ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္း အျမန္ျပန္စဂ်ပါခ်င့္။ ျမန္က်င့္ျပည္ ဆင္းရဲေနတာ ေရကာတာဂ်ီး မစႏုိင္ျဖစ္ေနရလုိ႕ပါ။ ေရကာတာဂ်ီး ျပီးသြားရင္ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ အလွ်ံအပယ္ ထြက္လာျပီး စီးပြားေရး တုိးတက္လာပါလိမ့္မယ္။ အခုေတာင္ ရွင္တုိ႕ ျမစ္ဆုံကုိ အျပစ္ပုံလုိ႕ ေရႊဘုိနယ္တဝုိက္မွာ ကမာၻေျမနတ္သမီး အခ်စ္ကုန္ျပီး ဟစ္တုန္ျပလုိက္ျပီ မဟုတ္ပါလား။ လိမ္မာေရးျခား ရွိၾကပါ။ ဝတုိ႕ေကာင္းစားရင္ လုတုိ႕လည္း ေတာင္းစား ပါေစ႕မယ္။ ေျပာတဲ႕အတုိင္း မလုပ္ရင္ေတာ့ ဓာ့ပုံမွာ ျပထားတဲ႕ တင့္ကားဂ်ီးေတြ လႊတ္လုိက္မွာေနာ။

၁၉၈၉ခုႏွစ္ တိန္အင့္မင္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ကူျမဴနစ္လက္ပါးေစ တင့္ကားတပ္အား တရုတ္ေက်ာင္းသားတဦးမွ အေသခံ တားဆီးကန္႕ကြက္ေနပုံ။ (ထုိတင့္ကားတပ္မွဴးမွာ ေၾကးမုံဂ်ီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ)

အမိန္႕အရ – ေၾကးမုံဂ်ီး (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၇ဘီလ်ံ ခ်မ္းသာသူ ဝန္ဂ်ီးခ်ဳပ္ ဘုိးဘုိးဝမ္ႏွင့္လည္း အမ်ဳိးေတာ္သည္)

ၿမန္က်င့္ေဒသ ႏုိင္ငံေရးမွဴး

တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ

About ေၾကးမုံ the great

ေၾကးမုံ ဂ်ီး has written 2 post in this Website..

တရုတ္သဗုံ ေၾကးမုံဂ်ီးတဲ႕ေဟ႕...ရွိသမွ်အကုန္ထုတ္ ဘိန္းမုန္။ ဒက္ကလုပ္ ဒက္ကလုပ္ မေအးညြန္႕ မၾကည္ညြန္႕...