၂၀၁၀ ပည့္ႏွစ္တြင္ သက္ေရာက္မည့္ ရာသီဥတုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “၂၀၁၀ လာနီညာ ရာသီဥတု ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သတင္း ရရွိပါသည္။ အဆုိပါ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္(မိုး/ဇလ) ( ၿငိမ္း) မွ ေဟာေျပာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းမႀကီးႏွင့္ ေဆးဝါးစက္ရံု လမ္းေထာင့္၊ အေနာက္ႀကိဳ႕ကုန္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုး သီရိအဏၰဝါခန္းမတြင္ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ “ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ရာသီဥတုဟာ ဘယ္လို ရာသီဥတု အမ်ိဳးအစား သက္ေရာက္ဖို႕ပိုၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိတဲ့အေၾကာင္းေဟာ ေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူေတြေရာ၊ ငါးလုပ္ငန္းက႑မွာရွိတဲ့ သူေတြအျပင္ ရာသီဥတုအေပၚ အဓိက အမွီျပဳရသူေတြ အားလံုး သိရွိေစဖုိ႕ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္၊ စိတ္ဝင္စားတဲ့သူ အားလံုး တက္ေရာက္ ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္ႀကိဳင္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..