ဆီမီးယိမ္းကေန ပံု ရွာမေတြ ့လို ့…..

( အမွန္တရား…. ဆိုရာတြင္…. ကိုယ့္အတၱ နွင့္ကိုယ္….

တစ္ဦးတည္း..မွန္ေနေသာ… အမွန္တရား မဟုတ္ပဲ…..

အားလံုး အတြက္လည္း.. မွန္ကန္ေသာ../ သဘာ၀ ေလာက အမွန္တရားစစ္စစ္လည္း..ျဖစ္ေသာ…

သစၥာတရား / အမွန္တရား ကိုသာ..ဆိုလိုပါသည္ ။ )

===============================

သူတပါး ၏ မ်က္ရည္ကိုေတာင္…ညွစ္ ထုတ္နိုင္ သည္……ဆိုေတာ့………

ထို လက္ ပိုင္ရွင္မ်ား…၏ အစြမ္းအစ ကို…

ေလွ်ာ့ တြက္ လို ့ေတာ့မရပါ ။

ကိုယ့္ အနားကို….ေရာက္လာေသာ..လက္သည္…..

ကိုယ့္ မ်က္ရည္ကို…. ညွစ္ထုတ္နိုင္မယ့္..လက္ေတြ…လား……. ဆိုတာေလးေတာ့…..

တိတိက်က် သိနိုင္ / ရိပ္မိနိုင္ / အကဲ ခတ္နိုင္မယ့္ အစြမ္းအစ….

ကိုယ့္မွာ..ရွိထားမွ..ျဖစ္ေတာ့မည္ ။

====================================

ယိမ္းက ေနေသာ ကေခ်သည္ တို ့ ၏ လက္မ်ား ကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ ။

ညီညာ၍ လွပ ေသာ အယိမ္းအနြဲ ့ မ်ား နွင့္ … ယိမ္း က ေသာ လက္မ်ား ။

အလြန္ ရွဳ မျငီး စဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ယိမ္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ က်ြန္ေတာ္ အခ်စ္ဆံုး / ၾကည့္ မဝ ဆံုး ယိမ္း မွာ ဆီမီး ယိမ္း ျဖစ္ပါသည္ ။

ဆီမီးခြက္ကေလးမ်ား…. ကို..ကိုယ္စိိီ ကိုင္ကာ…. ညီညာ လွပစြာ.. က ျပေနေသာ..ယိမ္းကေခ်သည္ တို့ ၏

( ယိမ္းကေနေသာ ) လက္ကေလးမ်ား သည္…. ခ်စ္စရာ အလြန္ ..ေကာင္းပါသည္ ။

=========================================================

ယိမ္း… က…ေသာ… လက္မ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားရင္းျဖင့္… ေလာက မွာ.. လက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး.. ရွိေနေၾကာင္း…အထိ..

အေတြး နယ္ပယ္ ကို ခ်ဲ ့ထြင္…ဖို ့.ၾကိဳးစားမိပါသည္ ။

ေလာကတြင္…လက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး..ရွိပါသည္ ။

ထို လက္ အမ်ိဳးအစား…မ်ားစြာ.. ထဲ မွ…

အခ်ိဳ ့လက္မ်ားမွာ…

ေအာက္ပါအတိုင္း ရွိေနပါသည္ ။

-=========================================

ေပးေသာလက္မ်ား ( ၁ )

အေပးသာ ..ရွိေသာ လက္မ်ားသည္… စြန့္လႊတ္ အနစ္နာ ခံရသူ တို ့၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ… လက္မ်ား.ျဖစ္ပ့ါသည္ ။

ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀မွာ… ေပးေသာလက္ နွစ္စံု ကေတာ့….အေသအခ်ာကို…ရွိေနခဲ့ပါသည္ ။

ထို လက္ နွစ္စံု မွာ..ကၽြန္ေတာ့္ ေဖေဖ နွင့္ ေမေမတို ့ ၏ လက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္ ။

ကၽြန္ေတာ့္ကို…….. တရား အသိမ်ား..သိနိုင္ေအာင္… (သိေတာ့ မသိေသးပါ ) စာအုပ္မ်ား… ေရးသား..ထုတ္ေ၀ ေပးေနေသာ ..

