အားလံုးပဲမဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။

က်ေနာ္ ဒီအေၾကာင္းအရာကို လြန္ခဲ့တဲ့တစ္လ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္က ကြန္မန္းထဲမွာ

ထည့္ေရးဖူးပါတယ္။ ယခုတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ပိုမိုျပည့္စံု ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ေရးသားထားပါတယ္။

ယခုလက္ရိွက်ေနာ္ ထိုင္းနယ္စပ္က ျမ၀တီ ၿမိဳ႕မွာ ေရာက္ရိွေနပါတယ္။ ထိုင္းဆင္းကဒ္မ်ားမွာ

True Move, One Two Call, Dtac စတဲ့ဆင္းကဒ္ေတြက အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကတဲ့

ဆင္းကဒ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႕ကေတာ့ True Move ႏွင့္ One Two call

မွာတစ္ကဒ္လွ်င္ ဘတ္တစ္ရာ၀န္းက်င္ျဖစ္ၿပီး။ Dtac ကေတာ့ဘတ္ငါးဆယ္၀န္းက်င္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(ထိုင္းေငြ ၁ ဘတ္=ျမန္မာေငြ ၂၇ က်ပ္၀န္းက်င္) Dtac ကဒ္ကိုေတာ့ ထိုင္းျမန္မာ နယ္နမိတ္ခ်င္း

ထိစပ္ေနတဲ့ ေဒသအနီးတ၀ိုက္မွာရိွတဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား  အသံုးျပဳၾကတယ္လို႕

သိရပါတယ္။ Dtac ဆင္းကဒ္ကို ဘတ္ငါးဆယ္ျဖင့္ ဖုန္းႏွင့္ဖုန္းအပို ပစၥည္းေရာင္းတဲ့

ဆိုင္ေတြမွာမည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဆင္းကဒ္ အသစ္စ၀ယ္လိုက္ၿပီဆိုပါက

ဆင္းကဒ္မွာ ႀကိဳတင္ျဖည့္ေပးထားေငြ ဆယ္ငါးဘတ္ပါ၀င္ပါတယ္။ သက္တမ္းကိုေတာ့

တစ္လေပးထားပါတယ္။ ဖုန္းပိုက္ဆံ ဘတ္ႏွစ္ရာေက်ာ္ ကုန္ေအာင္သံုးၿပီးပါက

သက္တမ္း၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ သက္တမ္း၀ယ္ယူမည္ဆိုပါက တစ္လကိုႏွစ္ဘတ္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္

စၿပီးသံုးတဲ့အခ်ိန္ကေန သံုးလျပည့္ပါက သက္တမ္းကို ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

ဘတ္ႏွစ္ရာေက်ာ္ကုန္ေအာင္သံုးၿပီးရင္ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းသံုးလ ျပည့္သြားရင္

အျခား၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုလဲ အသံုးျပဳခြင့္ရသြားပါတယ္။ အျခားထင္ရွားတဲ့

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကေတာ့ ပိုက္ဆံေခ်းေပးတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေငြလႊဲေပးတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ၊

ဖုန္းစ၀င္သီခ်င္း ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေဗဒင္ေမးလို႕ ရတဲ့၀န္ေဆာင္မႈ၊ ဖရီးေျပာလို႕ရတဲ့၀န္ေဆာင္မႈ

စသည့္ျဖင့္ရိွပါတယ္။ Dtac ဆင္းကဒ္ျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုေခၚမည္ ဆိုလွ်င္ အစႏွစ္မိႏွစ္ကို ၁၂ ဘတ္

ေနာက္မိႏွစ္မ်ားကို ၁၁ ဘတ္ေပးေဆာင္ရပါတယ္။ Dtac ကဒ္အခ်င္းခ်င္းေခၚဆိုပါက

အစတစ္မိႏွစ္ကို ၂ ဘတ္ ေနာက္မိနစ္မ်ားကို ၁ ဘတ္ေပးေဆာင္ရပါတယ္။ မက္ေဆ့ခ်္

တစ္ေစာင္ကို ၂ ဘတ္ေပးေဆာင္ရပါတယ္။ တစ္လကို ဖရီးပို႕လို႕ရတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္စာအိတ္ အလံုး

၃၀ ဖရီးေပးပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲမွာေတာ့ စာေရးေပးလို႕မရပါဘူး။ *114*Phone Number#

အခုလိုပို႕လိုက္တယ္ဆိုရင္ လက္ခံရရိွတဲ့ဖုန္းမွာ ျပန္ေခၚဖို႕ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နံနက္ ၈း၀၀ နာရီမွ ေန႕လယ္ ၁၂း၀၀ နာရီအထိ ဖရီးဖုန္းဆက္လိုပါက ၅

