အခ်ိန္ကား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးမွ ျပည္သူ႕သမၼတ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ဟု အစိတ္စိတ္အမႊာၿပိဳကြဲၿပီးသကာလ ျဖစ္သည္။

ယခင္ကာလကမူ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ မုတ္ဆိတ္ႏွင့္ ရခီးမ်ား အျငင္းပြားေနသည္ကို ဗမာအစိုးရမွ ထ္ိေရာက္စြာ မကိုင္တြယ္ခဲ့သျဖင့္ မုတ္ဆိတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ အားေကာင္းလာခဲ့ၿပီး သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္အျဖစ္ေတာင္းရာမွ အႏိုင္ရၿပီးသည့္ေနာက္ လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ကမၻာသိေၾကျငာရာမွတစ္ဆင့္ ဗမာအစိုးရႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္အျငင္းပြားၿပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ကုိကိုိုးကၽြန္းတြင္ ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္းဖြင့္ထားသည့္ အန္ကယ္ဆမ္တို႕၏ အကူအညီျဖင့္ ရခီးမ်ား ကိုယ္ပိုင္တိုင္းျပည္ ထူေထာင္ၿပီးစအခ်ိန္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အန္တီႀကီးေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံကို အင္းလ်ားလမ္းတြင္ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မစံုမညီစြာျဖင့္ ဖက္ဒရယ္မူကို အတည္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္အစိုးရျဖင့္ ကိုယ့္ျပည္နယ္ကို မည္မွ်တိုးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ေၾကာင္း သိရွိလာရၿပီးေနာက္ သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း သီးျခားတိုင္းျပည္ထူေထာင္ၿပီးစအခ်ိန္၊ ျမစ္ဆံုအေၾကာင္းျပၿပီး ကိုယ့္ျပည္နယ္ ကာကြယ္မည္ဟုဆိုၿပီး စတင္တိုက္ပြဲ၀င္လာေသာ ကခ်င္တပ္မေတာ္မွာ အန္ကယ္ဆမ္ႀကီးႏွင့္ ဦးေျပာင္ႀကီး လံုးလားေထြးလား ရွိလာသည္ကို မနာလို မရွဳစိမ့္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား ေပါက္ေဖာ္ႀကီးဘာလုပ္လုပ္ လမ္းမေပၚထြက္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ျပေနသျဖင့္ ဗမာျပည္တြင္း စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႕ကုန္သျဖင့္ ျပည္မႀကီးသို႔ ေဒ၀ါလီခံၿပီး ျပန္ေရာက္လာေသာ စီးပြားေရးဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံထားရသျဖင့္ တိုင္းျပည္ဘက္ဂ်က္ထိခိုက္ရသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တရားအားထုတ္သူမ်ားအား စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး အကူအညီမ်ား အျပည့္အ၀ေပးၿပီး ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေစရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႀကီးသည္လည္း ကခ်င္ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္သို႔ ကမၻာသိ ေၾကျငာႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဖန္အေရွ႕ေတာင္သို႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ရာတြင္ ဗိုလ္ တစ္ခမ္းေမႊးမွ ၄င္းအား ၿခံစည္းရိုးေစာင့္အျဖစ္ ေတာင္းဆိုလာသည္ကို မခံမရပ္ႏိုင္သျဖင့္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရာမွ ကိုယိုးဒယားတို႕လည္း ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီေနသည့္ သမိုင္းေကၽြးကို ျပန္ဆပ္ရေလၿပီဟု ေအာက္ေမ့သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား သူတို႔ျပည္ကို တက္သိမ္းမည္ကို ေၾကာက္သည္ကတစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ လုိသမွ် စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းေလရာ ကရင္ျပည္နယ္မွစၿပီး တနသၤာရီတိုင္းတိုင္ေအာင္ ကရင္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ရွိေလသည္။ ျမန္မာျပည္အေနႏွင့္ရွိစဥ္ စတင္ခဲ့ေသာ ထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္းမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ၀င္ေငြသည္ပင္ ကရင္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္လိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို လက္ယပ္ေခၚေနသလိုပင္။ ဆင့္ကာပူရႏိုင္ငံမွပင္ PR ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး အထူးစီမံခ်က္ျဖင့္ Reject လုပ္ေနရျပန္ေသးသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယခင္က ပြဲစားႏိုင္ငံအျဖစ္မွ အပန္းေျဖ ကၽြန္းႏိုင္ငံေလးသာသာ ရွိေတာ့သျဖင့္ ကရင္ႏိုင္ငံသား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရလိုသူမ်ား ျဖစ္လိုၾကျခင္းမွာလည္းမဆန္းေပ။ တစ္ခ်ိန္က ခ်င္းျပည္နယ္ႀကီးသည္ကား အာသံျပည္နယ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ခ်င္းမေလးမ်ားကို ဆာရီေလးကိုယ္စီ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားကို ေခါင္းေပါင္းျဖဴေလးမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေလသည္။ သူတုိ႕လူမ်ဳိးမ်ား ဘာသာတရားလဲ ကိုင္းရွဴိင္းၾကေပသည္။ ေသာၾကာေန႕ဆိုလ်င္ ၿမိဳ႕လည္ေကာင္ ဆိုင္ခန္းမ်ားသည္ကား ေသာ့ခတ္လ်က္သား။