ဆရာေတာ္မ်ားနွင့္……

ကၽြန္ေတာ္…ေလးစား.စြာ..အားက် အတု ယူ ခဲ ့ရေသာ… စာေပ ပညာ ရွင္မ်ား ၏ လက္မ်ား..သည္လည္း..( ကၽြန္ေတာ့္အတြက္.. )

ေပးေသာလက္မ်ား..စာရင္း…. ၀င္ပါသည္ ။

ထို ..ေပးေသာ လက္မ်ားကို… ကၽြန္ေတာ္..ခ်စ္ျမတ္နိုး …. ၍ တန္ဖိုး..ထား..မိပါသည္ ။

–===========================================

ေပးေသာလက္မ်ား ( ၂ )

ေပးေသာလက္မ်ား ထဲတြင္…

မေပးခ်င္ပဲ..ေပးလိုက္ရတတ္ေသာ..လက္မ်ား..လည္း.ရွိေနပါသည္ ။

မေပးသင့္ / မေပးထိုက္ တာကို… မတရားသျဖင့္.ေတာင္းယူ ( သိမ္းပိုက္ ) သူမ်ား…အား…..

အားမတန္…၍ မာန္ ေလွ်ာ့ကာ…. မေပးခ်င္ပဲ..ေပးလိုက္ ရေသာ… လက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္ ။

လာဘ္ေပး / လာဘ္ ယူ…ျခင္းမ်ားတြင္…. လာဘ္ေပးရသူသည္….. မေပးခ်င္ပဲ.. ေပးရေသာ.. လက္ ျဖစ္သည္ ။

လာဘ္ယူ သူ ( လာဘ္စားသူ ) သည္…. သိမ္းပိုက္တတ္ေသာ..လက္ ျဖစ္သည္ ။

မေပးခ်င္ပဲ..ေပးလိုက္ရေသာ…လက္မ်ားကို… ကၽြန္ေတာ္…. ကိုယ္ခ်င္းစာ…သနား ျပီး….

မယူသင့္ပဲ..ယူငင္ သိမ္းပိုက္တတ္ေသာ လက္မ်ားကိုေတာ့………………

ကၽြန္ေတာ္..မုန္း ပါသည္ ။

========================================================

သိမ္းပိုက္တတ္ေသာ လက္မ်ား ( ၁ )

သိမ္းပိုက္တတ္ေသာ လက္မ်ား အမွတ္…တစ္ထဲတြင္….

မယူသင့္ပဲ..ယူ တတ္ေသာ လက္မ်ားကို.. ထည့္ သြင္း ရပါမည္ ။

ထိုကဲ့သို ့…. မယူသင့္ပဲ..ယူ တတ္ေသာ လက္မ်ားကို…

ရာထူး ၾကီးမား..ေသာ…

အာဏာျပင္းထန္ေသာ…. လုူစားအခ်ိဳ ့( အခ်ိဳ ့) တြင္… ေတြ ့ရတတ္ပါသည္ ။

အလိုေလာဘ ၾကီးသူ…/ အင္အား ၾကီးသူ ( အခ်ိဳ ့) ၏ လက္မ်ားသည္…အင္အားမရွိသူ…

အားနည္းသူ…တို ့ ဆီမွ…. ရ နိုင္သမွ် ကို.. သိမ္းၾကံဳး..ယူငင္ဖို ့…

အသင့္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္ ။

လယ္ေျမနွင့္ အျခား အရာမ်ား… သိမ္းယူတတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို… ျမင္တိုင္း / ၾကားတိုင္း… သိမ္းပိုက္ေသာ လက္မ်ား အေၾကာင္း..စဥ္းစားမိပါသည္ ။

သိမ္းပုိက္တတ္ေသာ လက္မ်ား ကို ကၽြန္ေတာ္…

မခ်စ္ပါ ။

==============================================

———————————————————————————————————

သိမ္းပိုက္တတ္ေသာ လက္မ်ား ( ၂ ) သို့မဟုတ္ ယူသင့္လို ့ယူရေသာ လက္မ်ား

ယူသင့္လို ့ယူ ရေသာ လက္မ်ားကေတာ့….

