၁၀။ နဖူးေမာက္၍ႏွာေယာင္ေကာက္ပါက စိတ္ထားေကာက္က်စ္သူ ။

ရုပ္လကၡာအရ မိန္းကေလးၿဖစ္ေစ ေယာက်္ားေလးၿဖစ္ေစ နဖူးေမာက္၍ ႏွာေယာင္ေကာက္ပါက
စိတ္ထားေကာက္က်စ္သူ ၿဖစ္၍ မေပါင္းသင္းရန္ ဘၾကီး ေၿပာၿပထားခဲ့ ဘူးပါတယ္ ။

ရုပ္လကၡာအရ နဖူးေမာက္တာ ႏွာေယာင္ေကာက္တာဟာ ။ ဘယ္လိုမ်ိဳးကို ေခၚဆိုတာလဲလို ့၊ နားလည္ေအာင္ ရွင္းၿပေပးဘို ့
ဘၾကီးကို ။ က်မကၿပန္လည္ ေမးၿမန္းမိပါတယ္ ။ ဘၾကီးေၿပာၿပတာက နဖူးေမာက္တယ္ဆိုတာ ။
နဖူးၿပင္ ညီညာၿပန္ ့ၿပဴးမႈမရွိဘဲ မို ့ေမာက္ေနတာကို ေတြ ့ၿမင္ရရင္ ။ နဖူးေမာက္တယ္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ။
ရုပ္လကၡာ ေမြးရာပါအရ နဖူးၿပင္မွာ ညီညာမႈရွိ ရမည္မွာ ။ အမွန္ပင္ၿဖစ္ၿပီး နဖူးၿပင္ အနည္းငယ္မို ့
တက္ေနပါကလည္း နဖူးေမာက္သည္ဟုပင္ ။ ေၿပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းၿပဘူးပါတယ္ ။

ႏွာေယာင္ေကာက္သည္ ဆိုသည္မွာက ။ နွာတံမွာ ေၿဖာင့္စင္းေနၿခင္း မရွိပါဘဲ ။ ႏွာတံ၏အရိုးမွာ အဆင့္ သုံးဆင့္အၿဖစ္ ေတြ ့ၿမင္ရၿပီး ေၿဖာင့္စင္းေနၿခင္း အလွ်င္းမရွိပါဘဲ ။ ႏွာေယာင္ေကာက္ေနမႈအား ၿဖစ္ေပၚေနသည္ကို ၿမင္ေတြ ့ရပါက ႏွာေယာင္ေကာက္သည္ ဟုေခၚဆိုေၾကာင္း ။ ၾကက္တူေရြး ကဲ့သို ့ႏွာတံအရင္းမွ ႏွာတံအဖ်ားထိတိုင္ မ်ဥ္းေကြးသဖြယ္ခုံးေနတာကို ႏွာေယာင္ေကာက္တာ လို ့မေခၚဆိုပါေၾကာင္း ။ ဆိုလိုရင္းမဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ။ ကြဲၿပားသိၿမင္ႏိုင္ရန္ ေၿပာဆိုၿပပါတယ္ ။ ၾကက္တူေရြး ႏွာေခါင္းမ်ိဳးက မိန္းကေလးဆိုလွ်င္ေတာ့ လင္မခ်စ္ အ စြန္ ့ပစ္ခံရတတ္တယ္လို ့လည္း ေၿပာၿပထားပါတယ္ ။ ႏွာတံမွာ ေၿဖာင့္စင္းေနၿပီး ႏွာတံထိတ္ဖ်ား(လုံး၀န္းလွ်က္) လွပမႈမ်ိဳးရွိေနသည့္သူမ်ားသည္ ။ အတြင္းစိတ္သေဘာထားႏွင့္ အၿပင္သေဘာထားတို ့ မွာ။ တသမတ္တည္း တစ္ေၿဖာင့္တည္း ထားရွိၾကသူမ်ား ၿဖစ္ၾကေၾကာင္းကိုလည္း ဗဟုသုတအၿဖစ္ သိရွိရပါတယ္ ။

