Vieddekke နဲ႕ Statkraft အဖြဲ႕ေတြအေၾကာင္းကိုေရးခဲ့ျပီးပါျပီ၊

ေအာက္ပါလင့္ခ ေတြကိုၾကည့္ပါ၊

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံပိုင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားထုတ္ Statkraft “စတတ္ကရပ္ အဖြဲ႕” နဲ႕ေရကာတာမ်ား – XV | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network

http://myanmargazette.net/139805/business-economy

http://myanmargazette.net/140562/business-economy

http://myanmargazette.net/154890/business-economy

————

 

 

 

 

ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးကေနာ္ေဝ က ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႕ၾကီးေတြပါ၊

 

Vieddekke ကို အရပ္သားေတြကပိုင္ျပီး

 

Statkraft ကိုက်ေတာ့ေနာ္ေဝႏိုင္ငံကပိုင္တာ

 

 ============

 

 

ခုတင္မွာက ၂၀၀၉ ႏွစ္ကုန္ခါနီးက Statkraft သတင္းပါ၊

သံုးႏွစ္ေတာင္ၾကာေညာင္းခဲ့ေပမဲ့

အေၾကာင္းက စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္လို႕ 

မၾကားရေသးသူေတြအတြက္ 

လန္းဆန္းပါေသးတယ္လို႕ဆိုႏိုင္တာပါ၊

==============

 

 

 US Secretary of Energy to visit Statkraft

http://www.statkraft.com/presscentre/news/2009/us-secretary-of-energy-to-visit-statkraft.aspx

————–

ယူအက္စ္ စြမ္းအားဝန္ၾကီးSteven Chu စတီဗင္ခ်ဴး ကStatkraft ကိုအလည္အပတ္လာမယ္ (၂၀၀၉ ကသတင္း)

 Nobel ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား

လာတက္ရင္းStatkraft

 ရဲ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားထုတ္ စက္ရုံ ၾကီး

အၾကီးဆုံး(ေရကာတာ)ႏွစ္ခုကိုလဲ

ေလ့လာ မယ္

Steven Chu will visit Norway in connection with the Nobel Peace Prize ceremony. He will use the opportunity to visit two of Statkraft’s largest power plants.

———–

 Ulla Forre (ေရကာတာ) စက္ရုံမန္ေနဂ်ာBjorn Sandvik က ယူအက္စ္ စြမ္းအားဝန္ၾကီးSteven Chu စတီဗင္ခ်ဴး ကိုဝမ္းပန္းတသာ ၾကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊

 သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္သန္႕ရွင္းေစတဲ့အျပင္

ျပန္လည္ဆန္းသစ္ကာတဖန္အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ ေရစြမ္းအားမွလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္တဲ့

ဒီကUllaForreလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားစက္႐ံုကိုျပဘို႕

စိတ္အားထက္သန္စြာနဲ႕ဝန္ၾကီးခ်ဴး

အလာကိုေမွ်ာ္လင့္ေနပါေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္၊

————–

“Its always a pleasure to receive prominent guests, and we look forward to showing the US Secretary of Energy clean and renewable hydropower production here at the Ulla-Førre plant,” says power plant manager Bjørn Sandvik.

————-

ေလ့လာစရာ သင္ခဏ္းစာ ရစရာ အမ်ားၾကီး ပါ

ေနာ္ေဝေရနံနဲ႕စြမ္းအားဝန္ၾကီးTerje Rils-Johansen က ယူအက္စ္ စြမ္းအားဝန္ၾကီးSteven Chu စတီဗင္ခ်ဴး ကိုေဆာင္းရာသီဝင္စ တုန္းက လာလည္ဘို႕ဘိတ္ေခၚခဲ့တာ

လာမဲ့ စေန ဆိုရင္ ဝန္ၾကီးSteven Chu စတီဗင္ခ်ဴး က လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားထုတ္Ulla Forre ေရကာတာကို

ႂကြေရာက္လာေတာ့မယ္

————-

Much to learn

Steven Chu was invited to visit Norwegian power plants when he met with Minister of Petroleum and Energy Terje Riis-Johansen earlier this autumn. This coming Saturday those plans will become reality as Secretary Chu travels to the Ulla-Førre hydropower scheme.