အနည္းငယ္ ခ်စ္စရာေကာင္းပါသည္ ။

တစ္စံုတစ္ေယာက္ထံမွ……

တစ္ခုခု ရေအာင္ ..ယူ ျပီးေသာအခါ…..

ထို တစ္ခုခုကို ….

အျခား… လိုအပ္သူ တစ္ေယာက္ေယာက္ ကို ျပန္ေပးတတ္ေသာ…. လက္ ျဖစ္သည္ ။

( ယူသင့္လို ့ယူတယ္..သာ ရွိျပီး..ျပန္ မေပးတတ္ေသာ လက္မ်ားလည္း ရွိပါသည္ ။ဒါကေတာ့ ယူုသင့္လို ့ယူတာဆိုေတာ့……ေျပာစရာမရွိပါ ။ )

သမာသမတ္က်ေသာ…. စီးပြါးေရးသမားမ်ား… ၏ လက္မ်ားသည္..ယူသင့္လို ့ယူေသာ..လက္မ်ားျဖစ္နိုင္ပါသည္ ။

ယူသင့္ေသာ..အျမတ္ ထက္ ..ပို မယူေသာ….

ယူသင့္ ယူထိုက္ ၍ ယူခဲ ့ေသာ..အျမတ္ မ်ား.ထဲမွ….

အမ်ားေကာင္းက်ိဳးကို.လိုလားစြာ……

ျပန္လည္…. ကူညိီ ပံ့ပိုး..ေပးေ၀ မွ် ..တတ္ေသာ… လက္မ်ား..မို ့….

တစ္မ်ိဳးေတာ့….

ခ်စ္စရာ ေကာင္း ပါသည္ ။

============================================

တားဆီး တတ္ေသာ လက္မ်ား ( ၁ )

ဒါလည္း.နွွစ္မ်ိဳး.နွစ္စား ရွိေနျပန္ပါသည္ ။

တစ္မ်ိဳးက……. မလို..မုန္းထား ၍

တားဆီးတတ္ေသာ လက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္ ။

ျဖစ္သင့္တာ..ျဖစ္သ ြားမွာကို… မလိုလာ း၍…..

မနာလို စြာ… တားဆီး ပိတ္ပင္တတ္ေသာ….. လက္မ်ား …လည္း. ျဖစ္သည္ ။

============================================

တားဆီးတတ္္ေသာလက္မ်ား ( ၂ )

ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့………………………

မျဖစ္သင့္တာကို..မျဖစ္ရေအာင္……

အက်ိဳးလိုလားစြာ…….

တားဆီး..ေပးေသာ.. လက္မ်ား…ျဖစ္သည္ ။

=================================================

ေခၚယူတတ္ေသာ လက္မ်ား ( ၁ )

ေကာင္းတာ / မွန္တာ လုပ္ျဖစ္ေအာင္……

ေကာင္းမွဳ ရွိရာကို… ေခၚတတ္ေသာ လက္မ်ား….မို ့…

ေခၚယူတတ္ေသာ လက္မ်ား ( ၁ ) သည္..ခ်စ္စရာ ေကာင္းပါသည္ ။

ဘ၀ မွာ..မ ေမ့နိုင္စရာ……ေက်းဇူး..တင္ထိုက္ေသာ..လက္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္ ။

=================================================

ေခၚယူတတ္ေသာ လက္မ်ား ( ၂ )

မေကာင္း / မမွန္ ေသာ လမ္းမွား…ထဲသို ့ရာက္ေအာင္….