ဘတ္ေပးေဆာင္ရပါတယ္။ ဖရီးေျပာဖို႕အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကုဒ္နံပါတ္ကို

ႏွိပ္ၿပီဖရီးေတာင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေန႕လယ္ ၁း၀၀ ရီမွညေန ၅း၀၀ အထိဖရီးဖုန္းေျပာလိုပါကလဲ ၅

ဘတ္ပါ။ ေန႕လယ္ ၁၁း၀၀ နာရီမွ ညေန ၅း၀၀ နာရီအထိ ဖရီးဖုန္းဆက္လိုပါက ၉ ဘတ္ပါ။ ဥပမာ

နံနက္ ၈း၀၀ နာရီမွ ေန႕လယ္ ၁၂း၀၀ ဖရီးဖုန္းေျပာဖုိ႕လုပ္ထားပါက ည ၈း၀၀ နာရီမွ

ည ၁၂း၀၀ နာရီမွာလဲ ဖရီးဖုန္းေျပာလို႕ရပါတယ္။ အင္တာနတ္ အသံုးျပဳလိုပါ

ဆင္းကဒ္စ၀ယ္၀ယ္ခ်င္းမွ စၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္ ၁ နာရီကို ၇ ဘတ္။ ၂ နာရီကို ၉ ဘတ္ပါ။

၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ ကေတာ့ ပိုက္ဆံေခ်းတဲ့၀န္ေဆာင္မႈ ဖုန္းထဲမွာ ႀကိဳတင္ျဖည့္ထားတဲ့ ပိုက္ဆံ

ဘတ္ ၂၀ ထက္နည္းေနပါ ပိုက္ဆံေခ်းလို႕ရပါတယ္။ ဘတ္ ၃၀ ေခ်းေပးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ

ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္ ထည့္သံုးတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္၍ အတိုး ၂ ဘတ္ႏွင့္ ၃၂

ဘတ္ျပန္လည္ႏႈတ္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳလိုပါက *110# call ကိုႏွိပ္ၿပီးဒီအစီအစဥ္ကို

အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

မိမိဖုန္းထဲမွရိွတဲ့ ပိုက္ဆံကို တျခားဖုန္းထဲကို လြဲေျပာင္းေပးလို႕ရပါတယ္။ ေငြလြဲခတစ္ႀကိမ္ကို ၂

ဘတ္ပါ။ ဘတ္၂၀ မွစၿပီးဘတ္ ၂၀၀ အထိလြဲေျပာင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေငြလြဲခ်င္တယ္ဆိုပါက

*112*Phone Number*Bhat 20 to 200# Call ကိုႏိွပ္ရပါတယ္။

ဖုန္းစ၀င္သီခ်င္းထည့္လိုပါက (ဖုန္းေခၚဆိုသူဖက္မွ ၾကားရေသာသီခ်င္းသံ) *700

ကိုႏွိပ္ၿပီးေခၚရပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္နဲ႕ ျမန္မာလိုျပန္ေျပာေပး တာျဖစ္ပါတယ္။ *700

မွာအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ပ႐ိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ေတြ အေၾကာင္းကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုေဖာ္ရွင္းျပေပးထားပါတယ္။

ဖုန္းစ၀င္သီခ်င္းထည့္မည္ဆိုပါက ပထမဆံုးထည့္ခ အေနျဖင့္ ၃၅ ဘတ္ႀကိဳတင္ျဖည့္ထားတဲ့

ဖုန္းပိုက္ဆံ ထဲမွႏႈတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္လေတြမွာ တစ္လကို ၁၅

ဘတ္ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဗဒင္ေမးလိုပါက တစ္မိနစ္ကို ၅ ဘတ္ပါ။

ဖုန္းစ၀င္သီခ်င္းေတြက ျမန္မာ သီခ်င္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ ႏွစ္သက္သည့္သီခ်င္းကို

ထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ကႀကီးနဲ႕ စတဲ့အဆိုေတာ္ကို ရွာခ်င္ရင္ ၁ ကိုႏွိပ္ပါ ခေခြးနဲ႕

စတဲ့အဆိုေတာ္ကို ရွာလိုပါက ၂ ကိုႏွိပ္ပါ သီခ်င္နာမည္ျဖင့္ ရွာမည္ဆိုပါကလဲ

ထိုကဲသို႕ျပဳလုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဗဒင္အစီအစဥ္ ကိုလဲေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္ ေဗဒင္ေမးခ