The U.S. Secretary of Energy will visit Norway’s largest pumped-storage power station at Saurdal and the country’s largest power station measured in capacity, Kvilldal. Power plant manager Bjørn Sandvik believes Chu can learn a lot.

———

 ေနေရာင္ျခည္ နဲ႕ေလအား မ ရ တဲ့အခါဆိုရင္၊လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားထုတ္ဘို႕ ေရအားကိုဘဲအားကိုးရတာ၊ 

ပုံေသကားခ်ပ္မဟုတ္ဘဲ အေျခအေနကိုလိုက္ျပီးလိုက္ေလ်ာ္ညီေထြ( ေရအားဘက္ကိုလဲ )ေျပာင္းသုံးလို႕ရတာလို႕

မန္ေနဂ်ာSandvik  ကေျပာဆို

————-


“Ulla-Førre is a fine example of flexible hydropower, and facilities such as this will facilitate the development of other renewable energy sources on a grand scale, such as wind and solar power. Hydropower has a unique storage property and can easily be increased or decreased as needed. This means hydropower can be produced when there’s no wind or sun,” Sandvik says…..

————–

န္ၾကီး ခ်ဴး Steven Chu က သိပ္ပံပညာရွင္တဦးျဖစ္ျပီး၊

၁၉၉၇ တုန္းက ႐ူပေဗဒဘာသာမွာ Nobel ထူးခြၽန္ဆုကိုဆြတ္ခူးခဲ့တာ၊

က်ာက္မီးေသြး ေရနံ စတဲ့Fossil Fuelsကိုေလ်ာ့သုံးျပီး

အႏုျမဴ နဲ႕အျခား (ေရ၊ ေနေရာင္ျခည္နဲ႕ေလ)

စြမ္းအားသုံးတာကိုေထာက္ခံအားေပးသူျဖစ္တာ၊

သူက ၂၀၀၉ ဇန္နဝါရီ ၂၁ က စျပီး ယူအက္စ္စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး
အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတာ၊
————–

Steven Chu is a scientist and received the Nobel Price in physics in 1997. He is an alternative energy advocate, as well as a supporter of nuclear energy, and believes the consumption of fossil fuels must be reduced significantly. Chu has served as the U.S. Secretary of Energy since 21 January 2009.

ေနာ္ေဝဝန္ၾကီး ကိုယ္တိုင္ ယူအက္စ္ဝန္ၾကီး ကိုStatkraft ေရကာတာလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ ႏွစ္ရုံလိုက္ျပတာ

US Secretary of Energy tours power stations – Statkraft

http://www.statkraft.com/presscentre/news/2009/us-secretary-of-energy-tours-power-stations.aspx

————

၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄

စေနေန႕မွာဝန္ၾကီးခ်ဴး က ေနာ္ေဝ အေနာက္ဘက္ကိုႂကြေရာက္ျပီးေရကာတာနဲ႕

 လွ်ပ္စစ္ထုတ္နည္းစနစ္ပညာ ေတြကိုေလ့လာခဲ့တာ၊

Statkraft ပိုင္Ulla Forre လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရုံကို

အေတာ္အထင္ၾကီးသြားတာ၊

 ———————
14-12-2009

 

Steven Chu visited Western Norway on Saturday, to learn more about Norwegian hydropower technology. The US Secretary of Energy, also a Nobel laureate in physics, was impressed by Statkraft’s power plant at Ulla-Førre

—————–

 


ဝန္ၾကီးခ်ဴးက အေမရိကန္ရဲ့ ေရးအားထုတ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို

ႏွစ္ဆျဖစ္လာေအာင္ၾကိဳးပန္းဘို႕လိုလားေၾကာင္း

Statkraft ရဲ့လွ်ပ္စစ္ထုတ္Turbines တာဘိုင္ေတြၾကည့္ျပီး

အေမရိကန္ကလိုအပ္ေနတဲ့စြမ္းအင္အတြက္

တသီးတျခားAlternativeထုတ္လုပ္နည္းပညာေတြရသြားေၾကာင္း

——————

မိမိကေနာ္ေဝလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုအထင္ၾကီးေၾကာင္း၊

မိမိက ဗဟုသုတအမ်ားၾကီးရခဲ့ပါေၾကာင္း၊

အေမရိကန္ရဲ့ျပန္လဲသုံးႏိုင္တဲ့စြမ္းအား မူဝါဒမွာက

ေလထုမွထုတ္လုပ္တဲ့စြမ္းအား Wind Power တင္ မ ကပါ၊

စြမ္းအားေတြကိုေနာင္သုံးႏိုင္ဘို႕Storage သိုေလွာင္ရန္လိုအပ္ေနလို႕

ေရအားမွထုတ္လုပ္တဲ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားနည္းလမ္းဟာ

အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုသြားတာ၊

—————–

The Secretary, who wants to double the US production of hydropower, was given a lesson on the alternatives to his homeland’s energy production, when he saw Statkraft’s turbines.
– I’m impressed by Norway. This has been very educational. The US policy on renewable energy is about more than wind power. The energy needs to be stored, and hydropower is the best method, Steven Chu concluded.

————–

နိဒါန္း

ဝန္ၾကီးခ်ဴးနဲ႕အဖြဲ႕တို႕ကရဟတ္ယဥ္နဲ႕သာယာလွပတ ဲ့Ryfylke ေဒသသို႕ေရာက္လာ ကာ

ေနာ္ေဝရဲ့အၾကီးဆုံး Blasjo ဆည္ကိုေလ့လာျပီး၊

ဆည္ရဲ့လမ္းဆုံးပန္းတိုင္Ulla Forre လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္ရုံကိုေရာက္သြားတာ၊

မန္ေနဂ်ာBjorn Sandvik ကၾကိဳဆိုျပီး

ေနာ္ေဝအၾကီးဆုံးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသိုေလွာင္ရာ

Saurdal စက္ရုံနဲ႕လွ်ပ္စစ္ထုတ္ Kvilldal စက္ရုံကိုလိုက္ျပတာ၊

Statkraft ရဲ ့Ulla Forre က အေမရိကန္စီမံကိန္းေတြနဲ႕အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္တာ၊

ဝန္ၾကီးခ်ဴးက ဒီသိပ္ပံနည္းစနစ္ပညာေတြကစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းျပီး

ေနာင္တြင္အေရးပါမယ္လို႕ေျပာဆို

—————

Thorough introduction

Steven Chu and his entourage was flown by helicoptre over the beautiful Ryfylke nature, and got to see Norway’s largest reservoir, Blåsjø. This is the reservoir that feeds the destination of the trip, the Ulla-Førre plant. Plant manager Bjørn Sandvik wished the Secretary welcome, and showed him Norway’s largest Pumped Storage Station in Saurdal, as well as the power station in Kvilldal.

The visit was arranged after Secretary Chu earlier this year said that he wanted to learn more about the use of hydropower in conjunction with other renewable energy sources. And Statkraft’s Pumped Storage Station represent a technology that suits the american plans.
– This is a very interesting technology, and it may play an important role in the future, Secretary Chu said to the press.