ဆြဲေခၚ တတ္ေသာ လက္မ်ား… လည္း.. ရွိပါသည္ ။

ထို ကဲ့သို ့.ေခၚယူျခင္းကေတာ့… သိပ္မေကာင္းပါ ။

ထိုလက္မ်ားသည္……

အဆိပ္ခြက္ကို….ေခ်ာ့ တိုက္မည့္..လက္မ်ား..ျဖစ္ပါသည္ ။

မုန္းစရာ.ေကာင္းပါသည္ ။

======================================================

မ်က္ရည္ ညွစ္ေသာ… လက္မ်ား…

အလြန္………….

ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္ ။

မ်က္ရည္ ညွစ္ထုတ္တတ္ေသာ လက္ ပိုင္ရွင္မ်ားသည္….

ပညာပါပါ..ျဖင့္…. သူတို ့အစြမ္းအစ ကို ျပ တတ္ပါသည္ ။

ေတာ္ရံု တန္ရံုျဖင့္..ရုန္း ထြက္ ၍ မရေလာက္ေအာင္…..

ခ်ည္ေနွာင္ ျပီးကာမွ……..

မ်က္ရည္ ထြက္ေအာင္….. ညွစ္ထုတ္..တတ္သည့္ လက္မ်ား ျဖစ္သည္ ။

ရက္စက္လွပါသည္ ။

သူတပါး ၏ မ်က္ရည္ကိုေတာင္…ညွစ္ ထုတ္နိုင္ သည္……ဆိုေတာ့………

ထို လက္ ပိုင္ရွင္မ်ား…၏ အစြမ္းအစ ကို…

ေလွ်ာ့ တြက္ လို ့ေတာ့မရပါ ။

ကိုယ့္ အနားကို….ေရာက္လာေသာ..လက္သည္…..

ကိုယ့္ မ်က္ရည္ကို…. ညွစ္ထုတ္နိုင္မယ့္..လက္ေတြ…လား……. ဆိုတာေလးေတာ့…..

တိတိက်က် သိနိုင္ / ရိပ္မိနိုင္ / အကဲ ခတ္နိုင္မယ့္ အစြမ္းအစ….

ကိုယ့္မွာ..ရွိထားမွ..ျဖစ္ေတာ့မည္ ။

==============================================

ေခ်ာက္ထဲ တြန္းခ်တတ္ေသာ… လက္မ်ား

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ…….ထက္…ပိုေသာ…

စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ…. / မုန္းတီး.နာၾကည္းဖြယ္ရာ… လက္မ်ား …ျဖစ္သည္ ။

ေခ်ာက္နက္နက္ ထဲ…. တြန္းခ် တတ္ေသာ..လက္မ်ား သည္……

မာယာ လည္း.မ်ား လွပါသည္ ။

လက္ယပ္ေခၚ..သေယာင္ေယာင္… ျဖင့္… ေခၚယူ….ျပီးမွ…..

ယံုၾကည္မွဳကိ္ုေရာ…..

ဘ၀ ကိုပါ…….

ေခ်ာက္ထဲ..တြန္းခ် ပစ္တတ္ေသာ…. လက္မ်ား.ျဖစ္သည္ ။

မာယာကို… ပညာ ပါပါ သံုးျပီး…..

အျငိဳး ကြန္ယက္ျဖင့္ …ခ်ဳပ္ကိုင္… တြန္းခ် တတ္ေသာ….

လက္မ်ား…ျဖစ္သည္ ။

အျငိဳးၾကီးစြာျဖင့္……. မာယာကို..ပညာ လို သံုးျခင္း…အထြဋ္အထိပ္သို ့ ေရာက္ေသာအခါ…မ်ားတြင္…

လက္မ်ားျဖင့္သာ မက…..

သူတို ့၏ ေျခေထာက္မ်ားျဖင့္ပါ…..

ေခ်ာက္ထဲ..ကန္ခ် တတ္ေသးသည္ ။

ဘ၀တစ္ခုလံုး…ျပန္..ဆယ္ယူလို ့မရေလာက္ေအာင္….

