ျငိမ္းခ်မ္းမႈ

သန္လြင္ရြက္သယ္ ၊ ခ်ိဳးငွက္ငယ္
ဘယ္ေသာင္ဘယ္ကမ္း ၊ ျမန္းပါမည္ ။
မီးခိုးေငြ႕ၾကား ၊ အိုေျပးလႊား
မ်ားစြာလူတို႕ ၊ ရွိေနသည္ ။
အမုန္း၏ရလဒ္ ၊ ထိုစစ္မက္
ရပ္တံ့သြားလွ်င္ ၊ ေကာင္းလိမ့္မည္ ။
သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ၊ ခံနိုင္ရန္
သံမဏိစိတ္ဓာတ္ ၊ လိုခ်င္သည္ ။
ငိုယိုသံဆံုး ၊ အေပ်ာ္မ်ားဖံုး
ျပံုးရႊင္မ်က္နွာ ၊ တည္ေစမည္ ။
အိုဘယ့္ကေလးငယ္ ၊ အနာဂါတ္မယ္
မပ်ယ္အလင္းတန္း ၊ ရေပမည္ ။
အေမွာင္ကိုခြင္း ၊  ေရာင္နီလင္း
၀င္းပမႈကို ၊ ေပးလိမ့္မည္ ။
သန္လြင္သယ္ေပး ၊ ခ်ိဳးငွက္ေလး
ေအးျငိမ္းမွုကို ၊ ပိုေစမည္ ။   ။

                 Courage

About Courage

has written 48 post in this Website..