ရာသီခ်ိန္မွီ ေရးတင္ျပခ်င္ေသာ္လည္း ရွားပါးေသာ အခ်ိန္ေၾကာင့္
ေနာက္က်သြားပါသျဖင့္ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ပါသည္။

“သကၤန္းမွာကထိန္၊ ေက်ာင္းမွာသိမ္၊ ဆြမ္းမွာပိ႑ပါတ္” ဟူ၍ ရွိေလရာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္ အတိုင္း
အျမတ္ဆံုးအလွဴတို႔တြင္ ကထိန္သကၤန္း လွဴျခင္းလည္း ပါဝင္၏။

ဦးစြာ ကထိန္မေျမာက္ေသာ သကၤန္းမ်ားမွာ…

၁။ ႏွစ္လႊာစပ္ကာမွ်ျဖင့္ ႏွစ္လႊာစပ္ထားေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၂။ ဤသကၤန္း (ဗိုလ္မ၊ ၾကာငါးခိုင္၊ ေဇာတိက၊ သမၼတစသည္)တို႔ျဖင့္ ကထိန္ခင္းရမည္ဟူ၍ ဘုန္းႀကီးကေျပာ၍
ကထိန္ခင္းလွ်င္
၃။ ငါ့၌ရွိေသာသကၤန္းကို ဝတၳဳေငြႏွင့္လဲလွယ္၍ ကထိန္ခင္းပါဟုဆိုလွ်င္
၄။ ေခတၱငွားရမ္းထားေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၅။ ကထိန္ခင္းမည့္ ေန႔မေရာက္မီ ေက်ာင္း၌ သိုမွီးသိမ္းဆည္းထားသည့္ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၆။ ကထိန္ခင္းသည့္ ေန႔မေရာက္မီ ေက်ာင္းကို ႀကိဳတင္ပို႔ထားေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၇။ ကထိန္ခင္းသည့္ေန႔မွာပင္ အိမ္ႀကီးအိမ္ငယ္ႏွင့္တကြ ငါးခန္း(သို႔မဟုတ္) ငါးခန္းထက္ပိုေအာင္ မျဖတ္ထား
ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၈။ ေက်ာင္း၌ ယခင္က ကပ္ထားသည့္ သကၤန္းမ်ား၊ ကပၸဗိႏၶဳထိုးၿပီးသား သကၤန္းမ်ားႏွင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္

ကထိန္မေျမာက္ပါ။

ကထိန္ေျမာက္ေသာ သကၤန္းမ်ားမွာ

၁။ သကၤန္းအသစ္ႏွင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၂။ နိမိတ္မျပဘဲ အလိုလိုျဖစ္ေပၚလာေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၃။ အလိုလိုျဖစ္ေပၚလာေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၄။ မငွားေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၅။ ကထိန္ခင္းမည့္ေန႔ မေရာက္မီ ေက်ာင္း၌ မသိုမွီးမသိမ္းဆည္းထားေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၆။ ကထိန္ခင္းမည့္ေန႔ မေရာက္မီ ေက်ာင္းကို ႀကိဳတင္မပို႔ထားေသာ သကၤန္း၊ ကထိန္းခင္းမည့္ ေန႔ရက္ ေရာက္မွ
ေက်ာင္းကိုပို႔ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္
၇။ ကထိန္ခင္းသည့္ေန႔မွာပင္ အိမ္ႀကီးအိမ္ငယ္ႏွင့္တကြ ငါးခန္း(သို႔မဟုတ္) ငါးခန္းထက္ပိုေအာင္ ျဖတ္ခ်ဳပ္
ထားေသာ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းလွ်င္

ကထိန္ေျမာက္ပါသည္။
ကထိန္ ေျမာက္သည္ မေျမာက္သည္ ဆိုေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ ရဟန္းသံဃာ မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။
လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားအေနျဖင့္ အလွဴၿပီးေျမာက္သျဖင့္ ကုသိုလ္ စိတ္ေၾကာင့္ ကုသိုလ္ ရၿပီးျဖစ္ပါမည္ ။
သာဓုေခၚနိုင္ရန္သာ အဓိကျဖစ္မည္ထင္ပါသည္ ။

 

ေႏြဦး

About ေႏြဦး

has written 99 post in this Website..

ေႏြဦးရဲ႕ ရင္ထဲက ေမြးလာတဲ႔ သားေတြကိုကိုယ္တံုးလံုးနဲ႔ ရြာထဲလႊတ္တတ္သူပါ ။ အျမင္မေတာ္သူ ရြာသူႀကီးကအစ ရြာသူရြာသားအားလံုး အျမင္မေတာ္တာရွိက ခ်စ္လို႔ျဖင့္မညႇာ မုန္းလို႔ျဖင့္ မနာေစဘဲ ရိုက္ႏွက္ဆံုးမၾကပါလို႔....