တြန္းခ် တတ္ေသာ လက္မ်ားမို ့….

အလြန္ ေရွာင္ရွား..သင့္ေသာ… လက္မ်ား..အျဖစ္..

မွတ္တမ္း..တင္ခဲ့ခ်င္ပါသည္ ။

-=========================================================================

ညႊန္ျပတတ္ေသာ လက္မ်ား

ညႊန္ျပ တတ္ေသာ…. လက္မ်ား…သည္..ထိထိေရာက္ေရာက္…မကူညီနိုင္ / ကယ္တင္ မေပးနိုင္သူတို ့၏ လက္မ်ား..ျဖစ္ပါသည္ ။

ဆြဲေခၚ ဖို ့…. / ကမ္းလက္ကေလး..လွမ္းေပး ဖို ့…. စသည္ျဖင့္…

ဘာမွ လုပ္ မေပးနို္င္ေသာအခါ……

ညႊန္ျပ ျခင္း သည္သာ…….

သူတို ့ ၏ …ကူညီျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။

သင့္ေတာ္ မွန္ကန္ေသာ..လမ္းကို… ညႊန္ျပ နိုင္လာေလေလ…..

သူတို ့ …၏ ကူညီမွဳ. ( ညႊန္ျပ မွဳ ).က ပို၍

အက်ိဳး ရွိ ( တန္ဖိုး တက္ ) လာေလေလ…….

=============================================

လက္နက္ ကိုင္ေသာ…..လက္မ်ား

လက္နက္ကိုင္ေသာ… လက္မ်ား…သည္….

လံုျခံဳ လိုမွဳ… နွင့္…..

သိမ္းပိုက္လိုမွဳ..မ်ားေၾကာင့္..ျဖစ္လာရပါသည္ ။

( အေၾကာက္တရား နွင့္.. ကာကြယ္ ခုခံ..လိုမွဳ.ေၾကာင့္လည္း… လက္နက္ကိုင္ၾကပါေသးသည္ ။

အေၾကာက္တရားနွင့္ ကာကြယ္ခုခံလိုမွဳေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ျခင္းကိုလည္း..လံုျခဳံ လိုမွဳေၾကာင့္… ဟု ပဲ.. ကၽြန္ေတာ္… သတ္မွတ္မိပါသည္ ။ )

ဘာပဲ.ေျပာေျပာ………

လက္နက္ၾကီး တကားကား နွင့္…..

ကိုယ္လိုရာကို..ေရာက္ေအာင္… / ရေအာင္…. လုပ္ယူေနျခင္းသည္……

မျငိမ္းခ်မ္းေသာ.. ကိစၥသာ..ျဖစ္ပါသည္ ။

လက္နက္ ေတြ..ကိုင္ေဆာင္ထားမည့္အစား…..

အျခားတစ္ခုခု… ကို…

ကိုင္ေဆာင္နိုင္လွ်င္.. ပို၍ သင့္ေတာ္..မည္ ထင္မိပါသည္ ။

ဥပမာ…….

ေမတၱာတရား…

လူသားခ်င္း ( သတၱ၀ါခ်င္း ) စာနာေထာက္ထားမွဳ..

………………………

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကၽြန္ေတာ့္ လက္မ်ား….

လက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး.ရွိေနေၾကာင္းကို…..

စဥ္းစားျပီးေသာ အခါ……………………..

ကၽြန္ေတာ္…..

ကိုယ့္လက္ အေၾကာင္းကို…

ကိုယ္..ျပန္စဥ္းစား ရပါသည္ ။

ကၽြန္ေတာ့္လက္……………………..

ကၽြန္ေတာ့္ လက္ဟာ..ဘယ္လို ..လက္မ်ိဳးလဲ………………….

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကၽြန္ေတာ့္လက္က… ဘယ္လို လက္အမ်ိဳးအစားလဲ….