တစ္မိနစ္ကို ၅ ဘတ္ပါ။

စံဇာဏီဘို ရဲ႕အသံျဖင့္ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဗဒင္ေမးခ်င္တဲ့လူက

ေမြးေန႕သကၠရာဇ္ ကိုေျပာေပးရပါတယ္။ ဆင္းကဒ္ က်ေပ်ာက္ ပ်က္စီးသြား၍ အသစ္ျပန္လုပ္လိုပါ

ဘတ္ ၄၀၀ ၀န္းက်င္ကုန္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ျပန္လည္မွာယူလုပ္ေပးတဲ့

ေစ်းႏႈန္းပါ ဟိုဖက္က ဆက္သြယ္ေရး႐ုံးမွာေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေပးရလဲမသိပါဘူး။

မိမိေခၚဆိုလုိက္တဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ဟာ မွားယြင္းေခၚဆိုမိတာျဖစ္ပါက ကုန္သြားတဲ့ေငြကို

ျပန္ေတာင္းလို႕ရပါတယ္။ မွားေခၚမိတဲ့ Call ကေတာ့ တစ္မိနစ္ထက္မပိုရပါဘူး။ တစ္လကို

ႏွစ္ႀကိမ္ျပန္ေတာင္းလို႕ရပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံ မွာ ၇ ရက္ဖရီးေပးတာတို႕စတဲ့၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးပါတယ္။

အဲဒီလိုေပးတဲ့၀န္းေဆာင္မႈကို ေလွ်ာက္ၿပီးအသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၀န္ေဆာင္ခမေပးရပါဘူး။

ေနလယ္ ၁၁း၀၀ ကေန ညေန ၅း၀၀ နာရီထိ ၇ ရက္ပတ္လံုး လံုး၀ဖရီးေျပာလို႕ရပါတယ္။

အခုလက္တစ္ေလာ မွာေတာ့ ၂၄ နာရီအတြင္းႀကိဳတ္တဲ့အခ်ိန္ဖရီးေျပာလို႕ရတဲ့

၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္။ ဖရီးေျပာခြင့္ေလွ်ာက္ခတစ္ေန႕တာအတြက္ ၁၀ ဘတ္ပါ။ ဒီဖက္မွာ

ေတြ႕ရတဲ့ျမန္မာေတြမွာ လူတိုင္းနီးပါးဖုန္းကိုင္ႏိုင္ၾကတာကိုလဲ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေစ်းထဲမွာ

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေရာင္းတဲ့ေစ်းသည္။ လဖက္ရည္ဆိုင္မွ စာပြဲးထိုးခ်ာတိတ္ေလးမ်ား။

အ၀တ္ေလွ်ာ္သမားမ်ားမွာလဲ လမ္းေထာင့္ေတြမွာ “အ၀တ္ေလွ်ာ္သည္ ဖုန္း09——–“

စသည္ျဖင့္ လူတန္းစားအလႊာတိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ အတြက္အေတာ္အဆင္ေျပတယ္လို႕ဆိုရမွာပါ။

ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္ကိုေတာ့ ဘတ္ ၆၀ ကို ၆၅ ဘတ္၊ ဘတ္ ၁၀၀ ကို၊ ၁၁၀

ဘတ္စသည္ျဖင့္၀ယ္ယူျဖည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။

Dtac (ဒီတက္) ဆင္းကဒ္ကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက အမ်ားႏွင့္၀ယ္ယူလွ်င္ ဘတ္

၂၀ ၀န္းက်င္သာေပးရပါတယ္။ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္မ်ားကိုေတာ့ ျမ၀တီမွာ ဖုန္းႏွင့္

ဖုန္းအပိုပစၥည္းေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတြမွာသာမက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စတိုးဆိုင္မ်ားမွာ

၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ပါတ္။ Dtac နံပါတ္မ်ားရဲ႕ ဂဏန္းက ၁၀ လံုးပါ၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ၀၈-၀၉

စသည့္ျဖင့္ရိွပါတယ္။ မသိရိွေသးသူမ်ား အတြက္ဗဟုသုတျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သိသေလာက္

ေရးတက္သေလာက္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမွား ပါရိွပါက

နာလည္ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနပါကလည္ ျဖည့္စြက္ေပးၾကပါရန္။

အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ရိွတဲ့ဖုန္းဆင္းကဒ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳပံုမ်ား ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုလဲ သိရိွသူမ်ား

ေဖာ္ျပေပးေစလိုပါသည္။

အျခားဗဟုသုတ မ်ားကိုလဲ ဆက္လတ္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။

About ​ေမာင္​မိုဘိုင္​း

Mobile13 has written 39 post in this Website..

ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้!