နဖူးေမာက္ကာ ႏွာေယာင္ေကာက္သည့္ မိန္းကေလးမ်ိဳးအား ။ က်မဘ၀မွာ ၾကဳံဆုံ ၿမင္ေတြ ့ဘူးခဲ့ပါတယ္ ။ အမွန္တကယ္လည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းလွၿပီး ေကာက္က်စ္တာ ခံရဘူးပါတယ္ ။ မေပါင္းသင္းလိုပါေသာ္လည္း မေၿပးသာ ကံရာရွိ ဆိုသလို ။ ဘ၀၀ဋ္ေၾကြး ၾကမၼာပါလာေတာ့ ေရွာင္လဲႊမရႏိုင္ပါဘဲ ဆုံလာရပါတယ္ ။ သတိရွိတာရယ္ ။ မိမိက ထိုသူ ့အေပၚမွာ စိတ္ေကာင္းေစတနာ ထားရွိသည့္အတြက္ ။ မိမိအေပၚမွာ မေကာင္းသည့္စိတ္ထားၿဖင့္ ေကာက္က်စ္ ၾကံစည္မႈ ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါေေသာ္လည္း ။ မိမိကိုမထိဘဲ ထိုသူအေပၚတြင္္သာ ေဘးဒဏ္ၿပန္ထိ သြားခဲ့တာ လက္ေတြ ့ၾကဳံခဲ့ရပါတယ္ ။

ထိုရုပ္လကၡာပါရွိလာသူ၏ စိတ္သေဘာထား ေကာက္က်စ္မႈက ေၾကာက္စရာေကာင္းလွပါတယ္ ။ က်မ နယ္ၿမိဳ ့မွာ တာ၀န္ေဆာင္ရြက္စဥ္ အခါက မီလန္းဆိုသူ (အမည္နာမလြဲထားပါသည္) မိန္းကေလး နဲ ့မထင္မွတ္ဘဲ ၾကဳံပါတယ္ ။ မိမိရဲ ့လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို သူ ့လုပ္ကိုင္ခြင့္ အၿဖစ္အစားထိုး ေနရာယူခ်င္မႈပါဘဲ ။ မီလန္းဆိုသူ မိန္းကေလးက သားေမႊးဆြယ္တာ ထိုးတတ္ပါတယ္ ။ က်မကို မီလန္းက သူတတ္တဲ့လက္မႈ ပညာၿပခ်င္ၿပီး အေၾကာင္းၿပဳ အေၾကာင္းရွာကာ ခင္မင္မႈ ၿပဳကာ ဟန္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါဟာလည္း သူ ့အေနနဲ ့ကေတာ့ က်မကို ခင္မင္လာေအာင္ ဖ်ားေယာင္းဆြဲေဆာင္ တမင္သိမ္းသြင္းလိုတဲ့ ၿပဳမူတဲ့နည္း အၿဖစ္နဲ ့ခ်ည္းကပ္ အသုံးၿပဳခဲ့တာလို ့ဘဲ ။ က်မအေနနဲ ့ က ထင္ၿမင္မိခဲ့ပါတယ္။
က်မတာ၀န္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေပၚမွာ မီလန္းက မမွိတ္မသုန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ။ ၀ိုင္းကူမႈ ၿပဳပါရေစ ဆိုၿပီး ။ က်မရဲ ့အနားကို ခ်ည္းကပ္သမႈၿပဳခဲ့ပါတယ္ ။

ဒီေနရာမွာ က်မအေနနဲ ့နားလည္ေအာင္ ေၿပာၿပခ်င္တာက ေပါ့ေနာ္ ။ က်မရဲ ့အလုပ္တာ၀န္္က အၿခား႒ာနဆိုင္ရာေတြနဲ ့ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတူတူၿပဳလုပ္ရတယ္ ဆိုတာကိုပါ။ က်မနဲ ့မီလန္းက မိန္းကေလးအခ်င္းခ်င္းၿဖစ္ၿပီး ။ တူညီ၀တ္စုံ ဆင္ၿမန္းထားရၿခင္း အတူတူ ။ ေနရာ႒ာနေလးသာ ကြဲၿပားၿပီး ။ လုပ္ကိုင္ခြင့္ အနည္းငယ္သာ ကြာဟ ၿခားနားတာပါ ။ ကြာဟၿခားနားမႈ ရွိတဲ့အေပၚမွာေရာ ။ အမ်ားအၿမင္မွာပါ ။ မသင့္ေတာ္ေလွ်ာ္တဲ့ စိတ္၀မ္းကြဲမႈ ဆိုတာမ်ိဳး ။
ၿဖစ္ေနတာမ်ိဳးကို က်မအေနနဲ ့က အၿဖစ္မခံခ်င္ခဲ့ပါဘူး ။