ထပ္ခါ ထပ္ခါ….. အေျဖရွာျပီးေသာအခါ…………………..

ကၽြန္ေတာ့္လက္မ်ား…..

ဘယ္လို လက္အမ်ိ္ဳးအစားထဲမွာ..ပါေနသလဲ..ဆိုတာ. သိလိုက္ရပါသည္ ။

ကိုယ္ ့လက္ အေၾကာင္းကို… ကိုယ္တိုင္ တိတိက်က် သိနိုင္ဖို ့…….

ကိုယ့္ အတၱ နွင့္.. မာန

ကိုယ့္ကို ကိုယ္ အထင္ၾကီးမွဳ… မ်ားကို… အေတာ္ေလး…ခြါခ်… လိုက္ ရျပီးမွ….

သိလိုက္ရတာ ျဖစ္ပါသည္ ။

ကၽြန္ေတာ့္ လက္မ်ား သည္…. ( ……………………………. ) ေသာ…… လက္မ်ား..ျဖစ္ပါသည္ ။

(( ကြက္လပ္ကေလးထဲမွာ… ကၽြန္ေတာ့္လက္ ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားဆိုတာ… စာဖတ္သူမိတ္ေဆြကပဲ.ျဖည့္ျပီး. ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္ .။

ကၽြန္ေတာ့္လက္….လို ့ဆိုရာမွာ…….. ကၽြန္ေတာ္ အလင္းဆက္ ၏ လက္ ကိုပဲ…..ေျပာတာ …. လို ့ မယူဆပဲ……………………………

………………………………………………. :kwi: ))

=======================================================================

ေကာင္းျပီ။

ကၽြန္ေတာ့္လက္မ်ား…. ဘယ္လို..လက္အမ်ိဳးအစားထဲမွာ..ပါေနေန…..

( အဲဒါထက္ တစ္ဆင့္ တက္ေျပာရရင္..) ခင္ဗ်ားတို ့ ရဲ ့ လက္မ်ား…. ဘယ္လို လက္အမ်ိဳးအစားထဲမွာပါေနေန..ေပါ့ေနာ္ ။

တကယ္တမ္း..ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္ တာက…ဘာလဲ………

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကၽြန္ေတာ္ တို ့ ၏ လက္မ်ား နွင့္……………… သူတပါးကို…

ေခ်ာက္ထဲ..တြန္းမခ် မိဖို ့…….

သူတပါး ၏ မ်က္ရည္မ်ားကို.. ညွစ္မထုတ္မိဖို ့…..

မတရား သျဖင့္… မသိမ္းပိုက္မိဖို ့…..

မေလ်ာ္ေသာ… လမ္းမွားမ်ားကို… ညႊန္… မျပ မိဖို ့…..

မေကာင္းေသာ လမ္းထဲ… ( ကိုယ္ ေရာက္ေနရင္ေတာင္.. ) သူတပါးကို..ဆြဲ မေခၚမိဖို ့…..

မကိုင္သင့္ေသာ..လက္နက္မ်ားကို… မကိုင္ မိဖို ့……..

စသျဖင့္……………….

ကၽြန္ေတာ္… ( တို ့) ၾကိဳးစားရပါဦးမည္ ။

ဒါက တစ္ပိုင္း…..။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကၽြန္ေတာ္ တို ့ရဲ ့လက္ေတြ….

တစ္ေယာက္နဲ ့တစ္ေယာက္….ဘယ္ေလာက္ပဲ… မတူ ကြဲျပား..ျခားနားေနပါေစ……။

မတူ ကြဲျပား ျခားနားမွဳ ကို… အသာ ဖယ္ ထားျပီး…

ေလာေလာဆယ္ေတာ့……….

အင္းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ..ေလာေလာဆယ္.ေတာ့…..

