ယခုေဖာ္ျပထားေသာအိမ္ေလးကေတာ့UK နိဳင္ငံ သီသန္ ့ေနရာေလးတစ္ခုတြင္တည္ေဆာက္ထားေသာအိ္မ္ေလးျဖစ္ပါတယ္
ထိုအိမ္ေလးကို သစ္ခြပန္းပံုကဲ့သို ့တည္ေဆာက္ထားျပီ ေျမျပင္နွင့္အနဲငယ္မွ်သာထိျပီးေရေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္…
ေရေအာက္မွအင္နာဂ်ီ(energy)စြမ္းအင္ကိုေကာင္းစြာထုပ္ယူနိဳင္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါတယ္..
သန္ ့ရွင္းေအးျမေသာေရ ေကာင္းေရသန္ ့ကိုအျပည္ ့အ၀ရရွိျပီ ေရထည္းမွာ လွ်ပ္စစ္မီးကိုထုပ္ယူနိဳင္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားတယ္လို ့စိုပါတယ္..
ထိုိအိမ္ေလးတည္ေဆာက္မူ ့ကုန္က်စရိတ္အားလံုးမွာ £7.2 million ရွိပါတယ္..သဘာ၀တရားနွင့္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္..ေရမီးလွ်ပ္စစ္ အားလံုးကိုသဘာ၀တရားမွရယူထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္
ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ရံရာသီဥတုအေျခေနေျကာင့္ေရတက္လာပါက ေနထိုင္လို ့မရတဲ့အေျခအေနမွာရွိပါတယ္..
ေဆာင္းရာသီေႏြရာသီတို ့မွာေနထိုင္မို ့အပန္းေျဖ တည္ေဆာက္ထားေသာအိမ္ေလးအေျကာင္းတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္
forward mail
Eco-friendly Orchid House by by Sarah Featherstone - 1

Eco-friendly Orchid House by by Sarah Featherstone - 2

Eco-friendly Orchid House by by Sarah Featherstone - 3

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..