နိဒါန္း

“ကုိယ့္ဂုဏ္ကိုယ္ေဖာ္ မသူေတာ္” ဟု ဆိုပါက ကၽြႏ္ုပ္သည္ “မသူေတာ္” ပင္ ျဖစ္ေခ်ေတာ့မည္။ သုိ႕တေစ ထို “မသူေတာ္” မည္ေခၚ ကၽြႏ္ုပ္၏ အေၾကာင္း မစံုမလင္အား ျပသ၊ ေရးရေပဦးေတာ့မည္ ျဖစ္၏။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ပါးသူတို႕၏ မိမိဂုဏ္ မိမိ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စိတ္ဝင္စားျခင္း၊ မႏွစ္သက္ျခင္း စသည့္ စိတ္ႏွလံုး ရွိသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမဲ့ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ယခု နိဒါန္းအား ေရးသားရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေပ၏။

+++++++++++++++++++++++

စာကိုယ္ – ၁

ကၽြႏ္ုပ္၏ ဘဝ အခိုက္အတန္႕တစ္ခုတြင္ လြန္စြာ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ႏိုင္လွေသာ၊ လြန္စြာ ဂြက်လွေသာ “ပန္းခ်ီဆရာ” ဆိုသူ လူတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ခဲ့ရဖူးေလသည္။ ထိုသူသည္ ပန္းခ်ီ ေရးဆြဲျခင္း အတတ္ပညာ၌ ေျပာင္ေျမာင္လွေသာ လက္ရာမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္သပ္ရပ္သည့္ လက္ရာမ်ားကိုမူ ဖန္တီးႏိုင္ပါေပ၏။

သို႕ရာတြင္ ထိုပန္းခ်ီဆရာမွာ မိမိ၏ လက္ရာအား ကမၻာတစ္လႊား ေက်ာ္ၾကားႏိုင္ေသာ လက္ရာ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားအား အခ်ိဳ႕ေသာ ေငြေၾကး ၾကြယ္ဝသူမ်ားက ေစ်းႀကီးႀကီး ေပး၍ လာေရာက္ ဝယ္ယူဖူးသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ မိမိသည္ ယခင္ ဘဝက “လီယုိနာဒို ဒါဗင္ခ်ီ” ဟူေသာ ကမၻာေက်ာ္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဝင္စားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ စကားမ်ားကို အာေပါင္အာရင္း သန္သန္ျဖင့္ ေျပာဆိုေလ့ ရွိတတ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထိုပန္းခ်ီဆရာႏွင့္ စကားေျပာသည့္ အခါမ်ားတြင္ ၎၏ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မ်ားအား နားေထာင္ခဲ့ရေပ၏။ သို႕ရာတြင္မူ ယင္းသို႕ နားေထာင္ရသည့္ အခါတိုင္း စိတ္ဝင္စားဟန္ျပျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ ဂရုျပဳ၍ နားေထာင္ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၎၏ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ စကားထြားမ်ားအား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပ၏။ သို႕ရာတြင္မူ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထိုပန္းခ်ီဆရာ၏ စကားႀကီး စကားက်ယ္မ်ားအား ႏွစ္ၿခိဳက္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၎၏ ပန္းခ်ီ ကေလာင္ အမည္အား ႏွစ္သက္၊ သေဘာက်မိေၾကာင္းကို ဝန္ခံရေပမည္။

၎၏ ကေလာင္ အမည္မွာလည္း ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ပင္ မွည့္တြင္ထားေသာ အမည္တစ္ခု ျဖစ္ေပ၏။ သို႕ရာတြင္ ထုိအမည္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ မည္သို႕ ဓါတ္က်သည္ မသိ။ ထိုပန္းခ်ီဆရာ၏ စကားႀကီး စကားက်ယ္မ်ားအား မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထိုသူ၏ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ အမည္ကိုေတာ့ျဖင့္ ႏွစ္သက္၊ သေဘာက်မိ၏။ ထိုအမည္ကား “ အနႏၱ စၾကဝဠာ (မဟာ့ မဟာ) မဟာရာဇာ xxxxxx ” ဟူ၍ပင္ ျဖစ္ေခ်ေတာ့၏။ (မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ xxxxxx ဟူ၍ ခ်န္လွပ္ခဲ့ရျခင္းကား ထိုပန္းခ်ီဆရာ၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ငဲ့ကြက္ေသာအားျဖင့္ ခ်န္လွပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ထို႕အတြက္ သည္းခံၾကပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ။)

ယင္းသုိ႕ ပန္းခ်ီဆရာ၏ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးႀကီးအား သေဘာက် ႏွစ္သက္မိေသာေၾကာင့္ပင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကေလာင္အမည္ေရွ႕တြင္ အဆိုပါ ဘြဲ႕ထူးႀကီးအား တပ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေပ၏။ သို႕ရာတြင္မူ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရည္ညႊန္းကာ တပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္၊ သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္မိေသာေၾကာင့္ တပ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါေပသည္။

+++++++++++++++++++++++

စာကိုယ္ – ၂

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထူးထူးဆန္းဆန္း အေၾကာင္းအရာ၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား လြန္စြာမွ စိတ္ဝင္စားသူ ျဖစ္ပါ၏။ စိတ္ဝင္စားသည့္ အေလ်ာက္ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားအား ၎တို႕ ဘဝတစ္ေလ်ာက္ မည္သို႕ေသာ ထူးျခားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသနည္း ဟူ၍ ေမးျမန္း စပ္စုတတ္ေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ကိုယ္တိုင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ပ်င္းပ်င္းရွိသည့္ အခါတိုင္းတြင္ ထူးထူးဆန္းဆန္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စိတ္ကူးယဥ္ ေတြးေတာ ေနတတ္ေပ၏။

ယခုေခတ္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္လည္း ထူးထူးျခားျခား ပံုမ်ားကို ရွာေဖြ ၾကည့္ရႈတတ္ေပ၏။ ထူးထူးျခားျခား သတင္းမ်ား၊ စာမ်ားကိုလည္း စိတ္ဝင္စားစြာ ဖတ္ရႈတတ္ေပ၏။ စကားစပ္မိ၍ ေျပာရပါလွ်င္ ျမန္မာျပည္ ဂ်ာနယ္မ်ားထဲတြင္ ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္မွာ ယင္းသို႕ ထူးျခားသည့္ သတင္း အမ်ားစုကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပတတ္သည့္ ဂ်ာနယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒးလီးေမးလ္ (dailymail.co.uk) ဆိုသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ထူးထူးျခားျခား သတင္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရတတ္ပါ၏။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထူးထူးဆန္းဆန္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စိတ္ဝင္စားသူ ျဖစ္သည့္နည္းတူ ထူးထူးဆန္းဆန္း အမည္နာမ မ်ားကိုလည္း တစ္ခါတစ္ရံ စဥ္းစား ေတြးေတာမိတတ္ပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ အင္တာနက္ စတင္ သံုးစြဲစဥ္အခါက၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ Gmail Account အား စတင္ တည္ေဆာက္တတ္စဥ္က မိမိ၏ ရုိးရုိး အမည္နာမ ကိုသာ အေကာင့္ နာမည္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္၍ ေပးခဲ့ပါ၏။ သို႕ရာတြင္ အျခားေသာ သူမ်ား ဦးေနသည့္အတြက္ မိမိ၏ အမည္နာမ ကို ရွင္းရွင္းဘြင္းဘြင္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရခဲ့ပါေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ အမည္နာမေနာက္တြင္ ဂဏန္းမ်ား ထည့္သြင္းၿပီးမွသာ ရရွိႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခါ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အေရွ႕အေနာက္မွ ဂဏန္းမ်ား မပါဝင္ေစဘဲ အမည္နာမ တစ္ခုတည္း ရွင္းရွင္းဘြင္းဘြင္း ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဝါသနာ အရ ထူးထူးျခားျခား အမည္မ်ားအား စဥ္းစား၍ အေကာင့္အမည္အား စမ္း၍ ျဖည့္ၾကည့္ခဲ့ပါ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ A ႏွင့္စသည့္ “Anzartone” ဟူေသာ ဂဏန္းမပါသည့္ ရွင္းရွင္းဘြင္းဘြင္း အမည္နာမအား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရခဲ့ပါ၏။ ဤသည္မွာ “အံစာတံုး” ဟူေသာ အမည္နာမ တြင္လာျခင္း၏ အစ ကနဦးပင္ ျဖစ္ပါေပ၏။

+++++++++++++++++++++++

စာကိုယ္ – ၃

ကၽြႏ္ုပ္၏ ဘဝ သက္တမ္း တစ္ေလ်ာက္တြင္ မိတ္ေဆြေပါင္း မ်ားစြာႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရဖူးေလသည္။ ထိုထိုေသာ မိတ္ေဆြမ်ားထဲတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအား ေကာင္း၏။ အခ်ိဳ႕သည္ကား ဆိုး၏။ ဤသည္မွာလည္း ေလာက၏ ဓမၼတာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေလသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ျမင္ဖြယ္ မရွိပါေခ်။ ေကာင္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအား စြန္႕ခြာျခင္းဟူေသာ အမႈကိစၥမွာ မိမိ၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ေခ်ေတာ့၏။

ယေန႕ေခတ္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနၾကေသာ အင္တာနက္ ဟူသည္ကို မိတ္ေဆြစာရင္း သြပ္သြင္းရပါမူ မည္သို႕ေသာ မိတ္ေဆြမ်ိဳး ျဖစ္ေလမည္နည္း။ ကၽြႏ္ုပ္၏ အျမင္ကို ေျပာရပါမူ “အင္တာနက္” ဟူသည္ “မီး” ကဲ့သို႕ေသာ မိတ္ေဆြမ်ိဳး ဟူ၍သာ ဆိုခ်င္ပါ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သံုးတတ္သူမ်ားအဖို႕ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရရွိႏိုင္သကဲ့သို႕ မသံုးတတ္သူမ်ားအဖို႕မူ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါေပ၏။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ဘဝတြင္လည္း ထို အင္တာနက္ ဟူေသာ မိတ္ေဆြႀကီးႏွင့္ ရင္းႏွီးခြင့္ ရခဲ့ပါ၏။ ယေန႕မွစ၍ ေနာက္သို႕ ျပန္လွန္ ေရတြက္ပါေသာ္ သံုးႏွစ္ခန္႕ဟူေသာ ကာလအတြင္း အင္တာနက္ ဟူေသာ မိတ္ေဆြႀကီးႏွင့္ ရင္းႏွီးသထက္ ရင္းႏွီးခြင့္ ရခဲ့ပါေလ၏။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္ ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ မထူးဆန္း သကဲ့သို႕ ျဖစ္သြားေသာ္လည္း ယခင္ သံုးႏွစ္ဝန္းက်င္ခန္႕ကမူ အင္တာနက္ ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ မမွည့္ေသးေသာ သစ္သီးမ်ားကဲ့သို႕ ခပ္စိမ္းစိမ္းသာလွ်င္ ျဖစ္ခဲ့ပါေပ၏။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ယခုအခါ အင္တာနက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရေနပါ၏။ ယင္း ကုမၸဏီအား စတင္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္မွပင္ အင္တာနက္ ဟူသည္ကို သိခြင့္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စကားေျပာသည့္အခါတြင္ ၎တို႕မွ အင္တာနက္၊ အေကာင့္၊ ဂ်ီေတာ့ပ္ စသည္တို႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာေနၾကေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္မွာမူ ထိုထိုေသာ အရာတို႕မွာ မည္းသည္၊ ျဖဴသည္ ဟူ၍ပင္ မသိခဲ့ေခ်။ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါေပ၏။ ယင္းအခ်ိန္က ကၽြႏ္ုပ္၏ အထင္မွာ အင္တာနက္ ဟူသည္ ကြန္ပ်ဴတာ ျဖစ္ၿပီး စာစီစာရိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္၏ ဟူ၍ ထင္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

တစ္ခါက ကၽြႏ္ုပ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႕ ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ လွည့္လည္ သြားလာေနစဥ္ “Internet Cafe” ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ တစ္ခုကို ျမင္ေတြ႕လိုက္ရစဥ္ မည္သို႕ စိတ္ကူးေပါက္သြားသည္ မသိ။ အဆိုပါ အင္တာနက္ ကေဖး အား စူးစမ္းလိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္အစဥ္တြင္မူ အင္တာနက္ ကေဖး ဟူသည္မွာ ေစ်းႀကီးေသာ ေကာ္ဖီဆိုင္ တစ္ဆိုင္ပင္ေလာ ဟူ၍ ထင္မွတ္မိခဲ့ပါေပ၏။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အဆိုပါ အင္တာနက္ ကေဖးဆိုင္အတြင္းသို႕ မ်က္ႏွာအား တည္တည္တံ့တံ့ ထား၍ မိမိ သိရွိသည္ဟူေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္ ဝင္သြားခဲ့ပါ၏။ ဆိုင္အတြင္းသုိ႕ ေရာက္ေသာအခါတြင္ ေကာ္ဖီဆုိင္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္၍ သြားခဲ့ရပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ မ်ားစြာသာလွ်င္ ရွိေနပါ၏။ ယင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္လည္း ခပ္တည္တည္ျဖင့္ပင္ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးေရွ႕သို႕ ဝင္၍ ထိုင္ေနလိုက္ပါ၏။ ၿပီးေနာက္ မိမိ သိရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ဖဲဂိမ္းအား ဖြင့္၍ ကစားပါ၏။ ၁၅ မိနစ္ခန္႕ ၾကာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္လည္း ပ်င္းပ်င္း ရွိလာသည္ႏွင့္ ခပ္တည္တည္ပင္ ကြန္ပ်ဴတာ ေရွ႕မွ ထ၍ ထြက္ခဲ့ပါ၏ (က်သင့္သည့္ အဖုိးအခပင္ မေပးျဖစ္ခဲ့ပါေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခဏတာ သံုးရုံျဖင့္ ေငြေၾကး ေပးစရာ မလိုဟု ယူဆသည့္အေလ်ာက္ က်သင့္သည့္ အဖုိးအခအား မေပးပါဘဲ ဆိုင္အတြင္းမွ ထြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ယခုအခ်ိန္မွ ျပန္လည္ ေတြးမိသည္မွာ ထိုအခ်ိန္က မိမိ၏ အျဖစ္မွာ ရယ္ေမာခ်င္စရာပင္ ျဖစ္ေနပါေတာ့၏။)။ ဤတြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္ထဲ၌ အင္တာနက္ကေဖး ဟူသည္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားစြာရွိေသာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ဟူ၍သာ မွတ္သားလိုက္ခဲ့မိပါ၏။

ကၽြႏ္ုပ္ ကုမၸဏီသုိ႕ စတင္ဝင္ေရာက္စဥ္က ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသံုးျပဳတတ္ပါေသာ္လည္း အင္တာနက္ ဆုိသည္အား သံုးတတ္ဖို႕ရန္ မဆိုထားဘိ၊ သိပင္ မသိခဲ့ပါေခ်။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အင္တာနက္ ဆိုသည္ကို သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္၏ ေကာင္းမႈျဖင့္ အြန္လိုင္းဂိမ္းေဆာ့ျခင္းျဖင့္ စတင္ သိကၽြမ္းခဲ့ရပါေလ၏။ ယင္းေနာက္တြင္ Gmail ဆိုသည္ကို သိခြင့္ ရခဲ့ပါ၏။ ထိုစဥ္က ကၽြႏ္ုပ္သည္ Gmail Account မဖြင့္တတ္၍ အျခားေသာ သူတစ္ေယာက္အား ခ,ယ ကာ ဖြင့္ေပးပါရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသူမွ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳ၍သာ ေနခဲ့ပါ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အင္တာနက္ ဟူသည္ကို စတင္ သိခြင့္ရခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ “မင္းလားကြ အင္တာနက္” ဟူ၍ မေက်နပ္ေသာ လူတစ္ေယာက္အား စိတ္လိုလက္ရ ရိုက္ႏွက္သကဲ့သို႕ အင္တာနက္ ဆိုသည္ႀကီးအား အားရပါးရ ကလိျခင္းကို စတင္ခဲ့ပါေတာ့၏။ ဤသို႕ျဖင့္ပင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အင္တာနက္ႏွင့္ ရန္သူအျဖစ္မွ မိတ္ေဆြ၊ မိတ္ေဆြ အျဖစ္မွ မိတ္ေဆြႀကီး အျဖစ္သို႕တိုင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ရပါေလေတာ့၏။

အင္တာနက္ ဟူေသာ မိတ္ေဆြႀကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဆရာႀကီး ဂူဂဲလ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးခြင့္ ရခဲ့၏။ အျခားေသာ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ ေလ့လာခြင့္ ရခဲ့ပါ၏။ ယခု ဂဇက္ ဟူေသာ ခင္မင္စရာ၊ ေလးစားစရာ ေကာင္းလွေသာ လူမ်ား ရွိေနသည့္ ရြာႀကီးသည္လည္း အင္တာနက္ မိတ္ေဆြႀကီးမွ လမ္းညႊန္လိုက္ေသာ ေနရာဌာန တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါေလေတာ့သတည္း။

+++++++++++++++++++++++

by – မဟာရာဇာ အံစာတံုး

About မဟာရာဇာ အံစာတံုး

has written 306 post in this Website..

အခ်ိဳ႕ေသာ အရာေတြဟာ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ျပန္ေကာင္းဖို႕ မလြယ္ဘူး။ အခ်ိဳ႕အရာေတြ က်ေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ပိုပို ေကာင္းလာတတ္တဲ့ အမ်ိဳး။ ႏႈတ္ခမ္းေမြး ေျပာင္ေအာင္လို႕ ရိတ္တယ္။ ရိတ္ေလ .. သန္ေလပဲ။ ထိပ္ေျပာင္လို႕ ဆံပင္ သန္ေအာင္ လုပ္တယ္။ မလြယ္ျပန္ဘူး။ ဒီသေဘာ .. ဒီသေဘာ။