—————-

ေနာ္ေဝစြမ္းအင္ဝန္ၾကီးTerje Riis-Johansenက Ryfylkeနဲ႕Mongstadစက္ရုံေတြကိုလိုက္ျပတာကိုမိမိ(Johansen)က ဝမ္းသာမိေၾကာင္း၊

 ကမ္ဘာ့ရာသီနဲ႕စြမ္းအင္ကိစ္စေတြမွာယူအက္စ္ ကေနာ္ေဝ ရဲ့လုပ္ေဖာ္လုပ္ဖက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ကာဘြန္ဓာတ္ကိုဖမ္းယူသိုေလွာင္တာနဲ႕

ေရအားမွလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္တာကို

ဝန္ၾကီးခ်ဴးကေနာ္ေဝသို႕လာေရာက္ျပီး အခ်ိန္ေပး

ေလ့လာတာဟာ က်ေနာ္တို႕(ေနာ္ေဝ) အတြက္အေရးၾကီးေၾကာင္း

ေနာ္ေဝ ဝန္ၾကီးက ေျပာဆိုတာ၊

 
—————–

– An important visit

Norwegian Minister for Petroleum and Energy, Terje Riis-Johansen, also came along on the tour. He was pleased to present Norwegian technology, both the hydropower plant in Ryfylke, and the CCS project at Mongstad.

– Secretary Chu’s visit is very important for Norway and Norwegian energy policy, Riis-johansen says. The US is a central partner on both climate and energy issues. It’s important to us that the american Secretary of Energy takes this time in Norway to learn more about our carbon capture and storage projects, as well as hydropower.

————–

 အေမရိကန္က ေရအားနဲ႕ထုတ္တဲ့ဓာတ္အားစြမ္းအင္ေတြကိုမ်ားစြာလိုအပ္ေန

 ေရအားသုံးျပီးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္တဲ့ Statkraftရဲ့
ေခတ္မွီတဲ့စက္ရုံေတြကိုဝန္ၾကီးခ်ဴးက လာၾကည့္တာကအေၾကာင္းရွိတာပါ၊

အေမရိကန္စြမ္းအင္ ဝန္ၾကီးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္အရ

ယူအက္စ္က ၇၀ ဂိဂါဝက္ စြမ္းအင္ကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္တာ၊ဒါဟာ

 

အႏုျမဴအားသုံးဓာတ္အားထုတ္စက္ရုံ ၇၀ သို႕မဟုတ္

ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓာတ္အားထုတ္စက္႐ံု ၁၀၀ နဲ႕ညီမွ်ေနတာ၊

—————

ယူအက္စ္က ေရအားသုံးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္စက္ရုံၾကီးေတြကိုဖြံ႕ျဖိဳးဘို႕

လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ၾကီးမားတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႉရွိမယ္၊

 

ယူအက္စ္ကကမ္ဘာ့စြမ္းအားသုံးစြဲမႈရဲ့ ၂၀ % ကိုအသုံးျပဳျပီး၊
ေလာင္စာ ၈၆ % က ေရနံ၊မီးေသြးနဲ႕ဓာတ္ေငြ႕ေတြျဖစ္ျပီး၄င္းတို႕နဲ႕ထုတ္လုပ္ေနတာ၊

 

 က်ေနာ္တို႕က(လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ဘို႕)

ျပန္လဲျပီးတဖန္သုံးလို႕ရတဲ့စြမ္းအင္ဘက္ကိုေျပာင္းသုံးလိုတာ

aနေရာင္ျခည္သုံးတာ ကိုပိုၾကိဳက္တာလို႕ ဝန္ၾကီးခ်ဴးကေျပာဆို၊

—————–

သို႕ေပမဲ့လဲေနေရာင္ျခည္ထုတ္ဓာတ္အားကိုဖမ္းယူသိုေလွာင္တဲ့

နည္းပညာက မ ေရာက္လာေသးလို႕hydropower

ေရအားသုံးျပီးဓာတ္အားထုတ္တာ က

အလြန္ပင္အေရးၾကီးအေရးပါေနတာ၊

—————-

Huge American potential

Steven Chu has a good reason to visit Statkraft’s modern hydropower stations. The US has a huge unexploited potential for hydropower production. According to the American Department of Energy, the country can produce 70 gigawatt, which is about the same as 70 nuclear power stations, or 100 coal fueled power stations.

If the US decides to go for a large development of hydropower stations, this will have a great impact. The country is responsible for 20 per cent of the world’s energy use, and 86 per cent of the power comes from oil, coal and gas.
– We want to switch to renewable energy, and preferrably solar power, Secretary Chu says. – But the technology to capture solar power is not here yet, and that is why hydropower is so important.

 

Ulla-Førre – Wikipedia, the free encyclopedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ulla-Førre

  


 Ulla Forre က၂၁၀၀ MW ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျပီး၊

တႏွစ္ကို ဖ်မ္းမွ် ၄.၄၅ TWh ထုတ္ႏိုင္တာပါ၊

ေရကာတာေတြက ပင္လယ္ထက္ ၃၃၀၀ ေပ ( အထပ္ ၂၇၅ ေလာက္) ျမင့္တာ၊

——————————–

MW Megawatt မီဂါဝက္ က “တစ္သန္း” “ဝက္” (၁ ေနာက္က သုည ၆ လုံး)

TWh Terawatt တဲရာဝက္ က “သန္း တစ္ သန္း” “ဝက္” (၁ ေနာက္က သုည ၁၂ လုံး)

—————–

၁၉၈၇ ကေဆာက္ျပီးတာဆိုလို႕ ၂၅ ႏွစ္ရွိပါျပီ၊

 အနားကBlasjoဆည္ကိုလူကေဆာက္လုပ္တဲ့ဆည္ျဖစ္ျပီး ဆည္က ၃၂၆၂ စတုရန္း မိုင္(၂၀၈၇၆၈၀ ဧက)က်ယ္ဝန္းတာပါ၊

 

 Ulla-Førre is a hydropower complex in Suldal, Hjelmeland and Bykle in Norway. It has an installed capacity of approximately 2,100 MW, and the annual average production is 4.45 TWh (16.0 PJ) (1987-2006), while its annual potential is about 7.8 TWh (28 PJ). The complex includes the artificial lake Blåsjø, which is made by dams around 1,000 metres (3,300 ft) above the sea level. The hydroelectric power station in the complex are Saurdal, Kvilldal, Hylen and Stølsdal, operated by Statkraft.

The Ulla-Førre plant

http://www.statkraft.com/Images/Ulla-Førre%20folder%208s%20UK_Lowres_tcm9-14180.pdf

Ulla – Førre – Norges Kraftstabbur.

http://www.youtube.com/watch?v=4lRLZb5r5rc 

 

 Statkraft ကေဆာက္လုပ္တဲ့ ေရကာတာအခ်ိဳ႕

  

Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard

http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/categories.php?cat_id=373

Year of Construction:

1982-1987

The Alta Power Plant’s dam, by Sautso, is one of the tallest arched dams in Norway. The dam’s arched form and upper termination into the mountainside is quite an impressive construction. It is a massive, double-curvature arched dam. The crown of the dam is roughly four metres wide. From the top, one has a magnificent view to the north down the canyon and southward of the elongated lake Virdnejàvri. From the base of the dam (at the bottom of the canyon) to crown of the dam it measures 110 meters. 

  

 Alta kraftstasjon  ေရကာတာ

၁၉၈၂ မွ ၁၉၈၇ ထိ ၅ ႏွစ္ ၾကာေအာင္ေဆာက္လုပ္ရျပီး၊ သူလဲ ၂၅ ႏွစ္ ရွိျပီ၊

Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard

http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/categories.php?cat_id=373

News about Solar, Wind and alternative green power technologies

 

Alta dam #1 | Flickr – Photo Sharing!


Alta_dam

http://www.flickr.com/photos/10863593@N06/982749195/

Search results for alta dam

http://www.flickr.com/search/show/?q=alta+dam&w=10863593%40N06&ss=2

Skogfoss    ဓာတ္အားစက္ရုံ

Skogfoss    ဓာတ္အားစက္ရုံ  ၁၉၆၂-၁၉၆၄ ကေဆာက္တာ ၄၈ ႏွစ္ရွိျပီ

Skogfoss power-station ( )

Address:

9925 Svanvik

[Detailed Map][Large-Scale Map]

Architect:

Arkitekt F. S. Platou, Oslo

Client:

A/S Sydvaranger og Varanger Kraftlag

Construction System /

Materials:

Concrete

Building Type:

Power-station

Keywords:

power station, concrete, dam, functionalism, tower

Year of Construction:

1962-1964

Pasvik River runs northwards from the great Lake Enare in Finland and has its outlet in Bøkfjorden at Kirkenes. Shortly after leaving Enare, the river runs into Russia and after 30 km it nears the border between Norway and Russia. The river and its lakes thereafter form more or less the entire border area between Norway and Russia for about 110 km. A total of seven power plants have been built along the length of this 140-km watercourse: Skogfoss and Melkefoss are Norwegian, the rest are Russian. 

===

 အျခားႏိုင္ငံမွာလည္ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္တာ

Statkraftကကမ္ဘာ့စည္းကမ္းအတိုင္း

တာဝန္ရွိရွိေဆာင္ရြက္တာ၊

Laos လားအိုးႏိုင္ငံကTheun Hinboun ေရကာတာကို

ေဆာက္လုပ္ေနတာ က ၂၀၁၃ စတင္လည္ပတ္ဘို႕ရည္ရြယ္တာ၊

Statkraft က ၂၀ %၊ လားအိုးElectricite du Laosက ၆၀ %၊ GMS Laos Co က ၂၀ % ပိုင္ၾကတာ၊

ဓာတ္အား ၂၈၀ မီဂါဝက္ ထုတ္လုပ္ကာ ၂၂၀ မီဂါဝက္ ကိုႏိုင္ငံျခားသို႕ေရာင္းခ်ျပီး ၆၀ မီဂါဝက္ ကိုျပည္တြင္းသုံးမွာ

CR in development projects

http://annualreport2011.statkraft.com/corporate-responsibility/CR-in-development-projects/

Statkraft is engaged in a significant number of development projects

Statkraft is engaged in substantial development projects, most of them outside of Norway. Our goal is that all projects should contribute to create value and be implemented in a socially and environmentally responsible and sustainable manner.

Follow-up of corporate responsibility

All project development in Statkraft is based on internationally recognised guidelines and standards, of which the International Finance Corporation’s (IFC) standards for sustainable behaviour play a key role. The IFC requirements have been implemented in Statkraft’s project management system. This ensures systematic assessment of how our corporate social responsibility is discharged through the project process. Statkraft also works to develop a standardised methodology to secure a systematic evaluation of corporate responsibility thoughout the project process.

Below are presentations of two selected development projects with associated challenges and results relating to corporate responsibility.

Theun-Hinboun expansion project – Hydropower in Laos

  • Ownership: Statkraft 20%, Electricité du Laos 60%, GMS Lao Company 20%
  • Capacity: 280 MW (220 MW for export and 60 MW to local grids) – a total of 500 MW with the existing plant
  • Development phase: Under construction, scheduled to start operation in January 2013

——————

Statkraft က ဖီလိပိုင္ႏိုင္ငံNIA ပိုင္Magat ေရကာတာကိုေဆာက္လုပ္ေပးတာ

Magat power plant | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/44290727@N07/4076659829/in/photostream/

————-

Statkraft ေဆာက္လုပ္တဲ့ေရကာတာ Slideshowဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Search results for norway dams

http://www.flickr.com/search/show/?q=norway+dams&w=44290727%40N07&ss=2

—————

 

Statkraft ေဆာက္လုပ္တဲ့ Bjolvo ေနာ္ေဝ ေရကာတာ

Dam, Bjølvo | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/44290727@N07/4077415456/

ေနာ္ေဝ ေရကာတာ

Kvilesteinsvatn

Kvilesteinsvatn dam | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/44290727@N07/4077415812/in/photostream/

Reinsfors   ေနာ္ေဝ ေရကာတာ

Reinsfors dam | Flickr – Photo Sharing!