*******************************************************************************************

ထိုအခ်ိန္သည္ကား စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီးႏွင့္ နင္လားငါလား အၿပိဳင္က်ဲခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအေၾကာင္းကို ေလ့လာက်က္မွတ္ေနသံကို အၿမဲလိုလိုၾကားေနရသျဖင့္ ကိုရင္စိုင္းတို႔မွာလည္း ထိုေခတ္ႀကီးတြင္ လူမျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ ေကာင္းေလစြဟု ေတြးမိေလသည္။ ကိုရင္စိုင္းအဘိုး အဘရွဴံးဆိုလ်င္ ထိုေခတ္တြင္လူျဖစ္ခဲ့ရၿပီးမွ ကိုရင္စိုင္းအေဖကို လူျဖစ္ေအာင္ ေမြးခဲ့ရသည္ကိုေတြးမိၿပီးသည့္ေနာက္ မ်ားစြာ သနားျခင္းျဖစ္ေတာ့သည္။

ကိုစိုင္းလဲ PFP ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီး ခန္႕ညားစြာတပ္ဆင္ထားေသာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္၏ တံခါး၀ကို တြန္းဖြင့္လိုက္သည့္တစ္ခဏ၊ ေႏြးေထြးေသာ ေလထုႀကီးက ဆီးႀကိဳေနသျဖင့္ တစ္ေအာင့္မွ် ေလျပင္္းျပင္းရွဴသြင္းလိုက္ၿပီး ဆုိင္အတြင္းသို႔ ၀င္လိုက္သည့္ေနာက္ အၿပံဳးလွလွေလးမ်ားျဖင့္ ဆီးႀကိဳေနသည့္ အေရာင္းစာေရးမေလးမ်ားမွ သွ်မ္းလို၊ ဘိုလို ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ႏွဳတ္ဆက္သည္ကို လက္တစ္ခ်က္ေ၀ွ႕ရမ္းျပလိုက္ၿပီး ဆိုင္ေနာက္ေဖးသုိ႔ တန္းတန္းမတ္မတ္ႀကီး ၀င္သြားေတာ့သည္။

ဆိုင္ေနာက္ဖက္တြင္မေတာ့ ၀ုန္းဒိုင္းက်ဲလ်က္သား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူမ်ားမွ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ကိုရင္စိုင္းေရာက္လာသျဖင့္ တစ္ရွဴးစကၠဴမ်ားျဖင့္ပဲ သန္႕ရွင္းေရး လုပ္ရေတာ့မလို၊ သြားၿဖဲပဲ ႀကိဳရေတာ့မလို ျဖစ္ေနစဥ္မွာပင္ ပါးနပ္လွေသာ ဆိုင္မန္ေနဂ်ာမွ ၀မ္းသာအားရ ဖက္လွဲတစ္ကင္း ႀကိဳဆိုၿပီး မဆီမဆိုင္ ဆိုင္အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ဆိုင္ပါတ္ပါတ္လည္ကို တစ္နာရီခန္႕ၾကာေအာင္ လိုက္လံရွင္းလင္းျပသေလသည္။ တစ္နာရီခန္႕ၾကာၿပီးသည့္ေနာက္ ကိုရင္စိုင္းလဲ မီးဖိုေခ်ာင္သို႔ ျပန္လွည့္လာေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္မေတာ့ အရာရာသည္ ေနသားတက်၊ သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္လ်က္သားရွိေနၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ ကိုရင္စိုင္းလဲ ဆီလို အေပါက္ရွာၿပီး ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကိုလိုက္ရွာၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ FVR (Field Visit Report ) တြင္ ေရးသားၿပီးသည့္ေနာက္ အီးမွန္သည့္မ်က္ႏွာႏွင့္ က်န္ခဲ့သည့္ မန္ေနဂ်ာအား ေအာင္ႏိုင္သူႀကီးပမာ လက္ျပႏွုတ္ဆက္ရင္း ရံုးခ်ဳပ္သို႔ ျပန္ခဲ့ေတာ့သည္။

ကိုရင္စိုင္းရံုးခ်ဳပ္သည္ ျပင္ဦးလြင္တြင္ လြန္စြာဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ယူဂိုဆလပ္ ရပ္ကြက္တြင္ တည္ရွိေလသည္။ တစ္ခ်ိန္က ကိုရင္စိုင္းအဘိုး တစ္ေျမရပ္ျခားမွ ျပန္လာၿပီး ဇာတိေျမျပန္မေရာက္တာ အႏွစ္ (၂၀)ခန္႔ရွိသြားေလသျဖင့္ ခဏအလည္ျပန္ဦးမည္ဟုဆိုၿပီး ျပန္လာရာမွ ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္မခြဲခ်င္ေတာ့သျဖင့္ အိမ္တြင္ စုေဆာင္းထားသမွ်ေလးမ်ားကို ထိုင္စားရင္း ဘြားပြင့္အႀကိဳက္ ဟင္းမ်ားခ်က္ေကၽြးရာမွ ဘြားပြင့္ႀကိဳက္ရာ ၀က္သားမ်ားကို နည္းမ်ဳိးစံုလုပ္ကိုင္ ေၾကာ္ခ်က္ေကၽြးေမြးရင္းမွ အိမ္သို႔လာလည္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားမွ ဆိုင္ဖြင့္ၾကည့္ပါလားဟု အႀကံျ႔ပဳၾကသျဖင့္ ယခင္က ၾကက္ေၾကာ္ခဲ့ေသာ ဘရွဴံးလည္း အိမ္ေရွ႕တြင္ အိမ္ဆိုင္ေလးဖြင့္၊ လူသိမ်ားလာရာမွတစ္ဆင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ တြန္းလွည္းေလးျဖင့္ လိုက္ေရာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ လူစည္ကားရာတစ္ေနရာတြင္ ေခြးေျခပုေလးမ်ားျဖင့္ ထိုင္ေရာင္းရာမွ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္လာသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္မဖြင့္ေတာ့ပဲ ဖရန္ခ်ိဳင္းမ်ားေပးၿပီး ရံုးခန္းတြင္းတြင္သာ ေနေတာ့သည္။

ေရေႏြးေငြ႕ေပးခန္းမ်ား၊ နံမည္ေက်ာ္တံဆိပ္ေပါင္းစံု အရက္မ်ားကိုလည္း ထားရွိေလရာ PFP (Pwinoolwin Fried Pork) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးသည္ကား အေရွ႕အလည္ပိုင္းေဒသမွလြဲၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ကာ မရွိသည့္ႏိုင္ငံ မရွိသေလာက္ေအာင္ပင္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလာသျဖင့္ ကိုရင္စိုင္းလဲ အဘရွဴံးႏွင့္ ဘြားပြင့္ ေနာက္ဆံုးေခါင္းခ်ခဲ့သည့္ အိမ္ေလးကို ျပတိုက္အေနႏွင့္ဖြင့္၊ အဘရွဴံး စကားလံုးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရာ မန္႕သေလးဂြဇြတ္ ဆိုက္ႀကီးမွ အမွတ္တရ စကားလံုးစစ္ထိုးပြဲမ်ားကို ပရိုဂ်က္တာျဖင့္ တစ္ကြက္ျခင္းစီထိုးျပျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဘရွဴံး ဘြားပြင့္အား မအိပ္မေန၊ မရမက ႀကိဳးစားခဲ့စဥ္က ဂေယာင္ေျခာက္ျခားျဖင့္ ေရးသားခဲ့ေသာ စာမ်ားအား ပရင့္ထုတ္ၿပီး မွန္ေဘာင္သြင္းၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ PFP လုပ္ငန္းႀကီး အစပ်ဳိးခဲ့ရာ မီးဖိုေခ်ာင္ေလးအတြင္းတြင္ အဘရွဴံးပံုတူ ဖေယာင္းရုပ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ျပခန္းသည္လည္းေကာင္း လူအမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖစ္သျဖင့္ ထိုျပတိုက္မွ ၀င္ေငြသည္ပင္ အဘရွဴံးတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ မိဘရွိ ေမတၱာငတ္ လူငယ္မ်ားပရဟိတေဂဟာအတြက္ မ်ားစြာ ပိုလွ်ံေနေပေသးသည္။

ကိုရင္စိုင္းလည္း အတြင္းေရးမွဴးမေလးမွ သတိေပးသျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည့္ ဆိုင္မ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေခၚယူေရး အစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္ရန္သတိရသျဖင့္ အဘရွဴံးေရးသားခဲ့ရာ စာဖြတ္မ်ားကို ျပန္လည္ဖတ္ရွဴေနရာမွ အေျပးတစ္ပိုင္း ေျခလွမ္းျဖင့္ အစည္းအေ၀းခန္းသို႔ လွမ္းခဲ့ရာ တံခါးမွ အလိုအေလ်ာက္ျပန္ကန္ၿပီး နဖူးကိုရိုက္မိသျဖင့္ ကိုရင္စိုင္းလဲ ေလာကႀကီးႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြားေလသည္။

*******************************************************************************************

“……………..” ဟု အသံမ်ားကို ၾကားလိုက္ရသည့္တစ္ခဏ

ကိုရင္ရွဴံး မ်က္လံုးကို အသာဖြင့္ၾကည့္လိုက္သည္။ သံတန္းမ်ားကိုသာျမင္ရသည္။ နဖူးကို စမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေရခဲအိပ္ကိုကိုင္မိသည္။ ေရခဲအိပ္ကို ဖယ္ၿပီး စမ္းၾကည့္လိုက္သည့္အခါတြင္မေတာ့ မဟာနေဖာင္ျပဴး၊ နဖူးေျပာင္ႀကီးအလည္တြင္ ဘုႀကီးႀကီးတစ္ခု ေနရာယူလ်က္သား၊ အသာေလးဖိလိုက္မိသည့္ေနာက္ တစ္ကၽြတ္ကၽြတ္ျမည္ၿပီး လက္ကိုအျမန္ရုပ္လိုက္ရေလသည္။

အခန္းေဖာ္တစ္ေယာက္မွ ျပန္ရွင္းျပသျဖင့္ ညဘက္အိပ္ေနရင္း ကိုရင္ရွဴံးတစ္ေယာက္ ရုတ္ခ်ည္းထလိုက္ရာ အေပၚခုတင္သံတန္းႏွင့္ရိုက္မိၿပီး သတိေမ့သြားသေၾကာင္းေျပာသျဖင့္ ကိုရင္ရွဴံးလည္း မ်က္လံုးကို အသာမွိတ္၊ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်လိုက္ရင္း ယခင္မက္လက္စ အိမ္မက္ေလးကို မရမက ျပန္မက္ေစရန္ ႀကိဳးစားရင္း၊ ႀကိဳးစားရင္းႏွင့္ ေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး ေမွာင္အတိက်သြားျပန္ေတာ့သည္။

စိုင္း ကြမ္းေခး
(မန္႕သေလး ဂြဇြတ္)

About စဆရ ႀကီး

စဆရ ႀကီး has written 160 post in this Website..