မီလန္းကေတာ့ က်မလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိတဲ့ ေနရာေပးအပ္ထားရွိမႈ အေပၚမွာ ။ လာေရာက္ပူးေပါင္း ကူညီခ်င္ေၾကာင္း ။ ဖြင့္ဟေၿပာဆို လာေတာ့ မလုပ္ပါနဲ ့လို ့ေၿပာဆိုခ်င္ပါေသာ္လည္း ။ က်မအေနနဲ ့မတတ္သာပါဘဲ ။ သူရဲ ့ကူညီလာမႈကို လက္သင့္မခံခ်င္ပါလ်က္နဲ ့ လက္သင့္ခံလိုက္ရတာပါ ။

မီလန္းရဲ ့အၿပဳအမူေတြ အေပၚမွာ ။ က်မစိတ္ေတြေလးလံေနၿပီး ဘုရားစာသာ ရြတ္ဆိုေနမိပါတယ္ ။ မီလန္းက က်မအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားရွိတဲ့ေနရာမွာ မဟုတ္တာၾကံစည္ခဲ့ရင္ က်မက ခံစားသြားႏိုင္ရလို ့ပါ ။ ထင္တဲ့အတိုင္းပါဘဲ ။ တာ၀န္ၿပီးဆုံးလို ့ၿပန္ေတာ့ မီလန္း က ပူးေပါင္းအဖြဲ ့မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားတဲ့ အမိန္ ့အာဏာရွိသူထံဆီကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ။ က်မေနရာမွာ မီလန္းက အစားထိုး၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္္ ။ လာဘ္ထိုးခါ ခ်ည္းကပ္ေတာင္းဆိုၿပီး ။ က်မအား က်မလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားတဲ့ေနရာကေန ဖယ္ထုတ္ခိုင္းခဲ့တာပါဘဲ ။

ေနာက္ေန ့မနက္ အလုပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ။ မီလန္းက က်မေနရာမွာ သူ ့အားတာ၀န္ေပးအပ္လြဲေၿပာင္း ထားၿပီးၿပီ ၿဖစ္၍ ။ သူသာလွ်င္ လုပ္ကိုင္သည့္ အခြင့္ရရွိထားၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း ။ က်မေၾကနပ္မႈမရွိပါက က်မအား က်မ၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အထက္လူၾကီးထံသို ့ သြားေရာက္ တင္ၿပႏိုင္ေၾကာင္း ။ ေၿပာလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေပါ့ေနာ္္ ။ က်မစိတ္မွာ သူ ့ရဲ ့စိတ္သေဘာထား ေကာက္က်စ္မႈကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ၿမင္လိုက္ ရပါတယ္ ။ မီလန္းရဲ ့ဥပဓိရုပ္ရည္ ၾကည့္ၿမင္ၿပီး ။ မလႊဲမေသ ေကာက္က်စ္မဲ့သူ ၿဖစ္ေနမွန္း သိရက္သားနဲ ့။ ခံလိုက္ရတဲ့ က်မက ။ ၀ဋ္ေၾကြးရွိေတာ့ မီလန္းကို ေရွာင္လႊဲလို ့ မရႏိုင္ခဲ့ပါဘူး ။

ဒါေပမယ့္ က်မအေနနဲ ့က မီလန္းအေပၚမွာ ေမတၱာစိတ္ထား မပ်က္ပါဘဲ ။ ေမတၱာပို ့ လႊတ္ေပးၿပီး ။ က်မတတ္သိတဲ့ ဘုရားဂါထာေတာ္ကို ရြတ္ဆို ၿပီးေတာ့သာ ေနလိုက္ပါတယ္ ။ က်မကို မေန ့က ဆက္ဆံခဲ့တဲ့ အမူအယာနဲ ့ ။ ဒီေန ့ဆက္ဆံတဲ့အမူအရာဟာ လုံးလုံးၾကီးေၿပာင္းလဲသြားတာကိုလည္း ။ မီလန္းရဲ ့ ရုပ္လကၡာအရ က်မအေနနဲ ့က သိေနလို ့ တုန္လႈပ္မႈမ်ိဳးေတာ့ မရွိ မၿဖစ္ခဲ့ပါဘူး ။
တာ၀န္ခ်ိန္ၿပီးဆုံးလို ့ၿပန္ေတာ့ ။ က်မက က်မရဲ ့အထက္လူၾကီးဆီ ။ မီလန္းလုပ္သြားတဲ့ လုပ္ရပ္အေပၚ ။ တင္္ၿပသင့္ ၊ မသင့္သာ ။ က်မစိတ္ထဲမွာ ခ်င့္ခ်ိန္မိတာမ်ိဳး ၿဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္ ။ တကယ္တန္းမွာေတာ့ ထိုေန ့က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး အၿပန္မွာ ။ မီလန္းကိစၥကို အထက္လူၾကီးဆီ မတင္ၿပေတာ့ဘဲ ။ က်မရဲ ့အိမ္ကိုသာ တန္းၿပီး ၿပန္လာခဲ့မိပါတယ္ ။

ထိုေန ့က က်မၿပန္လာတဲ့အခ်ိန္ ။ အိမ္ေတာင္မေရာက္ေသးခင္ လမ္းတ၀က္မွာတင္ ။ အ့ံၾသတုန္လႈပ္စြာ မီလန္းရဲ ့သတင္းတခုအား ။ မေမွ်ာ္လင့္ပါဘဲ ၾကားသိလိုက္ရေတာ့ ။ ၾကက္သီးေမႊးညွင္းေတြေတာင္ ထသြားခဲ့ပါတယ္ ။ မီလန္းဟာ မထင္မွတ္ထားပါဘဲ ။ တာ၀န္ကအၿပန္မွာ သူ ့စိတ္သေဘာအလိုအရ ။ ၿပစ္မႈတခုၿပဳလုပ္ခဲ့မိရာက ။ တာ၀န္က အနားေပးခံလိုက္ရတဲ့ မီလန္းရဲ ့သတင္းကို ၾကားသိလိုက္ရတာပါ ။ ထိုေန ့က က်မအေပၚမွာ ေအာင္ႏိုင္သူအၿဖစ္ ။ ၀ံံ့ၾကြားေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ ့ၿပန္သြားတဲ့ မီလန္းကို က်မရဲ ့ မ်က္စိထဲကေန မထြက္ပါဘူး ။
မ်က္စိထဲကေနမ မထြက္ေသးခင္မွာတင္ ။ လွ်ပ္တပ်က္အတြင္းမွာပင္ ။ မီလန္းရဲ ့သတင္းကို က်မနားထဲမွာ မယုံၾကည္ႏိုင္ဘြယ္ရာ အၿဖစ္သနစ္မ်ားအား ။ ၾကားသိလိုက္ရတဲ့ အခိုက္မွာေတာ့ ။ အံ့ၾသလို ့မဆုံးႏိုင္ေအာင္ကို ၿဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ ။ က်မနဲ ့မီလန္းက ဘယ္ေတာ့မွ အလုပ္တူတူလုပ္ဘို ့ ၿပန္မဆုံႏိုင္ေတာ့တာပါဘဲ ။

ေမတၱာရဲ ့အက်ိဳး ။ ၿမတ္စြာဘုရားရဲ ့ဂါထာေတာ္ေတြဟာ အံမခန္းလွတာကို က်မသိၿမင္ခဲ့လိုက္ရပါတယ္ ။ က်မရဲ ့စိတ္မွာ မီလန္းအေပၚမွာ မေကာင္းတဲ့အၿပစ္ ၿဖစ္ပါေစ ။ က်ေရာက္ပါေစဆိုတဲ့ စိတ္ဆႏၵ စိုးစိမွ် မရွိပါဘဲ ၊ ၿပစ္မႈၿပဳမိခါ ၿဖစ္သြားခဲ့တဲ့ မီလန္းကို က်မအေနနဲ ့က အရမ္းကို အံ့ၾသမွင္သက္ၿပီး ကရုဏာတရားၿဖစ္သြားမိခဲ့ရပါတယ္ ။
ရုပ္လကၡာေတြရဲ ့သေဘာေတြက ေၿပာၿပလို ့မကုန္ ။ မယုံႏိုင္ဘြယ္ရာ ။ ကိုယ္ေတြ ့ၾကဳံလာမွသာ
သိခဲ့ရတာ ဆိုသလိုပါဘဲ ။ က်မကိုယ္တိုင္ ၀ါသနာပါမႈအရ ေလ့လာလိုက္စားခဲ့ရာမွ ၾကဳံေတြ ့ သိၿမင္ခဲ့ရတဲ့အေပၚမွာ ဗဟုသုတအၿဖစ္ ၿပန္လည္ ေ၀မွ်လိုက္ရၿခင္း သာလွ်င္ၿဖစ္ပါတယ္ ။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..