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(ဆီမီးခြက္ကေလးမ်ား…. ကိုင္ျပီး… ညီညိီညာညာ လွပ စြာ..က တတ္ေသာ…

ဆီမီးယိမ္းကို..နွစ္သက္ သေဘာက်ေသာေၾကာင့္….. )

မိတ္ေဆြမ်ား..ခင္ဗ်ာ……… …

ကၽြန္ေတာ္ နွင့္အတူ…….. ယိမ္း ကေစခ်င္ပါတယ္ ။

(အလင္းဆက္ၾကီး..ယိမ္းက ခ်င္ေနျပီ..လို ့ … ထင္ကုန္ၾကျပီေပါ့ေနာ္ ။

မထင္ပါနဲ ့… ယိမ္းဆိုတာ… ဟိုလို..က ျပ ရမယ့္ ယိမ္းကို မဆိုလိုပါဘူး ။

ယိမ္းကၾကရေအာင္ ဆိုတာ…သေကၤတ နဲ ့.ေျပာလိုက္တာပ ါ ။ဘ၀ဆိုတာလည္း.. က….ျပ ေနရတဲ ့ဇာတ္တစ္ပုဒ္မဟုတ္လား..။ အဟိ ။ :kwi:

ကဲကဲ… စကားေျပ…. စီးေၾကာင္း ထဲ.ျပန္ သြားပါ့မယ္ ။ )

————————————————————————-

ကၽြန္ေတာ္….တို ့ ၏ လက္မ်ား… အတုူတကြ……..

ယိမ္းနြဲ ့လွဳပ္ရွားျပီး…

အနုပညာ ဆန္ေသာ…. ကၾကိဳး..ကဟန္မ်ား….ကို….

ဖန္တီး…ၾကေစခ်င္ပါသည္ ။

ကၽြန္ေတာ္တို ့ အားလံုး ၏ လက္မ်ား..ထဲတြင္…..

“ အမွန္တရား..”ဆိုေသာ ဆီမီးခြက္ကေလးမ်ား…. ကိုယ္စီ….. ကိုင္ေဆာင္ကာ….

အားလံုး..ညီတူ. မွ်တူ…

က..ၾကပါစို ့…..။

( အမွန္တရား…. ဆိုရာတြင္…. ကိုယ့္အတၱ နွင့္ကိုယ္ …

တစ္ဦးတည္း..မွန္ေနေသာ… အမွန္တရား မဟုတ္ပဲ…..

အားလံုး အတြက္လည္း.. မွန္ကန္ေသာ../ သဘာ၀ ေလာက အမွန္တရားစစ္စစ္လည္း..ျဖစ္ေသာ…

သစၥာတရား / အမွန္တရား ကိုသာ..ဆိုလိုပါသည္ ။ )

ထိုသို ့ျဖင့္………..

ထို အမွန္တရား ၏ အလင္းေရာင္…မ်ား..သည္…..

ကၽြန္ေတာ္..တို ့…. အားလံုး ၏ လက္မ်ား… ဆီမွ….

ညီညီျဖျဖ… လင္းလက္ေတာက္ပ လာပါလိမ့္မည္ ။

လွပ ညီညာစြာ…. အတုူတကြ… ကိုယ္စီ..ယိမ္းနြဲ ့ က…. ျပ..ၾကဖို့ သာ….

လိုပါသည္ ။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… ။ ။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အမွန္တရား ကို…. လက္ကိုင္ထားေသာ….

ယိမ္း..က ျခင္းသည္……

ဆီမီးယိမ္းထက္ ပင္…. ပို လွပ မည့္…….. အနုပညာ…. ဟု……

ကၽြန္ေတာ္…

ယံုၾကည္ပါသည္ ။

===============================================================

ေလးစားစြာျဖင့္….

အလင္းဆက္

21 . 11 . 2012 . PM

alinsett.art@gmail.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ေတြးမိတာေလး….

ခ်ေရးမိတာပါ ။

လြန္သြားတာ..ကၽြံ သြားတာ ရွိရင္.. နားလည္ ခြင့္ခြင့္လႊတ္ေပးေနာ္ ။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

ရ = = ? ???

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .