ယူေက ေရကာတာနဲ႕ဆည္မ်ား – UK Dams and Reservoirs အဆက္

 

ေရကာတာနဲ႕အျခား႐ႈခင္းေတြကိုလိုက္ၾကည့္ရေအာင္၊  

(ေဒၚစုက စ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာင္ 

ဒီေနရာေတြကို မ ေရာက္ျဖစ္ ေသးဘူးလို႕ယူဆရတာပါ) 

smiliessmilies

smilies

ေတာေတာင္ေခ်ာင္းေျမာင္း၊ ေရကန္ဆည္ေျမာင္း၊ လယ္ယာကိုင္းကြၽန္း ကြင္းျပင္ေျမျပန္႕ အႏွံ႕တို႕ရဲ့ သဘာဝဝန္းက်င္အလွကို ရင္သပ္႐ႈေမာ ျမင္ေတြ႕ခံစားႏိုင္တာပါ

===========

 

 

 Caban Coch  ေရကာတာ က ၁၉၀၄ ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕ (၁၀၈) ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ

Caban Coch Dam, Elan Valley, Mid-Wales:: OS grid SN9264 :: Geograph Britain and Ireland – photograph every grid square!

http://www.geograph.org.uk/photo/2749256

Caban Coch Dam, Elan Valley, Mid-Wales:: OS grid SN9264 :: Geograph Britain and Ireland – photograph every grid square!

 

http://www.geograph.org.uk/photo/2749269

Craig Goch  ေရကာတာ က ၁၉၀၄ ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕ (၁၀၈) ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ

Craig Goch dam and reservoir, Elan Valley, Wales taken 1965:: OS grid SN8968 :: Geograph Britain and Ireland – photograph every grid square!

http://www.geograph.org.uk/photo/768761

Caban Coch  ထက္ ၃ ႏွစ္ေနာက္က်ျပီး ၁၈၉၇ ကမွ စတင္ေဆာက္လုပ္တာ

Craig Goch dam and reservoir, Elan Valley, Wales taken 1965

The dam at Craig Goch, the highest upstream of the series of dams in the Elan Valley, is often referred to as the ‘top dam’. It is located at a height of 1040 feet (317m) above sea level. As with all the dams, work started with the arrival of the railway line at the site. In the case of the top dam the line had farthest to go and a rocky outcrop had to be blasted and dug through on the route to the site. Work on excavating the foundations for a secure base for the structure started in July 1897, some three years after the start of work on the lowest dam at Caban Coch. Craig Goch is seen by many as the most attractive of the dams, with an elegantly curved retaining wall and a series of arches carrying a narrow roadway across the top of the dam. It has a domed valve tower and the structure is typical of the ‘Birmingham Baroque’ style of much of the waterworks scheme. 

Craig Goch dam, Elan Valley:: OS grid SN8968 :: Geograph Britain and Ireland – photograph every grid square!

http://www.geograph.org.uk/photo/2641793

Craig Goch Reservoir, Elan Valley, Mid-Wales:: OS grid SN8968 :: Geograph Britain and Ireland – photograph every grid square!

http://www.geograph.org.uk/photo/2750362

=========

Nant Moel ေရကာတာ ဆည္ကို ၁၈၉၈ ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕(၁၁၄) ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ

nant moel reservoir – Flickr: Search


http://www.flickr.com/search/?w=all&q=nant+moel+reservoir&m=text

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Search results for nant moel reservoir

http://www.flickr.com/search/show/?q=nant+moel+reservoir

Nant Moel Reservoir | Fishing on the Nant Moel Resevoir

http://www.nantmoel.co.uk/

RCT Libraries Digital Archive – iBase Net 5.3 – Forward – Item

http://archive.rhondda-cynon-taf.gov.uk/treorchy/index.php?a=forward&s=item&key=FYTozOntpOjA7aToyMzk4NztpOjE7aTozO2k6MjtzOjQyOiJMb2NhbGl0eSBpcyByZWxhdGVkIHRvIHRoZXNlIExpYnJhcnkgSXRlbXMiO30=&pg=12

========

Caban Coch  ေရကာတာ က ၁၉၀၄ ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕ (၁၀၈) ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ

Caban Coch dam, Elan Valley. | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/liamch/5282356201/

Caban Coch dam, Elan Valley. | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/liamch/5212194921/

Caban Coch dam, Elan Valley.

This monumental piece of engineering is one of four dams built across the Elan river to supply clean water to Birmingham. Since 1997 a 950 kilowatt electric turbine has been installed in the base.

The reservior behind this is called Garreg Ddu – and holds 35,530,000,000 litres!

Flickr: Search LiamCH’s photostream

http://www.flickr.com/search/?q=garreg+ddu&w=27739561%40N07&ss=2

Search results for garreg ddu

http://www.flickr.com/search/show/?q=garreg+ddu&w=27739561%40N07&ss=2

Caban Coch dam, Elan Valley.

This monumental piece of engineering is one of four dams built across the Elan river to supply clean water to Birmingham. Since 1997 a 950 kilowatt electric turbine has been installed in the base.

=====

ေရကာတာ ရဲ့အေနာက္မွာက Garreg Ddu ဆည္ပါ၊

ဆည္ကေရ litres လီတာ သန္းေပါင္း ၃၅၅၃၀ သန္း ( ၉၃၈၆၀၃၃၀၂၀ ယူအက္စ္ဂါလံ)

(ဂါလံသန္းေပါင္း ၉၃၈၆ သန္းေက်ာ္)ကိုသိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္တာပါ၊

=====

The reservior behind this is called Garreg Ddu – and holds 35,530,000,000 litres!

  

Elan Valley dams – Caban Coch dam

http://history.powys.org.uk/history/rhayader/caban.html

The Caban Coch dam contributes to the supply of water to Birmingham when water levels are normal, but it also provides compensation water to ensure that adequate flow is maintained in the Elan and the Wye downstream from the dams. (See the cross-section of the Elan Valley dams on another page.) The

=======

 

၁၈၉၂ ပါလီမန္ အက္ဥပေဒ အရ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳျပီး၊

အနည္းဆုံး လႊတ္ေပးရမဲ့ေရပမာဏကိုျပဌာန္းကာ၊

ပ်က္ကြက္ပါက ေပးေဆာင္ရမဲ့ဒဏ္ေၾကးပါသတ္မွတ္ထားတာ၊ 

=========

Elan joins the River Wye at Rhayader. The 1892 Act of Parliament which allowed the water scheme to go ahead set minimum levels of compensation water to be released into the river, with financial penalties if these were not maintained.

The start of construction work on the individual dams was determined by the rate of progress in the building of the railway system. This was needed to transport the huge quantities of materials to site of each dam, and the line to Caban Coch, the nearest to Rhayader, was the first section to be operational, in May 1894.

The digging and blasting of the foundations for the dam started in August 1894, and work on the masonry structure of the dam itself began in 1896. 

The 1901 image (left) shows the huge steam cranes in use, railway tracks at many levels, and a track cantilevered out from the dam wall on the right.

========

အနီးဆုံး ဝန္ခ်ီစက္နားမွာ ရပ္ေနသူနဲ႕ႏိႈင္းယွဥ္ရင္

ဝန္ခ်ီစက္ေတြအလုံးဘယ္ေလာက္ၾကီးတာကိုခန္႕မွန္းႏိုင္တာပါ၊

========

The figure standing below the nearest crane gives an idea of the scale of these early machines.

Craig Goch  ေရကာတာ က ၁၉၀၄ ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕ (၁၀၈) ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ

Elan Valley dams – Craig Goch dam

http://history.powys.org.uk/history/rhayader/craig.html

The dam at Craig Goch, the highest upstream of the series of dams in the Elan Valley, is often referred to as the ‘top dam’. It is located at a height of 1040 feet (317m) above sea

level. As with all the dams, work started with the arrival of the railway line at the site. In the case of the top dam the line had farthest to go and a rocky outcrop had to be blasted and dug through on the route to the site. Work on excavating the foundations for a secure base for the structure started in July 1897, some three years after the start of work on the lowest dam at Caban Coch. 

Part of James Mansergh’s design proposals, dated July 1892, for the Elan Valley scheme are shown 

 

 

Elan Valley – Wales | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/worldwalker/3305567773/

Flickr: Search Sandro Mancuso’s photostream

http://www.flickr.com/search/?q=craig+coch&w=27795085%40N00&ss=2

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Search results for craig coch

http://www.flickr.com/search/show/?q=craig+coch&w=27795085%40N00&ss=2

 

Elan Valley Dams

http://www.elanvalley.org.uk/swf/gallery/index.html

၁၉၀၄ ဇူလိုင္၂၁ မွာ Edward VII ဘုရင္ နဲ႕ Alexandraဘုရင္မတို႕ကအခမ္းအနားနဲ႕တရားဝင္ဖြင့္လွစ္တာ၊

King Edward VII and Queen Alexandra at the official opening of the scheme 21st July 1904

 

ထိုစဥ္ခါက Doly Myanch  ေရကာတာ ဟာ ေဆာက္လုပ္ဆဲ

Doly Mynach Dam under construction

Elan Valley Dams

http://www.elanvalley.org.uk/swf/gallery/index.html

http://www.elanvalley.org.uk/swf/gallery/index.html

==========

 

Ladybower   ေရကာတာဆည္ က ၁၉၄၅ ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕ (၆၇) ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ


 

Ladybower   ေရကာတာဆည္  

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Ladybower Reservoir 14-02-2007

http://www.flickr.com/photos/ricwood/sets/72157603239056353/show/

 

The dam at Ladybower Reservoir | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/ricwood/2047477688/dams tag

http://www.flickr.com/photos/geoff_woods_01/tags/dams/show/Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

The dam at Ladybower Reservoir

The dam at Ladybower Reservoir in the Peak District National Park.

 Aquaduct Mono | Flickr – Photo Sharing!

  

 http://www.flickr.com/photos/daveslinn/5273521919/in/set-72157625505161087

 ==============

 

 

၁၉၀၁ မွ ၁၉၀၈ ထိ ကာလအတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားျပီးခုထိ ၾကံ့ခိုင္တည္ျမဲဆဲ ယူေက ေရကာတာ ဆည္ၾကီးမ်ား ဇယား

 (၁၀၄ ႏွစ္ မွ ၁၁၁ ႏွစ္အထိ သက္တမ္းရွိ ေရကာတာနဲ႕ဆည္ၾကီးေတြက ယူေကႏိုင္ငံကိုအက်ိဳးျပဳတုန္းဘဲ )

 

 

Rooden North                    n/s      1901 

Cwmwemderi                      n/s      1901 

    

Blea Tarn                       n/s      1901 

Drumbowie                       n/s      1901    

Arnot                           n/s      1901 

Logan                           n/s      1901 

   

Gouthwaite                      n/s      1901 

Greenfield                      n/s      1902 

Neuadd (upper)                  n/s      1902 

Rhymney Bridge North            n/s      1902 

Midhope                         n/s      1903   

Lliedi (upper)                  n/s      1903

 

Blakeley                        n/s      1903

Craig-Goch                      n/s      1904 

Cowgill (upper)                 n/s      1904 

 

Caban Coch                      n/s      1904 

Pen-y-Garreg                    n/s      1904  

March Ghyll                     n/s      1904 

Wentwood                        n/s      1904 

Garreg Ddu                      n/s      1904 

Buckieburn                      n/s      1905 

Finlas                          n/s      1905   

Catcleugh                       n/s      1905 

 

Baldwin West                    n/s      1905

Gorpley                         n/s      1905 

Langsett                        n/s      1905 

 Luxhay                          n/s      1905    

 Talla                           n/s      1905 

 Scargill                        n/s      1906 

 Outerwards                      n/s      1906 

 Ogden (upper)                   n/s      1906   

 Blackbrook                      n/s      1906 

 Butterley                       n/s      1906 

 Caaf                            n/s      1906 

 Embsay                          n/s      1907 

 Fontburn                        n/s      1907 

 Cray                            n/s      1907 

 Underbank                       n/s      1907 

 Trenchford                      n/s      1907 

 Venford                         n/s      1907 

 Walshaw Dean Lower              n/s      1907 

 Walshaw Dean Upper              n/s      1907 

 Walshow Dean Middle             n/s      1907 

 

 Dindinnie                       n/s      1907 

   

Ashworth Moor                   n/s       1908 

Coalter                         n/s       1908

========

 

၁၉၀၁ ကေန ၁၉၀၈ ထိ အေတာ္မ်ားမ်ား ေဆာက္လုပ္တာပါ

 

 

 

 

 

 

 

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 712 post in this Website..

Likes to post news and educational items.