ေန႔တိုင္းမျဖစ္မေန သံုးေနၾကေပမဲ႔ ဘယ္လိုသံုးရမယ္ ဘယ္လိုသံုးသင့္တယ္ ဆိုၿပီး ဘယ္သူ႔ကိုမွမေမးဘဲ သံုးေနတဲ႔ အရာတခုရွိေနတာေလ ။ အဆင္ေျပသလို ႀကံဳသလို သံုးေနၾကၿပီးအဆင္ေျပေနၾကတာပါ ။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္တိုင္လည္း အဆင္ေျပသလို သံုးတယ္ ေနာင္လာေနာက္သားေတြလဲ အလွ်င္းသင့္သလို အခက္အခဲမရွိ ဘယ္သူသိတာမွတ္လို႔ ဆိုၿပီး စနစ္ေပ်ာက္ သံုးလာၾကတာ ၾကာခဲ႔ၿပီမဟုတ္လား ။

ဟုတ္တယ္ေလ.. ဘယ္လူႀကီးသူမေတြကမွ အိမ္သာ သံုးရင္ ဘယ္လိုသံုးရမယ္ ဆိုတာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ စည္းကမ္းေတြနဲ႔ ထိမ္းသိမ္းခဲ႔တာ မရွိခဲ႔ဘူးေလ.. ။ ဘယ္စာေရးဆရာတေယာက္မွ အိမ္သာ ဘယ္လို သံုးရမယ္ ဆိုတဲ႔ စာ တတန္ ေပတဖြဲ႕ မွတ္မွတ္ရရ မေတြ႕ခဲ႔ဖူးဘူး ။

 

ကိုယ္ေနတဲ႔ ကိုယ္႔အိမ္ကိုယ္႔ယာ မွာေတာ့ ကိုယ္သံုးေနတဲ႔ အိမ္သာဟာ ဘယ္လိုရွိေနေန ဘယ္လို သံုးသံုး အဆင္ေျပခ်င္ေျပေနမွာပါ ။တရပ္တေက်း သြားလို႔ ဧည့္သည္ ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီကိစၥဟာ နဲနဲ သတိျပဳစရာျဖစ္လာတတ္ပါတယ္ ။

ေက်ာင္းသားအရြယ္ မူလတန္း အလယ္တန္း အထက္တန္းေက်ာင္း ေတြ တက္ၿပီး လူႀကီးသာျဖစ္ခဲ႔တယ္ ဘယ္ေက်ာင္းမွာမွ ဘယ္ ေက်ာင္းအိမ္သာ မွာမွ ေက်ာင္းအိမ္သာကို ဘယ္လို သံုးရမယ္ဆိုတဲ႔ စည္းကမ္းထုတ္ထား ခ်ိတ္ထားတာ မေတြ႕ဖူးဘူး တကယ္ ။
ငယ္ငယ္ေလးတုန္းကေတာ့ ၾကားဖူးနားဝနဲ႔ အဆင္ေျပသလိုသံုးခဲ႔ၾကေပမဲ႔ ကိုယ္တိုင္ သန္႔ရွင္းေရး ကိုယ္သံုးတဲ႔ အိမ္သာ သန္႔ရွင္းေရးကို နားမလည္ခဲ႔ၾကပါဘူး။

ေက်ာင္းသားအရြယ္ မူလတန္း အလယ္တန္း အထက္တန္းေက်ာင္း ေတြ တက္ၿပီး လူႀကီးသာျဖစ္ခဲ႔တယ္ ဘယ္ေက်ာင္းမွာမွ ဘယ္ ေက်ာင္းအိမ္သာ မွာမွ ေက်ာင္းအိမ္သာကို ဘယ္လို သံုးရမယ္ဆိုတဲ႔ စည္းကမ္းထုတ္ထား ခ်ိတ္ထားတာ မေတြ႕ဖူးဘူး တကယ္ ။

ေက်ာင္းသားအရြယ္ မူလတန္း အလယ္တန္း အထက္တန္းေက်ာင္း ေတြ တက္ၿပီး လူႀကီးသာျဖစ္ခဲ႔တယ္ ဘယ္ေက်ာင္းမွာမွ ဘယ္ ေက်ာင္းအိမ္သာ မွာမွ ေက်ာင္းအိမ္သာကို ဘယ္လို သံုးရမယ္ဆိုတဲ႔ စည္းကမ္းထုတ္ထား ခ်ိတ္ထားတာ မေတြ႕ဖူးဘူး တကယ္ ။

ကိုယ္ေနတဲ႔ ကိုယ္႔အိမ္ကိုယ္႔ယာ မွာေတာ့ ကိုယ္သံုးေနတဲ႔ အိမ္သာဟာ ဘယ္လိုရွိေနေန ဘယ္လို သံုးသံုး အဆင္ေျပခ်င္ေျပေနမွာပါ ။တရပ္တေက်း သြားလို႔ ဧည့္သည္ ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီကိစၥဟာ နဲနဲ သတိျပဳစရာျဖစ္လာတတ္ပါတယ္ ။

ဂ်ပန္ နိုင္ငံ မွာသံုးတဲ႔ အိမ္သာ ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက အိမ္သာေတြနဲ႔ ပံုစံတူေပမဲ႔ အသံုးျပဳရတဲ႔ ပံုစံမတူတာေတြလဲရွိပါတယ္ ။ ဒီလိုကိစၥၾကေတာ့ ပံုျပ ပိုစတာေလးေတြနဲ႔ သူတို႕ဆီမွာ အသိေပးထားၾကတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာေကာ ဒါမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ဖူးၾကရဲ႔လားမသိဘူး ။

ဂ်ပန္ နိုင္ငံ မွာသံုးတဲ႔ အိမ္သာ ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက အိမ္သာေတြနဲ႔ ပံုစံတူေပမဲ႔ အသံုးျပဳရတဲ႔ ပံုစံမတူတာေတြလဲရွိပါတယ္ ။ ဒီလိုကိစၥၾကေတာ့ ပံုျပ ပိုစတာေလးေတြနဲ႔ သူတို႕ဆီမွာ အသိေပးထားၾကတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာေကာ ဒါမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ဖူးၾကရဲ႔လားမသိဘူး ။

ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ဖူးတာကေတာ့ အိမ္သာနံရံ ေတြမွာ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ အယုတ္တ အနတ္တ ေတြ နံရံ အျပည့္ ေရးထားတာေတြေတာ့ ေတြ႕ဖူးတာဘဲ ။ ေက်ာင္းအိမ္သာ နံရံေတြမွာဆို ခေလးရြယ္ေတြနဲ႔ မလိုက္ဖက္ေလာက္ေအာင္ကို ယုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းတဲ႔ စာေတြ အျပည့္ရွိေနတတ္ပါတယ္ ။ ဒါကို ဘယ္သူကမွ တာဝန္ယူၿပီး မေျဖရွင္းၾကပါဘူး ။

ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ဖူးတာကေတာ့ အိမ္သာနံရံ ေတြမွာ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ အယုတ္တ အနတ္တ ေတြ နံရံ အျပည့္ ေရးထားတာေတြေတာ့ ေတြ႕ဖူးတာဘဲ ။ ေက်ာင္းအိမ္သာ နံရံေတြမွာဆို ခေလးရြယ္ေတြနဲ႔ မလိုက္ဖက္ေလာက္ေအာင္ကို ယုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းတဲ႔ စာေတြ အျပည့္ရွိေနတတ္ပါတယ္ ။ ဒါကို ဘယ္သူကမွ တာဝန္ယူၿပီး မေျဖရွင္းၾကပါဘူး ။
တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းအိမ္သာနံရံေတြမွာ အိမ္သာကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ဘယ္လိုသံုးရမယ္ ဘယ္လို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သင့္လဲ ဆိုတာေတြကို ပညာေပး ကပ္ထား ေရးထားသင့္တာေပါ့ ။

တခုေတာ့သတိျပဳမိတာရွိတယ္ ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြရဲ႕ ဓေလ႔ ဘဲ ထင္ပါတယ္ အိမ္သာ ဆိုတာ ညစ္ပတ္တဲ႔ေနရာ ။ မသန္႔ရွင္းတဲ႔ေနရာ ။ ရြံ႕စရာ မသတီစရာေနရာလို႕ သတ္မွတ္ စြဲလမ္းေနၾကတာပါဘဲ..။ ဒီလို ရြံ႕စရာႀကီးလို႔ သတ္မွတ္ထားေတာ့ ပိုၿပီးေတာင္ ညစ္ပတ္မသန္႔ရွင္းေတာ့ဘူးေပါ့ ။

တခုေတာ့သတိျပဳမိတာရွိတယ္ ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြရဲ႕ ဓေလ႔ ဘဲ ထင္ပါတယ္ အိမ္သာ ဆိုတာ ညစ္ပတ္တဲ႔ေနရာ ။ မသန္႔ရွင္းတဲ႔ေနရာ ။ ရြံ႕စရာ မသတီစရာေနရာလို႕ သတ္မွတ္ စြဲလမ္းေနၾကတာပါဘဲ..။ ဒီလို ရြံ႕စရာႀကီးလို႔ သတ္မွတ္ထားေတာ့ ပိုၿပီးေတာင္ ညစ္ပတ္မသန္႔ရွင္းေတာ့ဘူးေပါ့ ။အိမ္သာဟာ လူတိုင္း ေန႔စဥ္ ေတြ႔ ႀကံဳ အသံုးျပဳ ေနရတဲ႔ေနရာ တခုပါ ။ တေန႔တႀကိမ္ေလာက္ေတာ့မျဖစ္မေန ေတြ႔ ႀကံဳရတာျဖစ္လို႔ သူ႔ကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ေမႊးေမႊးႀကိဳင္ႀကိဳင္ သံုးစြဲရမယ္ဆိုရင္ သံုးစြဲရသူေတြ စိတ္ ရႊင္လန္းေစမွာပါ ။ အခုေတာ့ မနက္ေစာေစာ မသန္႔မရွင္း ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ နံနံေစာ္ေစာ္ ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕လိုက္ရရင္ ေရွ႕လူကလဲ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း မသံုးခဲ႔ရင္ တေန႔လံုး ေနလို႔ေကာင္း ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး ။

အိမ္သာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရတယ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ႔ ခက္ခဲတဲ႔ အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ ကုဋီ ေဆးတဲ႔ ကုသိုလ္ ယူၾကေလ႔ရွိပါတယ္ ။ ေက်ာင္းကန္ဇရပ္ေတြမွာ ကုဋီေဆး(အိမ္သာေဆး)တဲ႔ကုသိုလ္ဟာ ျပဳခဲ႔ဘူးတဲ႔ မေကာင္းမႈေတြကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာေပးသလို ခံယူၾကတယ္ ။ အဲဒီသေဘာမ်ိဳးနဲ႔ မိမိ စြန္႔ခဲ႔တဲ႔ အညစ္အေၾကးေတြကို အျခားသူအတြက္ အေနွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစလိုတဲ႔ စိတ္ေလးထားၿပီး မရြံ႕မရွာ ေဆးေၾကာလိုက္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ေနာင္ အိမ္သာေဆးဘို႔ ဝန္မေလးေတာ့ဘူေပါ့ ။

ငယ္ရြယ္တဲ႔ ခေလးအရြယ္ေတြကတည္းက အေလ႔အက်င့္လုပ္ေပးထားမယ္ဆိုရင္ အိမ္သာကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းသံုးတတ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တတ္ၾကမွာပါ ။ ဂ်ပန္တနိုင္ငံလံုး မူလတန္းအရြယ္ခေလးေတြကစလို႔ ဒီလို အေလ႔က်င့္ေတြ ေပးထားတယ္လို႔ ၾကားဖူးပါတယ္ ။ ဂ်ပန္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတာင္ အိမ္သာ ေဆးခဲ႔ဖူးတယ္လို႔ အျမဲ ဂုဏ္ယူေျပာတာေတြၾကားဖူးပါတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဂ်ပန္တနိုင္ငံလံုး ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားသံုးအိမ္သာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အျမဲသန္႔ေနတာ ေတြ႔ရ မွာပါ ။ သူတို႔ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြကေတာ့ အိမ္သာ သန္႔သန္႔ေလးကို အျမဲဂုဏ္ယူတတ္ၾကၿပီး သူတို႔ စိတ္ထားျမတ္ေၾကာင္းျပၾကတတ္ပါတယ္ ။

ေနာက္တေခါက္မွ ေခတ္မွီ အိမ္သာေတြ ဘယ္လိုသံုးရမယ္ ဆိုတာ ေျပာပါ့မယ္။

ေႏြဦး ေတြးမိတာေလးေတြ ေရးၾကည့္တာပါ ။

ေႏြဦး

About ေႏြဦး

has written 99 post in this Website..

ေႏြဦးရဲ႕ ရင္ထဲက ေမြးလာတဲ႔ သားေတြကိုကိုယ္တံုးလံုးနဲ႔ ရြာထဲလႊတ္တတ္သူပါ ။ အျမင္မေတာ္သူ ရြာသူႀကီးကအစ ရြာသူရြာသားအားလံုး အျမင္မေတာ္တာရွိက ခ်စ္လို႔ျဖင့္မညႇာ မုန္းလို႔ျဖင့္ မနာေစဘဲ ရိုက္ႏွက္ဆံုးမၾကပါလို႔....