သပိတ္စုံ
သူပုန္ထ
ရရင္ရ
မရရင္ခ်
မီးတုတ္ မီးတုတ္
ရႈိ႕ရႈိ႕…
ဝမ္ေပါင္
ဆံေခ်ာင္ရင္
ကန္ေဘာင္မွာ
အလံေထာင္ၾက
ႏံွေကာင္ဘဝ
ရန္ေစာင္ခ်စုိ႕..
ကံေဆာင္ေတာ့
ညဏ္ေအာင္တယ္
ဟန္မေဆာင္
ျခံေပါင္ရမွာမုိ႕
တန္ေအာင္ေတာ့
မာန္ေထာင္ျပ…။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး