင္း တို႔ ၿဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဝက္လက္ၿမိဳ႕တြင္ သစ္ဆိပ္ေက်းရြာဘုရား ငွက္ေပ်ာဖူးမွစ၍ ၿပိဳက်ၿခင္း၊ ေရလည္ေမွာ္ မူလတန္းေက်ာင္း နံရံၿပိဳက်ၿခင္း၊

ေရလည္ေမွာ္ေက်းရြာ ဘုရားစိန္ဖူးေတာ္ ေၿမခၿခင္း၊

ရြာသာႀကီးေက်းရြာ ဘုရားစိန္ဖူး ေတာ္ ေၿမခၿခင္းနွင့္ အင္းမဲႀကီးေက်းရြာ ဘုရားစိန္ဖူးေတာ္ ေၿမခၿခင္းတို႔ ၿဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

မိုးညွင္းၿမိဳ႕ ေရႊသာေလ်ာင္း ဘုရားႀကီး ဝန္းအတြင္းရိွ ဂနၶကုဋီတိုက္ မ်က္နွာစာ အခန္း(၃)ခန္းရိွ နံရံနွင့္ အုတ္တိုင္အခ်ိဳ႕ အက္ကဲြခဲ့ေၾကာင္း ။

ကန့္ဘလူ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မလယ္ေက်းရြာ တိုက္နယ္ေဆးရံုမွ လူနာေဆာင္ (၁)လံုး ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းနွင့္ မူလတန္း ေက်ာင္းအုတ္နံရံမ်ား ၿပိဳက်ျခင္း၊ ေစတီ(၁ဝ)ဆူ ၿပိဳက်ျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (၇) ေက်ာင္းနွင့္ အိမ္ေျခ (၂ဝ) ၿပိဳက် ပ်က္စီးျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ။

သပိတ္က်င္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ေျခ(၁ဝဝ)ခန္႕ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ အိမ္(၁)လံုးၿပိဳက်ျပီး လူ(၁) ဦး ေသဆံုးကာ (၂၄) ဦး ဒဏ္ရာရရိွျခင္း၊ ျပန္ၾကားေရနွင့္ ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ရံုး အေပၚထပ္ အနည္းငယ္ ပ်က္စီးျခင္း၊ မ်က္နွာက်က္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ျခံစည္းရိုး အုတ္တံတိုင္း (၂)ခန္း ၿပိဳက်ျခင္း၊ ေဆးရံုေရွ႕ အုတ္တံတိုင္း ၿပိဳက်ျခင္း၊ ဘဏ္အေဆာက္အဦေရွ႕ အေဆာင္ၿပိဳက်ျခင္း၊ အေထြေထြ အုပ္ခု်ပ္ေရးဦးစီး ဌာနရံုး အေပၚထပ္နွင့္ ဘုရားစင္ ၿပိဳက်ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္း မူလတန္းေက်ာင္း အေဆာက္အဦ နံရံမ်ား ၿပိဳက်ျခင္း နွင့္ ထပ္ဆင့္လႊင့္ စက္ရံု တာဝါတိုင္ ယိုင္သြားျခင္းတို႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေစတီ(၃)ဆူ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ။
မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရွိ စြယ္ေတာ္ျမတ္ ေစတီ(မႏၱေလး) စိန္ဖူးေတာ္သည္ အလယ္ပစၥယံေပၚသို႔ ျပဳတ္က်ခဲ့။
မႏၱေလးမဟာမုနိဘုရားၾကီးပရ၀ုဏ္အတြင္းရွိ နာရီစင္ထိီးတိုင္တိမ္းေစာင္းျခင္း
ရွင္မာလဲဘုရား ဓမၼာရံုရွိ အဂၤေတပန္းမ်ားႏွင့္ အေနာက္ဘက္မ်က္ႏွာစာရွိ ျခင္ေသ့ရုပ္တုတစ္ခုၿပိဳက်ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္
ျမစ္သား-ျမင္းျခံလမ္းပိုင္းရွိ ကင္းစိန္ေစ်းအေရွ႕ရြာ ရြာဦးဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊
ေစတီ၁၈ ဆူ ရွိသည့္အနက္ ၅ ဆူႏွင့္ အရံေစတီ ၄ဆူတို႔မွာ စိန္ဖူးေတာ္ေျမချခင္း ေစတီေတာ္ေျခာက္ဆူမွာေဖာင္းရစ္ေတာ္အက္ကြဲျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း
မနၲေလးၿမိဳ႕တြင္ သစ္မင္းရာဇာ ကုမၸဏီ (၅) ခန္းတဲြ (၂) ထပ္မွ (၂) ထပ္ (၁) ခန္း ၿပိဳက်ျခင္း၊ ကံလွဓမၼာရံု ျပသာဒ္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဦးေရႊရိုး ဘုရားႀကီး ေဇာင္းတန္း အေနာက္ဘက္ အုတ္နံရံ အက္ကဲြျခင္း၊ ေရႊဘုန္းရိွန္ရပ္မွ (၂)ထပ္ တိုက္ အိမ္ (၁)လံုး အက္ကဲြျခင္း၊ အမွတ္(၇)ရဲစခန္း အေနာက္ဘက္ အုတ္တံတိုင္း ေပ(၇ဝ) ခန့္ ၿပိဳက် ပ်က္စီးခဲ့ျခင္း၊
နန္းဦးေစတီ အေရွ႕ဘက္ မုဒ္ ျပသာဒ္ အလ်ား (၈)ေပခန္႕ ၿပိဳက်ခဲ့ျခင္း၊ ေအာင္ေျမ ေရႊဘံုဘုရား စိန္ဖူးေတာ္ ေျမချခင္း၊ ေရႊလင္းပင္ဘုရား သံထီးေတာ္ယိုင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရား အေရွ႕မုဒ္ဦး တိုင္က်ိဳး၍ မ်က္နွာက်က္ အက္ကဲြျခင္း၊ ေရႊဂူႀကီးဘုရား အရန္ေစတီငယ္ တစ္ဆူ၏ ထီးေတာ္ ေျမချခင္း၊ ေရႊဘံုသာဘုရား စိန္ဖူးေတာ္ေျမချခင္း၊ ေငြအိုးရဘုရား ျပသာဒ္ျပဳတ္က်ျခင္း၊ မက်ည္းကိုင္း မူလတန္းေက်ာင္း အုတ္နံရံ အက္ကဲြျခင္းတို႕ ၿဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ။

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါနဘြားရပ္ကြက္ရွိ စႏၵာမုနိဘုရားႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘႏြဲ႕ရြာ ေ၀ဇယႏၱာေက်ာင္းရွိ ေအာင္ေတာ္မူဘုရားမွ စိန္ဖူးေတာ္ မ်ားေျမခခဲ့။

တံတားဦး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဂၤလာေစတီထီးေတာ္ ေကာက္သြားျခင္း၊ ေဆးအိုးဘို ေစတီ ေဖာင္းရစ္မ်ား ကြာက်ျခင္း၊ စနၵာမုနိဘုရား၊ ေလးထပ္ႀကီး ဘုရားနွင့္ ေလာကသရဖူ ဘုရားတို႕တြင္ ေဖာင္းရစ္မ်ား ကြာက်ျခင္း၊

အမရပူရၿမိဳ႕ေပၚရွိ ပုထိုးေတာ္ႀကီးေစတီ၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ဥပုသ္ေတာ္ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၃၈ ရွိေလးမ်က္ႏွာေစတီႏွင့္ အမရဌာနနီ အေရွ႕ ရပ္ကြက္၊ အကြက္ ၃၁ ရွိ အရိပ္မထြက္ဘုရားတို႔မွ စိန္ဖူးေတာ္မ်ားေျမခခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရွိ စြယ္ေတာ္ျမတ္ ေစတီ(မႏၱေလး)စိန္ဖူးေတာ္သည္ အလယ္ပစၥယံေပၚသို႔ ျပဳတ္က်ခဲ့သည္။

ေရႊဘိုၿမိဳ႕ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္ ေရႊေပၚကၽြန္းဘုရား အနည္းငယ္ ၿပိဳက် ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အေနာက္ေစ်းရပ္ကြက္ရွိေလာကမာရဇိန္ ဘုရားေစာင္းတန္း ပ်က္စီးမႈလည္း ရွိခဲ့သည္။

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊဂူႀကီးဘုရား မုခ္ဦးတစ္ျခမ္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ယင္းရွိ အေျခခံ မူလတန္းေက်ာင္း ရွိေက်ာင္းေဆာင္တေဆာင္ ၿပိဳက်ၿပီး အုတ္တံတုိင္းေပ ၃၀၀ ခန္႔ ၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႕ျပင္ေရႊၾကက္ယက္ေတာင္ဘုရား တံခြန္တိုင္ႏွင့္မုခ္ဦး၊ ေတာရေက်ာင္းတိုက္ရွိ အုတ္တံတုိင္း ၅ ခန္း၊ ပရိယတၱိ သတၱမ ၀ံသနႏၵာေက်ာင္းတိုက္ရွိ အုတ္တံတုိင္းေပ ၆၀၀ ခန္႕ ၊ ေရႊယက္ေတာင္ဘုရားရွိ တံခြန္တုိင္ႏွင့္မုခ္ဦးလည္း ၿပိဳက်ခဲ့ေသးသည္။ အမွတ္၂ ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္ တစ္လံုးၿပိဳက်ၿပီး လူ ၃ဦးဒဏ္ရာရခဲ့ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

စဥ့္ကူး ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရလည္း ။စဥ့္ကူးတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အက္ကြဲပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။က်ည္ေတာက္ေပါက္ စားေသာက္ဆိုင္ ျပိဳက်ရာ လူ ၂ဦးေသဆုံးျပီး ႏြယ္႐ံုေက်းရြာတြင္လည္း တံတိုင္းတခု ျပိဳရာတြင္ ၁ ဦး ေသဆုံးေၾကာင္း သိရသည္

ေျမငလွ်င္အင္အားျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ ေရႊဘုိ၊ ခင္ဦး၊ ေရဦး၊ တန္႕ဆည္၊ ဇီးကုန္း၊ ကန္႕ဘလူ၊ မုံရြာ၊ စစ္ကိုင္း၊မႏၱေလး၊ မိုးကုတ္ရွိ ေနအိမ္မ်ား ၿပိဳက် အက္ကြဲခဲ့ရျပီး ေစတီပုထိုး အျပိဳအပ်က္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ဘုရားေစတီပုထုိးမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ဌာပနာမ်ား ေပါက္ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
မူလတန္းေ က်ာင္းေဆာင္ တစ္လုံး ျပိဳက်၊ ေရွး ေဟာင္းေစတီ(၁၀)ဆူ ျပိဳက်၊

ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းေဆာင္(၇)လုံး ျပိဳက်၊ အုတ္တံတိုင္း အေျမာက္
အျမား ျပိဳက်၊ ဓမၼာရုံ(၂)လုံးျပိဳက်၊ လူေန တိုက္အိမ္(၂၀)လုံးျပိဳက်၊မလည္ တိုက္နယ ္ရဲစခန္း အုတ္ တံတိုင္းျပိဳ။

ေရရွင္ေက်းရြာ အတြင္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ေစတီ(၁)ဆူ ျပိဳက်။

သေျပသာရြာ အတြင္း ေရွးေဟာင္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ေဆာင ္ျပိဳက်ပ်က္စီး။

ထန္းတပင္ရြာ အတြင္း ရြာလည္ဘုရားေစတီ ထီးေတာ္ေျမခ။

ပရိယတၱိသတၱမ၀ံသနႏၵာေက်ာင္းတိုက္ရွိ အုတ္တံတုိင္းေပ ၆၀၀ ခန္႔ၿပိဳက်။
ငလ်င္ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၇ မိုင္အကြာရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ရတနာသိခၤ တံတား ၿပိဳက် ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သား ႏွစ္ဦး ေသဆံုးကာ ငါးဦး ေပ်ာက္ဆံုး ေနေၾကာင္း အဆိုပါ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မွ စံုစမ္း သိရွိရသည္။ တံတား ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သား ၁၅ဦး ဧရာဝတီ ျမစ္ထဲ ေမ်ာပါခဲ့ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ယေန႔ (ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔) နံနက္ပိုင္းက လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ အင္အားျပင္း ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ စဥ္႔ကူး ၿမိဳ႕နယ္ ကန္ေတာင္ ေက်းရြာ အနီးရွိ ေရႊတြင္း တစ္ခု ၿပိဳက်ၿပီး ေရႊလုပ္သား ၁၁ ဦး ပိတ္မိေနေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားသည္။ ” ငလ်င္လႈပ္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြ ေမ့ေမ်ာ ကုန္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿပိဳက်လာေတာ့ အကုန္ ပိတ္မိသြားတယ္။

ယေန့ညေန ၅နာရီ ၂၅မိနစ္ တြင္ မႏၱေလး၌ ငလ်င္ထပ္မံ လွဳပ္ခတ္သြားေၾကာင္း မႏၱေလးျမဳိ ့ခံ တဦးက ေျပာပါတယ္။

သပိတ္က်င္းျမိဳ႕နယ္မွာ အေသအေပ်ာက္မ်ားတယ္လို႔ ဖုန္းသတင္းရရိွပါတယ္။ ရတနာသီဟ ကားတစ္စင္းဆိုရင္ ငလ်င္ေႀကာမိျပီး ေမွာက္သြားတာ လူ၆ေယာက္ ေသသြားတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ သပိတ္က်င္းအခ်ဳပ္ခန္းထဲက လူေတြလည္းေျမျပိဳတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

ငလ်င္ ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးၿပိဳက် သြားေသာ ရတနာသိခၤ တံတားစီမံကိန္း သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ လာေရာက္ေနစဥ္ ငလ်င္ ထပ္မံလႈပ္ခတ္ သျဖင့္ ယင္းစီမံ ကိန္းသို႔ မလာေတာ့ဘဲ လွည့္ျပန္ သြားခဲ့ေၾကာင္း

ေရႊဘိုခရိုင္ ေက်ာက္ေျမာင္း ျမိဳ႕နယ္ခြဲေဒသ အနီးတစ္၀ိုက္ ႏြယ္ျငိမ္းေက်းရြာ၊ မလားေက်းရြာ၊ မေခါက္ေက်းရြာ တို႕တြင္ ႏို၀င္ဘာလ(၁၁)ရက္က
ငလွ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ လူေတြ မတ္တပ္မရပ္ႏိုင္ပဲ ထုိင္ေနၾကရတယ္ ၊မီးလည္း ပ်က္သြားတယ္လုိ ့ငါးဇြန္ျမဳိ ့ခံက ေျပာပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ စုံစမ္းသိရိွရ သေလာက္ ကေတာ့ မႏၱေလးနဲ ့ျပင္ဦးလြင္ ျမဳိ ့ေတြ အပါအ၀င္ အထက္ျမန္မာျပည္ ျမဳိ ့ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈ ဒဏ္ကို ခံစားသိရိွရေၾကာင္း

ယင္းေျမငလွ်င္မွာ မႏၱေလးေျမငလွ်င္စခန္း မွ ေျမာက္ဘက္ ၈၂မိုင္ခန္႕အကြာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ေရႊဘုိၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ၄၅မိုင္ခန္႕အကြာ ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အားျပင္းထန္ အဆင့္ ၆.၈ ရစ္စေကး လႈပ္ခတ္သြားၿပီးယင္းငလွ်င္သည္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရႊ႕ေၾကာေပၚတြင္ လႈပ္ခတ္သြားျခင္းျဖစ္္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ငလ်ွင္ေၾကာင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းႏွင့္ စဥ့္ကူးဆက္ႏြယ္ေသာ ရတနာသိခၤ ဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတား တိုုင္အမွတ္MP 2 နွင့္ MP3 ေဆာက္လက္စ ျငမ္းမ်ားျပိဳက်ျပီး လုုပ္သား၂ ဦး (အရပ္သားတဦး၊ ဝန္ထမ္းတဦး)ေသဆံုုးျပီး ၁၆ဦး ဒဏ္ရာရကာ ၅ဦး ေပ်ာက္ဆုံးလွ်က္ ရွိေၾကာင္း

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သေဘာၤႏွစ္စင္းလည္းေရထဲသို႕ ျမွပ္သြားေၾကာင္း
သိရသည္။ယင္းသေဘာၤကို ျပန္လည္ဆည္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္းသိရသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၌လည္း မန္းျမန္မာပလာဇာတြင္ အက္ကြဲပ်က္စီးမႈမ်ားရွိၿပီး ေလွ်ာက္လမ္းခင္းေၾကြျပားမ်ားအက္ကြဲခဲ့သည္။ ၂၅လမ္း၊ ၃၅လမ္းေထာင့္ရွိ တုိက္တျခမ္း ၿပိဳက်ခဲ့ေသာ္လည္း လူအထိအခိုက္ မရွိေၾကာင္းသိရသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ၂၃လမ္းဘက္ရွိ ေနအိမ္တြင္ ေလျဖတ္ေ၀ဒနာခံစားၿပီး အိပ္ယာထဲ လွဲေနရေသာအသက္ ၆၀ ၀န္းက်င္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတဦးမွာ ေသြးလန္႕ေသဆုံးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ ေဆးရုံသို႕ ေရာက္ရွိေသာ အေရအတြက္ကို အေျခခံျပီး ေသဆုံးသူ ၁၃ ဦး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၄၀ ဦး ရွိေၾကာင္း

သိရွိရပါသည္။ ယေန႕ည၁၂ နာရီတြင္ငလွ်င္လုပ္မည္ဟုသတင္းထပ္ရရွိထားေၾကာင္းျမိဳ႕ခံတစ္ဦးကဖုန္းျဖင့္ေျပာၾကားပါသည္။

About Yel Kaung

Yel Kaung has written 8 post in this Website..