လိမၼာေရးၿခား ရရွိရန္အတြက္ ၊ အေမႏွင့္က်မ၏ အေမးအေၿဖမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ဘူးသည့္ ။ က်မငယ္စဥ္ဘ၀က ၿဖတ္သန္းခဲ့ေသာ
ကိုယ္ပိုင္အေတြ ့အၾကဳံ ၊အေၾကာင္းအရာမ်ားမွအခ်ိဳ ့တို ့အား ။ ၿပန္လည္ခ်ၿပ ေၿပာၿပခ်င္မိပါတယ္ ။

ေမး= ညအိပ္ရာ၀င္ရင္ ဘုရားရွိခိုးကန္ေတာ့ၿပီးတဲ့အခါ ဘာလို ့အေမ့ကိုေၿခဆုတ္လက္ႏွယ္ၿပဳၿပီး ရွိခိုးကန္ေတာ့ၿပီးမွ အိပ္ခိုင္းရတာပါလည္း အေမ။
ေၿဖ=ၿမင့္မိုရ္မကက်ဴးတဲ့ မိဘေက်းဇူး ရဲ ့ဂုဏ္အင္ကို္ ၿမတ္စြာဘုရားက တဂိုဏ္းတည္းထားရွိခဲ့တာမို ့ ။ အနေႏ ၱာ အနႏ ၱဂုိဏ္း၀င္(၅)ပါး ။
အေနနဲ ့ေက်းဇူးဆပ္ရာေရာက္တဲ့အၿပင္ ။ ယုံၾကည္ၿမတ္ႏိုးအားကိုးထိုက္သည့္အတြက္ ။ မိဘအေပၚမွာ ေၿခဆုတ္လက္ႏွယ္ၿပဳလုပ္ၿပီးမွ ရွိခိုးကန္ေတာ့ၿပီးမွ သာအိပ္သင့္တယ္ ။ မိဘကိုေၿခဆုတ္လက္ႏွယ္ၿပဳၿပီး ။ ကန္ေတာ့ၿပီးမွအိပ္တာဟာ ။ မိဘေက်းဇူးကိုဆပ္ရာေရာက္တယ္ ။
ဒါမို ့အေမ့ကို ေၿခဆုတ္လက္ႏွယ္ၿပဳၿပီး ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ၿပီးမွသာ အိပ္သင့္တယ္သမီး။
က်မသိတတ္စ အရြယ္ထဲက အေမက က်မကို ဘုရားအားအရင္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ခိုင္းၿပီး ။
အေမ့ကိုလည္းေၿခဆုတ္လက္ႏွယ္ၿပဳၿပီး ကန္ေတာ့ၿပီးမွသာ အိပ္ခိုင္းတတ္ပါတယ္ ။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေနာင္ေသာအခါ ကာလမ်ားတြင္လည္း ညအိပ္ရာ၀င္သည့္အခါတိုင္း၌ မိဘကိုကန္ေတာ့ၿပီးမွ အိပ္တတ္သည့္အက်င့္ က်မရရွိလာခဲ့ပါတယ္။

ေမး= ထမင္းစားရင္ သရဏဂုံတည္ၿပီး ဦးခ်ၿပီးမွ စားခိုင္းရတာပါလည္း အေမ။
ေၿဖ= ရတနာသုံးပါးဂုဏ္ေက်းဇူး ကိုမေမ့ေလ်ာ့ဘဲ စားသုံးသည့္ အတြက္ ။ ကုသိုလ္ရသည့္အၿပင္ ။ အေလ့အက်င့္လည္း ၿဖစ္သည့္အတြက္ ။ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးထဲက တစ္ပါးအပါ၀င္ၿဖစ္တဲ့ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာရန္သူ၏ အႏ ၱရာယ္ လုပ္ၾကံၿခင္း၏ ရန္မွကာကြယ္ ႏိုင္သၿဖင့္ သမီးကို ကေလ့အက်င့္ၿဖစ္ေစႏိုင္ရန္ ၿပဳလုပ္ခိုင္းတာ ။ ကုသိုလ္လည္း ရရွိ ၊ အက်ိဳးေက်းဇူး တရားလည္းရရွိလို ့သရဏဂုံတည္ၿပီးမွ ဦးခ်ၿပီးစားသုံးသင့္တယ္။ ဒါမို ့သမီးအေနနဲ ့ အခါအားေလ်ာ္စြာမွာ ခင္မင္တဲ့မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္း တို ့ကပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ။ ထမင္းဖိတ္ေခၚေကြ်းေမြး ဧည့္ခံတဲ့အခါမ်ိဳးတို ့မွာ။ မလႊဲမေရွာင္သာ စားသုံးရတဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြလို ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ ။ မလိုသူတို ့ရဲ ့လုပ္ၾကံ အဆိပ္ခပ္ထားၿခင္း ခံရမႈ ၿပဳလုပ္ထားလည္း ။ သရဏဂုံတည္ထားတဲ့ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ လြႊဲဖယ္ေစတတ္ခါ ။
အႏ ၱရာယ္ေဘးမွ ေရွာင္ရွားေကြကြင္းသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ထိုအက်ိဳးေက်းဇူး သာဓကေတြ မ်ားစြာရွိခဲ့လို ့။ သရဏဂုံတည္ၿပီးမွ ပဲစားသုံးသင့္တယ္ ။ စိတ္ကၿဖစ္ေစ ႏႈတ္ကၿဖစ္ေစ ရြတ္ဆိုၿပီးမွ စားသုံးမႈၿပဳပါသမီး ။
အေမ့ေက်းဇူးသြန္သင္မႈေၾကာင့္….။ က်မထမင္းဟင္းလ်ာ သုံးေဆာင္သည့္ အခါတိုင္း ။ သရဏဂုံတည္ၿပီးမွသာ စားသုံးတတ္ခဲ့ပါတယ္။

ေမး= အေမလွဴထားတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းကန္ႏွင့္ အနီးဆုံးေနရာမွာ ။ ေရခ်မ္းအိုးစင္ (၂)စင္ ပူးတြဲေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းထားရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို သမီးသိခ်င္မိပါတယ္ အေမ။
ေၿဖ= ေရအက်ိဳးကဆယ္ပါး မေတာင္းပဲၿပည့္တယ္သမီး ။ ဘုရားေက်ာင္းကန္နဲ ့အနီးဆုံးေနရာမွာ ဘုရားဖူးလာၾကတဲ့ ဧည့္မိတ္ေဆြသဟာ လူအမ်ားအတြက္ ။ ေရခ်မ္းအိုးစင္ (၁)စင္နဲ ့ ရဟန္းရွင္လူ ေယာဂီသူေတာ္စင္ေတြ အတြက္ ေသာက္သုံးႏိုင္ရေအာင္ (သုံးေဆာင္ႏိုင္တဲ့) ေရခ်မ္းအိုး (၁)စင္ ။ ေရခ်မ္းအိုးစင္ (၂)စင္ပူးတြဲၿပီး ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းထားရၿခင္းဟာ ။ ေရလွဴတဲ့အက်ိဳးအားၿဖင့္ ဆယ္ပါးၿပည့္၀တဲ့ အၿပင္ ။ရဟန္းသံဃာ သီလရွင္ ေယာဂီသူေတာ္စင္ အက်င့္ၿမတ္တို ့ပါ ေသာက္သုံးၾကရတဲ့အတြက္ ။ ထိုရဟန္းသံဃာ သီလရွင္ ေယာဂီသူေတာ္စင္ေတြရဲ ့က်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္ထားတဲ့ ေမတၱာဘာ၀နာ ကုသိုလ္တရားေတြေၾကာင့္ ။ ထိုသူတို ့အမွ်ေပးေ၀တဲ့ အခါမွာလည္း ထိုသူတို ့ရဲ ့ကုသိုလ္အက်ိဳးတရားေတြကိုပါ ခံစားရရွိႏိုင္တယ္သမီး။