 

http://www.flickr.com/photos/44290727@N07/4076659909/in/photostream/

Flickr: Statkraft’s Photostream

http://www.flickr.com/photos/44290727@N07/with/4076659285/#photo_4076659285

———

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈး

Statkraft’s Photostream

http://www.flickr.com/photos/44290727@N07/show/with/4077415812/ 

  

 Statkraft ပုံေတြ

 Hydropower – a set on Flickr

http://www.flickr.com/photos/44290727@N07/sets/72157622613266477/

 

=========

Stoltenberg praised hydropower in Turkey – Statkraft

http://www.statkraft.com/presscentre/news/stoltenberg-praised-hydropower-in-turkey.aspx


Turkey တူရကီႏိုင္ငံKargi ေရကာတာကို

ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့Statkraftအား

ေနာ္ေဝဝန္ၾကီးခ်ဳပ္Stoltenbergက

ႏွုတ္ခြန္းဆက္အားေပးစကားေျပာၾကားရာမွာ

ေရကာတာနဲ႕လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္တာဟာ

စြမ္းအင္လဲတိုး ကာဘြန္အညစ္အေၾကးလဲသက္သာလို႕

အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႕ၾကားခဲ့တာ၊   

9-1-2012

-Hydropower is one of the best solutions if you both want to increase energy production and at the same time reduce carbon emissions, Norwegian Prime Minister Jens Stoltenberg said today, greeting Statkraft’s hydropower project Kargi.

—————-

ယင္းႏိုင္ငံမွာ ေရကာတာ ၃ လုံး ေဆာက္ေပးေနတာ

—————-

Three hydropower plants in Turkey

Kargi will be Statkraft’s second hydropower plant in Turkey, one of the fastest growing energy markets in the world. When finalised in late 2013, it will deliver 470 GWh, equivalent to the electricity conmsumption of 150 000 Turkish homes. At present, Statkraft is operating the Cakit hydropower plant in the south of Turkey and the construction of Statkraft’s third hydropower plant in Turkey just started in December 2011. When finalised, the three hydropower plants will generate almost 2 TWh annually.

Turkey is already a big and competent hydropower nation, but strong economic growth and increasing population generates an increasingly larger demand for energy. In combination with a lot of new hydropower projects and a deregulated and liberalised power market, Turkey is an important focus area for Statkraft.

 

http://www.statkraft.com/Images/Hydropower%2009%20ENG_tcm9-4587.pdf

 

 

 

Vieddekke လိုဘဲ ေရကာတာရဲ့အူတိုင္ကို ႏိုင္လြန္ကတ္တရာနဲ႕ေရာခင္းျပီးေဆာက္တာ

The Storglomvatn dams (1999 SD) 3 min. – YouTube

The Storglomvatn dams (1999 SD) 3 min.

http://www.youtube.com/watch?v=qGni-QQA38U

 

Ned fra Storglomvannet – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=ZmV86ChIpJc&feature=related

 ============

အျခားေနာ္ေဝ NGI အဖြဲ႕ က ေဆာက္ေပးတာ

Storglomvatn ေနာ္ေဝ ေရကာတာ

Dam expertise on four continents

http://www.ngi.no/en/About-NGI/VP09/International/Dam-engineering-on-four-continents/

In 2009 NGI was engaged in research and development and the design and construction of new dams, as well as in the safety evaluation, risk assessment and strengthening of dams, on four continents.

NGI’s expertise in dam engineering was in demand in Asia, Africa, Europe and North and South America in 2009. Review and safety evaluation for two masonry dams have been done in India and for one of Sweden’s large embankment dams. In China, NGI was engaged by the UNDP for a review of damages and lessons learned from the catastrophic Wenchuan earthquake in May 2008. The earthquake caused the death of 68 000 people, and destruction of buildings, roads and other infrastructure.

In Poland, NGI is engaged in the design and safety review of Europe’s largest tailings dam for the copper industry. And NGI is doing a risk analysis for a planned 185 meter tailings dam for the gold industry in Romania. In Uganda, NGI is engaged in hydropower development on the upper reaches of the Nile by Lake Victoria.

