၈ ။ လက္ေခ်ာင္းမ်ားယိမ္းယိုင္ေနပါက အသက္ရြယ္ၾကီးၿမင့္လာသည့္
အခ်ိန္တြင္ ေလနာေရာဂါေ၀ဒနာခံစားရသူ ။

မိန္းကေလးမ်ား ေမြးရာပါ လက္ဖ၀ါးၿပင္ လက္ေခ်ာင္းမ်ား ေၿဖာင့္တန္းမေနပါဘဲအနည္းငယ္ တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္တစ္ေခ်ာင္းမွီယိုင္ေနပါက အသက္ရြယ္ၾကီးၿပင္းလာပါက ေလနာေရာဂါ ခံစားရသူ အမွန္ပင္ၿဖစ္သည္ဟု က်မအသက္ခပ္ငယ္ငယ္က ဘၾကီးေၿပာၿပခဲ့ပါသည္ ။
ဘၾကီးေၿပာၿပစဥ္ အခ်ိန္က က်မအသက္ ခပ္ငယ္ငယ္မွ် ၿဖစ္ပါတယ္ ။ ထိုစဥ္က က်မလက္၏ ဘယ္ဘက္လက္ဖ၀ါးၿပင္ႏွင့္ ညာဘက္လက္ဖ၀ါးၿပင္ ႏွစ္ဘက္စလုံးရွိ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားအား ယိမ္းယိုင္မႈ ရွိမရွိ သိလိုသၿဖင့္ ၿဖန္ ့ၾကည့္မိခဲ့ပါတယ္ ။ ၿဖန္ ့ၾကည့္ၿပီး ဘၾကီးအားၿပလွ်င္ ဘၾကီးကအသက္ၾကီးလာလွ်င္ ေလေရာဂါအား အနည္းငယ္ခံစားရႏိုင္တယ္ဟု ေၿပာဆိုပါတယ္ ။ လက္ေခ်ာင္းမ်ားအားလုံးက ဆိုရြားစြာယိမ္းယိုင္ေနၿခင္း မရွိပါ ။ အေတာ္အတန္သင့္ အနည္းမွ်ယိုင္ေန၍ ဘၾကီးက က်မ၏ လက္ဖ၀ါးအား ၾကည့္ၿမင္ကာ ေၿပာၾကားခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္ ။

က်မၼာေရးအရ ႏြယ္ၿမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္၀င္ ဆိုသည့္ စာအုပ္အားဖတ္ရွဴ ရန္ ဘၾကီးကဘီဒိုထဲက ထုတ္ယူလာၿပီး စာၾကည့္စားပြဲခုံတြင္ ခ်ထားေပးၿပီး ေဆးပညာအသိ ဗဟုသုတရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ နားလည္ေစရန္အတြက္ ေပးဖတ္ခဲ့ပါတယ္ ။
ထိုစဥ္ကတည္းက ေလနာေရာဂါဆိုတာ မခံစားဘူး၍ က်မနားမလည္ခဲ့ပါ ။ က်မၼာေရးလိုက္စားရန္ ဘၾကီးေၿပာၿပထားေတာ့ အလယ္တန္းတက္သည့္အခ်ိန္ ေဆာင္းဦးကာလ ဆိုပါက နံနက္(၅)နာရီအခ်ိန္ ေန ့စဥ္ ပုံမွန္ ၿမိဳ ့တပါတ္ထၿပီး အေၿပးေလ့က်င့္ တတ္ခဲ့ပါတယ္ ။
ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေရာက္တိုင္း ပုံမွန္ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ ။ ညညလသာသည့္ ရက္မ်ိဳးဆိုပါက ထုတ္ဆီးတိုးၿခင္း စက္ဘီးစီးသင္ယူၿပီး
စက္ဘီးစီးနင္း ေလ့က်င့္ၿခင္းတို ့ၿပဳလုပ္ပါတယ္ ။ လသာရက္ဟုဆိုရာတြင္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွည္ ကာလမ်ား၌ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္သည့္ရက္မ်ားတြင္ ညဖက္ ၈နာရီ ၉နာရီ အခ်ိန္မ်ား၌သာ က်မၼာေရးအတြက္ စက္ဘီးစီးနင္းသည့္
ေလ့က်င့္မႈတို ့ကို ပုံမွန္ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္ ။

ေက်ာင္းမွာလည္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား ရွိပါက ၿပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း အေၿပး ထုတ္ဆီးတိုး တန္းၿမင့္ခုန္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ၀င္ကစားတတ္ပါတယ္ ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ က်မၼာေရးေကာင္းမြန္ရန္ႏွင့္ သက္လုံေကာင္းေစရန္ အၿမဲေလ့က်င့္ ကစားခဲ့ပါတယ္ ။ ၀ါသနာမပါေသာ္လည္း အားကစားလုပ္ရတာ အရမ္းႏွစ္ၿခိဳက္ သေဘာက်မိပါတယ္ ။

က်မလက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားက လက္သူၾကြယ္က လက္ခလယ္သို ့အနည္းငယ္မွ် ယိုင္လွ်က္ရွိကာ ေၿဖာင့္တန္းေနမႈ မရွိတာေတြ ့ၿမင္ရပါတယ္ ။ လက္ခလယ္ေခ်ာင္းကလည္း တည့္မတ္ေၿဖာင့္တန္း မေနပါဘဲလက္သူၾကြယ္ဘက္သို ့အနည္းငယ္ယိမ္းယိုင္ပါတယ္ ။ လက္ညိဳးလက္ေခ်ာင္းကလည္း လက္ခလယ္ဖက္သို ့တိမ္းေနတာေတြ ့ရွိရပါတယ္ ။
က်မၼာေရးကေတာ့ တစ္အိမ္သားလုံးတြင္ က်မ၏အစ္ကိုၿဖစ္သူႏွင့္ က်မက က်မၼာေရး ေဒါင္ေဒါင္မည္ေအာင္ ေကာင္းတယ္ ဆိုတာ ။ တစ္အိမ္သားလုံးတို ့၏ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ၿပဳၿခင္းကိုခံခဲ့ရပါတယ္။

က်မအိမ္ေထာင္က်ၿပီး သားဦးေမြးၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း ေယာကၡမၿဖစ္သူထံ လိုက္ေနခဲ့ရပါတယ္ ။ ေယာကၡမက အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္
၀န္းက်င္ပါ ။ ေယာကၡမၿဖစ္သူ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြ သတိထားၾကည့္မိေတာ့ လက္ေခ်ာင္းမ်ားအားလုံးလိုလိုနီးပါး တည့္မတ္ေၿဖာင့္တန္းမႈ ရွိမေနပါဘဲ လြန္စြာဆိုးရြားကာ ယိမ္းယိုင္လွ်က္ရွိေနတာ ေတြ ့ၿမင္ရပါတယ္ ။

က်မက ငယ္ငယ္တည္းကပင္ ရုပ္လကၡဏာအား လြန္စြာပင္၀ါသနာ ပိုးပါသူၿဖစ္၍ မေၿပာရမေနႏိုင္ ဆိုသလို ေယာကၡမၿဖစ္သူအား ေလနာေရာဂါ ေ၀ဒနာအားခံစား ရႏိုင္ေၾကာင္း ။ ေလစာမ်ားအားလည္း အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေရွာင္ရန္ ေစတနာၿဖင့္ အသိေပးခဲ့ပါတယ္ ။ ေယာကၡမက ဆိုးဆိုးရြားရြားၿဖစ္မယ္ ဆိုတာကို သူလက္မခံခ်င္ခဲ့ပါဘူး အစားအေသာက္လည္း မေရွာင္ပါဘူး ။ လက္မခံဟုဆိုရာတြင္ ရုပ္လကၡဏာအေပၚ မယုံၾကည္တာလည္း ပါပါတယ္ ။ မိမိကေတာ့ ေကာင္းတာဆိုးတာ ထပ္မေၿပာလိုပါ ။ ၀ါသနာအရ ေလ့လာၿခင္သည့္စိတ္က သာရွိေနပါတယ္ ။
ကိုယ္ယုံၾကည္ေတာ့ ကိုယ္ကိုတိုင္ အားကစားကို လိုက္စားခဲ့ပါတယ္ ။

မိမိက်မၼာေရးအရ အစာလည္းေဆး ေဆးလည္းအစာ ဆိုသည့္အတိုင္း ေလႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရာဂါအား ကာကြယ္လိုသၿဖင့္ ေရွာက္သီး အား ေရွာက္ယို ေရွာက္သီးဂ်ယ္လီ ေရွာက္သီးေဆးၿပား မၾကာမၾကာ ကိုယ္တိုင္ၿပဳလုပ္ၿပီး စားသုံးတတ္ပါတယ္ ။
ေလႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေရွာက္သီး ေတာေရွာက္သီးႏွင့္ ပ်ားရည္က အႏိုင္ဆုံးလို ့လည္း ဘၾကီးက က်မကို ေၿပာၿပထားပါတယ္ ။ က်မၾကီးၿပင္းလာလို ့ ေလေရာဂါေ၀ဒနာခံစားရပါက ေတာေရွာက္သီးႏွင့္ပ်ားရည္အားသုံးစြဲရန္ လိမ္းက်ံရန္ ေၿပာၿပပါတယ္ ။ က်မ၏ရုပ္လကၡဏာအရ ေဆးပညာဗဟုသုတ အသိပညာရွိၿမင္ေစရန္ ဘၾကီးက ေဆးစာအုပ္မ်ားသာ လွ်င္ အားလပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း အၿမဲတေစ ဖတ္ရွဴခိုင္းခဲ့ပါတယ္ ။

က်မအေနနဲ ့လုပ္ငန္းတာ၀န္အရ အၿခားၿမိဳ ့ရြာကို ေၿပာင္းေရြ ့ေနထိုင္ခဲ့ရပါတယ္ ။ ေနာက္ပိုင္းတာ၀န္က်ရာေနရာ သို ့ေၿပာင္းေရြ ့ေနထိုင္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ္လည္း ေယာကၡမ က်မၼာေရး အသဲအသန္ ၿဖစ္သည့္အခ်ိန္၌ ခြင့္ယူကာ ခင္ပြန္းၿဖစ္သူႏွင့္အတူ ေယာကၡမအား တတ္ႏိုင္သေလာက္ သြားေရာက္ၿပဳစုခဲ့ပါတယ္ ။ ထိုအခ်ိန္ေယာကၡမမွာ ေလၿဖတ္သြား၍ စကားေၿပာဆိုႏိုင္သည့္ အေၿခအေန မရွိဘဲပါးတစ္ၿခမ္း ေစာင္းရြဲ ့သြားၿပီၿဖစ္ပါတယ္ ။ က်မကိုယ္တိုင္ စိတ္ထိခိုက္ခံစားမႈတို ့ အၿပင္းအထန္ခံစားရပါတယ္ ။ က်မရင္ထဲမွာနာက်င္လွ်က္ မတတ္သာသည့္ အေၿခအေန ၿဖင့္ ရင္ဆိုင္ၿမင္ေတြ ့ခဲ့ရပါတယ္ ။

မိမိစုေဆာင္းထားသမွ် ေငြေၾကးဥစၥာ တတ္ႏိုင္သမွ်ၿဖင့္ ေယာကၡမအား ေဆး၀ါးကုသ ေပးခဲ့ပါတယ္ ။ ေနာက္ဆုံးေလေရာဂါ ေ၀ဒနာၿဖင့္ ဆုံးပါးကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္ ။ ထိုအခ်ိန္ ေယာကၡမၿဖစ္သူ အသက္(၆၉)ႏွစ္ရွိၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္ ။
အခုက်မလည္း အသက္အရြယ္အရ ငါးဆယ္၀န္းက်င္ ခ်ည္းနင္း၀င္ေရာက္ၿပီး ေလေရာဂါႏွင့္ ထိေတြ ့ခံစားေနရပါတယ္ ။ အဆိုးရြားၾကီးမဆိုသာပါ ။ ေက်ာေအာင့္ ရင္ေအာင့္ ထုံတာ က်င္တာ ေတြ ၿဖစ္ေပၚခံစားရပါတယ္ ။
ရုပ္လကၡဏာအရ ေမြးရာပါ လက္ဖ၀ါးၿပင္ရွိ လက္ေခ်ာင္းမ်ား တည့္မတ္ေၿဖာင့္တန္းမႈ မရွိပါဘဲ ယိမ္းယိုင္မႈၿဖစ္ေနပါလွ်င္ ေလေရာဂါေ၀ဒနာအား ခံစားရသည္ကို ကိုင္တိုင္ေလ့လာသိၿမင္ခံစား ခဲ့ရသၿဖင့္ ဗဟုသုတ အေနၿဖင့္ ၿပန္လည္မွ်ေ၀အပ္ပါတယ္။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..