ေနာင္အခါ က်မလူလားေၿမာက္လာသည့္ အရြယ္တြင္ ။ ထိုကဲ့သို ့လွဴဒါန္းတတ္ရန္။ မိဘတို ့လွဴဒါန္းထားသည့္ ေရခ်မ္းအိုးစင္ လက္ရာတို ့အား ဆက္လက္ၿပဳၿပင္ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ႏွင့္္ ကုသိုလ္အက်ိဳးတို ့အား လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ သြားတတ္ေစရန္ အေမက က်မကိုသြန္သင္ ေၿပာဆိုၿပသခဲ့တဲ့အတြက္ နားလည္ေဆာင္ရြက္တတ္ခဲ့ပါတယ္ ။

ေမး= အေမအလွဴအတန္းၿပဳတာနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ။ ထမင္းေရေခ်ာင္းစီး လွဴဒါန္းခဲ့တာကို
သမီး နားလည္ခ်င္မိပါတယ္ အေမ ။
ေၿဖ= ေစတနာသုံးတန္ အရ ၊ အယုတ္ အလတ္ အၿမတ္မေရြး ။ သုံးေဆာင္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ လွဴႏိုင္တဲ့အင္အားလည္းရွိၿပီး ။ ရည္စူးၿပီးလွဴတဲ့အတြက္ အေမ့စိတ္ၿပတ္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ရွိသူ ဂုဏ္နိမ့္သူဟူ၍ ေရြးခ်ယ္ၿပီးလည္း အေမမဖိတ္ပါ ။ မည္သူမဆို လက္ေရ တစ္ၿပင္တည္း သုံးေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္သာ ထမင္းေရေခ်ာင္းစီး လွဴဒါန္းခဲ့တာၿဖစ္တယ္သမီး။
အေမသည္ အလွဴအတန္း ၿပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ။ ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္ေသာ လူမ်ားအား သိေစရန္ တစ္အိမ္ တက္ဆင္း ႏႈတ္ၿဖင့္သာ က်မတို ့အားဖိတ္ခိုင္းခဲ့ၿပီး ။ ဘယ္၍ဘယ္မွ် ကုန္သည္ဆိုေသာ ခ်က္ၿပဳတ္ေနေသာ ေနရာတို ့တြင္ ၀င္၍မစြက္ဖက္ခဲ့ ။ လွဲ ့၍ပင္မၾကည့္ပါ ။ အိမ္ေရွ့၌ ၿဖတ္္သန္းသြားလာ ၾကကုန္ေသာလူအေပါင္းတို ့အား ။ မည္သူကိုမဆို ၀င္ေရာက္သုံးေဆာင္သြားႏိုင္ရေရး အတြက္သာ ၿပဳမူေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿမင္သမွ် ေတြ ့သမွ် လူတို ့အား ေခၚယူေကြ်းေမြး ဧည့္ခံမႈၿပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
အလွဴၿပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း အႏွဴသည္လည္း ။ အလွဴအား ၀င္ေရာက္အားေပး သုံးေဆာင္ရသၿဖင့္။ အေမ့အားေက်နပ္၀မ္းသာစြာ သာဓု ေခၚေပးခဲ့တာကို ေတြ ့ၿမင္ခဲ့ရပါတယ္ ။ မွတ္သားလိုက္နာဘြယ္ရာ ေကာင္းေသာ ေစတနာသုံးတန္ ၿပတ္သားစြာၿဖင့္ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ အေမ့အလွဴအား ။ က်မမွ ေလးစားလိုက္နာကာ အတုယူမိရပါတယ္။
(က်မကေလးဘ၀အရြယ္က လိမၼာေရးၿခား ရရွိခဲ့သည့္ က်မႏွင့္အေမ၏ အေမးအေၿဖမ်ား အခ်ိဳ ့အား ဗဟုသုတအၿဖစ္ ၿပန္လည္မွ်ေ၀ၿခင္းသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..