The Norwegian innovative asphalt core design and construction is now being used for a dam in Brazil, and the same method is considered used for a number of new dams in the Amazon region. NGI is also engaged in the design of a number of new asphalt core dams in the Province of Québec, Canada.

===
ေနာ္ေဝ က ကမ္ဘာသို႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္ပို႕ေရာင္းခ် တဲ့ ကမ္ဘာ့ေစ်းကြက္

 

The power market – regjeringen.no

http://www.regjeringen.no/en/dep/oed/Subject/Energy-in-Norway/The-power-market.html?id=443423

Norway Exports – Internasjonal markedsføring av norske eksportører

http://www.norwayexports.no/View-publications/Renewable-Energy–Environmental-Technology-/ဥေရာပ တိုက္ ရဲ့ “အစိမ္းေရာင္” ဘက္ထာရီ
(သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုသန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ထုတ္လုပ္တဲ့ဓာတ္အား
ကိုတင္ပို႕ေရာင္းခ်တဲ့ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ)

 

The Green Battery of Europe

Balancing renewable energy with Norwegian hydro power

http://www.files.ethz.ch/cepe/Top10/Heineman.pdf

http://www.files.ethz.ch/cepe/Top10/Heineman.pdf

 

Renewable Energy Development Hydropower in Norway

http://www.ohm-hochschule.de/fileadmin/Fachbereiche/bw/studienschwerpunkte/international_business/Master/CAIFD/SeminarPapers/HydropowerNorway_SeminarPaper.pdf

 

Hydropower In Norway

http://www.renewablepowernews.com/archives/1409

 

Hydropower adds up to nearly 19 percent of the world’s production of power. In Norway it represents approximately 99 percent of the total electric power produced. Norway is significant producer of hydropower, as well as in the international context. The amount of power produced in Norway is the highest in Europe, with a sum of 120 TWh per annum. Sweden and France follow each one with about 65 TWh on a yearly basis. Around 86 percent of electricity that is generated from renewable around the world nowadays originates from hydropower. The expertise that Norway has in hydropower and its varied competence fields is globally very powerful. This capability, which is regular fro every type of hydropower plants, touches domains such as hydrology, construction, environment, civil engineering in addition to machines such as power electronics.

 

=======================================

အျခားေနာ္ေဝေရကာတာေတြ

 

hydroelectric tag

http://www.flickr.com/photos/sigurdr/tags/hydroelectric/show/

 

 

http://www.flickr.com/photos/sigurdr/7287109856/

http://www.flickr.com/photos/sigurdr/7287973182/in/photostream/

Search results for hunderfossen

http://www.flickr.com/search/show/?q=hunderfossen&w=73983034%40N00&ss=2

Search results for sognefjell

http://www.flickr.com/search/show/?q=sognefjell&w=73983034%40N00&ss=2

 

======

Norway – a set on Flickr

http://www.flickr.com/photos/helga_ni/sets/72157622424041085/detail/

Norway

http://www.flickr.com/photos/helga_ni/sets/72157622424041085/show/

====

—————-

 

 Solbergfoss 13. juni 2011 – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=wRTab9-NaFU&feature=related

Solbergfoss 16 juni 2011 – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=5Am5i4HL2nc&feature=related

Solbergfoss, Askim – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=yvSn7PSJWz8&feature=related

150611-Solbergfoss.MOV – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=85ekZ90whoA&feature=related 

The HydroElectric Power Station – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=iKsSJKloghs 

Uploaded by jackrjohanson on Jan 20, 2011

In a tranquil setting along the banks of the river Glomma is Solberfoss Hydroelectric Power Station producing electricity for 45,000 households 24/7.

Solbergfoss kraftverk – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=An1RI-WG3w4&feature=related

Uploaded by vasskrafta on Oct 26, 2010

Historia til Solbergfoss kraftverk ved Glomma i Askim kommune. Video: E-CO

 

Dams in Namsen river 

 http://www.youtube.com/watch?v=KZOXYGg2KQI

About Kyaemon

Kyae Mon has written 710 post in this Website..

Likes to post news and educational items.